1 til 20 af 95 resultater.
BackBone AviationSalgsansvarlig for grønlandske aktiviteter

BackBone Aviation

Har du erfaring med fly- eller helikopterbranchen og netværket i orden? Og vil du have et fleksibelt job med frie tøjler og muligheden for at tjene en god løn baseret på provision?

Som salgsansvarlig for grønlandske aktiviteter sikrer du, at vi kan udnytte vores kapaciteter året rundt. Vi har pt. en helikopter fast placeret i Grønland, og du får ansvaret for at sælge helikopterydelser til både offentlige og private kunder. Gennem dit netværk fanger du strømningerne og opfanger forespørgsler, som kan lede til salg. Du kommer derfor til at arbejde med hele værdikæden, heriblandt:

 • Kommunikation med kunder og organisationen i Danmark
 • Kalkulering, tilbudsgivning og ordrebekræftelse
 • Sikring af tidsterminer, aflevering og fakturering

Jobindex, 28. august
Grønlands SelvstyreNunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu søger en museumsforvalter

Grønlands Selvstyre

Ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA) i Nuuk opslås en stilling som forvalter til besættelse snarest ifølge aftale.

Forvalteren har ansvaret for opsyn af NKA´s bygninger og udstyr, herunder tilsyn med vedligeholdelse. Forvalteren har ansvar for vedligeholdelse af institutionens fartøjer og bil. Forvalteren er NKA´s kontaktled til eksterne håndværkere og firmaer i forbindelse med opkøb og vedligehold. Forvalteren skal sikre renhold i og udenfor NKA´s bygninger. Endvidere er det forvalterens ansvar at sikkerhedssystemer, herunder brandslukningsudstyr, nødbelysning og brandmeldere er i orden. Forvalteren medvirker ved opsætning af udstillingerne og har ansvar for evt. snerydning, samt reparationer, tilsyn, kontrol og reparation af transportkasser og feltudstyr og andet forfaldent arbejde.


Jobindex, 27. august
Grønlands SelvstyreØkonomi- og Personalestyrelsen søger en jurist til Personaleafdelingen

Grønlands Selvstyre

Ønsker du en hverdag med forskellige udfordrende opgaver indenfor individuel og kollektiv arbejdsret, samt i perioder at deltage i overenskomstforhandlinger? Så er du den, vi søger.

Vi er Kontoret for Personalejura og Overenskomster. Kontoret består af 3 jurister, 2 konsulenter og en kontorchef. Kontoret er en del af Grønlands Selvstyres Personaleafdeling i Økonomi- Og Personalestyrelsen, der består ca. 115 ansatte, hvor de ca. 40 er placeret i personaleafdelingen.

Dine opgaver vil omfatte:

 • Ansættelsesretlige sager
 • Rådgivning af ledere om løn- og ansættelsesvilkår
 • Rådgivning og fortolkning i forbindelse med tjenestemandslovgivningen og øvrige Inatsisartutlove, bekendtgørelser samt cirkulærer indenfor det ansættelsesretlige område

Jobindex, 27. august
Grønlands Selvstyre2 studieadjunkter/faglærer i socialt arbejde

Grønlands Selvstyre

Afdelingen for Sociale Forhold, BA, Ilisimatusarfik, socialrådgiveruddannelsen, ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, søger 2 studieadjunkter/faglærer i socialt arbejde, fra 1. september 2015 eller snarest derefter.

Afdelingen har for øjeblikket ca. 60 studerende, og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Derudover har afdelingen en decentral socialrådgiveruddannelse, som er startet op august 2015 med 30 studerende og udbyder desuden en rådgivningsassistentuddannelse. Afdelingen har i alt 6 fastansatte undervisere, inklusiv en faglig afdelingsleder.

Følgende funktioner er indeholdt i stillingerne

 • Skemalægning og udarbejdelse af lektionspaner for hvert semester
 • Tværfaglig undervisning i afdelingen
 • Temaundervisning i afdelingen

Jobindex, 26. august
Grønlands PolitiØkonomimedarbejder

Grønlands Politi, Nuuk

Vi holder til i Imaneq 22 i Nuuk, hvor vi er 7 medarbejdere, hvoraf den ene altså nu har søgt nye udfordringer. Vi har mange forskellige opgaver og pladsen er lidt trang, men vi løser opgaverne i positivt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden. Vi opretter og indfordrer bøder, betaler regninger, laver afstemninger og meget andet.

