1 til 20 af 36 resultater.

Dine valg

 • FjernThisted

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

THISTED KOMMUNE
Træningssektionen søger fysioterapeut

THISTED KOMMUNE

Træningssektionen søger en fysioterapeut til en fast stilling på 30 timer om ugen – med tiltrædelse den 1. marts 2015.

Lidt om os: Træningssektionen har hjemadresse på Dragsbækcentret i Thisted by.

I afdelingen er der ansat 25 terapeuter, hjerneskadekoordinator og medhjælper + en ledende terapeut. Dertil kommer sekretær og servicepersonale. Terapeuterne er organiseret i hhv. indeteam, udeteam og hverdagsteam.

Vi yder træning efter Servicelovens § 86, og Sundhedslovens § 140.


Jobindex, 22. december
THISTED KOMMUNE
Konsulent til betjening af direktion og borgmester-funktion - Ledelsessekretariatet

THISTED KOMMUNE

Til den del af Ledelsessekretariatet, der blandt andet betjener direktion og det politiske niveau, søger vi senest den 1. marts 2015 en kollega/generalist, hvis hovedfokus er betjening af direktion og borgmester.

Ledelsessekretariatet i Thisted Kommune danner rammen for 30 medarbejdere, der med forskellige faglige baggrunde og kompetencer alle bidrager til at løse meget forskellige typer af opgaver for politikerne, borgmester, direktion og de øvrige forvaltninger/centre.


Jobindex, 19. december
THISTED KOMMUNE
Konsulent til betjening af fag-direktør/Ledelsessekretariatet

THISTED KOMMUNE

Sundheds- eller socialfaglig baggrund på kandidatniveau

Til den del af Ledelsessekretariatet, der blandt andet betjener direktion og det politiske niveau, søger vi senest den 1. marts 2015 en kollega, hvis hovedfokus er betjening af direktøren for Beskæftigelse-, Social- og Sundhedsforvaltningen (BSSF).

Ledelsessekretariatet i Thisted Kommune danner rammen for 30 medarbejdere, der med forskellige faglige baggrunde og kompetencer alle bidrager til at løse meget forskellige typer af opgaver for politikerne, borgmester, direktion og de øvrige forvaltninger/centre.


Jobindex, 19. december
THISTED KOMMUNE
Visitationen i Sundheds- og Ældreafdelingen søger administrativ medarbejder til myndighedsopgaver

THISTED KOMMUNE

Visitationen er en myndighedsafdeling bestående af 6 visitatorer, en sekretær, 3 demenskoordinatorer og en leder. Vi arbejder med myndighedsopgaver i form af sagsbehandling og visitation af ydelser på baggrund af Serviceloven. Vi arbejder med det elektroniske journalsystem - CSC Omsorg.

Ugentligt timetal 32 pr. uge. Tiltrædelsesdato 1. februar 2015 eller efter aftale.

Arbejdsopgaver:
Visitation, sagsbehandling og revurdering ift. følgende:

 • Personlig pleje og praktisk hjælp
 • Aflastning og afløsning
 • Madservice

Jobindex, 17. december
THISTED KOMMUNE
Østre skole søger lærer

THISTED KOMMUNE

Søger du nye, spændende udfordringer, så se her.

Østre Skole søger en dygtig og engageret lærer til primært at varetage undervisning i skolens overbygning, som rummer tæt på 300 elever fordelt på 7. til 9. årgang.

Faglige kompetencer der ønskes: matematik, engelsk, samfundsfag, kristendom og historie på 8. årgang samt engelsk og historie på 7. årgang. Desuden timer i faglig fordybelse.


Jobindex, 17. december
THISTED KOMMUNE
Genopslag - Ungdomsskolen Thisted søger pædagog

THISTED KOMMUNE

Ungdomsskolen Thisted søger en pædagog på 20 timer ugentlig. Tiltrædelsesdato: den 1. februar 2015 eller efter aftale.

Pædagogstillingen indeholder faste eftermiddagstimer og to klubaftener i perioden september/april. Arbejdsstedet er i øjeblikket Hurup klub, men i perioder kan en del af arbejdet ligge i andre af Ungdomsskolens klubber.

De primære arbejdsopgaver, er

 • lave aktiviteter sammen med klubmedlemmerne
 • foreslå nye aktiviteter sammen med klubmedlemmerne
 • skabe hyggelige rammer i klubben sammen med klubmedlemmerne

Jobindex, 16. december
DGSIngeniør til produktudvikling (i NPI funktion)

DGS, Thisted

Du kommer til at arbejde i feltet mellem det kreative udviklingsmiljø og et stærkt omkostningsfokuseret produktionsmiljø. Den direkte involvering i produktlanceringer giver en stærk fornemmelse af forretningsmæssige konsekvenser af egen indsats. Du vil således blive udfordret på at løse komplekse tekniske udfordringer i et team med stor faglig spændvidde.

