1 til 20 af 35 resultater.
THISTED KOMMUNE
Nors skole søger lærer

THISTED KOMMUNE

Vi søger en ny kollega, der med lyst, engagement, faglig og menneskelig robusthed, vil være en del af vores skole/personalegruppe. Nors skole er en skole med 169 elever fra 0. - 6. klasse. Vi har et stabilt og solidt elevgrundlag.

Vi tilbyder:

 • En skole med gode arbejdsforhold, hvor den enkelte stemme bliver hørt.
 • En skole i Nationalparkens baghave med fine undervisningsmuligheder.
 • Et velfungerende samarbejde med forældre og lokalområde.
 • Nogle superkolleger, der både er dygtige og hjælpsomme.

Jobindex, 17. april
THISTED KOMMUNE
Hjemmeplejen Team Thisted søger sygeplejerske til vikariat

THISTED KOMMUNE

Hjemmeplejen søger sygeplejerske til 1 års vikariat til Team Thisted.

Vi søger: Sygeplejerske til 1 års vikariat, med weekend arbejde hver 4. weekend.

Tiltrædelsesdato: 1. juni 2015 eller hurtigst muligt

Ugentligt timetale: 30 timer/uge.

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er en organisation, opdelt i 4 Teams i kommunen. Alle Teams yder hjemmepleje og hjemmesygepleje i dag- og aftentimer, mens Team Thisted og Syd herudover dækker nattetimerne, i hver deres halvdel af kommunen. Sygeplejersken fungerer selvstændig med eget kompetenceområde. Sygeplejersken samarbejder tæt fagligt og tværfagligt med det øvrige sundhedspersonale.


Jobindex, 14. april
THISTED KOMMUNE
Jobcenter Thisted søger sagsbehandler til sygedagpengesektionen

THISTED KOMMUNE

En af vore kolleger har søgt andre udfordringer i Jobcentret, derfor mangler vi hurtigst muligt hendes afløser. Vi har brug for en socialrådgiver/socialformidler eller kollega med anden relevant uddannelse til sagsbehandling af sygemeldte borgere.

Vi er en sektion med 14 medarbejdere. Vi har fokus på tidlig indsats for sygemeldte, samt på at skabe gode resultater på sygedagpengeområdet. Dette kræver, at du har evner og lyst til at motivere sygemeldte borgere og understøtte deres fastholdelse på - eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandling i sygedagpengesager
 • Kontakt med arbejdsgivere i forbindelse med den sygemeldtes tilbagevenden til arbejde
 • Kontakt med øvrige relevante samarbejdsparter

Jobindex, 13. april
THISTED KOMMUNE
Ældrecenter Fjordglimt søger social- og sundhedsassistent

THISTED KOMMUNE

Ældrecenter Fjordglimt søger social- og sundhedsassistent til en fast stilling fra den 1. juni 2015 til Bo-enheder.

Ugentligt timetal:
30 timer i gennemsnit pr. uge – skal være indstillet på skiftende vagter.

Vi er et ældrecenter med 4 Bo-enheder, som i alt rummer 34 lejligheder, heraf 2 aflastningslejligheder.


Jobindex, 10. april
THISTED KOMMUNE
Ældrecenter Fjordglimt søger social- og sundhedsassistenter - Tidsbegrænset

THISTED KOMMUNE

Ældrecenter Fjordglimt søger to social- og sundhedsassistenter til tidsbegrænsede stillinger med tiltrædelse snarest muligt eller senest den 1. maj 2015.

Ugentligt timetal:
30 timer i gennemsnit pr. uge – skal være indstillet på skiftende vagter.

Vi er et ældrecenter med 4 Bo-enheder, som i alt rummer 34 lejligheder, heraf 2 aflastningslejligheder.


Jobindex, 10. april
THISTED KOMMUNE
Sundhedsplejerske - Sundhedsplejen

THISTED KOMMUNE

Sundhedsplejen søger uddannet sundhedsplejerske til fast stilling pr. 1. juni 2015.

Sundhedsplejen i Thisted Kommune er en del af Børne og Familierådgivningsafdelingen. Vi er en gruppe på 15 sundhedsplejersker, en sekretær og en leder, som alle har stillested på Ringvej 34 i Thisted.