Du skal være kontoruddannet, og have lyst til at indgå i en travl hverdag og du må gerne synes, at det er spændende, at vores opgaver er mange og forskellige. Du skal have lyst til at arbejde med tal og meget gerne have erfaring med bogholderi. Du må gerne være dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ikke en betingelse. Det vigtigste er, at du har lyst til at yde en indsats og indgå i vores lille team og bidrage med din tidligere erfaring og dit gode humør.


Rigspolitiet, 25. august
Grønlands SelvstyreFinansdepartementet søger AC-fuldmægtig til Afdelingen for Landsplanlægning

Grønlands Selvstyre

Vil du være med til at sætte dit præg på landsplanlægning, så er der en stilling som AC-fuldmægtig til landsplanområdet ledig til besættelse pr. 1. oktober 2015 eller efter aftale.

Departementet består i dag af ca. 35 medarbejdere fordelt over flere afdelinger. Under Departementet hører endvidere tre styrelser: Digitaliseringsstyrelsen, Skattestyrelsen samt Økonomi- og Personalestyrelsen. Desuden er Grønlands Statistik og ASIAQ underliggende enheder til departementet.

Departementets hovedopgave er betjening og rådgivning af Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser og Råstoffer, udarbejdelse af lovgivning, lovovervågning og tilsynsfunktioner, samt arbejdet med den økonomiske og fysiske planlægning.


Jobindex, 25. august
Grønlands SelvstyreKonsulent til Intern Revision

Grønlands Selvstyre

Stillingen er placeret under Økonomi- og personalestyrelsen med reference til kontorchefen for Intern Revision.

Intern Revision er normeret til 4 medarbejdere. Intern revision er i samarbejde med ekstern revisor, ansvarlig for revision af Grønlands Selvstyres ca. 120 enheder.

Intern Revision vejleder enheder i regnskabsmæssige forhold, foretager konteringsvejledning samt instruerer i brugen af Selvstyret regnskabshåndbog. Intern Revision gennemgår statusposter for alle enheder både hvad angår månedlige og kvartalsafstemninger. Alle enheders regnskabsinstrukser gennemgås og godkendes af Intern Revision. Intern Revision gennemgår enhedernes regnskabsmæssige dispositioner ved besøg i enhederne.


Jobindex, 25. august
Royal Arctic Logistics
Speditør

Royal Arctic Logistics, Nuuk

Til Royal Arctic Logistics’ afdeling i Nuuk søger vi en alsidig og fleksibel kollega til at hjælpe os i vores travle hverdag.

Opgaverne vil primært bestå af:

 • Salg af logistik- og transportløsninger i Grønland (telefonisk og personligt)
 • Udformning og håndtering af fragt- og fortoldningsdokumenter
 • Havneagent for krydstogtskibe i sommersæsonen

Til dagligt skal du indgå i vores team af 7 funktionærer omkring speditions- og havneagentopgaver, men vil varetage salgsopgaverne i samarbejde med speditionslederen.

Royal Arctic Logistics

Jobindex, 24. august
Grønlands SelvstyreStationsleder/skoleleder

Grønlands Selvstyre

Landbrugsskolen i Upernaviarsuk søger stationsleder/skoleleder vedr. fårehold og landbrug

Til stillingen søges den rigtige ansøger med de rette kvalifikationer til en ansættelse med prøvetid på 1 år.

Du vil komme til at arbejde med følgende arbejdsopgaver:

Skolevirksomhed:

 • Udarbejdelse af undervisningsplaner for fåreholderuddannelsen
 • Planlægning af og udføre undervisning for eleverne på fåreholderuddannelsen, herunder også inddragelse af eksterne undervisere.
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale og indsamling af undervisningsmateriale.

Jobindex, 24. august
Viking Greenland A/S
VVS-montør/-installatør til Grønlandseventyr

Viking Greenland A/S

Er du faglært VVS-installatør, og har du formandspotentiale? Vil du forene spændende arbejdsopgaver med at mærke den smukke natur i Grønland og få en oplevelse for livet?

Som vores nye kollega får du en bred vifte af VVS-opgaver med fokus på anlæg, og du arbejder selvstændigt med alt fra varmeanlæg og radiatoropsætning til centralvarme. Du får ansvar i rollen som ledende formand og står for indkøb og den daglige gang i afdelingen.

Har du hang til fiskeri eller jagt, har du rig mulighed for at dyrke din hobby i fritiden. Endelig trives du med at arbejde i en kultur, som er anderledes end Danmark – hvor du ikke kan forlade byen med mindre du sejler eller flyver, men hvor du til gengæld kan få et stort socialt og fagligt udbytte.


