Jobindex Nydansker


 

 

Lav en beskrivelse af dig selv ved at udvælge de fem mest passende tillægsord

(Få evt. et par gode venner til at udvælge de 5 tillægsord de synes beskriver dig bedst)

Klartseende Jeg kender de krav, der stilles og lever op til dem. Har et højt kvalitetsniveau og laver sjældent fejl. Egenskaben indebærer også samordning af tanker og handling.
Menneskeorienteret Jeg forstår at leve mig ind i andres 'kort over verden'.
Humoristisk Jeg mener at godt humør giver energi og virkelyst.
Intuitiv Jeg er i stand til at se uden om de traditionelle opfættelser og opdage nye muligheder og gå nye veje.
Ressourcebevidst Jeg formår at udnytte ressourcer på en optimal måde, og jeg søger at påvirke andre til at gøre det samme.
Praktisk Jeg har praktisk håndelag og gør ting hurtigt og præcist når der skal igangsættes praktiske gøremål.
Selvstændig Jeg tager ansvar og gør et godt stykke arbejde inden for en aftalt ramme, er selvstændig i tanke og handling, står for noget og er aktiv i min påvirkning af begivenheder.
Ambitiøs Jeg stiller store krav til mig selv og andre gennem formulering af høje mål, stræber aktivt for at nå disse med mig som eksempel for andre.
Udviklingsorienteret Jeg er orienteret mod udvikling/vækst for mennesker og virksomheder, og jeg støtter tiltag.
Respektfuld Jeg ved at mennesker opfatter og lærer forskelligt. Ved at se mere, høre mere og være bevidst om andres følelser prøver jeg at skabe et bedre grundlag for at kunne forstå deres handlinger.
Slagkraftig Jeg er handlekraftig og får mine ideer igennem ved at formidle helhedsbilleder og skabe forpligtelse.
Målbevidst Jeg får energi gennem formulerede mål og holder fast ved et problem eller en tankerække uden at tabe målet af syne indtil opgaven er løst.
Konkret Jeg er energisk og arbejdsom og har altid begge ben på jorden og målet inden for rækkevidde.
Beslutningskraftig Jeg kan træffe beslutninger på et rimeligt informationsgrundlag, og jeg er bevidst om kvalitet, retning og konsekvenser ved de trufne beslutninger.
Politisk sans Jeg kan leve mig ind i et styrkeforhold mellem to eller flere parter, og jeg kan tilgodese virksomhedens interesser bedst muligt.
Selvopbyggende Jeg har viljestyrke til at overvinde de hindringer der dukker op. Jeg tænker positivt, er målrettet, optimistisk, vital og vågen, ligevægtig og hviler i mig selv.
Fremsynet Jeg er fremsynet i tanke og handling. Formår at vurdere kortsigtede mål i et langsigtet perspektiv.
Vedholdende Jeg forstår at holde fast og kan lide at arbejde med deadlines som personlig energikilde og er vedholdende i min påvirkning af andre.
Systematisk Jeg har orden/struktur i tænkning og handling, agerer ud fra en planlagt rækkefølge og indsamler data i en besluttet systematik.
Overskuende Jeg er i stand til at se situationer oppefra og anskue problemstillinger fra mange vinkler med fokus på den strategiske vækst for virksomheden.
Afbalanceret Jeg har kontrol over mig selv og kan anskue problemstillinger fra mange vinkler med fokus på den strategiske vækst for virksomheden.
Fleksibel Jeg er fleksibel i tanke og handling og kan til stadighed se virkeligheden fra mange vinkler og arbejde med et bestemt mål for øje.
Strategisk Fra et helhedsbillede kan jeg vælge mellem flere alternativer og få retning på udviklingen og grundlag for målformulering.
Præstationsorienteret Jeg sætter høje mål for mig selv og andre. Tilskynder andre til at nå resultater, har resultatorientering som grundholdning.
Tålmodig Jeg ved at intet ændrer sig radikalt fra den ene dag til den anden. Ting tager tid. Med vedvarende påvirkning af mennesker og hårdt arbejde kommer jeg målet nærmere.