Du skal - sammen med resten af projektteamet – sikre og tilvejebringe grundlaget for problemfri masseproduktion af vore nye høreapparater, med fokus på elektroakustiske problemstillinger og produktionsprocesser. Med udgangspunkt i produktindsigt og produktionserfaring skal du bidrage til problemknusning indtil produktet er frigivet og produceres i høj volumen.


DGS, 15. december
THISTED KOMMUNE
Rolighedsskolen søger pædagoger

THISTED KOMMUNE

Vi søger en pædagog til en fast stilling samt en pædagog til et vikariat.

Pædagog: 30 timer pr. uge til Østermølle SFO med tiltrædelse 1. februar 2015.

Pædagog til vikariat: 30 timer pr. uge med tiltrædelse 1. februar 2015 til 1. september 2015.

Østermølle SFO er et SFO-tilbud knyttet til eleverne på Østermølleafdelingen på Rolighedsskolen. Østermølleafdelingen er et skoletilbud til børn med bredt spektrum af fysiske og psykiske handicap.

Østermølle SFO har tilmeldt 42 børn, som er fordelt på fire grupper. Indskolings-, mellem-, ungdoms-, og specialgruppen. Grupperne arbejder ikke kun som selvstændige enheder, men deltager med hinanden på tværs.


Jobindex, 15. december
THISTED KOMMUNE
Sundhedsplejen søger sundhedsplejerske til barselsvikariat

THISTED KOMMUNE

Sundhedsplejen søger pr. 1. marts 2015 en uddannet sundhedsplejerske til et barselsvikariat på 32 timer om ugen.

Der er tale om en kombineret ordning, hvor der arbejdes distriktsopdelt med såvel spæd-, små- og skolebørn. Vi er 15 sundhedsplejersker og 1 sekretær, som alle har ”stillested” i Skovgade 28 i Thisted.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø og en sundhedspleje, der er i en spændende faglig udvikling:

 • Et kvalificeret tilbud i den generelle sundhedspleje på spæd-, små- og skolebørnsområdet.
 • ”Familien I Vækst” - et tværfagligt tilbud til gravide og forældre med 0-1 årige børn
 • ”Du bestemmer”-forløb til mødre med efterfødselsreaktioner

Jobindex, 12. december
THISTED KOMMUNE
Dagplejere til Frøstrup og Rolighed - Genopslag

THISTED KOMMUNE

Den kommunale dagpleje søger 1 dagplejer i Frøstrup og 2 – 3 i Rolighed med ansættelse 1. februar 2015 eller snarest derefter.

Vi forventer:

 • At du er glad for at arbejde med børn i alderen 0–3 år
 • At du har kendskab til børns udvikling
 • At du er selvstændig og ansvarsbevidst.

Du vil modtage støtte og vejledning ved tilsyn i hjemmet, og vi stiller hjælpemidler, legetøj og beskæftigelsesmaterialer til rådighed. Den kommunale dagpleje er en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og mange dygtige kolleger i den legestuegruppe, du tilknyttes.


Jobindex, 12. december
JKSTeknisk designer

JKS søger for kunde i Thisted

For kunde søger vi en teknisk tegner til længerevarende vikariat med mulighed for fastansættelse. Opstart hurtigst muligt. Der er tale om en virksomhed indenfor jern og metal.

Faglige kompetencer:

 • Du har solid erfaring med tegneprogram, Solid Works eller/og inventor
 • Du er erfaren PC-bruger
 • Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne

Personlige egenskaber:

 • Du er imødekommende, fleksibel og serviceminded
 • Du har ordenssans og arbejder meget struktureret
 • Du er stabil og møder til tiden

Jobindex, 5. december
THISTED KOMMUNE
Dragsbækcentrets køkken søger ernæringsassistentelev

THISTED KOMMUNE

Dragsbækcentrets køkken søger pr. 1. marts 2015 en ernæringsassistentelev.

Vi forventer, at du har interesse for at lave mad, kan lide at udvikle dig, er god til at samarbejde, omstillingsparat, ansvarsbevidst og åben. Da vi har travlt, skal du også kunne matche det. Vi forventer, at du er indstillet på at yde en indsats for at få en god uddannelse, både i den praktiske og den teoretiske del.

