1 til 20 af 30 resultater.

Dine valg

 • FjernThisted

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Mercuri Urval
INDKØBSCHEF

Mercuri Urval søger for Dragsbæk

Strategi • Totalt ansvar • Fokus på råvarer

Stillingen refererer til gruppens økonomidirektør og rummer alle facetter af ansvar og opgaver, som skal udføres med rettidig omhu, således at alle gruppens virksomheder kan disponere og gennemføre deres respektive produktioner og aktiviteter.

Der sondres naturligvis mellem gruppe- og lokale opgaver, men den nye indkøbschef har ansvaret for alt nøgleindkøb omfattende vegetabilske olier, tilsætningsstoffer, emballager og energi. Det drejer sig om de strategiske valg af leverandører, kvalitet, forsyningssikkerhed, økonomi, forbrugerforventninger mv. Forhandlinger og rammeaftaler indgås, og der ligger en vigtig opgave i at holde den øvrige organisation informeret om beslutninger og prioriteringer.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, 2. september
THISTED KOMMUNE
Familierådgivningen søger 2 socialrådgivere til vikariater

THISTED KOMMUNE

Thisted Kommunes Børne- og familierådgivning søger to dygtige vikarer, til at arbejde i Sagsbehandlersektionen med særlig støtte til børn og unge, henholdsvis børneområdet alderen 0-14 år samt ungeområdet 15 - 18/22 år.

Én stilling for en periode på 6 måneder samt én stilling frem til 30. maj 2015. For begge stillinger gælder, at det er på fuld tid samt med tiltrædelse snarest muligt.

Familierådgivningen Thisted Kommune er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i det tværfaglige arbejde. Vi inddrager ICS og DUBU i det daglige arbejde, vægter inddragelse af nye metoder, og er i en konstant proces med fokus på muligheder.


Jobindex, 2. september
THISTED KOMMUNE
Teamleder til erhvervsafdelingen

THISTED KOMMUNE

Vil du være spillende træner for et team, som arbejder med at skabe gode vilkår for virksomhederne i Thisted Kommune? Har du en god forståelse for virksomheders behov? Er du selvstændig, løsningsorienteret og serviceminded? Så er du måske vores nye teamleder.

Thisted Kommune søger en medarbejder til en stilling som erhvervsmedarbejder med funktion som teamleder for kommunens erhvervsafdeling. Som teamleder vil du, udover at være daglig leder for 5 personer, varetage en bred vifte af opgaver med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel. Du vil således få en bred kontaktflade internt såvel som eksternt.

Du vil være med til at udvikle et tættere samarbejde med virksomhederne i kommunen, og i den sammenhæng være en del af Thisted Kommunes arbejde med at fremme erhvervsudviklingen.


Jobindex, 1. september
THISTED KOMMUNE
Kernehuset søger pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent

THISTED KOMMUNE

Kernehuset søger pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 30 timer ugentligt.

Kernehuset er en børnehave med pt. 36 børn og 6 voksne. Vi søger en kollega som har interesse og mod på at indgå i et hus, hvor alle arbejder tæt sammen og er meget fleksible.

Børnene er opdelt i 3 aldersopdelte grupper, der ofte er sammen på tværs for at tilgodese børnevenskaberne. Vores pædagogiske arbejde foregår i tematiserede projekter, med fokus på det enkelte barn og dets muligheder for udvikling. Vi vægter også udelivet på legepladsen og nærområdet meget højt og er ofte ude hele dagen.


Jobindex, 1. september
Premier Is, Mejerigaarden A/SSalgscontroller/analytiker

Premier Is, Mejerigaarden A/S, Thisted

Til Danmarks største ismejeri

Premier Is, Mejerigaarden A/S søger en kompetent salgscontroller med stærke analytiske evner. Salgscontrolleren skal med direkte reference til selskabets CFO bidrage til økonomisk styring og opfølgning af salget, samt understøtte salgsorganisationen kommercielt, økonomisk og med markedsanalyser. Der vil være et tæt samarbejde med selskabets produktionscontroller, businesscontroller og CCO.

