1 til 20 af 36 resultater.
Sjørring Maskinfabrik A/SAfdelingsleder - natholdet!

Sjørring Maskinfabrik A/S, Thisted

Sjørring Maskinfabrik A/S vil styrke positionen som Europas største skovlproducent til entreprenørmaskiner. Vi søger derfor en dygtig og engageret arbejdsleder til ledelse og fortsat udvikling af natholdet.

Vi tilbyder et udviklende job i en virksomhed i vækst, der er præget af en stærk kultur, hvor vi supplerer hinanden og har en positiv tilgang til opgaverne.

Dine ansvarsområder:

 • Personaleledelse
 • Strukturere medarbejdernes dagligdag
 • Fastholde og udvikle natholdets kompetencer

Jobindex, 28. juli
THISTED KOMMUNE
Kommunikationscenter Thisted søger viceforstander

THISTED KOMMUNE

Da vores nuværende viceforstander ved Kommunikationscenter Thisted har valgt at avancere, søger vi en ny viceforstander på fuld tid fra den 1. oktober 2015 (evt. fra 1. september 2015).

Kommunikationscenter Thisted tilbyder kompenserende specialundervisning for voksne efter Lov om Specialundervisning for Voksne. Tillige tilbydes særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på to eksterne afdelinger.

Viceforstanderen indgår i ledelsesteamet sammen med forstanderen og afdelingslederen for STU. Viceforstanderen har bl.a. ansvaret for den daglige drift af voksenspecialundervisningen, og i tilknytning dertil har viceforstanderen i dialog med kommunikationscenterets fagprofessionelle medarbejdere og forstanderen ansvaret for den faglige udvikling af voksenspecialundervisningen.


Jobindex, 27. juli
THISTED KOMMUNE
Ældrecenter Fjordglimt søger social- og sundhedsassistenter

THISTED KOMMUNE

Vi søger:

 1. En social- og sundhedsassistent til en fast stilling fortrinsvis til aften- og nattevagter til bo-enheder.
 2. En social- og sundhedsassistent til en fast stilling med skiftende vagter til bo-enheder.
 3. En social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper som fast afløser til bo-enheder.

Vi er et ældrecenter med 4 bo-enheder, som i alt rummer 34 lejligheder, heraf 2 aflastningslejligheder. Alle lejligheder er plejeboliger for middel til svært demensramte ældre. Områdets ældre kan komme på centret og herudover har vi Dagcenter.


Jobindex, 23. juli
THISTED KOMMUNE
Vibedal søger social- og sundhedsassistenter

THISTED KOMMUNE

Er du den social- og sundhedsassistent, vi søger? Er du uddannet social- og sundhedsassistent, har du en stærk faglig profil indenfor ældre- og demenspleje og brænder du for nærvær, omsorg og pleje til vores ældre medborgere?

Så er du måske den kandidat, vi søger, der ønsker at medvirke til at gøre en forskel for vores beboere ved at støtte og styrke dem i dagligdagen, så de kan leve et godt, værdigt og indholdsrigt liv.

Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter. Ugentlig timetal 30 timer pr. uge. Det drejer sig om kombinerede dag/aften og dag/nat vagter med weekendarbejde hver 2. uge


Jobindex, 22. juli
THISTED KOMMUNE
Vibedal søger gruppeleder

THISTED KOMMUNE

Er du sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent med lyst og evner til gruppeledelse, og brænder du for pleje og omsorg til ældre mennesker? Vil du være med til at gøre en forskel for vores beboere og teamet i Bakken? Så er du måske den nye kollega, vi søger?

Bakken er et afsnit med 16 almene plejeboliger, som serviceres af et team bestående af sygeplejersker, social-og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i dag- aften- og nattevagter. Vi søger en gruppeleder til primært dagvagt på hverdage.

Vi søger en person som:

 • Er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
 • Har erfaring med ældrepleje
 • Har gruppelederkompetence/-uddannelse og har lyst til og flair for team- og personaleledelse

Jobindex, 22. juli
THISTED KOMMUNE
Vibedal søger gruppeleder med stedfortrædende funktion

THISTED KOMMUNE

Er du en helhedsorienteret leder med lyst til at sætte dit fingeraftryk på både den ledelsesmæssige og faglige udvikling af ældreplejen i Thisted? Og vil du være med til at gøre en forskel og sætte en tydelig retning for plejen, så vores borgere får de bedst mulige forudsætninger for at leve det gode hverdagsliv – så er denne stilling måske lige noget for dig?

