1 til 20 af 173 resultater.

Dine valg

 • FjernHillerød

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Assistance Personaleservice a/s
Alsidig bogholder søges

Assistance Personaleservice a/s søger for Randers Leisure Center A/S i Hillerød

Assistance søger på vegne af Randers Leisure Center, en dygtig lønbogholder til firmaets administrationsafdeling i Hillerød. Randers Leisure Center A/S tager sig af driften af Water & Wellness Randers, som er et center med svømmehal, fitness, wellness, og cafe åbnet den 1. januar 2015. Læse mere på www.waterandwellness.dk

Har du erfaring med bogholderi og løn, kontering samt bogføring, debitor og kreditorstyring og er vant til at løfte de administrative opgaver med et smil, så er det dig, vi søger.

Din primære opgave bliver lønbehandling for time- og månedslønnede, samt daglig drift. Det er vigtigt, at du har et godt kendskab til Bluegarden/Dataløn. Randers Leisure Center er ved at implementere et nyt ERP system, Dynamics NAV 2013 – derfor vil et kendskab hertil være en fordel.

Assistance Personaleservice a/s

Assistance Personaleservice a/s, 27. marts
Hillerød KommuneJobcenter Hillerød søger en virksomhedskonsulent til integrationsområdet

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune vil styrke integrationsindsatsen igennem en sammenhængende og målrettet indsats, der skal sikre at nye flygtninge og deres familier bliver en integreret del af det danske arbejdsmarked og det nære lokalsamfund.

Vi søger derfor en virksomhedskonsulent der brænder for at være en del af et nyetableret tværfagligt team på i alt 7 medarbejdere, hvis opgaver spænder fra modtagelse og boligplacering til beskæftigelsesindsats og samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer om en vellykket integration.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Opsøgende virksomhedskontakt
 • Holde samtaler med borgere og virksomheder og matche ledige borgere med virksomheder i ordinært job, løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob

Jobindex, 27. marts
Hillerød KommuneKlubmedarbejder til Fritidsklubben Lindehuset

Hillerød Kommune

Klubmedarbejder søges snarest 30 timer om ugen til fritids- og ungdomsklub. Arbejdstiden er primært eftermiddag og aften, men der også indlagt timer i skole, pt. i billedkunst.

Vi søger en medarbejder der kan aktivere børnene i udendørs aktiviteter, foran computerne og i musikrummet. Desuden skal man deltage i det forefaldende arbejde i vores dagligdag, herunder egenkontrol.


Jobindex, 27. marts
ATPForretningsspecialist til Data Governance

ATP, Hillerød

Brænder du for at arbejde med tal og mennesker?

Hos Data Governance arbejder vi med en bred vifte af spændende opgaver, herunder dataanalyser, monitorering og rapportering på datakvalitet, dokumentation af pengestrømme samt sikring af, at koncernens regnskaber til enhver tid er retvisende. Vi har ansvaret for at løfte en række forretningskritiske leverancer, som foruden at skulle driftes også løbende skal optimeres og videreudvikles.

Som Forretningsspecialist bliver du en central spiller i forhold til at bygge bro imellem forretningens behov og de understøttende it-systemer. Du vil blive involveret i tværorganisatoriske opgaver, som skal løses i tæt samarbejde mellem forretningen, koncernøkonomi, revisionen samt kundeservice. Her kommer du til at arbejde med effektiviseringstiltag, drifts- og udviklingsopgaver indenfor datahåndtering og -analyser, pengestrømsanalyser samt dokumentation af koncernens regnskaber mv.


ATP, 27. marts
Hillerød KvindekrisecenterBarselsvikar for socialrådgiver

Hillerød Kvindekrisecenter

Hillerød Kvindekrisecenter søger pr. 1. juni en erfaren socialrådgiver 30 timer ugentligt i et barselsvikariat ½ år med mulighed for forlængelse.

Hillerød Kvindekrisecenter er et botilbud(§109) for voldsudsatte kvinder og børn, der kan bo her i en periode, og få hjælp til at komme ud af volden. Der bor 6 familier ad gangen. Du kan læse og se billeder på www.kvindecenter.dk.

Vi ønsker en kollega, der har kendskab til familier, der har levet med vold. Vi arbejder bl.a. ud fra den narrative metode. Vi forventer, at du har et bredt kendskab til lovgivning indenfor Aktiv – og Serviceloven og Forældreansvarsloven.


