Karriere

Ambitiøse unge sætter livet på standby

Unge jurister og økonomer nedprioriterer deres sociale relationer på grund af stress, og fordi de sætter alt ind på at få en topkarriere. En chefkonsulent i Djøf mener, at de unges høje ambitionsniveau og udefrakommende krav er en giftig cocktail.

Ambitionsniveauet er tårnhøjt. Mange jurister og økonomer satser benhårdt på en topkarriere, og 70 procent stiler ifølge juristerne og økonomernes fagforening, Djøf, efter at få en lederstilling. Ambitionerne har dog konsekvenser: Ifølge de nyeste tal fra Djøf nedprioriterer 35 procent af de unge djøf’ere under 35 år deres sociale relationer på grund af stress.

”Karriere betyder generelt utroligt meget for vores medlemmer, og de unge oplever et større pres end tidligere, fordi de skal gå hurtigere i gang med deres uddannelse, skal være hurtigt færdige – og nu også skal konkurrere indbyrdes for at få et job under finanskrisen,” siger Lisbeth Kjersgård, der er chefkonsulent i Djøf. Når de så får jobbet, fortsætter ambitionerne, fordi de unge så skal positionere sig på arbejdspladsen – og fordi mange som sagt har lederambitioner.

”De har meget høje ambitioner selv, og så er der mange udefrakommende krav. Det er en giftig cocktail. På kort sigt har det ikke de store konsekvenser, men det kan det have over tid, og vi ser mange flere end tidligere, der henvender sig til os for at få rådgivning, fordi de føler sig stressede.”

På den korte bane kan det være ok at sidde på advokatkontoret indtil klokken 19.00 og så arbejde videre derhjemme, sløjfe ferier osv., men når de unge så får børn, bliver deres tid endnu mere presset.

”Det er lige der i 30’erne, at deres karriere er på fuld turbo, og så prøver de også at være turbo forældre, og dér bliver det svært.”

Svagt led?
Lisbeth Kjersgård mener, at det kan være rigtig svært at gøre noget ved stressen selv, fordi presset fra arbejdspladsen for eksempel kan være så stort. Hun mener derfor, at det kan være besværligt at følge det råd, som mange giver, når det kommer til stress: At man skal blive bedre til selv at sige fra.

”Det kan være vanskeligt at gøre, fordi man så vil blive betragtet som det svage led på arbejdspladsen. Det er også rigtig svært at komme og sige fra, når man samtidig er meget ambitiøs, og der generelt er en arbejdskultur, hvor det ikke bliver belønnet at sige fra,” mener chefkonsulenten.

Hun mener i høj grad, at det er op til arbejdspladserne at forebygge stress.

”Den meget udbredte selvledelse blandt vores medlemmer er noget, der stresser folk meget, og der er det især de unge, der kommer til kort, fordi de mangler erfaring. De unge har et stort behov for at have en nærværende ledelse, som bidrager til, at man får prioriteret sine opgaver og ved, hvornår noget er godt nok.”

Lisbeth Kjersgård mener, at cheferne har en vigtig rolle i forhold til at få skabt en god kultur på arbejdspladsen og tage hånd om de ambitiøse medarbejdere, så de ikke brænder ud. Nogle steder bliver man belønnet for at være på kontoret mest muligt, men ifølge chefkonsulenten er det langt fra sikkert, at det på sigt giver de bedste medarbejdere.

”Omkring halvdelen af vores medlemmer oplyser, at der ikke bliver talt om psykisk arbejdsmiljø mellem ledelse og medarbejdere, og det er et klart problem,” siger chefkonsulenten.

Kollektivt ansvar
Hun mener, at man kan skal bruge de lovpligtige Arbejdspladsvurderinger til at få kortlagt problemerne. Derudover kan man kontakte sin tillidsrepræsentant og tage det op i de samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljøudvalg, der er på arbejdspladsen.

”Så bliver det taget op som en kollektiv udfordring, og hvis man først har taget hul på, at man bliver stresset af at være der, så er der sikkert mange andre, som har det på samme måde, og det kan sætte en proces i gang,” siger Lisbeth Kjersgård, der også råder til, at man kontakter fagforeningen, som kan hjælpe med individuel sparring og rådgivning.

Djøf kan blandt andet hjælpe en med at få afklaret de overordnede prioriteringer, man har – og hvilke andre muligheder, der er, for at gøre karriere under mere balancevenlige vilkår i andre brancher.