Psykiatri Plus A/S Centre

Vi har brug for dig, hvis du er social- og sundhedsassistent eller har erfaring med socialpsykiatrisk arbejde på et bosted

Psykiatri Plus A/S Centre Sønder Stenderup

Indrykket 

Da vi i øjeblikket har stor tilgang af nye beboere og stigende efterspørgsel efter pladser på vores bosted, Stentoft, søger vi social- og sundhedsassistenter med socialpsykiatrisk erfaring – både til vores almen psykiatri-enhed, men også til vores demens-enhed. Du kan også komme i betragtning med anden form for uddannelse, hvis du har erfaring inden for socialpsykiatrien – gerne fra et andet bosted. Vi kan tilbyde blandede dag- og aftenvagter eller aftenvagter på fuld tid eller deltid, og du har også mulighed for at blive tilknyttet til Stentoft som vikar eller via en midlertidig ansættelse.

Lidt om os

Stentoft er en del af Psykiatri Plus A/S. Vi arbejder med beboere med psykiske udfordringer, herunder sociale problemstillinger, personlighedsforstyrrelser, misbrug, demens mv.

Vores mission er klar. Vi eksisterer for at skabe trygge hjem for mennesker med behov for en specialiseret indsats, fordi vi tror på at alle har potentiale, som kan forløses ved at tænde et håb og skabe udvikling uanset kompleksiteten af udfordringer og livshistorie.

Stentoft er inddelt i tre enheder: Demens-enheden, dobbeltdiagnose-enheden og almen psykiatri-enheden. Da vi bl.a. søger medarbejdere til vores demens-enhed, er det vigtigt, at du har kendskab til og interesse for pleje og omsorg, da beboerne i demens-enheden har betydelige funktionsnedsættelser og skal have hjælp til det meste. Det er ligeledes et plus, hvis du har erfaring fra demensområdet.

Hvad vi kan tilbyde dig

Som medarbejder hos os vil dine betragtninger blive inddraget i planlægningen og udførelsen af vores pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde. Vi mener, at videndeling og faglig sparring er afgørende for at levere den høje kvalitet i vores daglige virke. Kompetenceudvikling er derfor et grundelement for os.

Vi tilbyder dig:

 • en arbejdsplads med faglig stolthed – hvor vi, hver dag, gør alt for at vores beboere har et godt og trygt hjem hos os.
 • uddannelse – vi tilbyder alle vores medarbejdere en 1-årig narrativ grunduddannelse. Dernæst vil du sammen med dine kolleger løbende indgå i ekstern supervision og andre undervisningsforløb.
 • vi arbejder vedvarende på at sikre et godt arbejdsmiljø, både i forhold til de fysiske rammer og det psykiske miljø. Vi har alle fokus på social kapital og tager det meget alvorligt.

Jobbets indhold

Som sundhedsfaglig medarbejder får du sammen med dit team ansvaret for at hjælpe, rådgive og støtte den enkelte beboer med mangeartede opgaver, såsom ADL-træning, pleje og omsorg, der hvor beboeren ikke selv kan, egen omsorg, støtte i daglige gøremål og hjælp til daglig struktur.

Du skal være med til at skabe kvalitet, forudsigelighed og tryghed for beboerne. Du skal varetage medicinhåndteringen og udføre plejeopgaver, som kræver stor hensyntagen til beboernes integritet. En del af dit job er også at sikre, at beboerne får den sundhedsmæssige ydelse, de har behov for.

Du skal derudover kunne nikke til, at du:

 • har lyst til at arbejde med psykiatri, kompleksitet og progression
 • ser den enkelte beboer, som et unikt menneske med egne ønsker og drømme for deres liv
 • har en god portion gåpåmod og kan navigere i dage, der ikke altid går som planlagt
 • kan skabe overblik og arbejde struktureret, hvor mål og indsatsplaner er en af dine pejlemærker – og omsætte dem til beboernes hverdag
 • har forståelse for vigtigheden af at hjælpe hinanden på tværs af enhederne
 • har et menneskesyn, der er gennemsyret af en grundlæggende tillid til og tro på andre mennesker – beboere og kolleger.

Vi møder vores beboere, hvor de er i deres liv, uanset misbrug, demens eller andre udfordringer, og du skal være indstillet på, at der vil være opgaver som personlig pleje.

Dine kompetencer

Vi søger dig, som:

 • har en sundhedsfaglig uddannelse med relevant erfaring inden for psykiatri og borgere med relaterede udfordringer eller har anden uddannelse også med erfaring inden for psykiatri og gerne fra andet bosted
 • har hjertet på rette sted og brænder for at yde god støtte og omsorg til mennesker med psykiatriske sygdomme
 • har øje for kvalitet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • har erfaring med dokumentation, journalisering og udarbejdelse af statusbeskrivelser
 • forstår vigtigheden i at samarbejde, hjælpe en kollega, samt være undrende og reflekterende over egen praksis
 • er bevidst om egne grænser og respekterer andres.

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til ansættelsesforhold mv., er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lena Vang Olsen på telefon 20 96 71 03 eller sundhedsfaglig ansvarlig Sarah Madsen på telefon 22 12 40 68 hverdage mellem 9.00-15.00, hvis du har spørgsmål til jobbets indhold.

Skriv gerne i ansøgningen, om du søger job med blandede dag- og aftenvagter eller kun aftenvagter.

Vi afholder samtaler løbende, så vi hører gerne fra dig hurtigst muligt.


I 2008 åbnede Psykiatri Plus sit første privatpsykiatriske botilbud. Psykiatri Plus’ psykiatriske botilbud er en vigtig samarbejdspartner for kommuner og regioner. Den store erfaring og unikke behandlingsmodel har dannet grobund for et meget positivt samarbejde med både rets- og socialpsykiatrien.

Psykiatri Plus gør en forskel for mennesker, der i en periode – kortere eller længerevarende – er ramt af en psykisk sygdom. Det sker i et ligeværdigt forhold, hvor både beboerne og personalet kan lære af hinanden. Faglighed, indsigt og progression er styrende elementer for Psykiatri Plus.

Vi har to botilbud – ét i Kolding og ét i Odsherred – og er i yderligere vækst. Bliv klogere på hvem vi er via: https://psykiatriplus.dk.