1 til 20 af 42 resultater.

Dine valg

 • FjernThisted

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Det Danske MadhusØkonomi- og IT Supporter

Det Danske Madhus, Thisted

I Det Danske Madhus har vi en nyoprettet stilling som Økonomi og IT Supporter. Opgaven vil være effektivisering af økonomi controlling, administration af IT, optimering samt drive projekter i forhold til at højne kvaliteten i den daglige drift af IT – systemerne.

Dine primære opgaver vil være:

 • Kontakt og ansvar for kontrakt til ekstern hosting-leverandør
 • Sikre, at virksomhedens IT systemer kan samarbejde og optimeres, både produktionsstyring, CRM, løn og ERP
 • Understøtte virksomhedens økonomiske controlling og effektivisere databehandling, til brug for beslutningsgrundlag
 • Analysere, udvikle og fornyelse af brug af IT i forhold til virksomhedens infrastruktur

Jobindex, 5. marts
THISTED KOMMUNE
Ungdomsskolen søger en viceungdomsskoleleder

THISTED KOMMUNE

Vores nuværende viceleder går på pension til sommerferien, men vi håber, at du kan starte hurtigt og derfor få en periode med masser af sparring.

Fagligt

 • relevant uddannelse og gerne ledererfaring fra skoleverdenen
 • dygtig til kommunikation og formidling af dine opgaver
 • let ved at tilgå nye administrationsprogrammer
 • erfaring med brug af sociale medier, hjemmeside og grafiske programmer

Ledelsesmæssigt

 • en del af et stærkt ledelsesteam
 • en synlig leder med overblik, der anerkender, lytter og medvirker til at skabe gode rammer for personalets personlige, faglige og professionelle udvikling
 • kommunikere, skabe resultater gennem tydelighed, involvering, dialog og opfølgning

Jobindex, 5. marts
A/S Cimbria3D-anlægsdesigner til udarbejdelse af 3D-modeller af turnkey-anlæg i Autodesk Inventor

A/S Cimbria, Thisted

Har du lyst til et spændende og alsidigt job i en international virksomhed i vækst, og har du en baggrund som tekniker med erfaring i projektering og design af maskinanlæg i 3D, så er du måske den nye medarbejder i Cimbrias afdeling for design.

Dine arbejdsopgaver

 • udarbejdelse af 3D-modeller af komplette anlæg.
 • sikre at anlæg er designet funktionsdygtige og hensigtsmæssige.
 • deltage i projektmøder med projektledere, designinstitutter, kunder m.fl.

Jobindex, 4. marts
THISTED KOMMUNE
Hjælpemiddelsektionen søger 3 ergoterapeuter

THISTED KOMMUNE

Hjælpemiddelsektionen søger:

 • 1 ergoterapeut, 34 timer ugentligt
 • 1 ergoterapeut, 32 timer ugentligt
 • 1 ergoterapeut, 32 timer ugentligt (midlertidig stilling, 1. maj 2015 - 31. december 2015)

På Hjælpemiddelsektionen er vi 19 medarbejdere fordelt på mange funktioner. Ud over myndighedsfunktion med sagsbehandlende ergoterapeuter på genbrugshjælpemidler, biler og boligændringer, som du bliver en del af, har vi også: Administration med sagsbehandling på kropsbårne hjælpemidler, lager, værksted, vaskeri/rengøring og udkørsel.


Jobindex, 4. marts
THISTED KOMMUNE
Dragsbækcentret søger social- og sundhedsassistent til Trænings- og rehabiliteringsafdelingen

THISTED KOMMUNE

Dragsbækcentret søger social- og sundhedsassistent til Trænings- og rehabiliteringsafdelingen i kombivagt, dag/nat.

Dragsbækcentret er et af Thisted kommunes plejecentre og er beliggende i Thisted by. Centret har 18 trænings-/rehabiliteringsboliger, 32 plejeboliger, stort centralkøkken, som også leverer mad til et af kommunens øvrige centre, ambulant træningsfunktion og et kronikerafsnit.

