1 til 20 af 46 resultater.

Dine valg

 • FjernThisted

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
THISTED KOMMUNE
Socialrådgiver søges til børneområdet

THISTED KOMMUNE

Thisted Kommunes, Børne- og familierådgivningen søger en dygtig myndighedsrådgiver på fuld tid med tiltrædelse senest 1. august 2014, til at arbejde i Sagsbehandlersektionen med særlig støtte til børn i alderen 0-14 år.

I Sagsbehandlersektionen er vi godt i gang med at bruge ICS-systematikken og it-understøttelsen DUBU, hvor vi lige er blevet færdige med at lægge alle indsatserne ind, så vi nu har både journal og økonomi samlet i DUBU. I Børne- og Familierådgivningen er vi optagede af kontinuerligt at være i udvikling og vi har næsten tradition for at implementere nye tiltag, som er startet op som projekter, f.eks. Familien i Vækst, et forebyggende tilbud til unge gravide i sundhedsplejen, Projekt efterværn, som nu er integreret i vores Ungeteam, Tidlig opsporing og indsats, hvor skolesocialrådgiverordningen nu er implementeret og udvidet til at omfatte i alt 8 skoledistrikter.


Jobindex, 11. april
THISTED KOMMUNE
Sprogcenter Thisted søger lærere

THISTED KOMMUNE

Sprogcenter Thisted søger 1-2 lærere til undervisning i dansk som andetsprog i en tidsbegrænset periode.

På grund af tilgang af kursister og nye aktiviteter søger Sprogcenteret lærere til undervisning i dansk som andet sprog for voksne.

Ønskede kvalifikationer:

 • Afsluttet lærer- eller universitetsuddannelse med linjefag/hoved-/sidefag i dansk eller andet sprogfag.
 • Obligatorisk uddannelse som underviser i dansk som andetsprog eller være indstillet på inden for en aftalt periode at tage denne uddannelse.
 • Gerne uddannelse indenfor ordblindeundervisning og / eller FVU

Jobindex, 11. april
ProactmeArea Eksport Manager

Proactme søger for Tican i Thisted

EU

Med reference til og i samarbejde med Eksport Manageren, får du som Area Eksport Manager ansvaret for det direkte salg til en række Europæiske markeder. Du forhandler kontrakter, prisniveauer og handelskonditioner, og står for optimering af salgspriser på tværs af markeder – både i det daglige og på et strategisk niveau. Du deltager aktivt i strategiske projekter og kundemøder hos Ticans salgsdatterselskaber. Ydermere bidrager du til udviklingen af Junior Salgsrepræsentanten og deltager i Eksportgruppemøder.

Du får en vigtig post i Tican Fresh Meat og gode muligheder for at udvikle og påvirke virksomhedens internationale virke. Du får en konkurrencedygtig løn- og fordelspakke.

Proactme
Jobindex, 11. april
THISTED KOMMUNE
Lærere til Østre Skole

THISTED KOMMUNE

Søger du nye, spændende udfordringer, så se her.

Østre Skole søger to engagerede lærere til primært at varetage undervisning i skolens overbygning, som rummer tæt på 300 elever fordelt på 7. til 9. årgang. Begge stillinger er barselsvikariater.

Faglige kompetencer der ønskes:

Stilling 1: Dansk på 8. årgang med klasselærerfunktion samt tysk, idræt og understøttende undervisning i overbygningen.

Stilling 2: Matematik på 8. årgang, naturfagsblok (Fysik/kemi, biologi og geografi i teamsamarbejde med andre naturfagslærere i overbygningen) og understøttende undervisning i overbygningen.


Jobindex, 11. april
THISTED KOMMUNE
Lærere til Rolighedsskolen

THISTED KOMMUNE

For begge stillinger gælder, at vi prioriterer, at man indgår i et konstruktivt samarbejde vedr. implementeringen af den nye skolereform.

Stilling 1:
Rolighedsskolen søger en lærer til indskolingen med linjefag i matematik, musik og som kan varetage undervisningen i drengeidræt. Vedkommende må meget gerne have kompetencer /interesse for IT i undervisningen.

