1 til 20 af 38 resultater.
BDORutineret og engageret bogholder til økonomiafdeling

BDO

For vores kunde i Herning-Ikast området søger vi en rutineret og engageret bogholder til økonomiafdelingen.

Du vil få en central rolle i forhold til selskabets økonomifunktion med kontaktflade til koncernens datterselskab i Polen. Det er derfor vigtigt, at du kan kommunikere på dansk og engelsk på alle niveauer i organisationen.

Arbejdsopgaver vil i samarbejde med økonomifunktionens øvrige medarbejdere være følgende:

 • Styring af debitor- og kreditorbogholderi
 • Betalinger i banksystem
 • Udarbejdelse af månedsregnskab

Jobindex, 29. maj
Løvbjerg Supermarked A/SSouschef/kolonialchef med ambitioner

Løvbjerg Supermarked A/S, Ikast

Løvbjerg i Ikast søger en særdeles kompetent souschef/kolonialchef, der har ambitioner om med tiden at blive købmand i egen butik. Løvbjerg brænder for at gøre en forskel for kunderne, og som souschef/kolonialchef er din succes betinget af butikkens drift, udvikling og ikke mindst medarbejdernes trivsel.

Du har stor indflydelse på butikken, hvad angår indretning og sortiment. Herudover er der mulighed for at lave lokale initiativer og tilbud - hvilket gør, at du kan udøve ægte købmandsskab. Derfor vil en stor del af din tid også gå med varene, og ikke mindst kunderne - for at få en fornemmelse af deres behov, og yde den service der skal til, for at gøre en forskel i hverdagen. Det indebærer, at:

 • Du har ansvaret for alle opgaver vedrørende afdelingens drift
 • Du har stor fokus på salgsoptimering og service
 • Du har opfølgning på rutiner og varedisponeringer
 • Du går forrest, og stræber altid efter at gøre det bedre

Jobindex, 29. maj
Ikast-Brande KommunePædagog til indskolingen og DUF Ikast Vestre skole

Ikast-Brande Kommune

Vil du arbejde med spændende didaktiske og pædagogiske udfordringer i et spændende og udviklende læringsmiljø, så skal du søge denne stilling på Ikast Vestre skole.

Du skal, i tæt samarbejde med det pædagogiske personale, varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i indskolingen på Vestre skole. Du skal også være med til videreudviklingen af skolens pædagogik og didaktik, hvor kerneopgaven for alle skolens ansatte er; ”at skabe et læringsmiljø, hvori den enkelte lærer og udvikler sig.”

Vi tilbyder
Ikast Vestre skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0. kl. - 9. kl. Vi arbejder med at udvikle læringsmiljøet på alle trin med særlig fokus på områder som inkluderende praksis og læringsstrategier i en entreprenørskabsdidaktik.


Ikast-Brande Kommune, 29. maj
PAICOØkonomi-blæksprutte - med alsidige fangearme

PAICO søger for Ikast Etiket

Ikast Etiket er inde i en god udvikling og med henblik på at styrke og udvikle sin position på nye som eksisterende markeder, søges endnu en ildsjæl, der udstråler lyst, vilje og evner til at indgå i en ung og international orienteret virksomhed. Du kommer til at arbejde med økonomi, indkøb, IT, udvikling og meget mere i en mindre organisation, et blæksprutte lignende job, hvor det er afgørende, du har hjertet det rette sted.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. debitor- og kreditorstyring, herunder afstemning af konti, betalinger til leverandører og rykning af debitorer, samt bidrage til at optimere interne økonomiske arbejdsgange. Du får endvidere til opgave at forestå onlinebestillinger hos leverandører - og ellers hjælpe til med interne ad hoc-opgaver.


Jobindex, 29. maj
Ikast-Brande KommuneVikar i Dagplejen

Ikast-Brande Kommune

Ønsker du at arbejde med 4 børn i eget hjem?
Ønsker du at samarbejde med nære kolleger i et dagplejeteam?
Ønsker du at være en del af Ikast-Brande kommunale dagplejes udvikling?
Ønsker du at opleve en dagligdag fyldt med glade børn, der gennem en anerkendende tilgang vil udvikle sig, og du vil opleve positive kolleger, som støtter dig fagligt.

