Den innovative kok


Den innovative kok

Elever på erhvervsskoler skal klædes på til at skabe innovation i de virksomheder, hvor de ansættes. Syv pilotprojekter skal styrke samarbejde og videndeling mellem erhvervsskoler og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, GTS-institutterne.

Af Ida Marie Søeborg, Blankholm Kommunikation

Johanne Sønderlund Birn

”Når vi sætter aktiviteter i gang eller udvikler ydelser og produkter, er det helt nødvendigt, at vi samarbejder med dem, der skal føre det ud i livet. Samarbejdet med erhvervsskolerne er derfor meget værdifuldt for os og den helt oplagte måde at arbejde på.”

Sådan siger Johanne Sønderlund Birn fra GTS-instituttet AgroTech. Hun leder et pilotprojekt, hvor AgroTech i samarbejde med syv erhvervsskoler skal klæde fremtidens kokke og catere på til at mindske madspild.

Det er Rådet for Teknologi og Innovation, som hører under Uddannelsesministeriet, der har taget initiativ til pilotprojekterne. Samlet deltager 20 forskellige erhvervsskoler og -akademier og fem GTS-institutter i syv pilotprojekter. Samarbejdet har til hensigt at styrke innovation i de små og mellemstore virksomheder, som de nyuddannede gartnere, automekanikere, bygningskonstruktører m.v. ansættes i.

Uddannelsesminister Morten Østergaard siger om pilotprojekterne i en pressemeddelelse fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser:

”Pilotprojekterne kan give inspiration til at styrke kvaliteten af undervisningen på erhvervsskoler og erhvervsakademier. Når eleverne og de studerende senere ansættes i virksomheder, kan de bære ny viden og inspiration ud til den brede underskov af små og mellemstore virksomheder, som er så vigtige for Danmark.”

Bæredygtighed på CV’et
Johanne Sønderlund Birn fortæller, at AgroTech allerede var i gang med et omfattende projekt om madspild, da Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser efterlyste bud fra GTS-institutterne på, hvordan de kunne samarbejde med erhvervsskolerne om fornyelse og innovation:

”Vi har siden sidste sommer været i gang med projektet ”Bæredygtig bespisning”, hvor vi, i samarbejde med for eksempel Radisson Blu Scandinavia, Roskilde Festival, Randers Regnskov og Vestas’ kantiner, har sat fokus på madspild,” siger Johanne Sønderlund Birn og uddyber:

”Ved at indsamle og behandle data, undersøger vi, hvor stort madspildet er, hvorfor der opstår madspild, og hvad man kan gøre ved problemet. Derfor tænkte vi, at det var oplagt at prøve at videreformidle den viden til eleverne på erhvervsskolerne, så de kokke og catere, der bliver uddannet fra erhvervsskolerne og kommer ud i verden med denne viden, kan begynde at indarbejde det på arbejdspladserne fra dag ét.”

Samarbejdet mellem AgroTech og erhvervsskolerne er helt i tråd med børne- og undervisningsminister Christine Antorinis mål for professionsuddannelserne. Hun udtaler i pressemeddelelsen fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser:

”At kombinere teori, praksis og anvendelsesorientering skal være adelsmærket for vore professionsuddannelser på alle niveauer. Jeg hilser derfor projekterne meget velkomne og håber, at de kan medvirke til at få gang i innovation og vækst samtidig med, at uddannelsernes kvalitet bliver styrket.”

Samarbejde i højsædet
AgroTechs pilotprojekt blev skudt i gang i slutningen af februar ved et kick-off møde med de syv involverede erhvervsskoler. Her blev det diskuteret, hvilken viden og erfaring fra AgroTechs store projekt om madspild, der skal videreformidles til eleverne, og hvordan undervisningsforløb og undervisningsmateriale skal skrues sammen:

”Det er helt afgørende for os, at vi er i tæt kontakt med underviserne om projektet, så vi får tilpasset den viden, vi har, så den passer til målgruppen – erhvervsskolerne er en gruppe, vi aldrig har samarbejdet med før,” siger Johanne Sønderlund Birn.

Pilotprojektet skal være afsluttet ved årets udgang. Undervisningen på erhvervsskolerne går i gang til efteråret, og projektet evalueres i slutningen af året.

Publiceret 2012-04-01


Relaterede artikler

Er du også sygemeldt?
Er du også sygemeldt?
Det seneste år er der udstedt 83 procent flere lægeerklæringer til lærere, der bliver ledige. Dermed bliver de fritaget fra aktivt at søge arbejde på grund af sygdom. Derudover opsiger flere lærere deres stilling uden at have et andet job på hånden. Det vidner om, at stadig flere ikke kan klare lærerjobbet, lyder det fra Danmarks Lærerforening.
Indrykket 1. april på Undervisning
Vikarjagten i folkeskolen er sat ind
Vikarjagten i folkeskolen er sat ind
I tredje kvartal sidste år annoncerede skolerne efter 234 lærervikarer - det højeste antal i seks år. Vikarbureauerne kæmper samtidig hårdt for at skaffe lærere nok, så de kan efterkomme skolernes behov for vikarer.
Indrykket 1. marts på Undervisning
Se om din kommune satser økonomisk på daginstitutionerne
Se om din kommune satser økonomisk på daginstitutionerne
Folketinget vedtog i forbindelse med finansloven for 2012, at der årligt skulle afsættes 500 millioner kroner mere til at løfte normeringer og kvalitet på daginstitutionsområdet. En generel gennemgang af de kommunale budgetter for 2015 viser dog, at der er stor forskel på, om pengene rent faktisk bliver brugt – kun 41 procent af midlerne går til bedre kvalitet i daginstitutionerne.
Indrykket 1. februar på Undervisning
Reagér hvis du ikke får svar på din ansøgning
Reagér hvis du ikke får svar på din ansøgning
Du har håbefuldt sendt din ansøgning afsted, og ventetiden på svar er lang. Pludselig er den alt for lang, og datoen for, hvornår du skulle høre noget, er overskredet. Forklaringerne på det manglende svar kan være mange, og derfor er det vigtigt, at du reagerer, hvis du ikke hører noget.
Indrykket 1. januar på Undervisning
Ledige nyttejobbere er billig arbejdskraft
Ledige nyttejobbere er billig arbejdskraft
Selv om de ifølge loven ikke må udføre opgaver ”ud over det normerede niveau”, så erstatter nyttejobberne i stor stil ganske almindelige jobs i kommunerne – også inden for børneområdet. Blandt andet Fredericia Kommune sparer på børneområdet og ansætter ledige i nyttejob. I Kommunernes Landsforening afviser man kritikken.
Indrykket 1. december 2014 på Undervisning
Annonce:
Maersk Line
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.