Stilling 2:
Rolighedsskolen søger en lærer til mellemtrinnet med linjefag i matematik, Natur og Teknisk, og gerne idræt. Vedkommende må meget gerne have kompetencer /interesse for IT i undervisningen.


Jobindex, 11. april
THISTED KOMMUNE
Hjemmeplejen Team Syd søger plejepersonale

THISTED KOMMUNE

Hjemmeplejen Team Syd søger:
Social- og sundhedshjælper til barselsvikar i nattevagt med tiltrædelse 1. juni 2014 – 31. august 2015.

Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til fast stilling i aftenvagt med tiltrædelse 1. juni 2014.

Barselsvikar: nattevagt på 30 timer pr. uge med vagt hver 2 weekend.

Fast stilling social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent: aftenvagt på 30 timer pr. uge med vagt hver 2. weekend.


Jobindex, 10. april
THISTED KOMMUNE
2 lærere til barselsvikariater på Tilsted Skole

THISTED KOMMUNE

Vi har 2 barselsvikarer, begge med ca. 80 % ansættelse, der løber det meste af skoleåret 2014/2015.

Tilsted skole er beliggende i et parcelhusområde i den sydlige udkant af Thisted, tæt ved fjord og skov. Skolen er 6-klasset med ét spor med et elevtal på 154. Skolen fremstår nyrenoveret med velholdte bygninger og dejlige udearealer, har Smartboards i alle klasser og gode lærerarbejdspladser.

Tilsted skoles værdiord er tryghed, faglighed, fællesskab, ligeværd og hjertevarme, hvor vi prioriterer gennemgående voksne i hele skoleforløbet.


Jobindex, 10. april
THISTED KOMMUNE
Lærere til Sjørring Skole

THISTED KOMMUNE

Sjørring skole søger lærere til en fast stilling samt tre barselsvikariater, ledig pr. 1. august 2014.

Stillingerne er som udgangspunkt på fuld tid.

Sjørring skole er en imødekommende, humørfyldt og udviklingsorienteret skole, da de i flere år har haft fokus på udvikling af en fleksibel teamstruktur, der kan understøtte elevernes læring og udgøre et inspirerende og støttende kollegialt netværk.. Vi er i gang med implementeringen af LP tankegangen.


Jobindex, 10. april
THISTED KOMMUNE
Lærere til Tingstrup Skole

THISTED KOMMUNE

På Tingstrup Skole søger vi 2 lærere pr. 1. august, 2014.

Vi vil gerne ansætte lærere, som har undervisningskompetencer inden for følgende fag: Dansk, tysk og samfundsfag i 7. – 9. klasse, samt musik 0. – 6. klasse.

Vi lægger vægt på, at vore kommende medarbejdere:

 • er anerkendende og inkluderende i tilgangen til eleverne.
 • kan strukturere undervisningen, så den enkelte elev får udfordringer, der understøtter elevens faglige og sociale udvikling.
 • er aktive partnere i teamsamarbejdet.

Jobindex, 10. april
Premier Is, Mejerigaarden A/SBusiness Controller

Premier Is, Mejerigaarden A/S, Thisted

Til at styrke den løbende udvikling af vor virksomhed søger vi til vores kontor i Thisted en engageret og kompetent Business Controller med stærke analytiske evner.

Med reference til selskabets CFO skal vores nye medarbejder understøtte ledelsen med analyser og sikre/deltage i gennemførelse af procesforbedringer og nye forretningsmæssige tiltag. Der vil være et tæt samarbejde med selskabets salgs- og produktionscontrollere, som du også skal være back up for.

Opgaverne for vores nye Business Controller vil favne bredt inden for disciplinerne i en økonomiafdeling i en fødevareproducerende virksomhed med hovedvægt på:

 • Medvirke som sparringspartner og deltager ved gennemførelsen af forretningsunderstøttende projekter og ad hoc-opgaver for ledelsen
 • Udarbejdelse af tværgående økonomiske kalkuler og profitabilitetsanalyser
 • Identificere indtjenings- og procesforbedrende tiltag

Jobindex, 10. april
THISTED KOMMUNE
Skolepædagog søger Østerild Skole

THISTED KOMMUNE

Østerild Skole søger pr. 1. august 2014 en skolepædagog. Stillingen er på 20 timer. pr. uge.