Vi tilbyder:

 • dagligt samvær med 4 glade og nysgerrige børn
 • gode kollegaer i dagplejeteamet
 • faglig supervision og samarbejde med uddannet dagplejepædagog

Ikast-Brande Kommune, 27. maj
Ikast-Brande Kommune3 nye psykologstillinger til småbørnsområdet i Ikast-Brande kommune

Ikast-Brande Kommune

I Ikast-Brande kommune starter en ny afdeling op, der skal dække den pædagogiske psykologiske rådgivning på småbørnsomådet. I den forbindelse søger vi tre engagerede psykologer til en afdeling, vi ønsker skal være præget af nytænkning, innovative processer og høj faglighed.

Som psykolog vil du indgå i en udviklingsorienteret afdeling, og du vil få et spændende, udfordrende og afvekslende job med engagerede kolleger, der brænder for deres arbejde og for tværfagligt at løfte og udvikle på de aktuelle arbejdsopgaver. Dit arbejdsfelt er dagplejen, vuggestuer og daginstitutioner, der har særlig fokus på udvikling af inkluderende udviklings- og læringsmiljøer - også i forhold til børn, der har særlige invitationer til fællesskabet.


Ikast-Brande Kommune, 26. maj
Ikast-Brande KommunePædagogisk leder til Hyldgårdsskolen

Ikast-Brande Kommune

Hyldgårdsskolen er en god skole, som hele tiden arbejder på at blive bedre. Vi har dygtige ambitiøse medarbejdere, dejlige elever og et dynamisk ledelsesteam, der består af skoleleder, viceskoleleder og snart en ny pædagogisk leder - som måske er dig.

Du bliver en del af et velfungerende ledelsesteam, som er optaget af organisationens udvikling på alle niveauer, og hvor tæt samarbejde og kollegial sparring i forhold til arbejdsopgaverne er en del af vores hverdag.

Som pædagogisk leder er du optaget af at understøtte gode betingelser for læring og trivsel, og du vil især beskæftige dig med arbejdsopgaver, der er relateret til disse områder. Du forventes at være meget synlig i forhold til det pædagogiske personale og det didaktiske arbejde, og du har lyst til at lede udvikling og opfølgning på fokusområder som f.eks. målstyret undervisning, understøttende undervisning og generelle trivselstiltag.


Ikast-Brande Kommune, 26. maj
fakta a/sServicemedarbejder deltid, Fakta, Ikast

fakta a/s

Du bliver en del af en butik med 14 medarbejdere. Med en central beliggenhed i Ikast, er vi en travl butik med dygtige medarbejdere, der trives med masser af dynamik og står klar til at hjælpe vores mange kunder.

Opgaver:

 • Opfyldning
 • Trimning
 • Kassearbejde
 • Kundebetjening
 • Ad hoc-opgaver

Coop Danmark A/S, 26. maj
Ikast-Brande KommuneTo lærere søges til Ikast Nordre Skole

Ikast-Brande Kommune

Da én af vores medarbejdere har søgt nye udfordringer og en anden går på barsel, søger vi to dygtige og energiske lærere med mod på at indgå i et tæt samarbejde om elevers læring og skolens videre udvikling.

Stilling A er en fast stilling med opstart i oktober og rummer primært undervisning i humanistiske fag i indskoling og mellemtrin, i både almene og specialklasser.

Stilling B er et barselsvikariat med opstart i august og rummer primært matematik, idræt og andre fag på mellemtrinet og biologi og valgfag i udskolingen.

Musik vil også være i høj kurs, ligesom erfaring med læsevejledning og/eller AKT-vejledning vil være ønskeligt.


Ikast-Brande Kommune, 26. maj
Ikast-Brande KommuneSagsbehandler, psykiatri- og handicapafdelingen

Ikast-Brande Kommune

Myndighedsområdet søger pr. 16.06.15 - 15.12.2015 sagsbehandler til vikariat 37 t./ugen.

Arbejdsopgaver:

 • Rådgive om psykiatri- og handicapområdet
 • Behandle ansøgninger om ydelser indenfor §§ 84, 85, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 107 og 108 i serviceloven
 • Deltage i tværgående samarbejdsfora
 • Deltage i den generelle udvikling i og af afdelingen

Ikast-Brande Kommune, 26. maj
Idrætsskolerne IkastISI søger højskolelærer med håndbold i blodet

Idrætsskolerne Ikast

Håndboldlinjen på ISI Idrætshøjskole søger en engageret og dygtig højskolelærer, der samtidig er en inspirerende og ambitiøs håndboldtræner.

