1 til 20 af 29 resultater.
THISTED KOMMUNE
Controller til Thisted Kommunes Indkøbsfunktion

THISTED KOMMUNE

Til Center for IT og Digitalisering – indkøbsfunktionen ved Thisted Kommune søges en velkvalificeret og erfaren controller. Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. oktober 2015.

Center for IT og Digitalisering har 32 medarbejdere, hvoraf 5 arbejder i indkøbsfunktionen. Indkøbsfunktionen har ansvar for alt der vedrører udbud- og indkøbskontrakter. Center for IT og Digitalisering er placeret på Thisted Rådhus.

Vi forventer, at du har et indgående kendskab til Excel. Du skal kunne udarbejde rapporter, der kan bruges i vores videre samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du er givetvis kontoruddannet kombineret med merkonom/kommunom.


Jobindex, 3. juli
THISTED KOMMUNE
Hillerslev skole søger rengøringsassistent

THISTED KOMMUNE

Vi søger en rengøringsassistent til en deltidsstilling gennemsnitligt 3 timer dagligt på hverdage. Arbejdstiden ligger mellem kl. 13.00 til 17.00 og aftales nærmere.

Hillerslev Skole er en lille folkeskole beliggende midt i Thisted Kommune tæt ved Thisted by. Vi har et stærkt sammenhold med fokus på fællesskabet samt det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. For øjeblikket har vi 94 søde og motiverede elever.

Det gennemsnitlige ugentlige timetal udgør 15 timer i de 40 uger, hvor eleverne er på skolen, hvilket svarer til et ugentligt løntimetal på 12,5 timer.


Jobindex, 3. juli
THISTED KOMMUNE
Børnehaven Rolighed søger pædagogmedhjælper

THISTED KOMMUNE

Ved børnehaven Rolighed er en tidsbegrænset stilling som pædagogmedhjælper på 30 timer/ugentligt ledig til besættelse pr. 17. august 2015 eller snarest derefter. Stillingen er i perioden den 17. august til den 31. december 2015.

Børnehaven er fra 1977. Vi er beliggende i et parcelhuskvarter i den østlige del af Thisted. Vi har bygningsfællesskab med Rolighedsskolen. Vi har en stor indhegnet legeplads med mange muligheder for fysisk udfoldelse, derudover bor vi tæt på fjorden.

Vi er normeret til 59 børn i alderen 3-6 år. Børnene har en fast base på en af vores 3 stuer og er derudover i aldersopdelte grupper.


Jobindex, 3. juli
THISTED KOMMUNE
KulturRummet søger administrator til koordinering

THISTED KOMMUNE

Thisted Kommune søger til KulturRummets sekretariat en administrator pr. 1. september 2015 eller snarest derefter.

I forbindelse med etablering af KulturRummet i Thisted Kommune, etableres der et fællessekretariat, der skal servicere brugere og ansatte fra en fælles platform. Sekretariatet skal udfylde rollen som kommunikationscenter og administrativt brændpunkt, for at sikre at de ambitiøse målsætninger omkring KulturRummet bliver nået.

Vores nye administrator har:

  • en relevant administrativ baggrund og erfaring
  • lyst og evner til at arbejde med kultur
  • viljen til at nå ambitiøse mål sammen med os

Jobindex, 2. juli
THISTED KOMMUNE
Tingstrup Skole søger lærer til tidsbegrænset stilling

THISTED KOMMUNE

Da en af vore lærere er sygemeldt, søger vi en lærervikar 37 timer/uge til bl.a. at varetage undervisningen i matematik og idræt i indskolingen. At kunne undervise i svømning vil være en fordel, men ikke nødvendigt.

Vi lægger vægt på at vore medarbejdere:

  • er anerkendende og inkluderende i tilgangen til eleverne
  • kan strukturere undervisningen, så den enkelte elev får udfordringer, der understøtter elevens trivsel og faglige udvikling
  • har lyst og er motiveret for at skabe et godt undervisningsmiljø i en klasse
  • er aktive i teamsamarbejdet

Jobindex, 2. juli
THISTED KOMMUNE
Specialinstitutionen Kumlhøj søger en tilkaldevikar

THISTED KOMMUNE

Vi søger en engageret medarbejder til vores afdeling på Platanvej 16, som er et tilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser, som har behov for støtte og behandling.

