Favrskov Kommune logo

Sygeplejerske søges til Rehabilitering

Har du viden om og stor interesse for hverdagsrehabilitering? Så læs videre her.

Vi søger snarest muligt og senest den 1. juli 2018 en sygeplejerske på 30 timer ugentligt til Rehabilitering i Favrskov Kommune.

Rehabilitering arbejder med en målrettet og tidsbestemt aktiverende indsats hos borgere i eget hjem. Formålet med teamets indsats er at fremme borgers mestringsevne i hverdagen med udgangspunkt i borger, ressourcer og behov, således borger bliver mest muligt selvhjulpen uden hjælp eller med mindre hjælp fra hjemmeplejen. Med ansættelse af en sygeplejerske i rehabilitering skal der arbejdes med udvikling af rehabiliterings-tankegangen inden for sygeplejen internt og på tværs i Favrskov Kommune.

Sygeplejerskens hovedopgaver er:

 • at medvirke til at styrke den rehabiliterende indsats hos borgere i rehabiliteringsforløb
 • at koordinere samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere, således at borgerne oplever kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbene
 • at medvirke til at sikre en generel opkvalificering af rehabiliteringsindsatsen blandt sygeplejerskerne på ældreområdet ved vidensdeling og sidemandsoplæring
 • at bistå Hjerneteamet med sygeplejefaglig sparring hos borgere med erhvervede senhjerneskade

Dine faglige kvalifikationer

 • Du har en sundhedsfaglig uddannelse som sygeplejerske.
 • Du har bred erfaring fra det kommunale område inden for hjemmepleje, hjælpemidler, træning mv.
 • Du har viden om og praktisk erfaring med hverdagsrehabilitering – og gerne neurorehabilitering.
 • Du har viden om dokumentation (vi anvender Vitae journal, men overgår fra september til Columna Cura).

Dine personlige kvalifikationer

 • Du kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt.
 • Du har gode samarbejdsevner, er positiv og handlekraftig.
 • Du har gode kommunikative evner på skrift og i tale med såvel borgere som samarbejdspartnere.
 • Du kan skabe struktur og overblik i hverdagens daglige drift.
 • Du evner at motivere og inddrage.
 • Du har en positiv energi.

Om Rehabilitering

Teamet er sammensat af en engageret gruppe af kollegaer på ca. 14 medarbejdere; social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, ergoterapeuter og socialrådgiver. Teamet er organiseret i tæt sammenhæng med Visitation og Hjælpemidler, ligesom der samarbejdes og videndeles internt og eksternt med bl.a. hjemmeplejen, hjerneteam og træningsafdeling. Teamet arbejder løbende med den faglige udvikling, som du har rig mulighed for at have indflydelse på.

Teamet har base i lokaler på Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup, og der køres ud i hele kommunen. Teamet møder ind kl. 7.30 på hverdage. Kørsel i egen bil honoreres efter statens takster. Kørekort er en nødvendighed. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst.

Du får mulighed for at arbejde i en selvstændig stilling, hvor du kan bruge din erfaring og faglige viden og bidrage til den fortsatte udvikling af rehabiliteringsindsatsen i Favrskov Kommune sammen med et engageret og fagligt dygtigt team, visitatorer og øvrige samarbejdspartnere. Du referer til teamleder, der har det personalemæssige ansvar.

Yderligere oplysninger om stillingen

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Camilla Skovgaard Andersen, tlf. 89 64 23 52, mail casa@favrskov.dk.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Samtale

Vi holder samtale fredag den 25. maj 2018.

Søg jobbet

Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job

Ansøgningsfrist

15-05-18

Søg jobbet