Jobindex, 27. marts
Hillerød Kommune2 bygherrerådgivere til Hillerød Ejendomme

Hillerød Kommune

Vil du være med til at sætte dit præg på 48.000 borgeres hverdag? Er du faglig skarp, god til at prioritere og klar i din kommunikation? Hillerød Kommune er i vækst og vi søger derfor 2 bygherrerådgivere til Hillerød Ejendommes Bygherreteam.

Hillerød Ejendomme er Hillerød Kommunes byg- og driftsherreorganisation. Vi skaber rum til byens liv og understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi varetager den overordnede styring, administration, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Vi udvikler løbende porteføljen ved at bygge nyt, bygge om og bygge til. Vi forvalter en portefølje på ca. 230 ejendomme med et samlet etageareal på ca. 250.000 kvadratmetre.


Jobindex, 27. marts
Hillerød Kommune2 kommunale visitatorer til Ældreområdet i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune

Vi søger 2 nye kolleger, der har lyst til at arbejde i en travl hverdag i en kommune, hvor vi sætter god borgerservice højt. Du har erfaring fra primær sektor eller en anden visitation. Du skal være uddannet sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut.

I Visitationen og Hjælpemidler er vi lige nu 9 visitatorer, 1 ½ administrative medarbejdere, 9 sagsbehandlende ergoterapeuter, 1 ½ sagsbehandlere for kropsbårne hjælpemidler, 1 controller og 1 faglig koordinator. Der er fart på den kommunale udvikling. Vores bidrager i Visitation og Hjælpemidler er, at vi altid arbejder på at udvikle, kvalificere og effektivisere vores borgerservice.

Vi visiterer til en bred vifte af indsatser indenfor serviceloven, sundhedsloven og arbejder endvidere indenfor Lov om almene boliger og selvfølgelig Forvaltningsloven. Rådhusets åbne kontormiljø er en del af rammen for arbejdsdagen, når ikke du er på visitationsbesøg.


Jobindex, 27. marts
ATPJurist til offentligret

ATP, Hillerød

Brænder du for at arbejde med det offentligretlige område med fokus på persondataretlige emner og problemstillinger? Så har vi en stilling, der kunne interessere dig.

Til Koncernjura i ATP i Hillerød har vi brug for en jurist med erfaring i offentligretlig og persondataretlig regulering, der vil indgå i et team på 13 jurister. Opgaverne ligger primært inden for det offentligretlige område med særligt fokus på persondataretlige spørgsmål.

Koncernjura fungerer som ATP Koncernens interne juridiske rådgiver – det være sig bred juridisk rådgivning af koncernfælles karakter, orientering om ny/ændret lovgivning m.m., sekretariatsbetjening af ATP’s bestyrelse samt bindeled til eksterne rådgivere.

Du forventes at fungere som intern rådgiver i generelle spørgsmål af forvaltningsretlig karakter samt vedrørende lovfortolkning.


ATP, 27. marts
Hillerød KommuneJobcenter Hillerød søger en leder til integrationsområdet

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune vil styrke integrationsindsatsen igennem en sammenhængende og målrettet indsats, der skal sikre at nye flygtninge og deres familier bliver en aktiv del af det danske arbejdsmarked og det nære lokalsamfund.

Vi søger derfor en leder, der vil stille sig i spidsen for et nyetableret tværfagligt team på i alt 7 medarbejdere. Opgaverne i teamet spænder fra modtagelse og boligplacering til beskæftigelsesindsats og samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer om en vellykket integration.

Din første opgave bliver at samle et nyetableret tværfagligt team, og sikre hurtig iværksættelse af indsatser for flygtninge i integrationsperioden. Du får personale- og driftsansvar for opgaver der spænder fra modtagelse og boligplacering til beskæftigelsesindsats og samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer om en vellykket integration.


Jobindex, 27. marts
Alm. BrandBankrådgiver til Alm.Brand Bank i Hillerød

Alm. Brand

Vi søger en faglig dygtig og kompetent bankrådgiver, der er initiativrig og kan tage selvstændigt ansvar. Du kan lide at være proaktiv i forbindelse med opsøgende salg, herunder arbejde indgående med mulighederne i en mindre eksisterende kundeportefølje.

Som bankrådgiver i Alm. Brand Bank får du ansvaret for egen kundeportefølje af privatkunder og mulighed for at dyrke relationer internt i Alm Brand, med henblik på at give kunderne udbytte af vores Dobbeltkundekoncept.

Jobbet indeholder en stor del egne initiativer i forhold til at være aktiv og opsøgende i relation til nye kunder.