Arbejdsopgaver:

 • Sundheds- og sygeplejeopgaver
 • Trænings-, aktivitets-, og omsorgsopgaver
 • Dokumentations-, evaluerings- og planlægningsopgaver

Jobindex, 4. marts
THISTED KOMMUNE
Dagplejer

THISTED KOMMUNE

Der er efterspørgsel efter kommunale dagplejepladser, derfor skal vi have fundet en dygtig dagplejer i Klitmøller med ansættelse 1. maj 2015.

Vi forventer:

 • At du er glad for at arbejde med børn i alderen 0–3 år.
 • At du har kendskab til børns udvikling.
 • At du er selvstændig og ansvarsbevidst.
 • At du har engagement og vilje til at samarbejde med såvel forældre, kolleger samt ledelse.
 • At dagplejehjemmet er røgfrit i åbningstiden og at de primære børnerum altid er røgfrie.
 • At du har gode boligforhold, såvel inde som ude.

Jobindex, 4. marts
THISTED KOMMUNE
Pædagog søges som gademedarbejder i Børne- og familieafdelingen i Thisted Kommune

THISTED KOMMUNE

Arbejdspladsen bliver med udgangspunkt i ”Huset” på Havrevej – et socialpædagogisk klubtilbud i Thisted Kommune for børn og unge. Dette indebærer, at du skal være fleksibel i forhold til at indgå i teamet omkring ”Huset”, herunder ligeledes tage vagter i ”Huset”.

Arbejdsopgaver:

 • Opsøge udsatte unge i deres miljøer og på deres foretrukne mødesteder.
 • Fremstå som rollemodel for de unge
 • Arbejde med unges motivation for at ændre negative mønstre
 • Være tilstede ved offentlige arrangementer som Bynight, ThyRock, Vildsund Marked osv.

Jobindex, 3. marts
THISTED KOMMUNE
Familierådgivningen søger socialrådgiver

THISTED KOMMUNE

Thisted Kommunes Børne- og familierådgivning søger en dygtig socialrådgiver på fuldtid, til arbejde i Sagsbehandlersektionen, med særlig støtte til børn og Unge. Stillingen er i Undersøgelses- og foranstaltningsteamet og ønskes besat snarest muligt og senest den 1. maj 2015.

Som myndighedssocialrådgiver i vil dine primære arbejdsopgaver bestå i;

 • Udarbejdelse af Børnefaglige undersøgelser.
 • Aktiv inddragelse af børn/unge, deres forældre og netværk.
 • Iværksættelse af og opfølgning på forebyggende foranstaltninger i henhold til servicelovens bestemmelser – eksempelvis støtte i hjemmet, familiebehandling, fast kontaktperson, aflastningsopgaver m.v.

Jobindex, 3. marts
THISTED KOMMUNE
Områdecenter Kristianslyst søger husassistent

THISTED KOMMUNE

Kristianslyst søger pr. 1. april 2015 eller snarest herefter en husassistent til fælles rengøring, samt afløsning i vaskeriet.

Vi er et ældrecenter med 60 pladser fordelt i tre huse. Vi har 40 almene pladser og 16 midlertidige pladser, samt 4 akutstuer. Vi har fokus på den anerkendende tilgang, udvikling, kvalitet i opgaveløsningen, og vores bidrag til sammen med beboerne, at skabe det gode hverdagsliv på Kristianslyst.

Arbejdsopgaver:

 • Varetager rengøringen i vores fælles opgaver.
 • Rengøring i lejligheder sammen med beboer.
 • Afløse i vaskeriet, når behovet er der.

Jobindex, 3. marts
THISTED KOMMUNE
Hjemmeplejen område Nord søger social- og sundhedsassistenter

THISTED KOMMUNE, Nors

Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen i område Nord (med hjemmepleje kollektiv og udkørsel fra Nors).

Tiltrædelsesdato: 1. april 2015.

Ugentligt timetal:
1 stilling på 30 t/u i fortrinsvist dag
1 stilling på 30 t/u i aftenvagt

Hjemmeplejen i Thisted Kommune er opdelt i 4 områder: Område Nord, Thisted, Midt og Syd.


