Kollegiet Gl. Køge Landevej

Pædagog søges til socialfagligt botilbud (§ 107) i Valby pr. 1. februar 2021 – 37 timer pr. uge

Kollegiet Gl. Køge Landevej

Indrykket 

Kollegiet Gl. Køge Landevej søger pædagog til vores bofællesskab, som tilbyder rehabilitering og pleje til udsatte borgere over 25 år. Bofællesskabet har plads til 23 beboerne. De har typisk et problematisk forbrug af rusmidler i kombination med lettere til middelsvære sociale og/eller fysiske funktions-nedsættelser – samt lettere psykiske problemstillinger.

Arbejdsopgaver:

Som kontaktperson indgår du i et tværfagligt samarbejde med det sundhedsfaglige personale, hvor du bidrager til en rehabiliterende og helhedsorienteret indsat. Du bliver kontaktperson for fire beboere, som du motiverer og støtter i den daglige botræning samt hjælper med at udvikle de sociale kompetencer.

Endvidere vægter vi højt, at kontaktpersonen støtter beboerne til en aktiv og meningsfuld hverdag ved at inddrage beboerne i daglige rutiner samt motivere til at deltage i ture og aktiviteter, der giver mening for den enkelte.

Herudover vil dine primære opgaver være at:

 • Udarbejde Borgerens Plan i samarbejde med det sundhedsfaglige personale.
 • Inddrage beboeren og tage initiativ til meningsfulde aktiviteter sammen med beboerne.
 • Dokumentere i CSC og Borgerens Plan.
 • Intervenere ved konflikter.
 • Deltage i supervision, pædagogiske arrangementer, møder og temadage.
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og myndigheder.
 • Udføre praktiske opgaver for eller sammen med beboeren.
 • Ledsage beboere til f.eks. læge, hospital og borgerservice.

Vi forventer, at:

 • Du er uddannet pædagog.
 • Du har arbejdet med borgere med misbrugsproblematikker og borgere med psykiske lidelser.
 • Du er metodisk og resultatfokuseret i dit pædagogiske arbejde.
 • Du kan bevare overblikket og handle konstruktivt i pressede situationer.
 • Du ubesværet kan begå dig skriftligt.
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret – men også kan arbejde i team.
 • Du har en høj grad af fleksibilitet i forhold til opgaver, som skal løses.

Vi tilbyder:

 • En levende organisation, hvor vi vægter: tryghed i en kaotisk hverdag, fællesskaber i form af netværkstilbud, sport og måltider.
 • Ledelse og medarbejder arbejder i fællesskab målrettet for et godt arbejdsmiljø. Et af styringsværktøjerne er vores etiske profil, som du kan læse mere om på vores hjemmeside.
 • Løn og ansættelsesvilkår foregår efter gældende overenskomst.
 • En fuldtidsstilling, hvor du indgår i et ni-ugers rul (aften og weekend). På ni uger vil der være 13 aftenvagter inkl. weekendvagt hver tredje uge.
 • Gartneri og lokaler med gode faciliteter, herunder også en kantine/cafe.
 • En fin beliggenhed tæt på Valbyparken og Hvidovre Strandpark. Der er gode forbindelser til offentlig transport samt gode parkeringsforhold på matriklen.

Ansøgning:

Din ansøgning mærket ”Kontaktperson § 107” samt CV sendes til nikolaj@kollegiet.info.

Ansøgningsfristen er: 2. december 2020
Samtalerne afholdes: 11. december 2020
Stillingen ønskes besat: 1. februar 2021


Kollegiet Gl. Køge Landevej er en selvejende institution under WeShelter.

Kollegiet er en midlertidig boform under servicelovens §§ 107 og 110 og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Kollegiet har plads til 23 borgere i bofællesskab og 74 borgere på herberger.

Kollegiet ligger i Valby og beskæftiger ca. 30 medarbejdere.

www.kollegiet.info kan du læse mere om os.