Kontaktskabende Jeg er sympatisk og har let ved at skabe og fastholde kontakt til mennesker og skaffe mig et netværk af personlige forbindelser.
Præcis Jeg lever op til høje krav om præcision og nøjagtighed. Både kvalitativt og kvantitativt i forhold til arbejde, men også ved overholdelse af tidsplaner.
Idérig Jeg er i stand til at se nye muligheder og har et positivt syn på nye idéer og metoder der kan anvendes.
Dømmekraftig Jeg har en sund dømmekraft og en selvstændig tankegang. Finder den bedste løsning ved flere valgmuligheder.
Udstråling Jeg kan skabe personlige relationer til enkeltpersoner og teams baseret på troværdighed og respekt.
Dynamisk Jeg har stor personlig energi der omsættes i mange aktiviteter, højt tempo og entusiasme. Virker som magnet for nye udfordringer.
Støttende Jeg tilskynder til selvstændig tænkning og hjælper andre til at komme over barrierer der virker hindrende for at nå mål. Jeg accepterer at mennesker er forskellige og unikke på hver deres måde.
Planlæggende Jeg er i stand til at sætte handlinger/elementer i en rækkefølge således at planen guider maksimalt til resultatopnåelse.
Risikovillig Jeg har mod og vilje til at tage ansvaret for at gå nye veje og er bevidst om en given risiko.
Ligeværdig Jeg ser mig selv som en del af et større team på lige god og ser ud over egne snævre holdningsmønstre for at tilgodese opgaven og virksomhedens interesser.
Samspillende Jeg kan lide at arbejde sammen med andre, og jeg opmuntrer til at alle når de aftalte mål, fordi jeg ved at denne arbejdsform skaber synergi i præstationen.
Udadvendt Jeg er venlig og åben over for andre. Kan lide gode relationer til andre og anser mennesker for vigtigere end ting.
Energiskabende Jeg bygger på det positive i mennesker, er opmærksom, lægger mærke til fremskridt og opmuntrer mennesker til at arbejde med det de er gode til.
Analytisk Jeg skaber mig overblik ved systematisk dataindsamling og organiserer materialet så informationerne giver stærkere indsigt og helhed.
Igangsætter Jeg er drivkraften ved igangsætning af nye aktiviteter. Ser trusler og muligheder, er inspirerende og model for andre. Denne virkelyst smitter af på omgivelserne.
Meningsdanner Jeg tror grundlæggende på at mennesker skal forstå helheder og sammenhæng for at se betydningen for sig selv og dermed få lyst til forandring og udvikling.
Handlingsorienteret Jeg har gå-på-mod og ved at det er gennem handling der skabes resultater med det rette kvalitetsniveau. Jeg er villig til at tage et ansvar.
Initiativrig Jeg er aktiv mht. påvirkning af omgivelserne og tager initiativer til at gribe tingene an på nye måder for at de skal blive bedre, både når det gælder mennesker og opgaver.
Sensitiv Jeg er i stand til at opfatte, fornemme og reagere på andres behov samt fornemme andres opfattelse af mig.
Uafhængig Jeg lader mig ikke begrænse i tanke og handling af fastlåste mønstre mellem mennesker.
Stimulerende Jeg søger gennem min påvirkning at få andre til at se mere end de ser, for dermed at stimulere til personlig udvikling og træning.
Optimistisk Jeg ser muligheder i selv komplicerede problemer og har en grundlæggende evne til at se positivt på mennesker, problemer og holde den kørende.
Energifyldt Jeg bringer mig i situationer, hvor den personlige energi øges, også gennem positiv indre dialog, hvor jeg fokuserer på egne styrker.

Copyright © 2002 af Jobsamtalen.dk
Kopiering kun med tilladelse fra Jobsamtalen.dk

Publiceret 2009-07-08


Annonce:
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.