Vi kan tilbyde en uddannelse med fokus på mad til ældre, men vi kan også godt lide at prøve nye ting af til andre målgrupper. Vi har et godt arbejdsklima, hvor vi vægter vores daglige samarbejde/samvær meget højt i køkkenet.


Jobindex, 3. december
THISTED KOMMUNE
Thisted Kommune søger erfaren konsulent til beskæftigelsesområdet

THISTED KOMMUNE

Er du en erfaren konsulent med stort drive og et solidt kendskab til beskæftigelsesområdet, så er du måske vores nye kollega.

Du vil blive en del af en afdeling på ca. 160 dygtige og engagerede medarbejdere, og du vil sidde centralt placeret med reference til beskæftigelseschefen. Afdelingen består af Jobcentret, Borgerservice & Ydelse, samt CAB, der er kommunens eget aktiveringstilbud.

Som konsulent i beskæftigelsesafdelingen vil du få travlt, og du skal derfor kunne håndtere at have gang i mange ting ad gangen.

Dine opgaver vil f.eks. blive

 • Håndtering af klagesager og borgerhenvendelser.
 • Deltagelse i sagsbehandlingen i kommunens pensionsudvalg.
 • Konkrete beskæftigelsesrettede udviklingsprojekter

Jobindex, 2. december
Lær For LivetEFTERLYSNING: MENTOR - HVOR ER DU?

Lær For Livet

Vil du være frivillig mentor for et anbragt barn? Vi mangler frivillige mentorer i hele Danmark.​

Vi søger engagerede, stabile mentorer, der kan hjælpe et barn med lektier og andre skolerelaterede udfordringer, og som har tid og lyst til at gøre en forskel. Er du en af dem?

Anbragte børn klarer sig generelt dårligt i skolen og kun få gennemfører en ungdomsuddannelse. For mange af disse børn er skolen ikke en positiv oplevelse. Det kan du være med til at ændre.

Som mentor i Lær for Livet bliver du en vigtig ressourceperson i et anbragt barns liv. Du bliver tilknyttet et barn på mellem 10 og 13 år, som bor uden for hjemmet enten i plejefamilie eller på en døgninstitution.

Ved at støtte barnet fagligt en gang om ugen medvirker du til, at skolegangen bliver mere overkommelig for barnet. Dermed er du med til at styrke barnets lyst til læring. Forskning viser, at læring er helt afgørende for barnets trivsel og fremtid.


Lær For Livet (Fond) S/I, 25. november
Mercuri Urval
INDKØBSCHEF

Mercuri Urval søger for Dragsbæk

Strategi • Totalt ansvar • Fokus på råvarer

Stillingen refererer til gruppens økonomidirektør og rummer alle facetter af ansvar og opgaver, som skal udføres med rettidig omhu, således at alle gruppens virksomheder kan disponere og gennemføre deres respektive produktioner og aktiviteter.

Der sondres naturligvis mellem gruppe- og lokale opgaver, men den nye indkøbschef har ansvaret for alt nøgleindkøb omfattende vegetabilske olier, tilsætningsstoffer, emballager og energi. Det drejer sig om de strategiske valg af leverandører, kvalitet, forsyningssikkerhed, økonomi, forbrugerforventninger mv. Forhandlinger og rammeaftaler indgås, og der ligger en vigtig opgave i at holde den øvrige organisation informeret om beslutninger og prioriteringer.

Mercuri Urval
Social- og sundhedshjælperelever på Skolen i Thisted
Bliv social- og sundhedshjælper - der er brug for dig.
Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg, Thisted afd., Thisted
Jobcenter Thisted, 21. december
Kontorassistent
Elin Schnedler ApS søger en fuldtidsmedarbejder med tiltrædelse hurtigst muligt.
KONSULENT ELIN SCHNEDLER, Thisted
Jobcenter Thisted, 18. december
3F Thy - Mors søger kontorelev
3 F Thy -Mors, Thisted
elevplads.dk, 17. december
Kontorelev søges til 3 F Thy- Mors
Har du lyst til et spændende uddannelsesforløb, hvor du vil komme til at arbejde sammen med erfarne og kompetente kolleger, i Danmarks største...
3F, Thisted
Jobcenter Thisted, 17. december
Teknikfaglærer - Morsø Landbrugsskole
Undervise bredt, inden for hele teknik området, både i teori og praksis.
EUC Nordvest, Thisted
EUC Nordvest, 17. december

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
1 til 20 af 36 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.