ISI er en dynamisk idrætshøjskole, der bruger idrætten som springbræt til et højskoleliv med fokus på personlig udvikling og fordybelse for eleverne. Vores rammer i hjertet af Midtjylland er det forpligtende fællesskab - i samspil med unikke højskolefaciliteter. Dertil kommer moderne træningsfaciliteter som blandt andet egen hal og eget styrketræningsrum.

Kan du se dig selv som del af en energisk og tempofyldt højskole midt i et af landets mest håndboldglade miljøer. Og har du lyst til at investere i livsstilen som højskolelærer - med nærhed, tilstedeværelse, aften- og weekendvagter, udflugter og rejser?


Jobindex, 26. maj
pro&coTeknisk intern salgsmedarbejder

pro&co søger for IBF i Ikast

Du bliver tilknyttet afløbsafdelingen, på hovedkontoret i Ikast, som består af 4 interne afløbsmedarbejdere, og du vil indgå i de daglige opgaver, som afdelingen varetager.

Opgaverne er udover den daglige ordremodtagelse, bl.a. at udarbejde tilbud, udfærdige produktionstegninger og løsningsforslag til kunderne, samt diverse ad hoc-opgaver, såsom teknisk support og beregningsopgaver.

Du modtager detaljer og information fra den øvrige salgsafdeling eller direkte fra kunden på hver opgave. Du vil fungere som backup for salgskonsulenterne.


pro&co, 21. maj
pro&coIntern sælger - bruseafskærmninger og badmøbler

pro&co søger for Royal Scandinavian i Ikast

Som intern sælger bliver din primære opgave at servicere forhandlerne pr. telefon og mail med svar på spørgsmål til produkt, priser, leveringstider m.m. Opgaverne vil desuden være:

 • Telefonsalg f.eks. i forbindelse med opfølgning på kampagner
 • Ordreindtastning i ERP systemet
 • Udarbejdelse af kundespecifikke løsninger
 • Support til eksterne sælgere

Du indgår i et salgsteam på 5 personer, der varetager salget af koncernens produkter i Danmark. Teamet er kendetegnet ved godt samarbejde og fleksibilitet. Du refererer til virksomhedens direktør.


pro&co, 18. maj
Ikast-Brande KommuneSocialfaglig medarbejder

Ikast-Brande Kommune

Er du engageret i at arbejde med børn, unge, deres familier og netværk og kan du holde tungen lige i munden og mange bolde i luften, så er du måske den, der skal være vores nye kollega i Social Pædagogisk Indsats Team (SPIT).

SPIT tilbyder indsatser for børn, unge og deres familier som foranstaltning efter servicelovens § 52 eller rådgivningsforløb efter § 11,3. I arbejdet med unge og deres familier anvender vi systemiske, narrative og kognitive behandlingsformer.

Arbejdsopgaver:

 • Med udgangspunkt i bl.a. handleplaner at tilrettelægge, gennemføre og evaluere interventioner og indsatser.
 • Indgå i samarbejdsrelationer med de unge, deres familier og øvrige netværk.
 • Indgå i tværfagligt samarbejde.

Ikast-Brande Kommune, 18. maj
Ikast-Brande KommuneSpændende botilbud søger udviklingsorienteret leder

Ikast-Brande Kommune

Du får ansvaret for den daglige drift og faglige udvikling af Marienlund og Bellisbo/Bellisparken, der beskæftiger sig med borgere med udviklingshæmning. Du får ligeledes det ledelsesmæssige ansvar for de ca. 75 medarbejdere på Marienlund og Bellisbo, herunder tre teamledere. Du vil referere til psykiatri- og handicapchefen og indgå i ledergruppen på psykiatri- og handicapområdet, samt i et tæt ledelsesnetværk med leder af Brande Åcenter.

