Kollegiet Gl. Køge Landevej

Social gartner søges til botilbud i Valby pr. 1. februar 2021 – 37 timer pr. uge

Kollegiet Gl. Køge Landevej

Indrykket 

Kollegiet Gl. Køge Landevej er et botilbud for 97 hjemløse mænd og kvinder. Vi er beliggende i udkanten af Valby tæt på Valbyparken og Hvidovre Strandpark.

Vores fire beboelsesblokke er indrammet af ca. femtusinde kvadratmeter udeareal, som alle fortjener at blive udnyttet på bedste vis. Haven er beriget af en æblelund i forhaven samt gartneri, bistader, havelodder, drivhus og lille fodboldbane i baghaven. Gartneriet har endvidere et utal af højbede, som er økologisk certificeret. Foruden fugle, hvepse, frøer og myg, prydes haven også af bænke og borde, som bruges flittigt af beboerne – særligt om sommeren.

”En aktiv vej til et meningsfuldt liv” er Kollegiets mission. Derfor er det særlig vigtigt for både beboere og personale, at gartneren betragter sig selv som en del af den pædagogiske indsats, hvor der arbejdes i retning af Kollegiets mission om at inkludere beboerne i videst muligt omfang. Derfor forventer vi, at beboerne inddrages i f.eks. haveprojekter, lugning, høst af afgrøder og hvad der ellers er af udendørs gøremål i haven.

Haven leverer urter og grønsager til Kollegiets kok, som benytter dem til velsmagende sanseoplevelser, som sikrer, at spiseoplevelsen og sundhed går hånd i hånd.

Kollegiets vicevært vil du møde i din daglige færden i haven, hvor I over en kop kaffe kan sparre med, hjælpe og inspirere hinanden.

Viceværten tager sig af indendørs vedligeholdelse samt bl.a. hækkeklipning og græsslåning.

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet gartner eller har anden tilsvarende uddannelse.
  • Kan vedligeholde og reparere redskaber/faciliteter, som relateres til haven.
  • Har evner til og interesse for at dyrke økologiske afgrøder.
  • Har interesse indenfor biodiversitet.
  • Evt. har interesse for honning-biavl.
  • Kan se en mening i at inkludere vores beboere.
  • Endvidere vil det være en fordel, at du har en god del tålmodighed, social forståelse og er imødekommende.

Vi tilbyder:

En levende, lys og blomstrende organisation, hvor vi vægter: tryghed i en kaotisk hverdag, fællesskaber i form af netværkstilbud, sport og måltider.

Lyder det som noget for dig, kan du blive en blandt ca. 30 medarbejdere, som er fordelt på Kollegiets serviceteam, bofællesskab og herberg.

Ansøgning:

Din ansøgning mærket ”Social gartner” samt CV sendes til nikolaj@kollegiet.info.

Ansøgningsfristen er: 2. december 2020
Samtalerne afholdes: 17. december 2020
Stillingen ønskes besat: 1. februar 2021


Kollegiet Gl. Køge Landevej er en selvejende institution under WeShelter.

Kollegiet er en midlertidig boform under servicelovens §§ 107 og 110 og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Kollegiet har plads til 23 borgere i bofællesskab og 74 borgere på herberger.

Kollegiet ligger i Valby og beskæftiger ca. 30 medarbejdere.

www.kollegiet.info kan du læse mere om os.