Vi søger en engageret kollega, der er fagligt velfunderet. Vi forestiller os, at du er positiv og fleksibel. At du er samarbejdsvillig, og har lyst til at indgå i et kollegialt miljø, hvor humor værdsættes højt. Endvidere er du selvstændig, og i stand til at planlægge dine arbejdsopgaver effektivt.


Jobindex, 10. april
THISTED KOMMUNE
Espersens Børnehus søger uddannet pædagog (tidsbegrænset)

THISTED KOMMUNE

Vi er en 0-6 års integreret daginstitution normeret til 90 børn fordelt på 31 børn i vuggestuen og 59 børn i børnehaven. Vores mål er at give børnene dage med udvikling og trygge rammer med omsorgsfulde voksne omkring dem.

Du vil træde ind i et team af engagerede, stabile, loyale, samvittighedsfulde, kreative, imødekommende, pligtopfyldende, empatiske, nærværende, omstillingsparate og som er positivt indstillet til livet generelt.

Derudover vægter vi fleksibilitet og humor højt i vores daglige arbejde og lægger stor vægt på tryghed og nærvær i arbejdet med børnene og som har evner til at samarbejde med mange kollegaer, da vi er et stort hus. Du er uddannet pædagog, som kan nikke genkendende til ovenstående og har lyst til at arbejde i et stort hus med mange børn og gode kollegaer


Jobindex, 9. april
THISTED KOMMUNE
Rolighedsskolen søger 1 lærer på fuld tid til Østermølleafdelingen (årsvikariat)

THISTED KOMMUNE

Da en af vore lærere er bevilget orlov i næste skoleår, søger vi en lærer til Østermølleafdelingen. Stillingen er et årsvikariat.

Østermølle er en specialafdeling på Rolighedsskolen. I afdelingen undervises fysisk og psykisk udviklingshæmmede elever fra 6 til 18 år. Elevtallet ligger på ca. 60 elever. Eleverne kommer fra hele Thisted Kommune og også fra omkringliggende kommuner.

Stillingen omhandler undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder og ASF samt svømmeundervisning med drenge. Det er en fordel, hvis du har erfaring med målgruppen, og kender til brug af kompenserende pædagogiske hjælpemidler i undervisningen. Det er vigtigt, at du er psykisk robust, og formår at bidrage til en tydelig struktur i elevernes hverdag.


Jobindex, 7. april
THISTED KOMMUNE
Rengøringsassistent til Østre Skole

THISTED KOMMUNE

Tiltrædelse:
Ved Østre Skole er en stilling som rengøringsassistent ledig til besættelse snarest.

Timetal:
18,5 ugentlige arbejdstimer i 40 uger svarende til 16,721 løntimer pr. uge hele året.


Jobindex, 7. april
JKSKunde- og personalekonsulent søges til JKS i Thisted

JKS

Vi har travlt i JKS, og søger en dygtig og professionel kunde- og personalekonsulent til kontoret i Thisted, der vil servicere virksomhederne i dette område. Det er en forudsætning med stort lokalkendskab - og du bor naturligvis i området - fordi vi mener at netop nærhed er forudsætningen for et godt og frugtbart samarbejde med vores kunder.

Din fornemste opgave vil være at skabe den gode og behovsafdækkende dialog, at præsentere JKS som en fremtidig samarbejdspartner og skabe merværdi for kunderne i form af JKS konceptløsninger inden for leje af mandskab og rekruttering til faste stillinger.

Dine arbejdsopgaver:

 • Opsøgende salg af fleksible løsninger inden for vikarassistance
 • Planlægning og afholdelse af egne møder
 • Aktiv pleje og servicering af eksisterende kunder

JKS, 1. april
THISTED KOMMUNE
Dragskilde søger pædagog

THISTED KOMMUNE

Vi søger en pædagog til vores autismegruppe. Arbejdstiden er om dagen og om aftenen samt weekender.

