KarriereNy i job

Hand­le­kom­pe­ten­ce er det nye sort

Gennem CIEL (Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab) arbejder universiteterne DTU, CBS og KU sammen om at få studerende til at skabe innovation hos deres fremtidige arbejdsgivere eller kaste sig ud i en tilværelse som iværksætter. Det er afgørende, at fremtidens kandidater tror på, at de kan skabe værdi.

Da danske universiteter for et par år siden skulle dyste om at blive det mest innovative universitet, brød store danske virksomheder ind og meddelte, at de havde brug for et fælles bud på det innovative universitet frem for blot ét innovativt universitet på dansk jord.

Det blev startskuddet for CIEL, Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab, som er en alliance mellem københavner-universiteterne DTU, CBS og KU. CIEL arbejder for at realisere universiteternes initiativer inden for innovation og iværksætteri.

Siden den officielle indvielse i september 2011 har CIEL søsat små hundrede projekter i samarbejde med fakulteter, studenterorganisationer og erhvervslivet. Alliancens flagskib er såkaldte EEP-programmer (Entrepreneurship Excellence Programmes), hvor forskere fra forskellige institutter samarbejder med en klynge af virksomheder om at løse konkrete problemstillinger.

Samarbejderne kredser om temaerne bæredygtige byer, sundhedssektoren og innovative fødevarer. For eksempel gentænker studerende sundhedssektorens digitale tjenester ved at skabe tværfaglige systemer, effektivisere og inddrage patienten i dennes egen behandling.

Tag springet foran skærmen

”Det er godt for de studerende at få erfaring med at bruge det, de har lært, og se, at virksomhederne tager det til sig. Det giver reelle læringer og kompetencer,” siger leder af CIEL, Mikkel Trym. Han forklarer, at det er vigtigt for den hårdt prøvede innovationslyst i Danmark, at de studerende udover almindelige faglige kompetencer også har handlekompetence med i bagagen, når de forlader universiteterne.

Det er en målsætning, der kræver, at de studerende har prøvet kræfter med innovation og entreprenørskab i trygge rammer gennem studietiden. Derfor har CIEL blandt andet udviklet spillet Startup Spirits, der på en sjov og social måde skal være med til at øge opmærksomheden om, hvad det vil sige at være iværksætter, og forhåbentlig få flere til at turde kaste sig ud i det.

”Vi har fat i fem procent af de studerende, som selv er opsøgende i forhold til innovation og iværksætteri, men 95 procent har ikke fået øjnene op for, at det kan være noget for dem. Med Startup Spirits forsøger vi at appellere bredt,” siger Mikkel Trym.

Spillet, som kaldes et entrepreneurship edutainment game introducerer brugeren til iværksætterens virkelighed. Undervejs i spillet bygger man gadgets, køber materialer og værktøjer, søger hjælp i forskningsafdelingen og markedsfører sit produkt. Flere spillere kan konkurrere mod hinanden – dette for at vække konkurrencegenet og få flere til at være med.

Innovation kræver ny pædagogik

Startup Spirits er et ud af ni programmer, som CIEL har iværksat for at styrke innovationen på universiteterne; langt størstedelen af indsatsen handler om at udvikle nye typer uddannelser, som bygger på en helt anden tilgang til undervisningen, end man er vant til på universiteterne.

”Innovation har sin egen pædagogik, da det er en ny måde at tænke uddannelse på. De studerende skal i langt højere grad være drivkraften og selv definere og tage ansvar i undervisningen,” fortæller Mikkel Trym.

CIEL-lederen tilføjer, at det er en udfordring at implementere den nye pædagogik på universiteterne, fordi det indebærer store forandringer både i forhold til organisation og kultur; men alle – studerende, undervisere og forskere – vil få glæde af, at universiteterne bliver mere innovative, forsikrer han:

”Forskere er dygtige til at fordybe sig og publicere. Men hvis de sætter denne faglighed i spil på nye måder, vil den blive endnu stærkere. Derfor giver det god mening, at man i forskningen kan arbejde tværfagligt og i større sammenhænge,” siger Mikkel Trym og tilføjer:

”Hvad angår de studerende er det essentielt, at de som færdiguddannede kan arbejde kreativt og tværfagligt og skabe værdi.”

For dem, der er født et par år for sent til at opnå færdigheder inden for innovation og iværksætteri, arbejder CIEL på at kunne tilbyde efteruddannelsesprogrammer.