Jobindex, 24. august
Viking Greenland A/S
Elektriker med formandspotentiale til Grønlandseventyr

Viking Greenland A/S

Er du uddannet elektriker eller installatør, og vil du have ansvar som formand? Og drømmer du om at forene arbejdet med oplevelser for livet i den skønne, grønlandske natur?

Du arbejder med hele paletten af installationsopgaver i forbindelse med nybyg af både institutioner og boliger. Derudover får du ansvaret for et sjak, og du sørger derfor for at al el bliver lavet ordentligt og i høj kvalitet.

Har du hang til fiskeri eller jagt, har du rig mulighed for at dyrke din hobby i fritiden. Endelig trives du med at arbejde i en kultur, som er anderledes end Danmark – hvor du ikke kan forlade byen med mindre du sejler eller flyver, men hvor du til gengæld kan få et stort socialt og fagligt udbytte.


Jobindex, 24. august
Grønlands SelvstyreInuili søger faglærere - Genopslag

Grønlands Selvstyre

Vore procesteknikere har brug for 2 talentfulde og erfarne faglærere til at undervise i relevante fag indenfor fiskerierhvervet.

Personlige kvalifikationer

 • Du sætter effektivitet, ansvarlighed og stolthed i højsædet
 • Du kan lide at arbejde med mange og forskellige unge mennesker
 • Du er engageret i arbejdet med problemløsning og optimeringer sammen med dine kolleger

Skolen tilbyder

 • Et selvstændigt og udfordrende job i en spændende og dynamisk hverdag
 • Dygtige og engagerede elever og kolleger
 • Gode muligheder for pædagogisk, faglig og personlig udvikling samt efter- og videreuddannelse.

Jobindex, 20. august
Grønlands SelvstyreAdjunkt/lektor i Kulturhistorie

Grønlands Selvstyre

Der opslås en stilling som adjunkt / lektor i Kulturhistorie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Instituttet for Kultur, Sprog og Historie ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie.

Ansøgere skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på mindst adjunktniveau.

Stillingen indbefatter undervisning, herunder vejledning og eksamination, samt forskning og formidling. Ud over undervisning, forskning og formidling forventes den ansatte at deltage i det administrative og kollegiale samarbejde.


Jobindex, 20. august
Grønlands SelvstyreJournalister til Radioavisen og Qanorooq

Grønlands Selvstyre

Råstoffer, klima, forandringer og selvstændighed. Det er nogle af de emner, du kommer til at beskæftige dig med, hvis du er en af de journalister, vi søger til KNRs Radioavis og Qanorooq (TV-avis) i Nuuk.

Da 2 af vores journalister har søgt nye udfordringer søger vi hermed en journalist til Radioavisen og en journalist til Qanorooq. Stillingen i Radioavisen kræver, at du kan afvikle Radioavisen på korrekt Grønlandsk. Det er en fordel, hvis man er dobbeltsproget.

Radioavisen og Qanorooq er førende i det grønlandske nyhedslandskab. Op mod 75 procent af befolkningen lytter og ser udsendelserne hver dag.

Radioavisen laver timenyheder fra syv morgen til 20 aften, ligesom vi leverer nyheder til vores hjemmeside knr.gl. Qanorooq producerer én TV-avis dagligt og 25 minutter til DR en gang om ugen.


Jobindex, 20. august
EYEY Nuuk søger erfaren revisor

EY

Har du ambitioner og vil være en del af et stort internationalt netværk

Så er din fremtidige adresse hos EY i Nuuk. Vi udvider hele tiden vores aktiviteter og derfor har vi brug for dig, som er forretningsorienteret, har ambitioner, et stærkt drive og sætter høj faglighed og gode relationer øverst på agendaen.

Vi søger en revisor med fokus på revision, ledelsesrådgivning, regnskabsudarbejdelse samt skat til EY’s grønlandske kontor. Vores grønlandske kontor er placeret i Nuuk, men vi betjener kunder over hele Grønland.

Opgaverne vil omfatte planlægning og udførelse af revision, opstilling af årsrapporter samt selvangivelser, rådgivning omkring tilrettelæggelse af processer mv. Vi benytter EY’s globale programmer til udførelse og dokumentation af vores arbejde.


