Virksomhedsprofil: Novo Nordisk Fonden

Virksomheden har 882 følgere

Adresse

Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
http://www.novonordiskfonden.dk/da

Kort

Hvorfor?

Verden står over for mange store udfordringer. Befolkningstallet stiger, befolkningerne bliver ældre, og stadig flere mennesker lider af livsstilssygdomme.

Samtidig svinder naturens ressourcer ind, og de miljømæssige udfordringer vokser. I det globale samfund må Danmark – sammen med resten af Norden – være med til at tage ansvar og gøre en indsats.

Hvordan?

Novo Nordisk Fonden ønsker gennem sine uddelinger at bidrage til at udvikle flere nye løsninger på morgendagens problemer.

Vi tror på, at dette bedst sker gennem langsigtet støtte til udvikling af kundskabsmiljøer, hvor topforskere og idérige nytænkende talenter får de bedst mulige rammer til at udføre banebrydende forskning i højeste kvalitet.

Derfor foretager Novo Nordisk Fonden uddelinger, der fremmer forskning, innovation og uddannelse af højeste internationale kvalitet primært inden for sundhedsvidenskab og bioteknologi ved universiteter, hospitaler og andre offentlige forskningsinstitutioner.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med mere end 90 års historie.

Fonden har gennem sit helejede datterselskab, Novo A/S, kontrollerende ejerskab i virksomhederne Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Fonden har to formål – et erhvervsmæssigt og et samfundsmæssigt:

1: fonden skal udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen*), og
2: fonden skal yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Samlet er det fondens vision at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd.

Erhvervs- og uddelingsaktiviteter

I fonden er erhvervs- og uddelingsaktiviteterne organisatorisk adskilt. Novo Nordisk Fonden varetager uddelingsaktiviteterne, mens de erhvervsdrivende aktiviteter varetages af fondens datterselskab, Novo A/S.

På det erhvervsmæssige område er det fondens ambition, at virksomhederne i Novo Gruppen positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører inden for sygdomsbekæmpelse og forbedret brug af naturens ressourcer.

På det uddelingsmæssige område støtter fonden i stor udstrækning videnskabelige formål. Fonden benytter sin uafhængighed og fleksibilitet til at fremme forskning, innovation og uddannelse i verdensklasse, primært inden for biomedicin og bioteknologi i Danmark og det øvrige Norden.

Fonden udbetalte i 2014 733 mio. kr. Forventningen er, at dette beløb øges markant i de kommende år.

Novo Nordisk Fonden som arbejdsplads

Som ansat i Novo Nordisk Fonden kommer du til at arbejde i fondens sekretariat, der har til opgave at understøtte og administrere fondens uddelingsaktiviteter.

Fondens ledelse er bevidst om det ansvar, fonden som arbejdsplads har over for sine medarbejdere. Den stræber efter at være en attraktiv arbejdsplads, som får medarbejderne til at trives fagligt, socialt og privat. Det er en vigtig del af fondens politik at skabe et sundt, sikkert og fleksibelt arbejdsmiljø. Fonden har fire hjørnestene for sine medarbejdere – ’vores team’. Disse skal sikre en velfungerende arbejdsplads med klare mål for arbejdet, og at medarbejderne fagligt udfolder sig bedst muligt og behandler hinanden og samarbejdspartnere respektfuldt og med tillid.

Hjørnestenene er:

  • Engagement: I vores team er vi åbne og dedikerede, ivrige efter at lære nyt, og vi har fokus på at skabe fremragende resultater.
  • Professionalisme: I vores team arbejder vi for, at vi hver især kan udfolde vores potentiale, vi er pligtopfyldende, har høj integritet, og vi er altid opsat på at gøre vores arbejde bedst muligt.
  • Respekt: I vores team mødes vi i gensidig tillid med forståelse for hinandens kvaliteter, og vi har en ligefrem dialog præget af åbenhed, ærlighed og troværdighed.
  • Tillid: I vores team er vi målrettede og resultatorienterede, og vi værdsætter frihed under ansvar.

Det forventes, at fondens medarbejdere i deres virke efterlever disse hjørnestene og årligt giver feedback på, om værdierne udleves i praksis, samt at de efterlever relevante retningslinjer for arbejdsmiljø mv.

Fonden lægger vægt på at sikre diversitet i fondens medarbejderstab, da en mangfoldighed af kompetencer bidrager til at fremme videreudvikling, fornyelse og kvalitet i arbejdet. Ved mangfoldighed forstås bl.a. diversitet i forhold til køn, alder, uddannelse, kulturel baggrund og international erfaring.

*) Tilsammen udgør Novo A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S Novo Gruppen, som er forpligtet til at efterleve et fælles værdigrundlag – det såkaldte Novo Gruppe - charter.

Registreret navn

NOVO A/S

Momsnummer

DK24257630

Selskabsform

Aktieselskab

Etableret

1999

Antal ansatte

50 - 99

Beløb i hele 1000

Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016
Valuta DKK DKK DKK DKK DKK
Omsætning
Bruttofortjeneste
Årets resultat 10.198.000 10.784.000 13.460.000 14.848.000 7.120.000
Egenkapital 33.266.000 42.101.000 52.816.000 62.949.000 67.062.000
Balance 33.360.000 42.412.000 54.630.000 74.390.000 80.971.000

Kilde til ovenstående informationer

På denne side kan du danne dig et overblik over jobannoncer fra Novo Nordisk Fonden. Du kan se hvilke kanaler og regioner annoncerne var placeret i og hvordan antallet af indrykkede jobannoncer har ændret sig fra kvartal til kvartal.

Klik på grafen for at se de job det drejer sig om.Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.