Den innovative kok


Den innovative kok

Elever på erhvervsskoler skal klædes på til at skabe innovation i de virksomheder, hvor de ansættes. Syv pilotprojekter skal styrke samarbejde og videndeling mellem erhvervsskoler og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, GTS-institutterne.

Af Ida Marie Søeborg, Blankholm Kommunikation

Johanne Sønderlund Birn

”Når vi sætter aktiviteter i gang eller udvikler ydelser og produkter, er det helt nødvendigt, at vi samarbejder med dem, der skal føre det ud i livet. Samarbejdet med erhvervsskolerne er derfor meget værdifuldt for os og den helt oplagte måde at arbejde på.”

Sådan siger Johanne Sønderlund Birn fra GTS-instituttet AgroTech. Hun leder et pilotprojekt, hvor AgroTech i samarbejde med syv erhvervsskoler skal klæde fremtidens kokke og catere på til at mindske madspild.

Det er Rådet for Teknologi og Innovation, som hører under Uddannelsesministeriet, der har taget initiativ til pilotprojekterne. Samlet deltager 20 forskellige erhvervsskoler og -akademier og fem GTS-institutter i syv pilotprojekter. Samarbejdet har til hensigt at styrke innovation i de små og mellemstore virksomheder, som de nyuddannede gartnere, automekanikere, bygningskonstruktører m.v. ansættes i.

Uddannelsesminister Morten Østergaard siger om pilotprojekterne i en pressemeddelelse fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser:

”Pilotprojekterne kan give inspiration til at styrke kvaliteten af undervisningen på erhvervsskoler og erhvervsakademier. Når eleverne og de studerende senere ansættes i virksomheder, kan de bære ny viden og inspiration ud til den brede underskov af små og mellemstore virksomheder, som er så vigtige for Danmark.”

Bæredygtighed på CV’et
Johanne Sønderlund Birn fortæller, at AgroTech allerede var i gang med et omfattende projekt om madspild, da Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser efterlyste bud fra GTS-institutterne på, hvordan de kunne samarbejde med erhvervsskolerne om fornyelse og innovation:

”Vi har siden sidste sommer været i gang med projektet ”Bæredygtig bespisning”, hvor vi, i samarbejde med for eksempel Radisson Blu Scandinavia, Roskilde Festival, Randers Regnskov og Vestas’ kantiner, har sat fokus på madspild,” siger Johanne Sønderlund Birn og uddyber:

”Ved at indsamle og behandle data, undersøger vi, hvor stort madspildet er, hvorfor der opstår madspild, og hvad man kan gøre ved problemet. Derfor tænkte vi, at det var oplagt at prøve at videreformidle den viden til eleverne på erhvervsskolerne, så de kokke og catere, der bliver uddannet fra erhvervsskolerne og kommer ud i verden med denne viden, kan begynde at indarbejde det på arbejdspladserne fra dag ét.”

Samarbejdet mellem AgroTech og erhvervsskolerne er helt i tråd med børne- og undervisningsminister Christine Antorinis mål for professionsuddannelserne. Hun udtaler i pressemeddelelsen fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser:

”At kombinere teori, praksis og anvendelsesorientering skal være adelsmærket for vore professionsuddannelser på alle niveauer. Jeg hilser derfor projekterne meget velkomne og håber, at de kan medvirke til at få gang i innovation og vækst samtidig med, at uddannelsernes kvalitet bliver styrket.”

Samarbejde i højsædet
AgroTechs pilotprojekt blev skudt i gang i slutningen af februar ved et kick-off møde med de syv involverede erhvervsskoler. Her blev det diskuteret, hvilken viden og erfaring fra AgroTechs store projekt om madspild, der skal videreformidles til eleverne, og hvordan undervisningsforløb og undervisningsmateriale skal skrues sammen:

”Det er helt afgørende for os, at vi er i tæt kontakt med underviserne om projektet, så vi får tilpasset den viden, vi har, så den passer til målgruppen – erhvervsskolerne er en gruppe, vi aldrig har samarbejdet med før,” siger Johanne Sønderlund Birn.

Pilotprojektet skal være afsluttet ved årets udgang. Undervisningen på erhvervsskolerne går i gang til efteråret, og projektet evalueres i slutningen af året.

Publiceret 2012-04-01


Relaterede artikler

Ansatte på specialskoler udsat for slag og spark
Mere end syv ud af ti ansatte på specialskolerne har oplevet trusler og vold inden for et år. Tallene er højere end i Kriminalforsorgen og ældresektoren.
Indrykket 1. maj på Undervisning
Karriererådgivning gjorde det lettere at skifte spor
Det kan være vanskeligt at skifte sektor, når man er bibliotekar. Karriererådgivning kan gøre skiftet nemmere.
Indrykket 1. april på Undervisning
Hallo – hvor er I henne?
Kommuner, skoleledere og lærere peger på alvorlige problemer med at få kvalificerede lærere til de ledige lærerjob, der nogle steder derfor bliver varetaget af nyslåede studenter.
Indrykket 1. marts på Undervisning
produktiv forsker
Produktiv forsker modtager Lundbeckfondens talentpris
Den 29-årige forsker Anton Pottegård har modtaget Lundbeckfondens Forskertalentpris for sin store produktivitet. Han er bevidst om, at hans succes er betinget af, at han producerer meget, og derfor er tidsoptimering helt centralt i hans måde at arbejde på.
Indrykket 1. februar på Undervisning
Guide til når du selv skal have børn
Guide til når du selv skal have børn
Som pædagog er du omgivet af masser af børn til hverdag, men hvilke regler gælder egentlig, når du selv skal til at have børn?
Indrykket 1. januar på Undervisning
Annonce:
IT Kursusguiden
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.