1 til 20 af 43 resultater.

Dine valg

 • FjernThisted

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
THISTED KOMMUNE
Områdecenter Kristianslyst søger sygeplejerske til vikariat

THISTED KOMMUNE

Kristianslyst søger pr. 1. januar 2015 en sygeplejerske til en orlovsstilling. Stillingen er tilknyttet Bøgehuset, som rummer 16 midlertidige stuer og 4 akutstuer. En spændende afdeling, hvor der løses mange komplekse sygeplejeopgaver.

Vi er et ældrecenter med i alt 60 pladser, fordelt i 3 huse. Vi har fokus på den anerkendende tilgang, rehabilitering, pædagogik, udvikling og ikke mindst kvaliteten i vores sygepleje.

Arbejdsopgaver:

 • Varetage sygeplejen hos vores borgere på både de akutte pladser og midlertidige pladser.
 • Sikre en sygeplejefaglig vurdering ved modtagelsen af borgerne, og iværksætte de tiltag, der er behov for, så borgeren igen kan komme i den habituelle tilstand.
 • Have sundhedsfremme med i det daglige arbejde.

Jobindex, 30. oktober
THISTED KOMMUNE
Områdecenter Kristianslyst søger social- og sundhedsassistent

THISTED KOMMUNE

Vi søger 1 social- og sundhedsassistent. Stillingen er tilknyttet vores nye afdeling med 16 midlertidige pladser og 4 akutpladser. Stillingen er med weekendvagt hver 2. weekend.

Stillingen er på 28 timer pr. uge, blandet dagvagt og aftenagt. Stillingen er ledig pr. 1. december eller efter aftale.

Arbejdsopgaver:

 • Varetage helhedsplejen hos vores beboere og sikre kvaliteten.
 • Observere og vurdere den enkeltes tilstand – og handle herefter.
 • Dokumentere plejen og videregive relevante observationer.
 • Medvirke til at hele vores center fungerer.
 • Samarbejde med kollegaer.

Jobindex, 30. oktober
THISTED KOMMUNE
Bofællesskabet Højtoftevej søger pædagog

THISTED KOMMUNE

Vi søger pædagog, 30 timer pr. uge, pr. 1. januar 2015.

Bofællesskabet Højtoftevej Thisted er organiseret i Børne- og familierådgivningen ved Thisted Kommune og hører driftsmæssigt under Kronborgvejens Ungdomspension i Thisted. Bofællesskabet består af 3 lejligheder, som hver har 3 værelser foruden fælles stue, køkken og bad.

Målgruppen er unge, som har brug for en ”mellemstation”, inden de skal flytte hjemmefra, fra familie/plejefamilien eller anden anbringelse. I bofællesskabet tilbydes der botræning og støtte til forberedelse af en selvstændig tilværelse i egen lejelighed. Bofællesskabet er for unge fra 16 år, der er tilknyttet Thisted Kommunes Børne- og familierådgivning.

Arbejdstiden vil som udgangspunkt ligge mellem kl. 08.00 og 22.00 i hverdage. Der forventes delt tjeneste, hvorfor fleksibilitet er helt nødvendig.


Jobindex, 29. oktober
THISTED KOMMUNE
Udsatteteamet søger pædagog

THISTED KOMMUNE

Arbejdsopgaverne vil primært være i vores opgangsbofællesskab ”parasollen”, men der vil også være udekørende bo-støtte opgaver hos borgere i eget hjem.
Målgruppen af borgere der er tilknyttet Udsatteteamet, er borgere med et aktivt misbrug, og dobbeltdiagnostiserede.

Du skal kunne

 • Yde omsorg overfor den enkelte beboer.
 • Være tilstede i ”fællesstuens” åbningstider
 • Være god til at lytte
 • Yde praktisk støtte i forhold til beboere - både praktiske problemer med at bo i egen lejlighed og problemer med kontakt til ”systemet” (sagsbehandlere, læge / sygehus, politi m.v.), det være sig hjælp til selvhjælp vedr. rengøring, vasketøj, indkøb osv.

Jobindex, 29. oktober
THISTED KOMMUNE
Bofællesskabet Drengshøj søger pædagoger

THISTED KOMMUNE

Ved Bofællesskabet Drengshøj er der 2 ledige pædagogstillinger til besættelse henholdsvis 1. februar og 1. marts 2015. De er begge på 30 timer.

Bofællesskabet Drengshøj er et døgntilbud, som består af 24 borgere og med 4 aflastningsbeboere. Alle med varigt og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Bofællesskabet består af 2 afdelinger (huse), som i det daglige fungerer med hver deres personalegruppe.