Jobindex, 3. marts
THISTED KOMMUNE
Sygedagpengesektionen ved Jobcenter Thisted søger sagsbehandler

THISTED KOMMUNE

Sygedagpengesektionen mangler hurtigst muligt en socialrådgiver/socialformidler til sagsbehandling af sygemeldte borgere. Vi er en sektion med 14 medarbejdere. Vi har fokus på tidlig indsats for sygemeldte, samt på at skabe gode resultater på sygedagpengeområdet. Dette kræver, at du har evner og lyst til at motivere sygemeldte borgere og understøtte deres fastholdelse på - eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandling i sygedagpengesager
 • Kontakt med arbejdsgivere i forbindelse med den sygemeldtes tilbagevenden til arbejde
 • Kontakt med øvrige relevante samarbejdsparter

Jobindex, 2. marts
THISTED KOMMUNE
Handicap- og Psykiatriafdelingen søger socialfaglig konsulent

THISTED KOMMUNE

Handicap- og Psykiatriafdelingen består af ca. 30 medarbejdere med arbejdsplads på Rådhuset i Thisted, samt ca. 20 eksterne institutioner. Som socialfaglig konsulent er du ansat med direkte reference til Udførerleder og skal primært understøtte diverse udviklingsopgaver i afdelingen og i forhold til de eksterne institutioner/institutionsledere.

Arbejdsopgaver

 • Udviklingsopgaver (herunder fællessprog, pædagogiske planer m.v.)
 • Tovholder og koordinator i forandrings-/implementeringsprocesser
 • Projektstyring
 • Opgaver vedr. Socialtilsyn, Tilsynsportal, hjemmesider

Jobindex, 27. februar
THISTED KOMMUNE
Tingstrup Skole søger skoleleder

THISTED KOMMUNE

Tingstrup Skole søger en skoleleder pr. 1. maj 2015.

Tingstrup Skole er en folkeskole med overbygning og ca. 650 elever og 80 medarbejdere. Desuden er der på Tingstrup Skole sprogklasser for overbygningselever. Tingstrup Skole er en del af Thisted Kommunes skolevæsen, som består af 17 folkeskoler.

Vi tilbyder mulighed for at stå i spidsen for:

 • En skole med fokus på det enkelte barns faglige og sociale kompetencer
 • En udviklingsorienteret skole med engagerede medarbejdere og forældre

Jobindex, 27. februar
Coloplast A/SServiceleder FM

Coloplast A/S, Thisted

I Facility Management (FM) søger vi en stærk og dynamisk person til stillingen som serviceleder på vores fabrik i Thisted.

Du vil blive ansvarlig for den daglige ledelse af Facility-teamet i Thisted. Teamet består af 7 dygtige og engagerede medarbejdere. Som serviceleder for FM i Thisted vil du have en stor berøringsflade til resten af organisationen. Det er derfor vigtigt, at du er god til relationer.

Dine primære ansvarsområder
Daglig ledelse af FM-relaterede opgaver i Thisted herunder:

 • Ledelse af rengøringspersonale, ejendomsmester og kantineleder
 • Ansvar for driftsomkostninger i henhold til forecast
 • Daglig drift og vedligeholdelse af byggetekniske installationer

Coloplast A/S, 27. februar
THISTED KOMMUNE
Afdelingsleder søges til Kommunikationscenter Thisteds STU-afdeling

THISTED KOMMUNE

Da vores afdelingsleder for STU går på pension, søger vi ved Kommunikationscenter Thisted fra 1. maj 2015 en afdelingsleder på fuld tid til vores STU-afdeling.

Kommunikationscenter Thisted tilbyder særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på to eksterne afdelinger. Desuden tilbyder vi kompenserende specialundervisning for voksne efter Lov om Specialundervisning for Voksne.

Afdelingslederen for STU har ansvaret for den daglige drift af STU-afdeling 1, og i tilknytning dertil har afdelingslederen ansvaret for den pædagogiske udvikling af STU-afdelingen. Bl.a. grundet stigende elevtal omfatter udviklingsområderne etablering af STU-tilbud til nye målgrupper.