Alm. Brand, 27. marts
Hillerød KommuneContract manager - med viden om IT og udbud

Hillerød Kommune

Brænder du for kontraktstyring og kan du dokumentere høje faglige kompetencer indenfor it kontrakter? Er du god til at fokusere og arbejde efter aftalte mål? Så er stillingen som vores nye kontraktmanager måske noget for dig.

Vi søger en ny kollega til vores Indkøbs- og Udbudssektion, der har erfaring med at arbejde med indgåelse af kontrakter og kontraktstyring – med særlig viden om IT-kontrakter.

I det daglige vil du have en tæt kontakt til hele organisationen i samarbejde med sektionens 3 øvrige medarbejdere. Dit primære arbejdsområde vil være kontraktstyring i Hillerød Kommune primært med fokus på IT-kontrakter. Herudover vil du bl.a. skulle arbejde med:

 • Implementering af vores nye kontaktstyringssystem
 • Kontraktkoncipering
 • Konsulentbistand og rådgivning vedrørende kontraktindgåelse

Jobindex, 27. marts
Hillerød KommuneJobcenter Hillerød søger 2 nye kollegaer til integrationsindsatsen

Hillerød Kommune

Vil du bidrage til en vellykket integration?

Hillerød Kommune vil styrke integrationsindsatsen igennem en sammenhængende og målrettet indsats, der skal sikre at nye flygtninge og deres familier bliver en integreret del af det danske arbejdsmarked og det nære lokalsamfund.

Vi søger derfor to nye kollegaer, der brænder for at være en del af et nyetableret tværfagligt team på i alt 7 medarbejdere, hvis opgaver spænder fra modtagelse og boligplacering til beskæftigelsesindsats og samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer om en vellykket integration.

De to stillinger får fokus på både den sociale og den beskæftigelsesrettede indsats.


Jobindex, 27. marts
Hillerød KommuneDemenssygeplejerske til plejecenter Skovhuset i Hillerød

Hillerød Kommune

Du er en dygtig klinisk sygeplejerske, har efteruddannelse i demens, og du kan løfte opgaven omkring den plejefaglige kompleksitet på et plejecenter.

Skovhuset er et gennemtænkt plejecenter med 104 boliger, heraf 8 aflastningsboliger, dagcenterfunktion og ca. 135 ansatte. To teams, med i alt 48 boliger, er til borgere med demens eller demenslignende udfordringer.

Vores mål er, at Skovhuset i lokalmiljøet bliver et velintegreret plejecenter, som både kan skabe en meningsfuld hverdag for beboere og deres familier, og som sikrer en fremadrettet høj faglig kvalitet, og som samtidig er lydhør for de krav og forventninger, der er til et moderne plejecenter.


Jobindex, 27. marts
Hillerød KommuneKlinisk vejleder/sygeplejerske til plejecenter Skovhuset i Hillerød

Hillerød Kommune

Du er en dygtig klinisk sygeplejerske, har en diplomuddannelse med klinisk vejledermodul, og du kan løfte opgaven omkring den plejefaglige kompleksitet på et plejecenter.

Skovhuset er et gennemtænkt plejecenter med 104 boliger, heraf 8 aflastningsboliger, dagcenterfunktion og ca. 135 ansatte. Vores mål er, at Skovhuset bliver et velintegreret plejecenter i lokalmiljøet, som både kan skabe en meningsfuld hverdag for beboere og deres familier, og som sikrer en fremadrettet høj faglig kvalitet, og som samtidig er lydhør for de krav og forventninger, der er til et moderne plejecenter. Skovhuset har integreret mange teknologiske løsninger med det formål at bidrage kvalificeret til den individuelle pleje.

Skovhuset er organiseret i teams, og du bliver som udgangspunkt en del af det team, der er tilknyttet aflastningsenheden ”Gæstehuset” og de to tilhørende boenheder.


Jobindex, 27. marts
Novo Nordisk A/S
Production planner

Novo Nordisk A/S, Hillerød

Novo Nordisk A/S

Logistik på site Hillerød er ansvarlig for planlægning på kort og lagt sigt, samt koordinering og prioritering af Novo Nordisk produktion af insulinprodukter. Teamets kerneopgave er at støtte en stabil og ambitiøs værdistrøm, ved at arbejde tæt sammen med produktionen.

