JobglædeKarriereØvrigt

Unges sy­ge­fra­vær stiger

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at unges sygefravær er stigende. Ifølge arbejdsmedicinsk klinik ved regionshospitalet i Herning, er det især de unge mænd, der trækker statistikken op – og det er ikke dovenskab, der er hovedårsagen til problemet.

Unge kommunalt ansatte sygemelder sig med 3,3 sygemeldinger om året mere end dobbelt så hyppigt som deres kommunale kolleger over 60 år, der i gennemsnit har 1,6 sygemeldinger om året. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Ugebrevet A4 har analyseret.

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Berit Toft Fihl, giver i en artikel i Ugebrevet A4 fra den 20. februar 2012 udtryk for, at de nye tal tyder på en klattet arbejdsmoral, mens Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde, i samme artikel udtaler, at der er behov for selvransagelse blandt de unge.

Men billedet af unge som dovne og med en dårlig arbejdsmoral, som presse og flere debattører maler, deler seniorforsker Merete Labriola fra arbejdsmedicinsk klinik ved regionshospitalet i Herning ikke:

”Historisk set falder sygefraværet, når der er økonomisk krise – nok fordi folk virkelig bider tænderne sammen for overhovedet at få et job, eller fordi de er bange for at miste det job, de har. Så det ville være mærkeligt, hvis de unge pludselig blev særligt dovne midt i krisen,” siger hun og tilføjer:

”Jeg synes desuden ikke, at der er noget, der tyder på, at de unge er dovne og ikke gider arbejde – modsat er de unge, jeg møder, meget ihærdige.”

Mænd nærmer sig kvinder
Gisningerne fra Merete Labriola om årsagen til det høje sygefravær blandt unge skyldes, at forskningen på området er i fuld gang, men endnu ikke har resulteret i et mere konkret svar på, hvorfor unges sygefravær stiger.

Sikkert er det imidlertid, at unge altid har haft mere sygefravær end ældre. Tallene har været stabile i ti år, så når flere medier blæser til generationskamp og diskuterer unges versus ældres sygefravær, er det en historie, der appellerer bredt, men det er ikke den egentlige nyhed; det, der interesserer Merete Labriola og hendes kolleger, er udviklingen i de unges sygefravær – isoleret fra de ældre:

”Det er ret stort hos os for tiden, fordi vi har fået de nye tal fra Danmarks Statistik, som for første gang i længere tid viser en stigning i unges sygefravær – samt at det især er unge mænd, der oftere sygemelder sig,” siger Merete Labriola og tilføjer:

”Jeg hører desuden fra mine svenske og norske kolleger, at de også har registeret en stigning i sygefraværet blandt de unge.”

Arbejdsmedicinsk klinik ved regionshospitalet i Herlev har fulgt grupper af unge fra de var 14 til de blev 21 år, og deres adfærd skal analyseres for at undersøge, hvorfor de unges sygefravær er stigende.

Ifølge Merete Labriola er det en generation af unge, som eksempelvis er mere overvægtige end tidligere, og oftere opfatter sig selv som syge. Så det er ikke usandsynligt, at det påvirker deres sygefravær i negativ retning.

At det er de unge mænd, der især trækker statistikken op, kan ifølge Merete Labriola blandt andet skyldes, at mænd er begyndt at ligne kvinder mere og i højere grad end før lytter til deres krop og tager symptomer seriøst. Samtidig søger stadig flere mænd til kvindedominerede fag, og da kvinder sygemelder sig oftere end mænd, kan det smitte af på mændene.

Jobkamp er hård kost
Det kan virke ulogisk, at unge har flere sygedage end tidligere, samtidig med, at det lige nu gælder om at være aktiv og gøre et ekstra godt indtryk på arbejdsgiverne. Merete Labriola har en mulig forklaring:

”Jeg møder mange unge akademikere, som, på trods af at de er rigtigt dygtige og ambitiøse, bliver ansat i utilfredsstillende assistentstillinger eller ryger i aktivering. De kan ikke få fodfæste i et tilfredsstillende job og føler, at der ikke er nogen, der har brug for dem. Jeg tror, at det slider på mange af dem,” siger Merete Labriola og tilføjer til slut:

”Der bliver gjort meget for, at de ældre skal blive på arbejdsmarkedet, og det synes jeg på mange måder er fint; men det er en høj pris, vi som samfund betaler, når der ikke er plads til den unge generation på arbejdsmarkedet.”