I Kumlhøj tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske og dets individuelle formåen, behov og præferencer. Tillid og tryghed er et nøgleord, ligesom indflydelse og medansvar er vigtige elementer i samspillet med vore børn og unge.


Jobindex, 2. juli
THISTED KOMMUNE
Specialinstitutionen Kumlhøj søger pædagog til barselsvikariat

THISTED KOMMUNE

Vi søger en engageret medarbejder til vores aflastningstilbud, Solsikken på Platanvej 16, som er et tilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser, som har behov for støtte og behandling.

I Kumlhøj tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske og dets individuelle formåen, behov og præferencer. Tillid og tryghed er et nøgleord, ligesom indflydelse og medansvar er vigtige elementer i samspillet med vore børn og unge.


Jobindex, 2. juli
THISTED KOMMUNE
2 lærere til indskolingen - Hillerslev Skole

THISTED KOMMUNE

Vi søger 2 dygtige og udviklingsorienterede lærere pr. 1. august 2015 eller snarest herefter. De to stillinger er begge faste stillinger – en på fuld tid (37/37) og en på deltid (28/37).

Vi har brug for to lærere, der brænder for at arbejde med de yngste klassetrin. Du skal have en anerkendende og ressourceorienteret pædagogisk tilgang, med flair for god klasserumsledelse og inklusionsfremmende læringsrum. Fagligt dækker de to stillinger følgende fag og opgaver - primært i indskolingen: Klasselærerfunktionen, dansk, matematik, natur/teknologi, historie, kristendomskundskab samt engelsk. Har du erfaring med læsevejledning, tidlig læsehjælp og/eller AKT-vejledning vil det være en ekstra bonus. Vi hører også gerne om andre fagkompetencer ud over de nævnte.


Jobindex, 2. juli
THISTED KOMMUNE
Jobcenter Thisted - Sagsbehandlere til Sygedagpengegruppen

THISTED KOMMUNE

Har du lyst til at arbejde med sygedagpengeområdet? Har du interesse for at arbejde på en anderledes og nytænkende måde, hvor der er fokus på en hurtig, individuel og aktiv indsats i forhold til borgeren? Så er denne stilling måske noget for dig!

Jobcenter Thisted har to spændende og udfordrende stillinger ledige i Sygedagpengegruppen, hvor fokus er en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Vi arbejder tæt sammen med borgeren ud fra en Empowerment tankegang og tror på, at individuelle og fleksible planer understøtter borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet bedst muligt.


Jobindex, 2. juli
THISTED KOMMUNE
Jobcenter Thisted søger faglig konsulent til sygedagpengeområdet

THISTED KOMMUNE

Vi søger en dygtig og engageret faglig konsulent til en spændende og udfordrende stilling på sygedagpengeområdet. Har du en solid socialfaglig viden og kan du have mange bolde i luften - så er dette måske jobbet for dig!

Du vil sammen med ledelsen og de øvrige faglige konsulenter blive en central aktør i Jobcenter Thisteds intention om at levere kerneopgaverne i høj kvalitet, og du vil blive en væsentlig samarbejdspartner for både ledelse og medarbejdere. Du vil blive en del af et uhøjtideligt arbejdsmiljø med masser af humor, og en arbejdsplads, hvor faglig udvikling og tværfaglighed vægtes højt.


Jobindex, 1. juli
THISTED KOMMUNE
Handicap og psykiatriafdelingen søger pædagogisk medarbejder til Støttekorpset Team Vestertorv / Thisted

THISTED KOMMUNE

Vi søger 1 engageret medarbejder i vores socialpsykiatriske team, hvor vi yder bostøtte til sindslidende i eget hjem. Denne stilling er opgavebestemt til familie med anden etnisk baggrund og er på 30 timer pr. uge.

Støttekorpset Team Vestertorv er en del af Thisted kommunes socialpsykiatriske indsats, som tæller ca. 90 ansatte, fordelt på 10 forskellige støttetilbud, såsom trænings- og bosteder, støttecenter, væresteder m.v. Team Vestertorv yder støtte til hjemmeboende personer med sindslidelse eller nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

Arbejdsopgaver

  • Personlig og praktisk bistand
  • Tværfaglig samarbejde og koordinering til både interne / eksterne samarbejdspartnere
  • Kontaktpersonsfunktion/tovholder

Jobindex, 26. juni
THISTED KOMMUNE
Hillerslev Skole søger lærer til mellemtrinnet

THISTED KOMMUNE

Vi søger en dygtig og udviklingsorienteret lærer pr. 1. august 2015 eller snarest herefter.

