Jørgen Vig Knudstorp, Adm. direktør for LEGO Koncernen


Jørgen Vig Knudstorp har siden 2004 været administrerende direktør i LEGO med ansvar for 6000 fuldtidsansatte. LEGO er en af Danmarks største virksomheder med en global omsætning på 8.065 mia. kroner i 2007. I år blev Jørgen Vig Knudstorp sammen med ni andre danske topledere udpeget af Dansk Industri og Ligestillingsministeriet til ligestillingsambassadør for kvinder i ledelse.

Work/life balance

Det store buzzword i disse dage er work/life balance; hvordan man får balance imellem det at gøre karriere og det at kunne have et afbalanceret privatliv på samme tid. Jeg spørger Jørgen, hvordan han som karrieremenneske formår at få arbejde og privatliv til at hænge sammen. Her starter han i det helt basale; nemlig med at snakke om økonomi. Som direktør tjener han gode penge, og dem har de valgt at geninvestere en meget stor del af til at få hjælp til de huslige pligter. På den måde kan han have det job, han har og stadig være til stede hos familien uden al tiden derhjemme bruges på at rydde op eller vaske tøj.

Men det ændrer ikke på det faktum, at han er væk to til tre dage om ugen, hvorfor hans børn selvfølgelig også oplever, et fravær. Omvendt fortæller han, at han virkelig forsøger at være til stede, når han så er hjemme: ”Jeg er for eksempel hjælpetræner på min ældste søns fodboldhold og går til gymnastik hver lørdag morgen med mine to yngste børn. Jeg er heller ikke bange for at gå fra kontoret tidligere en gang imellem for at sidde på en bænk i en park og spise is sammen med mit barn. Det skal simpelthen prioriteres.”

Han fortæller, hvordan han ofte oplever en manglende villighed til, at man i stedet for at købe et fladskærmsfjernsyn til 50.000 kroner, bruger de 50.000 på hjælp til hjemmet. Han og hans kone har ikke andre prioriteringer end at være sammen med deres børn og passe arbejdet. Der er ingen af dem, der spiller golf, går til tennis eller tager på spændende fire-dages rejser. Som han siger: ”Jeg synes, at vi lever i et samfund med enormt høje forventninger til familier om både at have børn, krævende fuldtidsstillinger og samtidig have plads til fritid ved siden af. Men der er ingen fritid ved siden af, når man er en børnefamilie og har et fuldtidsjob som mit. Derfor er det en prioritering, og den synes jeg, at der er meget få mennesker, som er parat til at lave.”

En græsrodsbevægelse i bedste stil

Jørgen fortæller, at man allerede havde valgt at fokusere på ligestilling i LEGO, da han blev spurgt, om han ville være ligestillingsambassadør. Derfor virkede det også som en naturlig forlængelse af en ligestillingsproces som allerede var sat i gang i koncernen. Men det var ikke fra ledelsens side, at fokusset på ligestilling oprindeligt kom fra: ”Vi valgte i 2007 at sætte større fokus på køn hos LEGO, fordi vi havde en fantastisk netværksgruppe, som i bedste græsrodsstil startede et initiativ omkring kvinder i ledelsen. Det tog jeg op, for det er jo dejligt, når der er nogen, som vil gøre sådan en indsats.”

Jeg spørger, hvorfor der ikke har været større fokus på ligestilling på ledelsesgangen hidtil. Til det svarer han meget ærligt: ”Måske fordi det er en mand, der sidder og observerer det? Det er nok det mest ærlige svar.”

Men hvad gør man så specifikt for at talentudvikle kvinder hos LEGO? Jørgen fortæller, at den oprindelige netværksgruppe har været med til at skubbe på, så de sammen har de sat nogle ambitiøse mål for LEGO. Derfor influerer ligestilling også i alle deres ’people and culture-processer’. Det vil sige, at når de laver successionsplanlægning for, hvem der kan være potentiel efterfølger til et job på alle vigtige poster i virksomheden, skal der altid være mindst én kvindelig kandidat. Og når de laver talentprogrammer eller skal ansætte, så er de altid opmærksomme på også at få kvinder ind.

Ulighed blandt topledere

Jørgen mener, at de største årsager til den store kønsmæssige ulighed blandt topledere og i bestyrelser som udgangspunkt skyldes, at vi danskere stadig har et efterslæb på uddannelses- og interessesiden. De generationer, som er ledere i dag, det vil sige dem fra 35 og op til 60 år, kommer ud med nogle uddannelser, hvor der har været en bias mod mænd. Det skyldes, at der har været fag, som har haft mændenes interesse. Det mener han dog er under kraftig forandring lige nu.

Ledernes Hovedorganisations rapport "Think Male, Think Management" (2007) konkluderer, at mange forbinder lederkvalifikationer med mandlige kvalifikationer. Jørgen fortæller, at han ikke er overrasket over konklusionen, men er meget uenig: ”Jeg mener, at opfattelsen er baseret på et forældet syn. Jeg tror, at mange går rundt med meget stereotype opfattelser af, hvad en god leder er. Det er typisk noget med beslutningskraft, gennemslagskraft og klar kommunikation, hvilket måske er lidt ’machoagtigt’. Men jeg mener, at der også findes en anden bølge af tænkning baseret på egenskaber, man typisk ville kalde "feminine". Eksempelvis intuition og empati, men efter min opfattelse også selvværd, selvtillid og overblik over egne kvaliteter.”

Han fortæller, hvordan det, han kalder den selvværdsbaserede ledelse, er baseret på at hvile i sig selv; at turde være sig selv - og turde sige, hvad man føler, men samtidig være opmærksom på andres følelser og kunne se, at ’nu er der nogen, der keder sig’, eller ’nu er der nogen, der bliver kede af det’ - og kunne ændre på nogle af de følelser uden at ændre sine beslutninger.

”Er man fx nødt til at fyre medarbejdere, kan man vælge et spor, hvor man har medfølelse, men alligevel er fuldstændig hård for, hvad der er nødvendigt for virksomheden; noget som nogen kalder ’soft heart - hard head’, det vil sige at være blød om hjertet, men stadig ’hård’ i hovedet. Man er nødt til at have det ene ben i en form for forretningslogik, men derfor kan man godt vise hjerte, omsorg og medfølelse og tage hensyn i den måde, man gennemfører sine beslutninger på.”

Skrevet af Kikki Nellemann Lauritzen 2007, Jobindex A/S

Publiceret 2009-03-03


Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.