FGU Lolland-Falster

Underviser til ’Byg, Bolig og Anlæg’ til skolen i Maribo

FGU Lolland-Falster

Indrykket 

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. FGU består af tre linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt Basis, der er introduktionsforløb til undervisningen på FGU.

Vi søger en underviser til PGU-temaet ’Byg, Bolig og Anlæg’ til skolen i Maribo.

Du skal samarbejde tæt med de øvrige undervisere i teamet for at skabe helhed i det faglige tema, hvor målet er at motivere og forberede eleverne til uddannelse eller erhvervsarbejde. Undervisningen på det faglige tema består i 2/3 med produktionsopgaver i et værksted, der rummer faciliter til tømrer- og snedker- og struktøropgaver, og 1/3 teoretisk undervisning, der tager udgangspunkt i produktionsopgaverne.

På FGU Lolland-Falster arbejder vi med at støtte unge i deres personlige, sociale og faglige udvikling, styrke elevens selvstændighed og oplevelse af at være en del af et fællesskab.

Vi har brug for en underviser til ’Byg, Bolig og Anlæg’, der

 • har en erhvervsfaglig uddannelse med relation til det faglige tema
 • har pædagogisk uddannelse, erfaring eller stærkt talent for pædagogik i forhold til elevgruppen
 • har erfaring, indsigt og viden om produktion indenfor det faglige tema
 • er klar til at indgå i et team, der består af 3-4 undervisere, der tilsammen dækker den samlede undervisningsopgave på det faglige tema.

Du er:

 • en god rollemodel og en naturlig autoritet, som indgyder tillid og tryghed.
 • en engageret formidler, som viser, du gerne vil de unge
 • er god til at skabe relationer, tryghed og trivsel blandt unge
 • en ressourceperson, som kan stille tydelige krav, med positive forventninger, stor tålmodighed og empati
 • teamspiller, som ser styrken i at samarbejde for bedst at løse kerneopgaven
 • netværker, som finder det interessant at samarbejde med andre ungdomsuddannelser og det lokale erhvervsliv
 • serviceminded og fleksibel.

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling i en ny organisation, der stadig er under opbygning
 • En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, men med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
 • En arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden og hvor vi har plads til vores forskelligheder
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling, et godt arbejdsfællesskab med kolleger som er stærkt engagerede i målgruppen
 • Du bliver en del af et tværfagligt team med værkstedsundervisere, almenundervisere og vejleder.

Løn og ansættelsesvilkår:

Fuldtidsstilling som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU), organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10.

Ansøgning og ansøgningsfrist: Ansøgning og evt. bilag fremsendes senest torsdag den 22. oktober 2020 klokken 12 via "Søg jobbet online".

Yderligere oplysninger: Du kan henvende dig til pædagogisk leder Gunnar Dan Jensen (tlf. 5117 9912), hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger.

Ansættelsessamtaler: forventes afholdt mandag den 26. oktober 2020.
Tiltrædelse: 1. december 2020 eller snarest derefter.


Du kan læse mere om FGU Lolland-Falster på www.fgu-lf.dk og FGU-uddannelsen på www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-opbygning-og-indhold.

Du kan læse mere om ’Byg, Bolig og Anlæg’ som fagligt tema på www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/undervisning-og-laeringsmiljoe/laererplaner-og-fagbilag.