Design skal tale til forbrugeren


Design skal tale til forbrugeren

Har man brugerkendskab med allerede fra starten, kan man udvikle et mere konkurrencedygtigt produkt. Derfor kan det betale sig for virksomheder at have designere med hele vejen fra idé til udformning.

Af Ida Marie Søeborg, Blankholm Kommunikation

Når virksomheder udvikler nye produkter, skal design tænkes ind helt fra begyndelsen. Det viser en ny rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor 1.932 virksomheder med mere end 10 ansatte er blevet interviewet.

Rapporten konkluderer blandt andet, at de bedste af de virksomheder, der tænker design ind fra udvikling til formgivning af et produkt, klarer sig bedre end de bedste af de virksomheder, der ikke har design med fra start til slut.

Henrik Lund-Larsen, underviser i industriel design på Kunstakademiets Designskole

Henrik Lund-Larsen, der underviser i industriel design på Kunstakademiets Designskole, ser det som et must, at virksomhederne har design højt på dagordenen. Han er aktuel med bogen Designsproget, Idé & Udtryk, der handler om, hvordan vores oprindelige natursprog – der skulle gøre os i stand til at overleve på naturens vilkår – er blevet erstattet af et designsprog, som er evnen til at afkode alle slags produkter for signaler.

Eller sagt på en anden måde: Ved mødet med et produkt afgør vi som moderne mennesker lynhurtigt, om produktet taler til os, om det fungerer for os, og om vi kan lide det. Hvis ikke, går vi bare videre til det næste produkt i den uendelige strøm af valgmuligheder, der er tilgængelige for os. Henrik Lund-Larsen kalder det et forbrugsflow:

”Vi er så forkælede med ting, at hvis noget ikke umiddelbart dur for os, så forlader vi det. Hvis kopimaskinen ikke dur, går vi hen til en anden. Hvis vi har svært ved at åbne en dåse tun, ryger både tun og dåseåbner ud. Det er ekstremt vigtigt for virksomheder at forstå, at moderne mennesker er indrettet sådan.”

Brugsan-hvaffornoget?
Henrik Lund-Larsen fremhæver ingeniørbranchen som en branche, der har brug for et større fokus på design – ikke fordi man ikke tænker på brugeren, når man udvikler produkter, men fordi man i mange tilfælde har fokus på den bruger, der skal montere produktet, og ikke på slutbrugeren – som er ham, der rent faktisk skal bruge det i sin hverdag:

”Der er et stort behov for bedre design i for eksempel ingeniørfirmaer, hvor man ofte ikke designer til slutbrugeren men til montøren. Det giver eksempelvis stikkontakter, hvor du skal tænke længe over, hvad du tænder eller slukker med hvilken knap, og det er dårligt design.”

Problemet med et uigennemført design er naturligvis, at der er en risiko for, at slutbrugeren vælger et andet firmas produkt, fordi der er så mange produkter at vælge imellem, at det ikke længere er naturligt for mennesket at dvæle længe ved en brugsanvisning – eller for den sags skyld bruge tid på at finde den.

Dårligt design skaber mistillid
I stedet for at rende rundt efter brugsanvisningen forventer det moderne menneske, at produktet taler til ham og fortæller ham, hvordan han skal bruge det. Lykkes det ikke for produktet, kan det gå ud over producentens corporate identity.

Henrik Lund-Larsen skriver i sin netop udkommede bog Designsproget, Idé & Udtryk, at dårligt designede produkter skaber mistillid til firmaerne, fordi de ikke formår at gøre folk trygge ved deres produkt, og ”det er i høj grad en del af corporate identity – har jeg tillid til firmaet?”

Et eksempel på godt design er, ifølge Henrik Lund-Larsen, insulinpennen fra Novo Nordisk, som forbinder funktion med en æstetik, der taler til brugeren, fordi den er nem at bruge og ikke afskrækker brugeren med et medicinsk udseende. Novo Nordisk har vundet anerkendelse – og markedsandele – ved at inddrage designere i hele udviklingsprocessen.

Det samme princip – at et medicinsk produkt ikke må virke skræmmende på brugeren – gør sig gældende i udformningen af moderne hjertestartere, der med Henrik Lund-Larsens ord har et nærmest bamseagtigt udtryk og formår at tale til brugeren, så han ikke bliver forskrækket.

Designsproget, Idé & Udtryk af Henrik Lund-Larsen udkom den 10. november 2011 på forlaget Leksis.

Annonce: