Bordings Friskole

Skoleleder

Bordings Friskole, København

Vores skoleleder gennem 17 år går på pension, og vi søger en tydelig og inspirerende leder, der vil medvirke i skolens liv og dagligdag og føre an i den videre udvikling af vores friskole.

Bordings Friskole er en velfungerende og forældredrevet friskole midt i København. Med 410 elever fordelt på to spor fra 0.-9. kl. med ca. 20 elever i hver klasse og med afgangsprøve efter 9. klasse. Med 32 lærere, 12 øvrige medarbejdere og en forældrekreds, der vil et engageret samarbejde.

Skolens grundlag er de tanker, som Grundtvig og Kold indførte i dansk skoleliv. Vi lægger vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om undervisning, klasse og skole. Vi har mod på at være både en almindelig og almen børneskole og en moderne holdningsskole.

Vi vil en skole for livet, hvor vi stimulerer børns lyst til at opleve, lære og udvikle sig som hele mennesker; med fornuft, fantasi, faglig viden, følelse og mod på livet; med rum til forskellighed, sans for fællesskabets nødvendighed og med ansvar for hinanden som kommende medborgere. Vi har stærke traditioner for fortælling, morgensang og at mødes i samtale. Vi er en skole med mange måder at lære på, hvor meget lykkes, men hvor knaster og knuder også hører med til hverdagen.

Stillingen

Bestyrelsen på Bordings Friskole har det overordnede ansvar for driften af skolen. I hverdagen er det pædagogiske og administrative ansvar delegeret til skolelederen. Vi søger en ny skoleleder, der vil lede skolen i samarbejde med bestyrelse og viceleder.

  • Du kan være omdrejningspunkt og skabe trygge rammer i skolens hverdag
  • Du forstår friskoletanken og brænder for dens udvikling
  • Du har erfaring med pædagogisk ledelse og kan udvikle skolen didaktisk og pædagogisk
  • Du har sans for dialog og en anerkendende tilgang til børn, forældre og medarbejdere
  • Du er rummelig over for forskellighed og kan omsætte visioner i fælles handling
  • Du har flair for økonomistyring og administration
  • Du vil tage ansvar for den daglige morgensang og kulturtime
  • Du kan tydeligt formidle skolesyn og skolens værdier både indadtil og udadtil

Skolen har en sund økonomi og holder til i et stort skolehus fra 1894 ved Sortedamssøen med en lederbolig på 4. sal (ikke bopælspligt). Vi er langt med den stadige vedligeholdelse og modernisering af de fysiske rammer for undervisningen og det daglige samvær mellem børn og voksne.

Til skolen hører en fritidsordning for elever i 0.-3. kl., et resursecenter, som yder støttende indsats til elever med særlige behov, en Kulturforening med frivillig musikundervisning og billedskole efter skoletid og Friskolegården på Stevns, som giver alle klasser mulighed for en årlig lejrskole og familietur. Vi har et skolehus med aktiviteter fra morgen til aften. Yderligere om skolen, dens formål, historie og virke kan læses på www.bordings.dk.

Stillingen tiltrædes 1. januar 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysning hos bestyrelsesformand Dea Nyrop Nielsen på enten mobil 40 55 10 55 eller på mail
deanyrop@gmail.com. Evt. besøg på skolen kan også aftales her.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Aflønning forhandles
i intervallet 457.708-551.025 kr.

Ansøgninger med relevante bilag sendes til ansogning@bordings.dk. Ansøgningsfrist den 22. oktober kl. 12.

Alle ansøgninger behandles af ansættelsesudvalg med diskretion.

Første samtalerunde forventes i ugerne 44 og 45.

Bordings Friskole

Øster Søgade 88
2100 København Ø
Tlf.: 3538 6908

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.