Flere i arbejde i byggeriet


Flere i arbejde i byggeriet

Omsætningen i byggeriet stiger ifølge Dansk Byggeri, og det samme gør antallet af arbejdspladser – både i bygge- og anlægsbranchen, og i de erhverv, der leverer varer og tjenester til bygge- og anlægsprojekter. Det har i løbet af det seneste år fået beskæftigelsen til at stige med 33.000.

Af Ulla Oppermann Blankholm, Blankholm Kommunikation

Efter nogle år, hvor det stort set har været muligt at høre en knappenål falde på landets byggepladser – og hvor mange projekter aldrig er blevet startet – summer det nu af liv på byggepladserne og generelt i bygge- og anlægsbranchen. I januar og februar i år var omsætningen i bygge- og anlægsbranchen 17 procent højere end i samme måneder i fjor – det fremgår af tallene for firmaernes indenlandske salg fra Danmarks Statistik.

”I de første to måneder i 2012 omsatte bygge- og anlægsvirksomhederne for 25,8 milliarder kroner. Det er 3,7 milliarder kroner mere end i de samme måneder i 2011. Det svarer til, at der er 19.000 flere i arbejde i bygge- og anlægsbranchen i januar og februar 2012 end i 2011,” siger seniorøkonom hos Dansk Byggeri, Finn Bo Andersen, på foreningens hjemmeside.

Den højere omsætning har ikke kun givet flere arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen, men også i alle de erhverv, som leverer varer og tjenesteydelser til bygge- og anlægsbranchen. Det drejer sig for eksempel om råstof-udvinding, byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhvervene, arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater og revisorer.

”Væksten i omsætningen på 3,7 milliarder kroner har i januar og februar i år forøget beskæftigelsen i de leverende erhverv med skønsmæssigt 14.000 arbejdere og funktionærer i forhold til de samme måneder før,” siger Finn Bo Andersen – og dermed har den samlede øgede omsætning inden for faget skabt 33.000 jobs ifølge Dansk Byggeri.

Politisk resultat

Den højere bygge- og anlægsaktivitet skyldes ifølge Dansk Byggeri nybyggeri af almene boliger, mens aktiviteten på renoveringsområdet er stimuleret af BoligJob-Ordningen og regeringens kickstart.

I Børsen kunne man den 10. maj da også læse om, at der bliver bygget flere boliger end tidligere. Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2012 med 10 procent. Fremrykkede offentlige investeringer er ifølge Børsen med til at sætte gang i byggeriet, men det påbegyndte byggeri er dog stadig faldet med over to tredjedele siden 2006.

”Udviklingen er i høj grad et udtryk for fremrykningen af offentlige investeringer, hvilket har været en del af den aktive finanspolitik de sidste par år,” siger Mikkel Høegh, der er seniorøkonom i BRFkredit – til Børsen.

Ifølge avisen viser tallene fra Danmarks Statistik samlet set, at det påbegyndte boligbyggeri steg med 6 procent, når man korrigerer for normale sæsonudsving – og efter et mindre fald fra tredje til fjerde kvartal 2011 – er der igen tale om en stigning i påbegyndelsen af boliger i etagebyggeri – endog en stor stigning konstaterer Børsen på 25 procent i første kvartal 2012.

Det er kun de almene boligselskabers aktivitet, der kan aflæses i tallene – og de private bygherrer har en stigning i deres aktivitet, hvilket skyldes den demografiske udvikling i de større byer, som taler for, at der i de kommende år bliver mangel på boliger. Ifølge Mikkel Høegh vil der ifølge Danmarks Statistik være 100.000 flere københavnere i 2025.

”Alt i alt er der ganske meget positivt i dagens tal. Det er afgørende for udviklingen i dansk økonomi, at vi har en fremgang i byggeriet. Til trods for at en del af dagens tal er et udtryk for en aktiv finanspolitik, er det imidlertid med til at give anledning til øget vækst i Danmark, og dermed er det understøttende for beskæftigelsen,” siger Mikkel Høgh, seniorøkonom i BRFkredit til Børsen.

Ud over nybyggeri, renovering, BoligJob-Ordningen og regeringens Kickstart, betyder opførelsen af de nye metrostationer i hovedstaden – der medfører mange omlægninger af gasledninger, fjernvarmeledninger, vandledninger, afløbsledninger samt el- og telekabler – også en stigning i beskæftigelsen.

Seniorøkonom i Dansk Byggeri frygter dog, hvad der vil ske i slutningen af i år: ”Desværre er der udsigt til, at der i slutningen af 2012 vil blive fuldført mange flere boliger, end der vil blive påbegyndt, og derfor vil aktiviteten ved nybyggeri falde igen, hvorimod aktiviteten ved anlægs-virksomhed vil være stigende,” siger Finn Bo Andersen på Dansk Byggeris hjemmeside.

Publiceret 2012-06-18


Annonce:
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.