Bofællesskabet er borgerens hjem, det arbejdes der meget bevidst og respektfuldt med. Vi arbejder individuelt med den enkelte borgers udvikling og kompetencer, hvor selvhjulpenhed er i højsædet.

Vi prioriterer kommunikation og medindflydelse i samtlige relationer. Stort set alle medarbejdere på Drengshøj har deltaget i et KRAP kursus, og vi arbejder aktivt på, at implementere metoden i det daglige arbejde.


Jobindex, 22. oktober
THISTED KOMMUNE
Kommunikationscenter Thisted søger Hørekonsulent

THISTED KOMMUNE

Da en af vores hørekonsulenter gå på pension, søger vi ved Kommunikationscenter Thisted fra 1. januar 2015 en hørekonsulent på fuld tid.

Kommunikationscenter Thisted tilbyder kompenserende specialundervisning for voksne efter Lov om Specialundervisning for Voksne. Tillige tilbyder vi særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på to eksterne afdelinger. Hørekonsulenten skal udelukkende arbejde inden for voksenspecialundervisningen.

Arbejdet som hørekonsulent omfatter bl.a.

 • specialpædagogisk udredning, vejledning og rådgivning
 • kompenserende specialundervisning
 • afprøvning af høretekniske hjælpemidler
 • efterjustering af høreapparater

Jobindex, 22. oktober
Coloplast A/SAssembly manager

Coloplast A/S, Thisted

We are looking for an Assembly Manager to join Engineering Thisted, which is a department within Quality & Engineering in Global Operations, Coloplast.

Your man responsibility will be to manage a technical team of approx. 24 skilled workers in our assembly area. The teams' primary task is to assemble and run-in production machinery mainly to our Ostomy platform.

Your key responsibilities

 • Lead and manage the assembly area
 • Allocate resources to projects in close dialogue with project managers
 • Hire in additional external work force if needed
 • Develop own area using lean tools

Coloplast A/S, 21. oktober
THISTED KOMMUNE
Vibedal søger sygeplejerske med gruppelederfunktion

THISTED KOMMUNE

Vi er et team, der servicerer beboere i Højen – en plejeboligenhed med 16 plejeboliger. Teamet består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i dag-, aften- og nattevagter. Vi søger en sygeplejerske til dagvagt.

Vibedal er et nyt områdecenter fra 2007 med 48 somatiske pladser fordelt i 3 bo-enheder med 16 plejeboliger i hver bo-enhed. Desuden er der 14 demenspladser i et skærmet afsnit. Ligeledes er der modtagekøkken, motionscenter, aktivitets- og dagcenterfunktion.

Vi arbejder ud fra målsætningen: Vibedal skal være et godt sted at bo, bruge, arbejde og besøge.


Jobindex, 21. oktober
THISTED KOMMUNE
Misbrugssektionen søger sagsbehandler til vikariat

THISTED KOMMUNE

Misbrugssektionen søger socialrådgiver, misbrugsbehandler eller anden relevant uddannelse til vikariat.

Behandlerhuset Farverstræde søger en barselsvikar pr. 1. januar 2015, til udredning og behandling. Behandlerhuset Farverstræde er Thisted Kommunes behandlingstilbud til borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug. Vikariatet er et barselsvikariat, og forventes at være på et år.

Arbejdsopgaver
 • Rådgivning om behandlingstilbud
 • Udredningsopgaver og behandlingsplaner, ASI-udredninger, social anamnese og screening for psykiske lidelser
 • Deltagelse i lægesamtaler ved opstart i substitutionsmedicin

Jobindex, 21. oktober
THISTED KOMMUNE
Arbejdsmiljøkonsulent til Ledelsessekretariatet

THISTED KOMMUNE

- Team Arbejdsmiljø søger kollega med (bygge)teknisk baggrund.

Til den del af Ledelsessekretariatet, der betjener institutioner og forvaltninger i relation til opgaver indenfor arbejdsmiljø, søger vi pr. 1. januar 2015 en ny kollega.

Team arbejdsmiljø er en del af Ledelsessekretariatet i Thisted Kommune, som danner rammen for 30 medarbejdere, der med forskellige faglige baggrunde og kompetencer alle bidrager til at løse meget forskellige typer af opgaver for institutioner, forvaltninger/centre, direktion og politikere.