Arbejdsopgaver:

 • Varetage stedfortrædende funktion for områdelederen
 • Varetage sparring og supervision af gruppelederteam og personale
 • Medansvarlig for den sygeplejefaglige indsats i hele huset

Jobindex, 22. juli
THISTED KOMMUNE
Dagplejer til området Østre

THISTED KOMMUNE

Der er efterspørgsel efter kommunale dagplejepladser, derfor skal vi have fundet en dygtig dagplejer i distrikt Østre snarest muligt.

Vi forventer:

 • At du er glad for at arbejde med børn i alderen 0–3 år
 • At du kan skabe gode og trygge relationer – og være nærværende og reflekterende i arbejdet med børnene
 • At du har kendskab til børns udvikling
 • At du er selvstændig og ansvarsbevidst.
 • At du har engagement og vilje til at samarbejde med såvel forældre, kolleger samt ledelse.

Jobindex, 21. juli
THISTED KOMMUNE
Hjemmeplejen Team Thisted søger social- og sundhedsassistent

THISTED KOMMUNE

Vi søger en social- og sundhedsassistent til kombivagter med fortrinsvis dagvagt som fast stilling.

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er en organisation, opdelt i 4 teams i kommunen. Alle teams yder hjemmepleje og hjemmesygepleje i dag- og aftentimer, mens Team Thisted og Syd herudover dækker nattetimerne, i hver deres halvdel af kommunen. Social- og sundhedsassistenterne samarbejder tæt fagligt og tværfagligt med det øvrige sundhedspersonale.

Arbejdsopgaver:

 • Social- og sundhedsassistentens opgaver er på det grundlæggende niveau, der er karakteriseret ved sammensatte, komplekse, stabile, forløb hos borgerne, hvor problemerne er afgrænsede og umiddelbart forudsigelig. Plejeforløbene udvikler sig langsomt og som forventet.
 • Herudover er der uddelegeret opgaver fra sygeplejen, såsom sårskifte, medicinadministration, injektioner, psykisk pleje m.m.

Jobindex, 21. juli
THISTED KOMMUNE
Handicap- og psykiatriafdelingen søger konsulent

THISTED KOMMUNE

Fra 1. september 2015 eller snarest derefter søges en konsulent til handicap- og psykiatriafdelingen.

Arbejdsområdet
Den kommunale administration, handicap- og psykiatriafdelingen. Fagområdet er børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, voksne med sindslidelse, psykisk sårbarhed, misbrug og/eller socialt udsatte. Dit ansvarsområde, hovedsageligt:

 • Medvirke ved udarbejdelsen af analyser, evalueringer og processer, som skal understøtte og kvalificere forandringsprocesserne samt skabe grundlag for at politiske beslutninger træffes på et korrekt og oplyst grundlag.
 • Processtyrer ifm. udarbejdelsen af politikker, strategier og planer.
 • Opsøgende og udøvende i forhold til ansøgningsmuligheder fra diverse puljer.

Jobindex, 21. juli
THISTED KOMMUNE
Hjælpemiddelsektionen søger en ergoterapeut eller fysioterapeut til myndighedsfunktion

THISTED KOMMUNE

Vi søger en ergoterapeut eller fysioterapeut 34 timer ugentligt. Tiltrædelsesdato: Den 1. oktober 2015 eller efter aftale.

På Hjælpemiddelsektionen er vi 19 medarbejdere fordelt på mange funktioner: Udover myndighedsfunktion med sagsbehandlende ergoterapeuter på genbrugshjælpemidler, biler og boligændringer, som du bliver en del af, har vi også: Administration med sagsbehandling på Kropsbårne hjælpemidler, lager, værksted, vaskeri/rengøring og udkørsel.

Vi har et frisk og glad arbejdsmiljø, og arbejder i huset sammen om vores fælles vision: At være det bedste supplement til borgeren, til plejen og til hinanden.


Jobindex, 21. juli
THISTED KOMMUNE
Nors Børnehus søger pædagog til barselsvikariat

THISTED KOMMUNE

Ved Nors Børnehave er et barselsvikariat for uddannet pædagog på 30 timer/ugentligt ledigt pr. 1. september 2015.