Dragskilde er beliggende i Thisted by, nær fjorden og bymidten. Dragskilde er et socialpsykiatrisk trænings- og bosted under servicelovens § 107, hvor målgruppen er yngre mennesker med en lidelse i sindet. Forudsætningen er, at den enkelte har et ønske om udvikling og kan profitere af en målrettet og intensiv socialpsykiatrisk træningsindsats. Der er 16 beboere og ca. 25 medarbejdere på Dragskilde.

Arbejdsopgaver

 • Du skal indgå som gruppemedarbejder i en gruppe med fire beboere, hvoraf nogle har diagnoser indenfor autismespektret
 • Du skal indgå i vores kontaktpersonsordning.
 • At du i samarbejde med beboere kan udføre såvel praktiske som kreative aktiviteter.
 • Vi ser gerne at du kan varetage funktionen som klinisk vejleder for pædagogstuderende

Jobindex, 1. april
THISTED KOMMUNE
Dragskilde søger barselsvikar for gruppemedarbejder

THISTED KOMMUNE

Vi søger 1 socialpsykiatrisk gruppemedarbejder med uddannelsesmæssig baggrund som enten pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske. Stillingen er tidsbegrænset. Arbejdstiden er om dagen og om aftenen samt weekender.

Dragskilde er beliggende i Thisted by, nær fjorden og bymidten. Dragskilde er et socialpsykiatrisk trænings- og bosted under servicelovens § 107, hvor målgruppen er yngre mennesker med en lidelse i sindet. Forudsætningen er, at den enkelte har et ønske om udvikling og kan profitere af en målrettet og intensiv socialpsykiatrisk træningsindsats. Der er 16 beboere og ca. 25 medarbejdere på Dragskilde.

Arbejdsopgaver

 • Du skal indgå som gruppemedarbejder i en gruppe med fire beboere, hvoraf nogle har diagnoser indenfor autismespektret
 • Du skal indgå i vores kontaktpersonsordning.
 • At du i samarbejde med beboere kan udføre såvel praktiske som kreative aktiviteter.

Jobindex, 1. april
THISTED KOMMUNE
Barselsvikar for socialrådgiver i Familierådgivningen

THISTED KOMMUNE

Thisted Kommunes Børne- og familierådgivning søger en dygtig barselsvikar på fuldtid, til at arbejde i Sagsbehandlersektionen med særlig støtte til børn og Unge for perioden snarest muligt og indtil 30. april 2016. Stillingen er tilknyttet Undersøgelses- og foranstaltningsteamet

Familierådgivningen Thisted Kommune er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i det tværfaglige arbejde. Vi inddrager ICS og DUBU i det daglige arbejde, vægter inddragelse af nye metoder, og er i en konstant proces med fokus på muligheder.


Jobindex, 30. marts
THISTED KOMMUNE
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning søger fysioterapeut

THISTED KOMMUNE

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning søger fysioterapeut til en nyoprettet stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. maj 2015.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivende funktion, som er organiseret i Børne- og Familieforvaltningen. I afdelingen er der foruden den nyoprettede fysioterapeutstilling 18 ansatte bestående af psykologer, tale-/hørekonsulenter, tosprogskonsulent, pædagogiske konsulenter, ergoterapeut samt administrativ medarbejder.

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er at sikre optimale udviklingsbetingelser for børn og unge mellem 0-18 år i samarbejde med forældre, nære omsorgspersoner samt nære professionelle.


Jobindex, 30. marts
Premier Is, Mejerigaarden A/SKey Account Manager, OOH

Premier Is, Mejerigaarden A/S, Thisted

Premier Is søger en Key Account Manager (KAM) til selskabets Egne Kiosker, Out Of Home (OOH) storkunder og OOH kædekunder. Stillingen er nyoprettet.

I stillingen som KAM, OOH bliver du en af virksomhedens nøglepersoner og resultatansvarlig for Premier Is’ Egne Kiosker, OOH storkunder og OOH kædekunder.

Den ene del af opgaven vil være at opsøge nye lejemål, deltage i butiksudviklingsprojekter og rekruttere forpagtere. Herudover at implementere mersalgsprogrammer, udvikle merchandising, styrke identitet, gennemføre produkttræning og salgsuddannelse af salgspersonale. Den anden del af opgaven vil være at etablere nye og ivaretage eksisterende OOH storkunder og OOH kædekunder.