Østerild skole ligger 15 km øst for Thisted, har elever fra børnehaveklasse til 6. klasse, med 107 elever. Skolen ligger lige midt i Thys smukke natur og med meget kort afstand til fjord og skov.

I skolens nærområde er der mange muligheder for aktiviteter både ude og inde.


Jobindex, 9. april
THISTED KOMMUNE
Lærer til Østerild Skole

THISTED KOMMUNE

Østerild Skole søger pr. 1. august 2014 en uddannet lærer med linjefagene: Matematik, natur og teknik og idræt med svømning.

Derudover kan skemaet evt. indeholde engelsk, historie, kristendom eller andre fag efter aftale. Er du interesseret i bibliotekaropgaven eller musikundervisningen vil det være et ekstra plus.

Østerild Skole er en folkeskole med 107 elever fordelt på indskoling og mellemtrin.

Vi tilbyder en stilling hvor undervisningen vil foregå både i indskoling og i mellemtrinnet.


Jobindex, 9. april
THISTED KOMMUNE
Sektionsleder til Handicap- & Psykiatriafdelingen Misbrugsområdet

THISTED KOMMUNE

I forbindelse med strukturelle ændringer, som indebærer sammenlægning af det ambulante behandlings-hus og Udsatteteamet, opslås en ny stilling som sektionsleder.

Sektionslederen har ansvaret for

 • Ledelse af ambulant behandlingstilbud (Behandlerhuset Farverstræde)
 • Ledelse af Udsatteteamet, som omfatter SKP-medarbejdere, socialpædagogisk støtte og være-steder
 • Ledelse af sagsbehandlere i misbrugsteamet
 • Kontakten med private og selvejende tilbud, som relaterer misbrugsområdet.

Jobindex, 9. april
THISTED KOMMUNE
Psykolog til arbejdsmiljø/Ledelsessekretariatet

THISTED KOMMUNE

Ledelsessekretariatet i Thisted Kommune danner rammen for 30 medarbejdere, der med forskellige faglige baggrunde og kompetencer alle bidrager til at løse meget forskellige typer af opgaver for politikerne, borgmester, direktion og de øvrige forvaltninger/centre.

Vi er en arbejdsplads, der har fokus på at udvikle os i takt med den efterspørgsel, der er og må opstå i et sekretariat, der har som en kerneopgave at servicere. Vi har derfor stort fokus på at styrke og blive endnu bedre til at udnytte alle de kompetencer, vi har i det samlede kontor og som omfatter kommunikation, HR, jurister, sekretariat, servicecenter, udviklingskonsulenter og arbejdsmiljø.


Jobindex, 9. april
THISTED KOMMUNE
Fysioterapeut til Træningssektionen

THISTED KOMMUNE

Vi yder træning efter Servicelovens § 86, og Sundhedslovens § 140. Vi arbejder dels på de 18 døgngenoptræningspladser på Dragsbækcentret, dels har vi en omfattende ambulant virksomhed. Hverdagstræning gives til borgere i eget hjem, i samarbejde med hjemmeplejen. Desuden er der tilknyttet hjerneskadekoordinator til afdelingen. Vi er praktiksted for fysioterapeutstuderende.

Vi arbejder for tiden med en omorganisering af afdelingen, hvilket betyder, at der fremover bliver tre teams: Et træning/Rehabiliteringsteam på døgnpladserne, et centerteam til ambulant træning på Dragsbækcentret og et områdeteam som træner borgerne i eget hjem og på de øvrige centre.


Jobindex, 9. april
THISTED KOMMUNE
Ergoterapeut/fysioterapeut til Hjælpemiddelsektionen

THISTED KOMMUNE

Hjælpemiddelsektionen er en mindre enhed med 19 medarbejdere, og en sektion med stor erfaringsbase.

Vi arbejder indenfor servicelovens § 112-117. Vi samarbejder med Hjemmeplejen, trænings-sektionen, sygehuse, ældrecentre, specialinstitutioner og Thisted kommunes borgere.