Du skal sikre en korrekt registrering og opfølgning på salgsperformance inden for de enkelte markeder, ligesom du skal fungere som Finance Support til salgsteamet i forbindelse med budgetlægning, estimater, forecast, salgsoptimering og afrapportering. Du har løbende proaktivt fokus på lønsomhed.


Jobindex, 29. august
THISTED KOMMUNE
Sjørring Skole søger lærere

THISTED KOMMUNE

Sjørring skole søger en lærer til en fast stilling samt en lærer til et vikariat.

Stillingerne er som udgangspunkt på fuld tid.

Fast stilling:
Som følge af, at en af vores faste lærere har fået stilling på en efterskole, opslås hermed en ledig lærerstilling pr. 1. oktober 2014, eller hurtigst muligt herefter. Stillingen er på fuld tid. Stillingen omfatter følgende opgaver: Dansk på 7. årgang, engelsk på 7. og 8. årgang, læringscafé i overbygningen samt klasselærerfunktion på 7. årgang.

Vikariat - Periode 1. oktober 2014 – 30. juni 2015:
Vi søger en lærer med undervisningskompetencer indenfor matematik, samfundsfag og idræt og som også vil påtage sig forskellige støtteopgaver samt opgaver omkring skolens læringscafé i overbygningen. Vi ser meget gerne ansøgere, som kan påtage sig de nævnte undervisningsopgaver, men vi er også indstillet på, at det kan blive nødvendigt at ændre i opgavesammensætningen.


Jobindex, 28. august
THISTED KOMMUNE
Sagsbehandler til kontrolgruppen - socialt bedrageri - genopslag

THISTED KOMMUNE

Thisted kommune har fokus på uberettiget udbetaling af offentlige ydelser og unddragelse af ydelser til kommunen.

Kontrolgruppen består af tre medarbejdere og er organisatorisk placeret i Borgerservice og Ydelser.

Opgaverne er mange, nogle af indsatsområderne er:

 • Vurdering af berettigelse til sociale ydelser
 • Fokus på korrekt adresseregistrering
 • Samarbejde med øvrige sektioner i den kommunale organisation, herunder jobcenter, familieafdelingen m.m.
 • Samarbejde med Udbetaling Danmark

Jobindex, 27. august
THISTED KOMMUNE
Rampen søger servicemedarbejder

THISTED KOMMUNE

Rampen søger en servicemedarbejder pr. 1. oktober 2014 eller snarest herefter. Rampen er et værested og omsorgstilbud for aktive misbrugere.

Arbejdsopgaverne er:

 • Hjælpe med madlavning
 • Daglig kontakt med brugere af stedet
 • Salg af mad
 • Rengøring/oprydning i køkkenet
 • Varetage kontrol af hygiejne og egenkontrol

Jobindex, 25. august
THISTED KOMMUNE
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning søger pædagogisk konsulent

THISTED KOMMUNE

PPR søger en pædagogisk konsulent til en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. november 2014

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivende funktion, som er organiseret i Børne- og Familieforvaltningen. I afdelingen er der 18 ansatte bestående af psykologer, tale-/hørekonsulenter, tosprogskonsulent, pædagogiske konsulenter, ergoterapeut på småbørnsområdet samt administrativt personale.

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er at sikre optimale udviklingsbetingelser for børn og unge mellem 0-18 år i samarbejde med forældre, nære omsorgspersoner samt nære professionelle.


Jobindex, 22. august
THISTED KOMMUNE
Undervisningschef

THISTED KOMMUNE

Har du et indgående kendskab til folkeskoleområdet, fremtrædende ledelseskompetencer og lysten til at stå i spidsen for aktuelle og fremtidige udfordringer i en kommune, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling? – Så er den ledige stilling som undervisningschef i Thisted Kommune måske den rette for dig?