Du vil blive den del af Team Arbejdsmiljø, der består af i 4 arbejdsmiljøkonsulenter og 2 erhvervspsykologer, der på forskellig vis og sammen servicerer alle arbejdspladser og ca. 4.500 medarbejdere i Thisted Kommune indenfor det arbejdsmiljømæssige felt.


Jobindex, 21. oktober
THISTED KOMMUNE
Borgerservice og Ydelser søger økonomisk sagsbehandler til Ydelsesteamet

THISTED KOMMUNE

Udbetalingsteamet søger en økonomisk sagsbehandler til Ydelsesteamet.

Arbejdsopgaver

 • Økonomisk sagsbehandling i henhold til Lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven, pensionsloven m. fl.
 • Telefonisk og personlig betjening af borgerne i forhold til kontanthjælp, enkeltydelser/hjælp i særlige tilfælde og personlige tillæg
 • Indberetning til ydelsessystemet
 • Råd og vejledning til borgerne om økonomiske spørgsmål
 • Diverse afledte administrative opgaver

Jobindex, 17. oktober
THISTED KOMMUNE
Dagtilbudsområdet i Thisted Kommune søger udviklingskonsulent

THISTED KOMMUNE

Her er din chance for at komme i betragtning til en stilling i en dagtilbudsafdeling med fokus på forandring som tilstand.

Dagtilbudsafdelingen søger en udviklingskonsulent til en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. januar 2015.

Dagtilbudsområdet i Thisted Kommune er organiseret i form af områdeledelse.
Dette betyder, at det samlede område i dag er opdelt i fire områder, hvoraf de tre er repræsenteret af daginstitutionerne, og det sidste af Dagplejen. Der pågår p.t. en proces, der skal tage højde for det faldende børnetal i kommunen, hvilket får betydning for den fremtidige organisering.


Jobindex, 16. oktober
THISTED KOMMUNE
Leder af Sundhedsplejen

THISTED KOMMUNE

Vi søger en engageret og beslutningsstærk leder med en sygeplejefaglig eller sundhedsfaglig baggrund, der har lyst til at stå i spidsen for en dynamisk og veldrevet sundhedspleje.

Sundhedsplejen i Thisted Kommune er en del af Børne- og Familierådgivningsafdelingen. Sundhedsplejen indgår i en tværfaglig organisation med Sagsbehandlersektion, Behandlersektion og Kommunal Tandpleje. Sundhedsplejen har kontorfællesskab med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Du vil få ansvar for ledelsen af Sundhedsplejen, der består af 15 sundhedsplejersker fordelt på 3 distrikter, 1 sekretær og 1 pædagog. Dette indebærer bl.a. ansvar for:

 • den daglige ledelse, herunder den nære personaleledelse, planlægning, medarbejderudviklingssamtaler, fastholdelse af motivation, koordination og opfølgning på opgaver
 • den strategiske ledelse, herunder faglig kompetenceudvikling, udviklingstiltag og prioritering af indsatsområder ift. rammer

Jobindex, 15. oktober
THISTED KOMMUNE
Leder til Borgerservice og Ydelse

THISTED KOMMUNE

Er du en udviklingsorienteret leder med stort L, har du chancen for at blive leder for en veldrevet sektion med ca. 50 kompetente og engagerede medarbejdere, herunder 3 dygtige fagkoordinatorer.

Som leder af Borgerservice og Ydelse vil du få ansvaret for en bred og varieret opgaveportefølje, hvor temaer som service og digitalisering fylder meget.

Du vil blive en del af lederteamet i beskæftigelsesafdelingen, som den ene af 5 sektionsledere. Du vil få reference til beskæftigelseschefen.


Jobindex, 14. oktober
THISTED KOMMUNE
Handicap- og Psykiatriafdelingen søger sektionsleder til Sektion Social Service

THISTED KOMMUNE

Handicap- og Psykiatriafdelingen leverer rådgivning og serviceydelser til børn og voksne med varig og betydeligt nedsat funktionsevne, sindslidende og socialt udsatte borgere.

Afdelingen rummer både myndigheds- og udførerfunktioner. Der er en stærk samarbejdskultur mellem disse funktioner og ansøger skal være indstillet på at vægte dette samarbejde. Der pågår p.t. en udviklingsproces i afdelingen, hvilket vores nye sektionsleder også skal være indstillet på at tage del i.

