HR Focus søger for Amgros I/S

Udbudschef

HR Focus søger for Amgros I/S i København

Amgros er inde i en forandringsproces, hvor der er fokus på højere specialisering og professionalisering af udbud, indkøb og logistik. Udbuds- og indkøbsområdet i Amgros omfatter udbud af lægemidler, medicinsk udstyr og høreapparater. Disse tre områder samles nu i en afdeling for at sikre synergi mellem områderne.

Om jobbet
Ud over ledelse af afdelingen, er en vigtig del af arbejdet at sikre implementering af aftaler i forsyningsledet, hvorfor et tæt samarbejde med sygehusapoteker og de regionale indkøbsafdelinger er essentielt for at opnå et godt resultat.

Som udbudschef får du mulighed for at præge den strategiske retning for nationale indkøb af lægemidler, medicinsk udstyr og høreapparater.

Du vil arbejde tæt sammen med sygehusapoteker og Danske Regioner, når retningen for de nationale udbud som Amgros skal varetage besluttes.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

  • strategi for afdelingen i samarbejde med ledelsen
  • udarbejdelse af strategi for- og implementering af Category Management
  • optimere udbud, indkøb og forsyning af lægemidler i tæt samarbejde med sygehusapotekerne
  • sikre at Amgros når de opstillede mål for besparelser i udbud
  • ansvar for sammenlægning af de to eksisterende udbudsforretninger
  • ledelse og udvikling af medarbejderne
  • deltage i Amgros chefgruppe og implementere de strategiske nøgleområder i overensstemmelse
  • med Amgros’ overordnede strategi

Din baggrund
Du har en sundhedsvidenskabelig uddannelse og flere års erfaring fra en funktion, hvor du har haft såvel det strategiske som det operationelle ansvar. Du har minimum 5 års ledelseserfaring, og den største del af din erfaring har du fra den farmaceutiske industri.

Det er en stor fordel, hvis du kommer med erfaring fra en indkøbsfunktion og således allerede fra start har en god forståelse for, hvad der skal til for at udvikle udbudsforretningen.

Som leder er du pragmatisk og løsningsorienteret. Du ved hvad du skal gøre for at få dine medarbejdere med, og du har en professionel tilgang til dine opgaver.

Du er en stærk kommunikator, og du har særdeles gode analytiske evner. Du er en habil bruger af IT-systemer, og du formulerer dig ubesværet i skrift og tale på såvel dansk som engelsk. Du ser muligheder, er initiativrig og relationsskabende. Derudover er du struktureret og god til at skabe overblik.

Amgros’ ledelsesstil er i høj grad uddelegerende og baseret på gensidig tillid. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig, inddragende og synlig samtidig med, at du er strategisk tænkende og holder målene for øje. Du kan rumme mangfoldighed og evner at se og anvende forskellighed som en styrke. Selv med mange forskelligartede aktiviteter i gang kan du se de potentielle synergier og formår at bringe forskellighederne i spil, der hvor de passer ind.

Hvad kan vi tilbyde?
Amgros er en spændende og alsidig arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø, hvor arbejdsglæde er en af del af vores DNA. Amgros består af kompetente medarbejdere. Tonen er uformel og samarbejdsformen er præget af tillid og hjælpsomhed. Jobbet aflønnes efter kvalifikationer – med en god pensionsordning.

Ansøgning og spørgsmål
Lyder jobbet og udfordringerne interessante, så send din ansøgning hurtigst muligt til HR focus på mail dortevogel@hrfocus.dk. Senest d. 25.5 2017, men gerne før.

Ansøgning og CV bedes mærket ”Udbudschef” og sendes til dortevogel@hrfocus.dk.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør for indkøb og logistik Lise Grove på tlf. 24 28 67 27. Alternativt Dorte Vogel, HR focus på 24 23 91 68.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Amgros er ejet af de fem regioner og er sat i verden for at skabe forudsætninger for mere sundhed. Det gør vi ved at lave fælles udbud af lægemidler og medicinsk udstyr. I 2016 sparede vi regionerne 2,8 milliarder kroner. Det er penge, regionerne kan bruge på andre områder i sundhedsvæsenet.

Vi er godt og vel 90 medarbejdere, som også arbejder med kvalitet og lægemiddelregistrering samt mange andre spændende fagområder. Vi er nysgerrige og grundige, når vi løser vores arbejdsopgaver. Vi er modige, og gør alle sammen vores bedste for at skabe det bedste arbejdsmiljø for os selv og hinanden. Vi tror på, at netop disse værdier gør, at Amgros er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Se mere på www.amgros.dk.

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.