JN Data A/S

Afdelingsleder til Operational Security

JN Data A/S Silkeborg eller Roskilde

Indrykket 

Vi søger en erfaren og udviklingsorienteret leder med IT-sikkerhedserfaring, der kan drive og udvikle afdelingen Operational Security i sikkerhedsområdet Cyber Defence.

Operational Security har ansvaret for at drive og udvikle de understøttende services Log Management og End Point Security, der støtter op om JN Datas sikkerheds- og Compliance leverancer. Afdelingen har direkte reference til Vice President for Cyber Defence og en nøglerolle i det fortsatte arbejde med at fastholde en høj kvalitet i driften, gennem en stor berøringsflade med den øvrige organisation.

Afdelingen består af de 2 teams, Log Management og End Point Security, der er fordelt på de 3 JN Data lokationer i Silkeborg, Roskilde og Warszawa.

Log Management
– har ansvar for at sikre, at Log Management processen lever op til de regulative krav, der er i den Finansielle sektor. Endvidere, at JN Datas logningsplatforme Arcsight, Splunk og Elastic Search udvikles, driftes og forvaltes jfr. gældende retningslinjer og herved lever op til krav om kvalitet, effektivitet og stabilitet. Endeligt skal teamet deltage i udviklingsprojekter som del af JN Datas strategiske rejse.

End Point Security – har ansvar for at sikre, at JN Datas EDR/EPP løsninger driftes og forvaltes jfr. gældende retningslinjer og herved lever op til krav om kvalitet, effektivitet og stabilitet. Endvidere skal teamet deltage i udviklingsprojekter som del af JN Datas strategiske rejse.

Kan du omsætte strategisk retning til tværorganisatorisk udvikling?

Forretningsområdet Security & Compliance er JN Datas sikkerhedsorganisation, med mere end 75 ansatte. JN Data har igangsat en række strategiske initiativer for at udvikle sikkerhedsområdet. Det Operationelle og Compliance relaterede sikkerhedsområde har således været ét af de mest prioriterede indsatsområder for JN Data i 2019 og vil fortsat være det i 2020. Security & Compliance består af området Cyber Defence med afdelingerne Operational Security, Cyber Defence Center og Vulnerability Management, samt afdelingerne Risk Management, Security Governance og Compliance Control.

Som Afdelingsleder for Operational Security får du ansvaret for at udvikle og bemande afdelingen og dermed en nøglerolle i at sikre, at JN Data leverer de mest optimale services til vores kunder i den finansielle sektor. Du får end-to-end ansvar for driften af de to services, inkl. det overordnede budgetansvar. Du lykkes med opgaven i et tæt samarbejde med dit ’serviceledelsesteam’, som består af Service Owner, Service Architect og Technical Lead. Du vil fra starten få ansvaret for +15 medarbejdere, og skal via dem udvikle afdelingens kompetence- og arbejdsområder.

Du har fokus på sikkerhed og Cyber Defence’s bidrag til den samlede forretning i JN Data, i et tæt samarbejde med ledergruppen i Security & Compliance og vores kunder. Du motiveres af dette arbejde og går forrest med engagement, kommunikation og relation skabelse. Dette med et stærkt fokus på det tværorganisatoriske samarbejde.

Solid erfaring med ledelse og sikkerhed fra en større IT-organisation er en fordel, men det rette talent skal ikke holde sig tilbage

Vi forventer at:

  • Du har erfaring med sikkerhedsledelse i en IT-organisation
  • Du har erfaring med konceptudvikling, optimering og økonomi
  • Du er en stærk kommunikator og dygtig facilitator samt mødeleder
  • Du tænker helhedsorienteret og sætter mål og retning for afdelingen
  • Du har en empatisk og relationsskabende ledelsesstil
  • Du har erfaring med ledelse af forandringer
  • Du kan begå dig på alle niveauer, både internt og hos vores kunder
  • Du kan kommunikere på både dansk og engelsk i skrift og tale

JN Data har hovedsæde i Silkeborg og kompetencecentre i Roskilde og Warszawa. Stillingen kan besættes i Silkeborg eller Roskilde med forventeligt 30-50 rejsedage om året.

Vi har fokus på dit potentiale og din udvikling

Hvis du har kvalifikationerne, kompetencerne og ikke mindst dedikationen, så kan vi til gengæld give dig: gode kolleger, som er specialister inden for deres fag, en uhøjtidelig omgangstone og en virksomhed, som på mange fronter er på vej fremad med en tydelig profilering.

Vi planlægger et introduktionsforløb for dig fra første dag, og du får tilknyttet en mentor, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver. Vi sikrer løbende fokus på dit potentiale og din udvikling ved faste feedback-samtaler med din leder.

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning via linket. Hvis du har flere spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Vice President Martin Kofoed på tlf. 63639116

Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante kandidater bliver løbende indbudt til samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Om JN Data

JN Data leverer sikker, stabil og effektiv IT-drift, -infrastruktur og -service til den finansielle sektor. I samarbejde med vores kunder når vores løsninger ud til mere end 40.000 ansatte i 200 banker- og realkreditinstitutter i Danmark og Norden. Vores løsninger betyder også, at bank- og realkreditkunder eksempelvis kan overføre penge i netbanken, bruge dankortet, få udbetalt løn eller benytte Mobilepay og Apple Pay.

Fordi vi direkte eller indirekte er inde over mange forskellige services til ansatte og forbrugere, er det helt afgørende, at vores datacenter er en velsmurt maskine, hvor kapacitet, svartider, tilgængelighed og sikkerhed er i top.

Vores dedikerede medarbejdere er nøglen til, at vi fortsat vedligeholder og opbygger fremtidens IT-løsninger til en finansbranche i rivende udvikling. I Danmark har vi kontorer i Silkeborg og Roskilde, og sammen med vores konsulenter i Polen er vi knap 800 IT-professionelle.

JN Data er ejet af Jyske Bank, Nykredit, Bankdata, SDC og BEC, som sammen med Silkeborg Data udgør vores seks kunder.

Læs mere om os på www.jndata.dk og følg os på LinkedIn.