Sektionslederen har

 • Ansvar for at myndighedsopgaverne i sektionen udføres på et fagligt højt niveau.
 • Ledelsesansvar for medarbejderne i Sektion Social Service og børneterapeuterne, p.t. i alt 18 medarbejdere, hvoraf 3 er studentermedhjælpere.
 • Det budgetmæssige ansvar, fortrinsvis for kontante ydelser efter SEL §§ 41, 42, 96 og 100, samt andre ydelser efter børneparagrafferne og ledsageordninger.

Jobindex, 13. oktober
THISTED KOMMUNE
Direktør for Teknik og Erhverv

THISTED KOMMUNE

Danmarks førende klimakommune har mere potentiale. Med sit 1.100 km2 store areal har Thisted Kommune mere ”uopdyrket terræn”. Derfor har kommunen de seneste år haft en markant vækst- og udviklingsdagsorden, både når det gælder at skabe rammevilkår for borgere og virksomheder i området, og i forhold til en række organisatoriske optimeringer og tilpasninger.

Med virkning fra 1. januar 2015 søger Thisted Kommune en direktør med handlekraft til at gennemføre udviklingsinitiativer i et tillidsfuldt samspil med omgivelserne.

Du skal både evne og ville udfordre politikerne og direktionen; lede forvaltningens ca. 215 ansatte med hjerne og hjerte og medvirke til, at kommunen kan fastholde kompetente og ambitiøse medarbejdere.


Jobindex, 13. oktober
Mercuri Urval
Direktør for Teknik og Erhverv

Mercuri Urval søger for Thisted Kommune

Danmarks førende klimakommune har mere potentiale. Med sit 1.100 km2 store areal har Thisted Kommune mere ”uopdyrket terræn”. Derfor har kommunen de seneste år haft en markant vækst- og udviklingsdagsorden, både når det gælder at skabe rammevilkår for borgere og virksomheder i området, og i forhold til en række organisatoriske optimeringer og tilpasninger.

Med virkning fra 1. januar 2015 søger Thisted Kommune en direktør med handlekraft til at gennemføre udviklingsinitiativer i et tillidsfuldt samspil med omgivelserne.

Du skal både evne og ville udfordre politikerne og direktionen; lede forvaltningens ca. 215 ansatte med hjerne og hjerte og medvirke til, at kommunen kan fastholde kompetente og ambitiøse medarbejdere.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, 10. oktober
SuperBrugsenSlagter mestersvend, SuperBrugsen Thisted

SuperBrugsen

Du får medansvaret for at pleje og profilere afdelingen med sigte på at området når sine drifts- og profilmål. Du sikrer sammen med teamet, som udover dig består af 5 medarbejdere, at kunderne altid møder den bedste kvalitet af friske og præsentable varer samt den bedste kundeservice. Derudover kommer din hverdag bl.a. til at bestå af følgende opgaver:

 • Medansvar for produktion, salg og indtjening
 • Medansvar for at der leves op til de stillede hygiejne krav
 • Sikre god trivsel og atmosfære i afdelingen
 • Mesters stedfortræder

SuperBrugsen, 8. oktober
A/S CimbriaTeknisk/administrativ sagsbehandler til komplette anlæg

A/S Cimbria, Thisted

Jobbet indebærer at assistere projektledelsen i design, projektering, planlægning og udførelse af Cimbrias anlægsprojekter.

Dine arbejdsopgaver

 • Teknisk afklaring og specifikation af maskiner og udstyr i overensstemmelse med anlægsdesign og kundekrav.
 • Planlægning og specifikation af indkøb og forsendelser.
 • Indlægning af og opfølgning på data for indkøb og forsendelser i Concorde XAL.

Dine kvalifikationer

 • Godt kendskab til Cimbria’s anlæg, maskiner og udstyr.
 • Erfaring i arbejde efter tegninger.
 • Erfaring i brug af MS Office og gerne ERP-system.

Jobindex, 6. oktober
A/S CimbriaTeknisk/administrativ sagsbehandler til dokumentation af komplette anlæg

A/S Cimbria, Thisted

Jobbet indebærer udarbejdelse af projektdokumentation til Cimbrias anlægsprojekter.

Dine arbejdsopgaver

 • Indsamle teknisk dokumentation på maskiner, bygninger og udstyr i overensstemmelse med anlægsdesign, kundekrav og gældende direktiver.
 • Oprette/ajourføre tegningslister.
 • Opsætte teknisk-/anlægsdokumentation.

Dine kvalifikationer

 • Erfaring i arbejde efter tegninger.
 • Systemforståelse.
 • Erfaring i brug af MS Office og ERP-system.

Jobindex, 6. oktober

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
Topdanmark
1 til 20 af 43 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.