Sermersooq LogoSermersooq Logo
Kommuneqarfik Sermersooq

Genopslag – Sundhedsassistent med stedfortrædende funktion til plejehjemmet Puilasunnguit/job-nr. 73/20

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Er du en energisk og positiv person, der formår, at omsætte egne kompetencer, hvor den ældre modtager en god omsorg og pleje? Og kan du også se dig i rollen som underviser/supervisor for gruppen af ufaglærte, så er der rig mulighed for dette som sundhedsassistent ved Puilasunnguit i Paamiut.

Om Puilasunnguit

Puilasunnguit er et plejehjem med plads til 24 beboere.

Personalesammensætningen består af leder, stedfortræder, 1 kontorfuldmægtig, 2 teamkoordinatorer, 3 social- & sundhedsmedhjælpere, 5 sundhedshjælpere, 1 aktivitetscenterleder, 1 aktivitetsmedarbejder, et antal ufaglærte i plejen, 1 køkkenleder, 3 køkkenassistenter, 1 køkkenmedhjælper, 1 pedel, 1 pedelmedhjælper, 1 oldfrue og 1 rengøringsassistent. Målet er at der bliver ansat flere faglærte i plejen.

Stillingen refererer til lederen af stedet.

Stillingens indhold:

Vi søger en sundhedsassistent til at indgå i arbejdet sammen med de ældre beboere, hvor niveauet for god og omsorgsfuld pleje, samt fortsat udvikling af plejen er absolut prioriteret.

Vi er inde i en udviklingsproces, hvor vi ønsker at fokusere på kompetenceudvikling, arbejdsglæde, stabilitet og sammenhold, da vi mener, at dette har en direkte effekt på beboernes trivsel. Vi ønsker derfor, at arbejdet foregår i et tæt tværfagligt, nyskabende og udviklende miljø til gavn for beboerne.

Vi forventer at du sammen med lederen deltager i opgaven med at udvikle det ufaglærte personale, således at en effekt heraf kan spores i beboernes trivsel.

Vores forventninger til dig:

 • Du er uddannet sundhedsassistent eller lignende.
 • Du er fagligt velfunderet og kritisk i dit valg af handlinger.
 • Du har lyst og interesse for at arbejde indenfor ældreområdet.
 • Du har flair og lyst til at deltage i ledelsesarbejdet.
 • Du er dobbeltsproget.
 • Du har veludviklede tværfaglige samarbejdsevner.
 • Du vil medvirke til udvikling og dokumentation af plejen.
 • Du vil deltage i undervisning, være praktikvejleder for elever og studerende.
 • Du vil medvirke til at skabe et positivt, kreativt, inspirerende og udviklende miljø.
 • Du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer.
 • Du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket.
 • Du arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling.
 • Du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag.
 • Du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft.
 • Du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
 • Du er god til at samarbejde bredt.

Vi tilbyder:

 • En stilling med stor mulighed for selv at påvirke indholdet.
 • Arbejdstider der fortrinsvis ligger i dagtimerne mandag til fredag.
 • God introduktion.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • Et udfordrende arbejde der foregår i samspil med gode kollegaer.
 • Stor grad af ansvar og medbestemmelse indenfor området.
 • Tværfaglighed.

Arbejdstiden er 40 timer. Alt afhængig af driften på stedet, vil der formentlig være vagt fra hjemmet.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder, Jane Andersen Hegelund, 367621, jahe@sermersooq.gl.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands hjemmestyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra politiet.

Der vil til stilling kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og Kommunes ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v i henhold til overstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af, hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket job-nr. 73/20, oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden ansøgningsfristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger fortrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist:

02. marts 2020

Tiltrædelse:

Efter aftale

Arbejdstid:

Heltid

Arbejdssted:

Paamiut

Yderligere oplysninger fås hos:

Jane Andersen Hegelund
Telefon: +299 36 76 21

vand, is og himmel

En hovedstadskommune i fremdrift. Vækst - Tryghed - Udvikling.

Se mere på sermersooq.gl