Jobindex, 26. februar
THISTED KOMMUNE
Visitationen søger fysio- eller ergoterapeut - tidsbegrænset stilling

THISTED KOMMUNE

Visitationen i Sundheds- og ældreafdelingen søger en fysio- eller ergoterapeut til en tidsbegrænset stilling. Visitationen er en myndighedsafdeling bestående af 7 visitatorer, en sekretær, 3 demenskoordinatorer og en leder.

Vi arbejder med myndighedsopgaver i form af sagsbehandling og visitation af ydelser på baggrund af Serviceloven. Vi arbejder med det elektroniske journalsystem - CSC Omsorg.

Visitationen søger en fysio- eller ergoterapeut til at indgå i et evalueringsprojekt vedr. rehabiliteringsforløb sammen med visitatorer. Opgaven vil bestå i at screene borgere før og efter et rehabiliteringsforløb. Der vil også indgå opgaver i forhold til implementering af velfærdsteknologi.


Jobindex, 26. februar
THISTED KOMMUNE
Rolighedsskolen søger lærer til barselsvikariat

THISTED KOMMUNE

Rolighedsskolen søger en uddannet lærer til 3. årgang. Vi søger en lærer, der kan undervise i matematik, N/T, samt idræt. Der vil også være tale om delt klasselærerfunktion for en 3. klasse.

Teamet omkring 3. årgang består af 3 lærere, som samarbejder tæt om undervisningen på årgangen.

Rolighedsskolen består af to afdelinger. En almenafdeling med ca. 320 børn på 0. til 6. årgang. Og en specialafdeling, Østermølle, med ca. 60 børn på 0. – 11. årgang. Begge afdelinger har SFO.


Jobindex, 25. februar
Coloplast A/SProduction Planner

Coloplast A/S, Thisted

The Technical Competence Centres (TCC), Ostomy Care in Thisted is searching for a Production Planner to be part of our logistic team, responsible for production planning and material call-off.

You will be responsible for the overall production planning and reporting at the factory, ensuring high performance and best practice in cooperation with detailed planner material call-off and production. Furthermore, you will play an important role in coordination and planning within different projects e.g. product launches, redesign and transfers. You will have a key role in the department gathering all relevant information and supporting your colleagues.


Coloplast A/S, 25. februar
THISTED KOMMUNE
Vorupør Børnehus søger pædagog

THISTED KOMMUNE

Vorupør Børnehus søger en pædagog med tiltrædelse den 1. april 2015 på 25 timer ugentlig. Vorupør Børnehus er en integreret institution beliggende i Vorupør, hvilket giver gode muligheder i nærmiljøet ved hav, strand og Thy Nationalpark.

Børnehuset er placeret i bygningsfællesskab med Vorupør Skole, hvilket giver en unik mulighed for en sammenhængende pædagogisk tilgang til barnet helt fra vuggestuealderen til skolealder. Vorupør Børnehus har pt. 10 vuggestuebørn og 17 børnehavebørn.

Børnehuset indgår som en del af kommunens områdeinstitution NORD sammen med 8 øvrige institutioner.


Jobindex, 24. februar
THISTED KOMMUNE
Thisted Kommune søger kontorelever

THISTED KOMMUNE

Søsæt din fremtid – søg elevplads hos Thisted Kommunes administration.

Ønsker du en hverdag med masser af udfordringer og spændende arbejdsopgaver – en hverdag hvor du kan udvikle dig samt få medindflydelse og ansvar? Så søg elevplads hos Thisted Kommune.

Vi søger fire friske og dynamiske kontorelever pr. 1. september 2015, 37 timer pr. uge. Vi kan tilbyde en alsidig uddannelse, hvor du vil få kendskab til forskellige områder såsom:

 • Sekretariatsarbejde
 • Økonomi og regnskab
 • Borgerbetjening
 • IT og kommunikation

Jobindex, 23. februar

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
Maersk Line
1 til 20 af 42 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.