1 til 20 af 28 resultater.

Dine valg

 • FjernThisted

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
THISTED KOMMUNE
Undervisningschef - genopslag

THISTED KOMMUNE

Har du et indgående kendskab til folkeskoleområdet, fremtrædende ledelseskompetencer og lysten til at stå i spidsen for aktuelle og fremtidige udfordringer i en kommune, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling? – Så er den ledige stilling som undervisningschef i Thisted Kommune måske den rette for dig?

Du kan læse en deltaljeret beskrivelse af stillingen her (Job- og personprofil) samt bilag her (God ledelse).


Jobindex, 17. september
THISTED KOMMUNE
Områdecenter Kristianslyst søger sygeplejerske

THISTED KOMMUNE

Kristianslyst søger pr. 1. november 2014 sygeplejerske, betinget af politisk beslutning den 23. september 2014. Stillingen er tilknyttet en nyoprettet udgående akutfunktion, som pr. november 2014, oprettes i forbindelse med vores 4 akutstuer i Bøgehuset.

Funktionen bliver et specialiseret team, som skal dække hele kommunen med akutte sygeplejeopgaver. Funktionen er ude i hjemmeplejen samt på Kristianslyst i Bøgehuset, som rummer 16 midlertidige pladser og 4 akutstuer.

Vi forventer at løse sygeplejeopgaver med en høj kompleksitet bl.a. intravenøs væskebehandling og medicinadministration, generelt instrumentelle opgaver og ekstraordinære observationer. I teamet vil fokus være forebyggelse og afkortelse af indlæggelser. Der vil være behov for et tæt samarbejde med egen læge og vagtlæge.


Jobindex, 17. september
THISTED KOMMUNE
Områdecenter Kristianslyst søger sygeplejersker til aftenvagt

THISTED KOMMUNE

Kristianslyst søger pr. 1. november 2014 sygeplejersker, betinget af politisk beslutning den 23. september 2014. Stillingerne er tilknyttet en nyoprettet udgående akutfunktion som pr. november 2014 oprettes i forbindelse med vores 4 akutstuer i Bøgehuset.

Funktionen bliver et specialiseret team som skal dække hele kommunen med akutte sygeplejeopgaver. Funktionen er ude i hjemmeplejen samt på Kristianslyst i Bøgehuset som rummer 16 midlertidige pladser og 4 akutstuer.


Jobindex, 16. september
THISTED KOMMUNE
Områdecenter Kristianslyst søger sygeplejerske til afløserstilling

THISTED KOMMUNE

Kristianslyst søger pr. 1. november 2014 sygeplejerske, betinget af politisk beslutning den 23. september 2014. Stillingen er tilknyttet en nyoprettet udgående akutfunktion, som pr. november 2014 oprettes i forbindelse med vores 4 akutstuer i Bøgehuset.

Funktionen bliver et specialiseret team, som skal dække hele kommunen med akutte sygeplejeopgaver. Funktionen er ude i hjemmeplejen samt på Kristianslyst i Bøgehuset, som rummer 16 midlertidige pladser og 4 akutstuer.

Vi forventer, at løse sygeplejeopgaver med en høj kompleksitet bl.a. intravenøs væskebehandling og medicinadministration, generelt instrumentelle opgaver og ekstraordinære observationer. I teamet vil fokus være forebyggelse og afkortelse af indlæggelser. Der vil være behov for et tæt samarbejde med egen læge og vagtlæge.


Jobindex, 16. september
THISTED KOMMUNE
Vibedal søger sygeplejerske med gruppelederfunktion

THISTED KOMMUNE

Vi er et team, der servicerer beboere i en bo-enhed med 16 plejeboliger. Teamet består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i dag-, aften- og nattevagter. Vi søger en sygeplejerske til primært dagvagt og med weekendvagt hver 3. uge.

Vibedal er et nyt områdecenter fra 2007 med 48 somatiske pladser, fordelt i 3 bo-enheder med 16 plejeboliger i hver bo-enhed. Desuden er der 14 demenspladser i et skærmet afsnit. Ligeledes er der modtagekøkken, motionscenter, aktivitets- og dagcenterfunktion.

Vi har meget at tilbyde:

 • Du har mulighed for selv at være med til at tilrettelægge din hverdag, som er varieret og udfordrende
 • Dagligt personaleansvar
 • Daglig ressourceplanlægning

Jobindex, 15. september
THISTED KOMMUNE
Konsulent til Ledelsessekretariatet

THISTED KOMMUNE

- betjening af Strategi- og Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelsen.

Til den del af Ledelsessekretariatet, der betjener politikere, borgmester og direktion, søger vi senest 1. december 2014 en kollega, hvis hovedfokus er betjening af Strategi- og Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelsen. Du vil også i samarbejde med kollegaerne indgå i løsningen af sekretariatets øvrige opgaver f.eks. i relation til Bevillingsnævn og afholdelse af valg.