Vi er en børnehave med 54 dejlige børn fordelt på tre grupper. De to er blandede børnegrupper og den tredje er de ældste børn. Det er til den ældste gruppe vi søger en pædagog. Vi er 9 medarbejdere – en køkkendame og en leder. Vi har madordning. Vi har også en dejlig stor legeplads.

Vores åbningstid er 6.20 – 16.50 og om fredagen 6.20 – 16.20.

Arbejdsopgaver

 • Planlægge pædagogiske aktiviteter sammen med dine kollegaer på gruppen
 • Tværfagligt samarbejde og koordinering med eksterne samarbejdspartnere
 • Har du praktikvejlederuddannelsen – vil det være optimalt

Jobindex, 21. juli
THISTED KOMMUNE
Ledelsessekretariatet søger konsulent med tværgående funktion

THISTED KOMMUNE

Ledelsessekretariatet i Thisted Kommune danner rammen omkring en række meget forskellige funktioner, der alle bidrager til at løse forskelligartede opgaver for politikerne, borgmester, direktion, ledelser og de øvrige forvaltninger/centre. Ledelsessekretariatet omfatter funktioner som Sekretariat, juridisk kontor, kommunikation og HR.

Ledelsessekretariatet har generelt stort fokus på at samle og styrke opgavevaretagelsen på tværs af funktionerne i sekretariatet og derfor søger vi en konsulent, der kan understøtte opgaver på tværs af HR, kommunikation og sekretariat. Konsulenten forventes blandt andet at have fokus på opgaver, hvor Thisted Kommune er synlige som f.eks. tilstedeværelsen på sociale medier, karrieremesser, diverse HR- og organisationsarrangementer, repræsentative opgaver, hjemmeside, intranet m.v., ligesom konsulenten skal have/opbygge et velforankret netværk internt i organisationen.


Jobindex, 20. juli
THISTED KOMMUNE
Handicap- psykiatri og misbrugsafdelingen søger 2 Socialrådgiver/socialformidler

THISTED KOMMUNE

Vi søger 1 socialrådgiver/socialformidler til Handicap- psykiatri og misbrugsafdelingen 37 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1. august 2015, eller snarest derefter

Handicap- og psykiatri og misbrugsafdelingen varetager Servicelovens bestemmelser vedrørende børn og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og borgere med et misbrug, samt myndighed, rådgivning og vejledning. Der er ligeledes konsulentfunktioner i forhold til borgere, forældre og institutioner samt tværfagligt samarbejde internt som eksternt.

Arbejdsopgaver

 • Arbejdsopgaverne, i den faste stilling vil være i Team voksen handicap, med målgruppen voksne med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Arbejdsopgaverne i barselsvikariatet vil være i Team Psykiatri, med målgruppen voksne med en psykiatrisk lidelse.

Jobindex, 9. juli
THISTED KOMMUNE
Børne- og familieafdelingen søger projektleder til projekt efterværn og netværksgrupper

THISTED KOMMUNE

Thisted Kommune har modtaget et 3-årigt tilskud fra satspuljen til projektet ”Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidlige anbragte unge”. Projektet skal støtte anbragte børn og unge i alderen 11-23 år til at skabe relationer til jævnaldrende anbragte via samtalegrupper samt styrke relationen til biologisk familie og netværk.

Til denne opgave søges en projektleder på 37 timer ugentligt for en treårig periode, med start den 1. september 2015 eller snarest derefter.

Dine arbejdsopgaver som projektleder omhandler:

 • Ansættelse af projektmedarbejdere
 • Udarbejdelse af handleplan for hvert enkelt barn og ung i projektet
 • Arrangere netværksarrangementer og workshops

Jobindex, 9. juli
Sjørring Maskinfabrik A/SIndkøbschef/teamleder

Sjørring Maskinfabrik A/S, Thisted

Med udgangspunkt i ny salgsstrategi og ændret produktionsfilosofi er Sjørring inde i en særdeles spændende udvikling. Sjørring er blandt de absolut største og førende skovlproducenter i Europa. En markedsposition der stiller høje krav til såvel automatiseringsgrad, produktionsfleksibilitet, kvalitet, leveringspræcision og korte leveringstider.

For at styrke vores position yderligere, søger vi en person til en nyoprettet stilling med ansvar for mindre indkøbsafdeling. Opgaverne spænder lige fra ledelse af indkøbsfunktionen, foretage strategiske indkøb, afsøge markeder, kontraktforhandlinger samt fungere som sparringspartner overfor bl.a. salgsafdelingen og produktionsplanlægningen m.m.