EY, 19. august
Grønlands SelvstyreAdjunkt/lektor i journalistik & medier

Grønlands Selvstyre

Ved Afdeling for Journalistik (TI), der hører under Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) i Nuuk, er en stilling som adjunkt/lektor i journalistik & medier, ledig til besættelse pr. 1. oktober 2015 eller efter nærmere aftale.

TI søger en medarbejder, der har indgående kendskab, viden og praktisk erfaring i det journalistiske håndværk og medier.

Du skal være indstillet på fleksibilitet i arbejdsopgaverne, der både omfatter research, undervisning, produktion af undervisningsmateriale- og planer, vejledning og eksamination. Gode sprogkundskaber og en god formuleringsevne er naturlige krav i faget.


Jobindex, 18. august
Grønlands SelvstyreInuili søger faglærere

Grønlands Selvstyre

Erhvervsskolen for fødevareuddannelserne i Grønland, INUILI i Narsaq, søger faglærere til at undervise på grundforløbet Mad til mennesker og hovedforløbet for ernæringsassistenter.

Personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at formidle dit fag
 • Du er god til at arbejde med mange og forskellige unge mennesker og dygtige kolleger i et aktivt uddannelsesmiljø
 • Du trives i et miljø, der bygger på samarbejde i teams, fleksibilitet, innovation, ansvar, godt humør og et positivt livssyn.

Skolen tilbyder

 • En nyrenoveret arbejdsplads med kantinedrift, SP-elever og undervisning
 • Et selvstændigt og udfordrende job i en spændende og dynamisk hverdag
 • Dygtige og engagerede elever og kolleger

Jobindex, 18. august
Grønlands SelvstyreRegnskabschef for Landskassen

Grønlands Selvstyre

Vi søger en ny chef til ultimo 2015 at overtage Landskassens regnskab og ledelsen af Den centrale Regnskabsafdeling (DcR). Et spændende og ansvarsfuldt job, hvor kontinuerlig udvikling af både afdeling og processer er en del af hverdagen. Organisatorisk vil du være placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen under Finansdepartementet.

DcR består af tre kontorer, og har pt. 38 medarbejdere, opdelt i debitor-/kreditorbogholderi, finans-/specialbogholderi samt kontoret for regnskabsudvikling.

DcR´s hovedopgaver er:

 • Udarbejdelse af Landskassens årsregnskab
 • Regelfastsættelse for og vejledning af Grønlands Selvstyres enheder
 • Udvikling og etablering af effektive, brugervenlige forretningsgange

Jobindex, 18. august
Hartmanns A/SPisiniarfiup pisortaanut sungiussisimasumut unammillernartut nutaat

Hartmanns A/S søger for Kalaallit Nunaanni Brugseni

Kalaallit Nunaanni Brugseni sinnerlugu Hartmanns pissarsiuussisoralugu kujataani, Nanortalimmi, pisiniarfiup pisortassarsiorpoq. Pisiniarfimmi nutarterneqaqqammersimasumi kusanartumilu ingerlariaqqinnissamut sunneeqataanissat periarfissarissavat. Pisiniarfik 700 m2-nik angissuseqarpoq, ukiumullu 30-40 mio. koruuninik kaaviiaartitaqarluni.

Suliassat pingaarnerpaaq tassaassaaq pisiniarfimmi ingerlatsinerup tuniniaanerullu ineriartortinnissaa, kiisalu sulisut 18-20-it aqunnissaat.

Suliassatit tassaassapput:

 • Savituumik niueruminartumillu pisiniarfiup ataavartumik pisiniartartuinut saqqummiinissamik isumaginninneq
 • Suliumatussutsip qaffasissup ataavartinnissaa, pisiniallu pingaartinneqarnissaat, taamaalillutik pisiniat tikilluaqqusaasutut misigitissallugit uteqqittarniassammata

Hartmanns A/S, 18. august
Grønlands SelvstyrePædagog søges til Qiimaneq

Grønlands Selvstyre

Afdelingen er et landsdækkende tilbud for voksne med autismespektrumforstyrrelse under Angerlarsimaffik Uulineq.

Her er særdeles gode muligheder for at have indflydelse på udviklingen af tilbuddet samt muligheder for at skabe faglig vækst indenfor autismepædagogik i Grønland.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøger:

 • Uddannet pædagog, gerne med videreuddannelse indenfor specialpædagogik
 • Har viden og erfaring om målgruppen
 • Positiv og udviklingsorienteret
 • Gode IT-kundskaber

Jobindex, 17. august
Annonce:
Mentorix ApS
1 til 20 af 95 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.