Du kommer til at arbejde i et udfordrende og yderst dynamisk logistik team med 10 engagerede medarbejdere. Vi er ansvarlige for at sikre tilpassede og velafbalancerede produktionsplaner for forskellige Novo Nordisks produkter, i tæt samarbejde med produktionen, vores kunder og andre interessenter. Du vil repræsentere kundens stemme over for produktionen og prioritere rettidig produktion og frigivelse af ordrer.

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S, 27. marts
Novo Nordisk A/S
Automatik support

Novo Nordisk A/S, Hillerød

Novo Nordisk A/S

Din primære opgave er, i samarbejde med teamets øvrige IT- og automatiksupportere, at støtte og optimere den daglige drift af afdelingens automatikudstyr. Dette indebærer bl.a. fejlsøgning, support til produktionen, udarbejde og opdatere dokumentation, etc.

Derudover vil du skulle deltage i eller stå for større og mindre projekter i forbindelse med ændringer/optimeringer af eksisterende udstyr, samt implementering af nyt udstyr. Mindre ændringer gennemføres oftest i teamet, mens større projekter gennemføres i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere.

Din arbejdsdag vil være afvekslende og til tider hektisk, da automatikudstyret er essentielt for gennemførelse af produktionen. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med mange medarbejdergrupper både i og udenfor afdelingen.

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S, 27. marts
Novo Nordisk A/S
Industritekniker - med speciale indenfor plast

Novo Nordisk A/S, Hillerød

Novo Nordisk A/S

Vi har brug for dit engagement og dine kompetencer i vores støbeafdeling, for at vedligeholde og optimere vores produktionslinjer til at være blandt de allerbedste i verden.

Du vil indgå i vores Plast-Tech. Support team, som i dag består af 16 Plastteknikere, og 9 Automatikteknikere. Vi varetager reparationer og vedligeholdelse på vores forme med tilhørende ekstraudstyr. Vi arbejder på rulleskift og dækker produktionen 24/7. Vi er en afdeling i rivende udvikling, hvor nyt udstyr er en del af hverdagen, og foruden daglig vedligehold og fejlretning, kommer du til at medvirke i optimeringsprojekter og daglig systematisk problemløsning.

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S, 27. marts
Lions ParkErnæringsassistent

Lions Park, Hillerød

Lions Park i Hillerød søger fra 1. maj 2015 en ernæringsassistent.

Stillingen er på gennemsnit 32 timer pr. uge med weekendvagt hver 3. uge. Du kommer til at indgå i et team bestående af 7 kollegaer, der er vant til at arbejde selvstændigt og som sætter madlavning i højsædet.

Kan du lide at omgås mennesker, og er du i besiddelse af et godt humør, så har vi jobbet til dig.


Jobindex, 26. marts
ATPLønmedarbejder/deltid

ATP, Hillerød

Koncernøkonomiafdelingen i ATP søger en dygtig lønmedarbejder, der kan få det hele til at stemme. Som lønmedarbejder bliver du en del af et team på tre medarbejdere, der har ansvaret for lønudbetaling mv. til ATP Koncernens 1900 medarbejdere.

Du vil i tæt samarbejde med de andre i teamet få et selvstændigt ansvar for tilrettelæggelsen af de daglige lønrelaterede opgaver. Derudover skal du samarbejde med økonomiafdelingens øvrige medarbejdere. Vi er godt 50 personer, der samarbejder i et uhøjtideligt miljø med en bred vifte af økonomiopgaver som: regnskaber, budgetter, ledelsesinformation, business controlling m.m. Du vil også have et tæt samarbejde med vores HR-funktion.

Arbejdsopgaver

 • Lønadministration
 • Div. afstemninger i forhold til bogholderiet
 • Indberetning/afregning til offentlige myndigheder

ATP, 26. marts
SalesCall I/SSalgskonsulent

SalesCall I/S, Hillerød

Vil du være en del af en virksomhed i rivende udvikling? Vil du tjene mange penge og have det sjovt imens!? Så søg stillingen som salgskonsulent hos SalesCall!

SalesCall er en virksomhed i massiv vækst, og vi leder netop nu efter de største salgstalenter i DK indenfor salg. Ønsker du en karriere inde for salg!? Så kan vi hjælpe dig!

Din opgave som salgskonsulent hos SalesCall, bliver at give erhvervsdrivende den bedste mobil- og internetløsning via 3BUSINESS telefonisk. Vi søger medarbejdere der har drive, lyst og elsker at tjene mange penge! Erfaring er et plus, men ikke et krav da vi står for fuld oplæring og salgstræning.


Jobindex, 26. marts

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
Maersk Line
1 til 20 af 173 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.