Arbejdsopgaver

 • Udvikle metoder og organisationsformer, der fremmer kvaliteten, effektiviteten og det gode arbejdsmiljø
 • Sikre den daglige drift herunder god økonomistyring
 • Som aftaleholder i forhold til Byrådet sikre omsætning af aftalemål i henhold til kommunens model for dialogbaseret aftalestyring og kommunens overordnede værdier

Ikast-Brande Kommune, 11. maj
Co3 A/SVi søger en skarp .NET webudvikler

Co3 A/S, Ikast

Er du en habil .NET webudvikler, der kan omsætte kunders forventninger til virkelighed? Kan du arbejde selvstændigt og i projektteams? Er du god til kundedialog? Så har vi det bedste job i branchen til dig.

Du skal bære projekter helt i mål i tæt samarbejde med vores webdesignere, frontendudviklere og projektledere. Dine arbejdsopgaver kunne typisk være:

 • Programmering af udvidelser til CMS
 • Implementering af webløsninger i CMS
 • Give vores kunder fremragende support i CMS
 • Videreudvikling af eksisterende webløsninger

Co3 A/S, 8. maj
pro&coTeknisk intern salgsmedarbejder

pro&co søger for IBF i Ikast

Du bliver tilknyttet afløbsafdelingen, på hovedkontoret i Ikast, som består af 4 interne afløbsmedarbejdere, og du vil indgå i de daglige opgaver, som afdelingen varetager. Opgaverne er udover den daglige ordremodtagelse, bl.a. at udarbejde tilbud, udfærdige produktionstegninger og løsningsforslag til kunderne som fortrinsvis er entreprenører/kloakmestre og grossister. Herudover vil der være diverse ad hoc-opgaver, såsom teknisk support og beregningsopgaver.

Du modtager detaljer og information fra den øvrige salgsafdeling eller direkte fra kunden på hver opgave, og det er vigtigt at du forstår afløbsteknik, så du kan se og foreslå løsninger. Du vil fungere som backup for salgskonsulenterne, og er derfor stærk til internt salgsarbejde.


pro&co, 8. maj
pro&coØkonomimedarbejder

pro&co søger for IBF i Ikast

Har du lyst til at arbejde i økonomiafdelingen i en spændende international produktionsvirksomhed?

Du får opgaver som spænder over både kreditorstyring, finansbogføring og anlægskartotek primært for moderselskabet. Du skal lave de nødvendige afstemninger, statistikker og opfølgninger på de pågældende områder. Du vil også indenfor dine opgaver bidrage med klargøring af materiale til måneds-/årsregnskabet. Du vil skulle fungere som teamansvarlig for de øvrige medarbejdere i afdelingen, og vi søger derfor en kollega, der kan arbejde selvstændigt og som er parat til at løfte dette ansvar.


pro&co, 7. maj
pro&coMarketingmedarbejder - deltid

pro&co søger for IBF i Ikast

Vi søger en kreativ og selvstændig marketingmedarbejder med evnen og lysten til at udvikle og opdatere virksomhedens websites, så de fremstår dynamiske, har optimal brugervenlighed og er designmæssig tiltalende. Du vil også skulle stå for fotografering, billedbehandling og videoredigering – samt udarbejdelse af grafisk materiale såsom bannere, annoncer, brochurer, skilte m.m.

En 20 timers stilling med fleksible arbejdstider i forhold til det øvrige marketingteam.

IBF kan tilbyde dig en spændende stilling i et uformelt og travlt miljø. Du vil få en afvekslende hverdag med deltagende, professionelle og åbne kolleger. Du får en selvstændig position med kontakt til mange mennesker og en stor indflydelse på din egen hverdag.


Jobindex, 7. maj
Tea Solutions ApS
Fremadstormende webbureau søger kontaktchef

Tea Solutions ApS, Ikast

Tea Solutions har siden 2007 leveret website- og e-handelsløsninger til det danske erhvervsliv. Vi har oplevet en massiv fremgang gennem de sidste år, og for at fortsætte fremgangen søger vi en skarp, energisk og ambitiøs kontaktchef med stor vilje og drive.

Du kan glæde dig til at:

 • Du bliver en del af et engageret og målrettet team, som står for leveringen af markedets bedste website- og e-handelsløsninger.
 • Du kommer til at have hele salgsprocessen fra start til slut. Salgsprocessen starter med mødebooking pr. telefon og derefter mødeafholdelse på vores kontor eller ved kunden.
 • Vi har kontor i Ikast, hvor du kommer til at arbejde med mange spændende brancher og forskellige kundetyper.

Jobindex, 6. maj
Annonce:
Laerdal Medical AS
1 til 20 af 38 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.