Jobindex, 27. marts
THISTED KOMMUNE
Børne– og familierådgivningen søger psykolog til behandlersektionen

THISTED KOMMUNE

Familierådgivningen i Thisted Kommune søger en autoriseret psykolog til behandlersektionen. Stillingen er på 35 timer og ønskes besat snarest.

Behandlersektionen er en integreret del af Børne- og familierådgivningen. Behandlersektionen tæller familiekonsulenter, psykoterapeuter og psykologer. Derudover er en døgninstitution, et aflastningstilbud, et aftenfritidstilbud i Thisted og støtte-kontaktpersonkorpset også en del af behandlersektionen.

Arbejdet i behandlersektionen sker ud fra en ressourceorienteret, anerkendende tilgang i forhold til familien og netværket. Den terapeutiske referenceramme tæller forskellige retninger. Målgruppen er kommunens mest udsatte og sårbare familier, børn og unge, og der henvises til behandling efter Servicelovens § 52 og § 11.


Jobindex, 23. marts
THISTED KOMMUNE
Sjørring Skole søger viceskoleleder

THISTED KOMMUNE

Sjørring Skole søger en viceskoleleder på 37 timer ugentlig pr. 1. juni 2015. Sjørring Skole er en folkeskole med overbygning og ca. 465 elever og 66 medarbejdere. Af disse er 25 elever og 7 medarbejdere tilknyttet vores skoleafdeling i Vorupør.

Vi tilbyder:

 • En skole med fokus på det enkelte barns faglige og sociale kompetencer
 • En skole med fokus på god trivsel blandt både elever og medarbejdere
 • En skole med en velfungerende SFO

Vi forventer, at du:

 • Er læreruddannet og har solid ledelseserfaring
 • Har en lederuddannelse f.eks. i form af diplom i ledelse
 • Kan være en kompetent leder i et ledelsesteam bestående af skoleleder, viceskoleleder og afdelingsledere

Jobindex, 23. marts
A/S CimbriaTechnical writer

A/S Cimbria, Thisted

Har du lyst til et spændende job i en international virksomhed i vækst, og er maskinsikkerhed, risikovurderinger og brugsanvisninger en del af de dine kompetencer, så er du måske den medarbejder vi søger til Cimbrias Teknologiafdeling.

Som teknisk forfatter vil du indgå i et team, som arbejder tæt sammen med vores Konstruktionsafdeling og de tekniske produktansvarlige. Dine daglige arbejdsopgaver vil være, at:

 • Deltage i opgaveløsning og rådgive omkring sikker indretning af maskiner.
 • Medvirke ved risikovurdering og dokumentere overensstemmelse med lovgivning og produktstandarder.
 • Koordinere og administrere den tekniske dokumentation for vores maskiner, herunder at indhente komponent dokumentation fra vores underleverandører.

Jobindex, 19. marts
SuperBrugsenSlagtersvend, SuperBrugsen, Thisted

SuperBrugsen

Du bliver en del af en butik med i alt 75 medarbejdere. SuperBrugsen Thisted ligger centralt placeret midt i byen, lige ved gågaden. Vi er omstillet efter nyeste koncept (K15). Vi har stor slagter og delikatesseafdeling, eget bageri samt posthus. Vi er en travl butik med dygtige medarbejdere, der trives i en butik med masser af dynamik og som står klar til at hjælpe vores mange kunder.

Med faglig dygtighed arbejder du for, at vores kunder får det bedste kvalitet og finder boksene indbydende og præsentable. Din hverdag kommer bl.a. til at bestå af følgende opgaver:

 • Opskæring af fersk kød
 • Produktion af convenience varer
 • Opfyldning af færdigpakket kød

SuperBrugsen, 19. marts
Pakkeriarbejde
Fastplast Thisted søger medarbejder til pakkeriarbejde i produktionen til start snarest muligt.
FAST PLAST A/S, Thisted
Jobcenter Thisted, 17. april
Annonce:
1 til 20 af 35 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.