Jobindex, 9. juli
THISTED KOMMUNE
Jobcenter Thisted søger en jobcoach til teamet af virksomhedskonsulenter

THISTED KOMMUNE

Jobcenter Thisted er i rivende udvikling, hvilket har medført at flere af vores medarbejdere har søgt nye udfordringer andre steder i Thisted Kommune. Derfor står vi nu og mangler en dygtig jobcoach. Jobcoachens opgaver er gennem konkret undervisning, samtaler og praktisk træning at hjælpe ledige til selv at finde virksomhedspraktikker og løntilskud.

Vi har brug for en jobcoach med solid erfaring og viden omkring personer længst fra arbejdsmarkedet, brug af mentor, redskaber til etablering og opfølgning på virksomhedspraktikker og løntilskud. Det er en fordel hvis du har undervisningserfaring, og er vant til at arbejde med samtalen som dit vigtigste redskab.


Jobindex, 8. juli
THISTED KOMMUNE
Jobcenter Thisted søger en virksomhedskonsulent

THISTED KOMMUNE

En af vores dygtige medarbejdere har valgt at gå på efterløn, og vi søger derfor en ny virksomhedskonsulent til at fortsætte det gode arbejde og de flotte resultater.

Du skal kunne fungere som ambassadør for hele jobcentrets virksomhedsrettede indsats, og du forventes at kunne understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft gennem administration af blandt andet jobrotationsordningen.

Du vil ofte være jobcentrets første kontakt til virksomhederne, hvorfor du har en væsentlig rolle som døråbner for kolleger, der kan tilbyde virksomhederne en mere specialiseret service.


Jobindex, 8. juli
THISTED KOMMUNE
Sjørring skole søger lærere

THISTED KOMMUNE

Da to af vores faste lærere har fået andet arbejdet, opslås hermed to ledige lærerstillinger pr. 10. august 2015 eller snarrest herefter. Stillingerne er på fuld tid.

Stilling 1:
Stillingen omfatter følgende opgaver: Matematik 8. årgang, fysik/kemi på 8. og 9. årgang samt biologi på 7. og 8. årgang. Stillingen rummer også en delt klasselæreropgave på 8. årgang.

Stilling 2:
Stillingen omfatter primært dansk på 7. årgang og tysk på 6., 7. og 8. årgang. Om muligt også gerne samfundsfag på 8. årgang samt billedkunst. Stillingen rummer også en delt klasselæreropgave på 7. årgang.


Jobindex, 8. juli
Sjørring Maskinfabrik A/SProduction Engineer – der kan vokse med os!

Sjørring Maskinfabrik A/S, Thisted

Sjørring Maskinfabrik A/S vil styrke positionen som Europas største skovlproducent til entreprenørmaskiner og har indført ny salgsstrategi rettet primært mod Europa. Vi søger derfor en dygtig Production Engineer til vores produktionstekniske afdeling. Vi tilbyder et udviklende job i en virksomhed i vækst, der er præget af en stærk kultur, hvor vi supplerer hinanden og har en positiv tilgang til opgaverne.

Dine ansvarsområder

 • Produktionsforberedelse og opfølgning
 • Dokumentation/tegningsarbejde
 • Teknisk sagsbehandling

Vi tilbyder

 • Spændende opgaver, og faglige udfordringer
 • Stor grad af frihed og ansvar for egen planlægning
 • Ordnede forhold med kollegaer, der brænder for at gøre en positiv forskel, i et åbent og uformelt miljø

Jobindex, 7. juli
THISTED KOMMUNE
Børne- og Familieafdelingen søger jurist

THISTED KOMMUNE

Børne- og Familieafdelingen i Thisted Kommune søger snarest muligt en jurist, der kan bidrage til at kvalificere sagsbehandlingen i afdelingen og samtidig bidrage til at implementere ny lovgivning og nye standarder.

Stillingen er placeret i Børne- og Familieafdelingens stab med direkte reference til afdelingschefen. Du skal dog forvente at bistå Børne- og Familieforvaltningens øvrige afdelinger i konkrete sager. Derudover skal du indgå i tværgående samarbejder med øvrige områder.

Børne- og Familieafdelingen har 4 sektioner udover staben. Disse 4 sektioner omfatter myndighedssektionen, behandlersektionen, sundhedspleje og tandpleje.


Jobindex, 7. juli
Annonce:
1 til 20 af 36 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.