Vi er i en fortløbende udviklings proces med henblik på at skabe den attraktive arbejdsplads. Vi arbejder meget med os selv, fordi vi ved, at måden vi tænker på og snakker sammen på, kan skabe det gode arbejdsmiljø og gøre en forskel for borgeren, os selv og øvrige samarbejdspartnere. Det betyder at personlig som faglig udvikling er i fokus hos os.


Jobindex, 7. april
THISTED KOMMUNE
Digitaliseringskonsulent

THISTED KOMMUNE

Har du erfaring med digitaliseringsprojekter? Har du en god proces- og organisationsforståelse? Og er du en dygtig formidler? Så er du måske vores nye medarbejder?

Du vil blive en del af digitaliseringsteamet i Center for IT og Digitalisering og fungere som intern konsulent. Du refererer til digitaliseringschefen, men opgaveløsningen går på tværs af hele Thisted Kommune.

Thisted Kommune har en stor opgave i at få implementeret projekterne fra den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Du skal være med til fortsat at udvikle og understøtte en kultur i Thisted Kommune, hvor man løbende arbejder med procesforbedringer og har kontinuerligt fokus på kvalitetsudvikling og effektivisering som følge af digitaliseringsprojekter.


Jobindex, 4. april
THISTED KOMMUNE
Økonomikonsulent og økonom

THISTED KOMMUNE

Thisted Kommune søger en økonomikonsulent og en økonom til kommunens centrale økonomifunktion.

Thisted Kommunes centrale økonomifunktion består bl.a. af

 • en controllergruppe som betjener kommunens ledelse på det sociale område
 • en controller- og systemgruppe som betjener ledelsen på børne- og skoleområdet og det tekniske område, og som også står for de generelle ting i forbindelse med økonomistyringen

Den ledige stilling som økonomikonsulent er i controllergruppen for det sociale område, og stillingen som økonom er i controller- og systemgruppen.


Jobindex, 3. april
Coop Danmark A/SLedertrainee 2014

Coop Danmark A/S

Vi håndplukker vores fremtidige ledere blandt vore medarbejdere. Derfor gør vi alt for at give vores Ledertrainees en så optimal uddannelse som muligt. En uddannelse, der stiller store krav til den enkelte, og som tager sigte mod en lederkarriere i Coop. Dine handelstalenter afprøves, du får en unik indsigt i at drive forretning og får indflydelse på dit arbejde i hverdagen.

Ledertrainee uddannelsen er en 2-årig butikselev-uddannelse, som i elevtiden suppleres med 2 fag på Akademimerkonom niveau. Uddannelsen starter til sommer.

Du får din egen uddannelsesplan, så du hele tiden har overblik over det forløb, du skal igennem. Det er et krævende, men også et meget spændende forløb. Vi tager vores ansvar for din uddannelse alvorligt, og følger op på gensidige krav og forventninger i hele din elevtid.


Coop Danmark A/S, 3. april
DGSDGS Thisted søger Værktøjskonstruktør/tekniker

DGS

DGS Toolshop i Thisted er bemandet med faglærte værktøjsmagere og konstruktører samt lærlinge og fremstiller sprøjtestøbeværktøjer, primært til høreapparatsproduktion. Toolshop er en del af NPI Plast, som også består af projektledere, prototypecenter i Smørum, samt sprøjtestøberi i Thisted. Vi arbejder tæt sammen med høreapparatudviklingsprojekterne og benytter topmoderne udstyr til fremstillingen af værktøjer, hvor præcision og kvalitet er i fokus.

Dine primære arbejdsområder vil være:

 • Konstruktion i SolidWorks
 • Supportere vore projektledere med DfM ud fra et værktøjsmæssigt perspektiv
 • Intern projektledelse på dine projekter
 • Udviklingsprojekter internt i DGS
 • Opfølgning og sikring af overholdelse af terminer

DGS, 1. april

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
1 til 20 af 46 resultater.

Når du følger virksomheden så vil du modtage relevant information fra virksomheden angående job i virksomheden. Virksomheden kan se dine personlige data som navn, adresse mm. Derved er du synlig når virksomheden skal rekruttere nye medarbejdere.

Følg virksomheden
Fortryd
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.