Undervisningschefen varetager ledelsen af Undervisningsafdelingen. Undervisningschefen deltager desuden aktivt i det tværgående arbejde i forvaltningen. Som undervisningschef referer du til direktøren for Børne- og Familieforvaltningen, og det forventes, at du aktivt bruger direktøren og chefgruppen i forvaltningen som sparringspartnere i det daglige.

Thisted Kommune har 17 folkeskoler, og når eksterne enheder også tælles med - bliver undervisningschefen øverste personaleleder for ca. 900 medarbejdere og med et årligt budget på 468 mio. kr.


Jobindex, 21. august
THISTED KOMMUNE
Rolighedsskolen søger lærer eller pædagog til Sprogklassen - tidsbegrænset stilling

THISTED KOMMUNE

Børn, der flytter til Danmark fra andre lande, får, for en periode, tilbud om undervisning i dansk sprog og kultur gennem ophold i en Sprogklasse. En Sprogklasse er et tilbud til tosprogede elever, som ikke taler og forstår det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse. Vi har pt. ca. 30 elever i vores Sprogklasse, fordelt på to klasser.

Du vil blive en del af teamet omkring Sprogklassen, som består af en lærer, en pædagog og en pædagogmedhjælper. Ansøger må gerne have erfaring med tosprogede elever. Ansøger må meget gerne have kompetencer/interesse for IT i undervisningen.


Jobindex, 21. august
THISTED KOMMUNE
Ældrecenter Fjordglimt søger social- og sundhedshjælper

THISTED KOMMUNE

Vi søger en social- og sundhedshjælper til en stilling som fast afløser hurtigst muligt – og senest den 1. oktober 2014 til Bo-enheder, gerne med kompetencer indenfor ernæring.

Vi er et ældrecenter med 4 Bo-enheder, som i alt rummer 34 lejligheder. 24 lejligheder er for middel til svært demensramte ældre, og 10 lejligheder for ældre med funktionstab, overvejende på det fysiske område.

Fjordglimt har en målsætning og et værdigrundlag, som vi arbejder efter: ”Et godt sted at bo” og ”Et godt sted at arbejde”. Ud fra værdier, serviceniveau og ressourcer yder vi optimal service for beboerne på Fjordglimt.


Jobindex, 21. august
Værktøjsmager
Værktøjsmager eller Industritekniker med erfaring i CNC drejning.
Kellpo A/S, Thisted, Nordjylland
Nordjyskejob.dk, 31. august
Celle- og maskinoperatører
Vil du også være en del af vores gode team?
Dolle A/S, Thisted, Nordjylland
Nordjyskejob.dk, 29. august
Frisør søges
De nærmere ansættelsesforhold snakker vi om.
Karma, Thisted, Nordjylland
Nordjyskejob.dk, 29. august
Rengøringsassistent - Thisted - Deltid 1,25 time per uge
Vi søger en rengøringsassistent til rengøring i Thisted 1,25 time per uge.
RENGØRINGSSELSKABET RENT ApS, Thisted
Jobcenter Thisted, 29. august
Graver søges til Sennels kirke
Stillingen som graver ved Sennels Kirke, Thisted Provsti er ledig fra 1. oktober 2014 eller efter aftale.
SENNELS MENIGHEDSRAAD, Thisted
Jobcenter Thisted, 28. august
Ungdommens Røde Kors søger ildsjæle til det lokale udviklingsråd i Thisted
Er du initiativrig og struktureret?
Ungdommens Røde Kors, Thisted
frivilligjob.dk, 28. august
Faglærer
Vi kan tilbyde et spændende job, hvor du selv kan få stor indflydelse på indholdet.
EUC Nordvest, Thisted, Nordjylland
Nordjyskejob.dk, 27. august
Drifts- og produktionsleder søges
Hesselholt Fisk Eksport A/S er leveringsdygtig i både ferskoppakkede produkter indenfor fisk, samt en lang række enkeltfrosne...
Hesselholt Fisk Eksport, Thisted, Nordjylland
Nordjyskejob.dk, 27. august

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
Fest For Fyrede Jobindex
1 til 20 af 30 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.