Ledelsessekretariatet i Thisted Kommune danner rammen for 30 medarbejdere, der med forskellige faglige baggrunde og kompetencer alle bidrager til at løse meget forskellige typer af opgaver for politikerne, borgmester, direktion og de øvrige forvaltninger/centre.

Vi er en arbejdsplads, der har fokus på at udvikle os i takt med den efterspørgsel, der er og må opstå i et sekretariat, der har som kerneopgave at servicere.


Jobindex, 15. september
THISTED KOMMUNE
Dagplejer

THISTED KOMMUNE

Den kommunale dagpleje søger en dagplejer i Rolighed med ansættelse 1. evt. 15. december 2014.

Vi forventer:

 • At du er glad for at arbejde med børn i alderen 0–3 år.
 • At du har kendskab til børns udvikling.
 • At du er selvstændig og ansvarsbevidst.
 • At du har engagement og vilje til at samarbejde med såvel forældre, kolleger samt ledelse.
 • At dagplejehjemmet er røgfrit i åbningstiden og at de primære børnerum altid er røgfrie.
 • At du har gode boligforhold, såvel inde som ude.

Jobindex, 11. september
THISTED KOMMUNE
Borgerservice & Ydelser søger administrativ medarbejder

THISTED KOMMUNE

Borgerservice & Ydelser søger en medarbejder med kendskab til sygedagpengeudbetaling.

Ugentligt timetal: 30.

Tiltrædelsesdato: den 1. november 2014.

Arbejdsopgaver

 • Telefonisk og personlig betjening/rådgivning af borgere og arbejdsgivere i forhold til sygedagpengeområdet og ydelser under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Indberetning til sygedagpengesystemet og KMD-Aktiv
 • Sagsbehandling i henhold til sygedagpengeloven og Lov om aktiv socialpolitik

Jobindex, 11. september
THISTED KOMMUNE
Børnehuset Kathøj søger pædagog

THISTED KOMMUNE

Ved Børnehuset Kathøj er stillingen som pædagog ledig til besættelse pr. 1. november 2014. Stillingen er på 30 timer ugentligt og fortrinsvis til børnegruppen 0 - 2-årige.

Børnehuset er et integreret udebørnehus, normeret til 43 pladser for de 3 – 6-årige og 15 pladser til de 0 – 2-årige.

Vi har til huse i en nybygget hus, med en stor have og nærliggende mark til vores rådighed. Vi ligger i attraktive og landlige omgivelser og i gåafstand til fjorden. Børnehuset har engagerede medarbejdere og en aktiv forældrekreds. Personalet er sammensat af begge køn og vi forsøger at udnytte vores forskellighed konstruktivt og supplere hinanden.


Jobindex, 10. september
THISTED KOMMUNE
Kronborgvejens Ungdomspension søger pædagogisk personale

THISTED KOMMUNE

Kronborgvejens Ungdomspension søger pædagogisk personale til dag- og aftenarbejde Vi søger en pædagog eller person med anden relevant uddannelse.

Gennemsnitlig ugentlig timetal: 32 timer

Arbejdstider: Skiftende dag- aften- samt hver tredje weekend

Kronborgvejens Ungdomspension er en kommunal døgninstitution for anbragte unge mellem 13 og 18 år, godkendt efter § 66 nr. 6, lov om social service. Ungdomspensionen en del af Familierådgivningens behandling under Børne- og Familieforvaltningen.


Jobindex, 9. september
THISTED KOMMUNE
Lærer i indskolingen - Tingstrup Skole

THISTED KOMMUNE

Da en af vore lærere har fået en lederstilling, søger vi en lærer, som har kompetencer og erfaring i at undervise i matematik og idræt. Derudover er vi interesseret i at ansætte en lærer med kompetencer indenfor faget håndværk og design/madkundskab.

Vi lægger vægt på, at vores kommende medarbejder:

 • er anerkendende og inkluderende i tilgangen til eleverne.
 • kan strukturere undervisningen, så den enkelte elev får udfordringer, der understøtter elevens faglige og sociale udvikling.
 • har kompetencer og gerne erfaring med at skabe et godt undervisningsmiljø i en klasse.
 • er en aktiv partner i teamsamarbejdet.

Jobindex, 9. september
Danske BankErhvervsrådgiver med stort kundefokus og udviklingspotentiale, Business Banking

Danske Bank

Har du lyst til at udvikle samarbejdet med vores erhvervskunder, samtidig med at du udvikler dine rådgiverkompetencer? I Erhvervscenter Thy får du ansvar for din egen portefølje af erhvervskunder – og du får masser af faglige udfordringer og gode kolleger.

Du får ansvar for din egen portefølje af små og mellemstore erhvervskunder – og du har samtidig fokus på at tiltrække nye kunder. Dine akkvisitive evner er i top, og du yder professionel rådgivning på et fagligt højt niveau inden for vores samlede produktområde, og du inddrager relevante kolleger for at opnå de bedste resultater.