Du skal have lyst og kompetencer til at undervise i dansk, engelsk, idræt, håndværk/design samt billedkunst på mellemtrinnet. Hos os er der højt til loftet og mulighed for at afprøve nye idéer og tiltag.

Hillerslev Skole er en lille folkeskole beliggende midt i Thisted Kommune tæt ved Thisted by. Vi har et stærkt sammenhold med fokus på fællesskabet samt det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. For øjeblikket har vi 94 søde og motiverede elever.


Jobindex, 22. juni
THISTED KOMMUNE
Genopslag - Akademisk praktikant til intern kommunikation

THISTED KOMMUNE

Vi vil forbedre den interne kommunikation i Thisted Kommune, og som praktikant i kommunikationsteamet i Ledelsessekretariatet bliver du en central medspiller i denne proces. Du kommer blandt andet til at være med fra startskuddet til at skabe et nyt intranet. Interviews, forundersøgelser, analyse af arbejdsgange og opbygning af menustrukturer, design og layout er nogle af de opgaver, vi skal løse sammen.

Derudover får du brug for din skarpeste pen, når du skal producere historier til vores intranet, hjemmeside og til pressen samt de sociale medier, som Thisted Kommune er til stede på.


Jobindex, 8. juni
Hedegaard Management Search & Select
Direktør til Luxol

Hedegaard Management Search & Select søger for kunde i Thisted

Som direktør for Luxol vil man have det overordnede ansvar for virksomhedens daglige drift og udvikling, og der vil være store frihedsgrader i jobbet. Ansvaret i stillingen indebærer udvikling af det eksisterende produktionsapparat, samtidig med at der skabes stærke relationer til både nuværende og potentielle kunder. Derudover forventes også en øget grad af samarbejde med de franske søsterselskaber.

Ansvaret som direktør for Luxol indebærer, at man går forrest i at udvide og udvikle virksomhedens salgsaktiviteter, at man sætter dagsordenen i at analysere og modernisere produktionen, at man sørger for en glat og effektiv drift i det daglige, og at man repræsenterer virksomheden udadtil – lokalt såvel som internationalt.


Hedegaard Management Search & Select, 4. juni
Mercuri Urval
INDKØBER MED POTENTIALE

Mercuri Urval søger for Dragsbæk

Introduktion og oplæring til at varetage et selvstændigt ansvar

Stillingen refererer til gruppens økonomidirektør, men vil i overgangsfasen være stærkt knyttet til nuværende indkøbschef. Stillingen og introduktionsperioden rummer alle facetter af ansvar og opgaver, som skal udføres med rettidig omhu, således at alle gruppens virksomheder kan disponere og gennemføre deres respektive produktioner og aktiviteter.

Der sondres naturligvis mellem gruppe- og lokale opgaver, men den kommende indkøbsansvarlige vil få ansvaret for alt nøgleindkøb omfattende emballager, tilsætningsstoffer, almindelige driftsmidler og energi. Rationelt indkøb og sikring af forsyninger handler om rette valg af leverandører, kvalitet, økonomi, forbrugerforventninger mv. Forhandlinger og rammeaftaler indgås, og der ligger en vigtig opgave i at holde den øvrige organisation informeret om markedsudvikling, beslutninger og prioriteringer.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, 23. april
Slagteriarbejder til slagtergangen
Vi søger snarest muligt nye medarbejdere til produktionen på slagtergangen.
TICAN FRESH MEAT THISTED A/S, Thisted
Jobcenter Thisted, 2. juli
Teknisk Gymnasium søger underviser
Teknisk Gymnasium Thisted søger pr. 1. august underviser til et års vikariat.
EUC Nordvest, Thisted
EUC Nordvest, 1. juli
Kreditkonsulent
Kreditkonsulent søges til Sparekassen Thy Vi søger en konsulent til kreditafdelingen i Thisted med følgende profil: Du er en dygtig og...
Sparekassen Thy, Thisted
LinkedIn, 1. juli
Kok
Vi søger en dygtig kok der har mod på en travl hverdag med både selskaber, ala carte og mad ud af huset.
Østerild Kro, Thisted
Jobcenter Thisted, 29. juni
Tjener
Østerild Kro, Thisted
Jobcenter Thisted, 29. juni
Annonce:
1 til 20 af 29 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.