Den innovative kok


Den innovative kok

Elever på erhvervsskoler skal klædes på til at skabe innovation i de virksomheder, hvor de ansættes. Syv pilotprojekter skal styrke samarbejde og videndeling mellem erhvervsskoler og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, GTS-institutterne.

Af Ida Marie Søeborg, Blankholm Kommunikation

Johanne Sønderlund Birn

”Når vi sætter aktiviteter i gang eller udvikler ydelser og produkter, er det helt nødvendigt, at vi samarbejder med dem, der skal føre det ud i livet. Samarbejdet med erhvervsskolerne er derfor meget værdifuldt for os og den helt oplagte måde at arbejde på.”

Sådan siger Johanne Sønderlund Birn fra GTS-instituttet AgroTech. Hun leder et pilotprojekt, hvor AgroTech i samarbejde med syv erhvervsskoler skal klæde fremtidens kokke og catere på til at mindske madspild.

Det er Rådet for Teknologi og Innovation, som hører under Uddannelsesministeriet, der har taget initiativ til pilotprojekterne. Samlet deltager 20 forskellige erhvervsskoler og -akademier og fem GTS-institutter i syv pilotprojekter. Samarbejdet har til hensigt at styrke innovation i de små og mellemstore virksomheder, som de nyuddannede gartnere, automekanikere, bygningskonstruktører m.v. ansættes i.

Uddannelsesminister Morten Østergaard siger om pilotprojekterne i en pressemeddelelse fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser:

”Pilotprojekterne kan give inspiration til at styrke kvaliteten af undervisningen på erhvervsskoler og erhvervsakademier. Når eleverne og de studerende senere ansættes i virksomheder, kan de bære ny viden og inspiration ud til den brede underskov af små og mellemstore virksomheder, som er så vigtige for Danmark.”

Bæredygtighed på CV’et
Johanne Sønderlund Birn fortæller, at AgroTech allerede var i gang med et omfattende projekt om madspild, da Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser efterlyste bud fra GTS-institutterne på, hvordan de kunne samarbejde med erhvervsskolerne om fornyelse og innovation:

”Vi har siden sidste sommer været i gang med projektet ”Bæredygtig bespisning”, hvor vi, i samarbejde med for eksempel Radisson Blu Scandinavia, Roskilde Festival, Randers Regnskov og Vestas’ kantiner, har sat fokus på madspild,” siger Johanne Sønderlund Birn og uddyber:

”Ved at indsamle og behandle data, undersøger vi, hvor stort madspildet er, hvorfor der opstår madspild, og hvad man kan gøre ved problemet. Derfor tænkte vi, at det var oplagt at prøve at videreformidle den viden til eleverne på erhvervsskolerne, så de kokke og catere, der bliver uddannet fra erhvervsskolerne og kommer ud i verden med denne viden, kan begynde at indarbejde det på arbejdspladserne fra dag ét.”

Samarbejdet mellem AgroTech og erhvervsskolerne er helt i tråd med børne- og undervisningsminister Christine Antorinis mål for professionsuddannelserne. Hun udtaler i pressemeddelelsen fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser:

”At kombinere teori, praksis og anvendelsesorientering skal være adelsmærket for vore professionsuddannelser på alle niveauer. Jeg hilser derfor projekterne meget velkomne og håber, at de kan medvirke til at få gang i innovation og vækst samtidig med, at uddannelsernes kvalitet bliver styrket.”

Samarbejde i højsædet
AgroTechs pilotprojekt blev skudt i gang i slutningen af februar ved et kick-off møde med de syv involverede erhvervsskoler. Her blev det diskuteret, hvilken viden og erfaring fra AgroTechs store projekt om madspild, der skal videreformidles til eleverne, og hvordan undervisningsforløb og undervisningsmateriale skal skrues sammen:

”Det er helt afgørende for os, at vi er i tæt kontakt med underviserne om projektet, så vi får tilpasset den viden, vi har, så den passer til målgruppen – erhvervsskolerne er en gruppe, vi aldrig har samarbejdet med før,” siger Johanne Sønderlund Birn.

Pilotprojektet skal være afsluttet ved årets udgang. Undervisningen på erhvervsskolerne går i gang til efteråret, og projektet evalueres i slutningen af året.

Publiceret 2012-04-01


Relaterede artikler

produktiv forsker
Produktiv forsker modtager Lundbeckfondens talentpris
Den 29-årige forsker Anton Pottegård har modtaget Lundbeckfondens Forskertalentpris for sin store produktivitet. Han er bevidst om, at hans succes er betinget af, at han producerer meget, og derfor er tidsoptimering helt centralt i hans måde at arbejde på.
Indrykket 1. februar på Undervisning
Guide til når du selv skal have børn
Guide til når du selv skal have børn
Som pædagog er du omgivet af masser af børn til hverdag, men hvilke regler gælder egentlig, når du selv skal til at have børn?
Indrykket 1. januar på Undervisning
Kvindelige lærere og pædagoger rammes af stress
Kvindelige lærere og pædagoger rammes af stress
Antallet af stresspatienter, som bliver henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, er fordoblet i løbet af de seneste ti år. Det er særligt kvinder - som arbejder med mennesker - der rammes af stress.
Indrykket 1. december 2015 på Undervisning
Drop ambitionerne – hold jer til håndværket
Drop ambitionerne – hold jer til håndværket
Hvis du som lærer lytter alt for meget til politikere, erhvervsledere og andre meningsdannere, så risikerer du at fjerne fokus fra din allervigtigste funktion som lærer.
Indrykket 1. november 2015 på Undervisning
Bibliotekar-studerende: Søg job imens du skriver specialet
Selv om du som studerende vil fokusere 100 procent på dit speciale, gør du klogt i at søge job, imens du knokler med specialet.
Indrykket 1. oktober 2015 på Undervisning
Annonce:
Jobindex Kurser
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.