Danske Bank, 9. september
THISTED KOMMUNE
Tingstrup Skole søger rengøringsassistent

THISTED KOMMUNE

Vi søger en rengøringsassistent på Tingstrup Skole med tiltædelse den 1. oktober eller snarest herefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Daglig arbejdstid 9.30 – 17.00 (En dag dog 10.00 – 17.00).

Vi lægger vægt på, at vore rengøringsassistent:

 • kan strukturere, planlægge og udføre rengøringen indenfor den ramme og de anvisninger, der er fastlagt.
 • kan arbejde selvstændigt.
 • tager medansvar for, at skolen fremtræder pæn og indbydende.
 • har lyst til at arbejde på en arbejdsplads med mange børn og unge.

Jobindex, 9. september
THISTED KOMMUNE
Udbudsjurist

THISTED KOMMUNE

Har du flair for udbudsret og effektivt indkøb, er det dig, vi søger.

Thisted Kommune, Center for IT og Digitalisering – søger en velkvalificeret udbudsjurist der brænder for at arbejde med samtlige faser i en udbudsproces. Stillingen er placeret i Indkøb, udbud og kontraktstyring, som er en del af Center for IT og Digitalisering og placeret på Thisted Rådhus.

Dine opgaver vil primært omfatte:

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud under forskellige former på vare- og tjenesteydelser
 • Projektledelse med ansvar for de kommercielle og strategiske aspekter af udbuddene
 • Koordinering af kravspecifikationsarbejdet i et samarbejde med nedsatte fokusgrupper

Jobindex, 9. september
Mercuri Urval
INDKØBSCHEF

Mercuri Urval søger for Dragsbæk

Strategi • Totalt ansvar • Fokus på råvarer

Stillingen refererer til gruppens økonomidirektør og rummer alle facetter af ansvar og opgaver, som skal udføres med rettidig omhu, således at alle gruppens virksomheder kan disponere og gennemføre deres respektive produktioner og aktiviteter.

Der sondres naturligvis mellem gruppe- og lokale opgaver, men den nye indkøbschef har ansvaret for alt nøgleindkøb omfattende vegetabilske olier, tilsætningsstoffer, emballager og energi. Det drejer sig om de strategiske valg af leverandører, kvalitet, forsyningssikkerhed, økonomi, forbrugerforventninger mv. Forhandlinger og rammeaftaler indgås, og der ligger en vigtig opgave i at holde den øvrige organisation informeret om beslutninger og prioriteringer.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, 2. september
Premier Is, Mejerigaarden A/SSalgscontroller/analytiker

Premier Is, Mejerigaarden A/S, Thisted

Til Danmarks største ismejeri

Premier Is, Mejerigaarden A/S søger en kompetent salgscontroller med stærke analytiske evner. Salgscontrolleren skal med direkte reference til selskabets CFO bidrage til økonomisk styring og opfølgning af salget, samt understøtte salgsorganisationen kommercielt, økonomisk og med markedsanalyser. Der vil være et tæt samarbejde med selskabets produktionscontroller, businesscontroller og CCO.

Du skal sikre en korrekt registrering og opfølgning på salgsperformance inden for de enkelte markeder, ligesom du skal fungere som Finance Support til salgsteamet i forbindelse med budgetlægning, estimater, forecast, salgsoptimering og afrapportering. Du har løbende proaktivt fokus på lønsomhed.


Jobindex, 29. august
THISTED KOMMUNE
Rampen søger servicemedarbejder

THISTED KOMMUNE

Rampen søger en servicemedarbejder pr. 1. oktober 2014 eller snarest herefter. Rampen er et værested og omsorgstilbud for aktive misbrugere.

Arbejdsopgaverne er:

 • Hjælpe med madlavning
 • Daglig kontakt med brugere af stedet
 • Salg af mad
 • Rengøring/oprydning i køkkenet
 • Varetage kontrol af hygiejne og egenkontrol

Jobindex, 25. august
Ejendomsmægler / sælger
I Nybolig Thisted lægger vi stor vægt på at yde en troværdig og ærlig rådgivning, ligesom det er helt afgørende for os, at aftaler overholdes.
Nybolig Thisted, Thisted, Nordjylland
Nordjyskejob.dk, 22. september
Kvalitets tekniker / Programmør
Sjørring Maskinfabrik A/S søger kvalitetstekniker / programmør til 3D målemaskine.
SJØRRING MASKINFABRIK A/S, Thisted
Jobcenter Thisted, 22. september
Socialpædagog
Langagergaard er et opholdssted og botilbud, hvor der bor 7 unge mellem 13 og 21 år.
LANGAGERGAARD, Thisted
Jobcenter Thisted, 19. september

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
Dell A/S
1 til 20 af 28 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.