Smart Mobs


mobiltelefon

Af Thomas Dickson

smart mobs

Begrebet "sociale medier" er et af tidens store buzz-words. Ordet henviser primært til blogs og til websider med meget brugergenereret indhold, såsom Facebook, LinkedIn, Youtube og Twitter m.m. Men allerede for omkring 10 år siden skete der for alvor noget med vores opfattelse af kommunikationsteknologi og mennesker. Det var dengang teenagere fandt ud af hvad sms-funktionen på mobiltelefonen kunne bruges til. Bogen "Smart Mobs" fra 2002 var det første sted hvor denne nye verden blev beskrevet i detaljer, og bogen holder faktisk stadig til en gennemlæsning.

Hæren hvor alle er generaler
Når iranske studenter går på gaden i en synkroniseret landsdækkende protest mod regimet i Teheran, opfører de sig som en såkaldt "smart mob". Dermed menes, at de holder sig i kontakt med hinanden, og koordinerer deres handlinger via et teknologisk netværk. I praksis vil der som oftest være tale om sms-beskeder, der videresendes i bunkevis på ultra-kort tid, men også mini-pc’ere, wifi, Twitter o. lign. spiller en rolle. Derved er sådanne demonstrationer ikke længere afhængige af en central politisk ledelse, der skal envejs-kommunikere ud til "fodfolket" via traditionelle medier. Tværtimod er protesterne på den nye måde både mindre sårbare overfor regimets angreb, og kan langt hurtigere ændre taktik og improvisere nye aktioner. Samtidig kan helt nye informationer sendes fra et yderpunkt i netværket og hurtigt deles med resten af bevægelsen.

Fra Tokyo til Helsinki
Bogen Smart Mobs er skrevet af forfatteren, kritikeren og futuristen Howard Rheingold (f. 1947), der i dag forsker ved Institute for the Future i Palo Alto og er gæstelærer på Stanford. Det som oprindeligt førte Rheingold frem til at skrive bogen, var en række observationer som han havde gjort for omkring 10 år siden. Han beskriver selv i indledningen til bogen hvordan han en dag i foråret 2000 havde stået på en af de travleste pladser i Tokyo, og pludselig havde lagt mærke til at mange kiggede mere på deres mobiltelefoner end de talte i dem.

Dette undrede ham, men først et par måneder senere, da han var på besøg i Helsinki, og oplevede det samme fænomen, begyndte det at gå op for ham at noget nyt var i gære. Nu kunne Rheingold slet ikke lade være med at se alle de mange tegn på det nye netværkssamfund. Grupper af mennesker kunne holde kontakten uafhængig af tid og sted, og uden at skulle tale i telefon samtidig. Derved åbnede den nye it-teknologi helt nye perspektiver for social interaktion.

Første sms blev sendt i 1992
Den enkle sms på max. 160 tegn var ikke nogen helt ny opfindelse, den var et barn af GSM-teknologien, der tillod parallel datatransport på dets netværk uafhængigt af samtalernes flow. De første sms’er blev sendt i 1992-93. I starten troede teleselskaberne at den nye service primært skulle erstatte de ældre pagere og anvendes af forretningsfolk. Men sådan gik det ikke, det var blandt de helt unge at sms’en opnåede sit helt store boom. Og det er især de unges brug af teknologien og forventninger om brugervenlighed og nye applikationer der har drevet innovation på tele-området. Det er et godt eksempel på en teknologi der var tænkt på én måde, men brugt på en anden, og vel at mærke defineret af brugerne selv.

Little Brother and Big Brother
Efterhånden som prisen på mikrochips er faldet, og snart sagt alle apparater og genstande er blevet forsynet med enten en processor eller en RFID-tag, så er store dele af vores moderne verden på nettet. Alle kan nu nås overalt og altid. Det er et fænomen som Rheingold ser både store fordele og risici i for den enkelte. Fordelene er at vi kan gøre meget mere end før. Vi kan få fat i andre mennesker når vi har behov for det og omvendt. Vi kan skaffe alle mulige informationer lynhurtigt og ændre planer i sidste øjeblik osv. osv.

Prisen er at mange andre kan kigge os over skuldrene, tjekke vores gøren og laden, vores forbrug, vores vaner, vores holdninger m.m. Howard Rheingold understreger dette i sin bog – fx alene ved at titlen bruger det lidt tvivlsomme begreb "mobs" (på dansk betyder det nærmest pøbel). Som han skriver, så er det ikke kun filippinske demokrater, som i 2001 brugte sms’er til at organisere demonstrationer der væltede den siddende præsident, men også terrorister, narkokarteller, efterretningstjenester og antidemokratiske bevægelser der kan organisere sig som smart mobs og udnytte den nye digitale teknologi.

Howard Rheingold: Smart Mobs – The Next Social Revolution Basic Books, Cambridge MA, 2002

http://www.smartmobs.com/

http://nextmodernitylibrary.blogspirit.com/archive/2006/01/10/les-foules-intelligentes.html

Publiceret 2010-02-22
Annonce: