1 til 20 af 76 resultater.

Dine valg

 • FjernGrønland

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Få en CV-profil og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Hartmanns A/SKNR pisortassarsiorneqarpoq

Hartmanns A/S søger for kunde

KNR pisortassarsiorneqarpoqAqutsisoq aaqqissueriallaqqissooq, Kalaallit Nunaanni kulturikkut inuiaqatigiinnut kiffartuussinermik ingerlatsinissamut ineriartortitsinissamullu qulakkeerinnittussaq ujartorneqarpoq. Suliassarissavat KNR-ip anguniagaata eqquutsinnissaa:

”KNR-ip anguniagaraa Kalaallit Nunaanni najugaqartunut tamanut naapiffiunissani, kiisalu nunap oqaluttuarisaanera, kulturia, oqaatsit, naleqartitat ileqqullugu toqqammavigalugit inuiaqatigiit kalaallit ineriartortissallugit.”

Naatsorsuutigaarput:

 • Kalaallit anersaavat immikkuullarissoq paasisimallugulu pingaartissagit, Kalaallit Nunaatalu avataani pisut allanngorartut malillugit naleqqussartarnissamik paasinnissimanissat.
 • Kinaassutsit, piumassutsit aaqqissueriallaqqissutsillu atorlugit KNR-ip sulisuinut aqqutissiuisinnaanissat.
 • Nunarsuarmioqataasutut niuernikkullu unamminartulimmi KNR-ip piareersimajuarnissaanut siuttuunissat.

Hartmanns A/S, 19. december
Hartmanns A/SDirektør søges til KNR - Grønlands kulturbærende institution

Hartmanns A/S søger for kunde

En organisatorisk stærk leder, der skal sikre fremtidig drift og udvikling af Grønlands kulturbærende public service station. Din opgave bliver at forfølge KNRs mission:

”Det er KNR´s mission at være et fælles mødested for alle i Grønland og at udvikle det grønlandske samfund med afsæt i landets historie, kultur, sprog, værdier og normer”.

Dette forudsætter, at du:

 • Forstår og favner den grønlandske sjæl og særlige ånd, samt forstår at agere i forhold til, at verden flytter sig udenfor Grønland
 • Med din personlighed, engagement og dit stærkt organisatoriske talent tydeligt viser retningen for KNRs medarbejdere
 • Kan stå i spidsen for, at KNR er rustet til globaliseringen og et konkurrencepræget marked

Hartmanns A/S, 19. december
Grønlands SelvstyreAC-fuldmægtig til søfartsområdet

Grønlands Selvstyre

Afdelingen for Infrastruktur søger en ny kollega, der primært skal varetage opgaver indenfor søfartsområdet.

Vores nye kollega skal være med til at realisere målsætningerne på søfartsområdet såvel gennem samarbejde på tværs af Grønlands Selvstyre som sammen med eksterne samarbejdspartnere.

Afdelingen for Infrastruktur indgår som én af fem afdelinger under Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur.

Infrastrukturafdelingen består af 5 AC-fuldmægtige, en chefkonsulent samt en afdelingschef, og vi varetager opgaver indenfor søfart, luftfart, havne, telekommunikation og forsyning mht. varer og post.

Dine opgaver vil primært relatere sig til infrastrukturen med fokus på søfartsopgaver, men da vi er en lille enhed, er samarbejde og fleksibilitet på tværs en forudsætning.


Jobindex, 19. december
Grønlands Selvstyre4 psykologer søges til vores nye landsdækkende Social- og Psykologisk Rådgivning i Grønland

Grønlands Selvstyre

Vil du være en del at et nyt hold af medarbejdere i den nye landsdækkende Social- og Psykologisk Rådgivning - i daglig tale Studenterrådgivningen - i Grønland? Vil du være med til at sætte dit præg på en organisation i udvikling? Og vil du være med i udviklingen af rådgivnings- og behandlingstilbuddene for alle under uddannelse og borgere i Piareersarfiit-forløb i Grønland?

Den landsdækkende Social- og Psykologisk Rådgivning er et offentligt tilbud i det nyetablerede Nationale Vejledningscenter under Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling. Social- og psykologisk Rådgivning består af 5 rådgivningshuse fordelt i de største uddannelsesbyer. Det er vores formål at yde gratis social og psykologisk rådgivning og behandling individuelt og i gruppe.


Jobindex, 18. december
Grønlands PolitiAdministrative medarbejdere

Grønlands Politi

Vi søger en medarbejder, der er kontoruddannet og som har lyst til at indgå i en travl hverdag. En medarbejder, som synes, det er spændende, at vores opgaver er mange og forskellige, så dagene aldrig virker ens. Vi forventer, at du vil tage del i vores team på politistationen.

Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, og da vi dagligt er i kontakt med udlændinge, både telefonisk og personligt, er det også en fordel, hvis du behersker engelsk på et lettere samtaleniveau.

Til gengæld tilbyder vi en stilling i en lille afdeling, hvor vi værdsætter det sociale, hjælper hinanden og hvor vi hele tiden lærer nyt.


Rigspolitiet, 18. december
Union Engineering a/sCommissioning Engineers

Union Engineering a/s

Maskinmester

Union Engineering a/s

Dine primære arbejdsopgaver indebærer bla. grundig projektforberedelse, supervision af installationen, idriftsætning og opstart af CO2-anlægget, træning af kundens personel samt gennemførelse af en performance test med henblik på en projektoverdragelse til kunden. I forbindelse hermed varetager du ofte ledelse af underleverandører, afholder løbende projektrapportering og deltager i relevante projektmøder hos kunden.

Periodevis arbejder du også med reparationer, vedligeholdelse og servicearbejde samt troubleshooting på eksisterende anlæg. Da der er tale om store procesanlæg, må du påregne en årlig rejseaktivitet på mindst 180 dage. Som udgangspunkt møder du ikke op på Union imellem rejser, men du skal dog stå til rådighed. Du kan se frem til et meget tæt samarbejde med en række dygtige kolleger på tværs af hele organisationen.

Union Engineering a/s

Jobindex, 18. december
Grønlands SelvstyreJurist

Grønlands Selvstyre

Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug består af 7 afdelinger, hvor juridisk afdeling er en afdeling, som består af tre medarbejdere samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste arbejdsopgaver er ajourføring af lovgivningen indenfor fiskeriområdet, veterinærområde samt juridisk betjening og rådgivning til departementets andre afdelinger.

Stillingen som jurist i departementet omfatter bl.a.

 • Indgåelse i teamet af jurister i departementet
 • Udarbejdelse og revision af; love, forordninger samt bekendtgørelser m.v.
 • Fortolkning af lovgivning
 • Konkret juridisk sagsbehandling (f.eks. klagesager, sager om aktindsigt, politisager, Ombudsmandssager, udarbejdelse af juridiske notater til departementets ansatte)

Jobindex, 18. december
Grønlands SelvstyreØkonom til samfundsøkonomisk styring og analyser

Grønlands Selvstyre

Du har en stærk analytisk profil samt lysten til at præge en funktion i udvikling.

Din primære opgave bliver at medvirke til samfundsøkonomisk styring via central budgetopfølgning for Grønlands Selvstyre. Du skal have en løbende og tæt dialog med de ansvarlige i enhederne i Selvstyret. Endvidere skal du være med til at identificere risici for budgetoverskridelser samt give centrale og decentrale ansvarlige overblik over hvilke midler, der er til rådighed fremadrettet.

Den økonomiske indsigt, du opnår i forbindelse med budgetopfølgning, skal du aktivt anvende i forhold til Selvstyrets strategiske indkøb. Dette skal ske ved, at du i samarbejde med Strategisk Indkøb skal analysere og finde mulige besparelser.


Jobindex, 18. december
Grønlands SelvstyreMinistersekretær for Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

Grønlands Selvstyre

Ministersekretæren er organisatorisk placeret i Departementet og skal løse følgende opgaver:

 • Udarbejde udkast til oplæg, taler, notater, pressemeddelelser m.v. for Medlem af Naalakkersuisut.
 • Bistå Medlem af Naalakkersuisut med at svare på mundtlige og skriftlige henvendelser
 • Varetage sagsbehandling for Medlem af Naalakkersuisut.
 • I samarbejde med de øvrige medarbejdere i Ledelsessekretariatet tilrettelægge møder og rejser for Medlem af Naalakkersuisut.

Jobindex, 18. december
Grønlands SelvstyreStudentermedhjælper

Grønlands Selvstyre

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger en hjælpsom og arbejdsom studentermedhjælper. Styrelsen omfatter mange forskellige fagområder, såsom Telestyrelsen, Radioforvaltningen, 5 forskellige ankenævn og klageudvalg samt forbruger- og konkurrenceområderne. Du vil således blive en del af et meget forskelligartet og dynamisk arbejdsmiljø.

Du vil som studentermedhjælper blive tilknyttet Ankecentret, hvor du vil arbejde tæt sammen med især centrets kontorfuldmægtig og med socialkonsulenten.

Du vil primært skulle arbejde med forberedelse af sager for Det Sociale Ankenævn. Udover at være med til at gøre en forskel for mange borgere i landet, vil du få praktisk kendskab til sociale forhold – noget du ganske givet kan bruge fremadrettet.


Jobindex, 18. december
Grønlands SelvstyreInuili søger faglærer

Grønlands Selvstyre

Vores procesteknikere har brug for en talentfuld og erfaren faglærer til at undervise i relevante fag indenfor fødevareområdet.

Personlige kvalifikationer

 • Du sætter effektivitet, ansvarlighed og stolthed i højsædet
 • Du kan lide at arbejde med mange og forskellige unge mennesker
 • Du er engageret i arbejdet med problemløsning og optimeringer sammen med dine kolleger

Skolen tilbyder

 • Et selvstændigt og udfordrende job i en spændende og dynamisk hverdag
 • Dygtige og engagerede elever og kolleger
 • Gode muligheder for pædagogisk, faglig og personlig udvikling samt efter- og videreuddannelse.

Jobindex, 18. december
Grønlands SelvstyreAC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre

MIO – Grønlands Børnerettighedsinstitution - søger en dygtig AC’er til at sætte børns vilkår på dagsordenen.

Vi søger en AC´er med gåpåmod, en skarp pen, analytisk sans og gerne erfaring med kommunikation.

Du vil bl.a. få følgende opgaver:

 • At udarbejde skarpe høringssvar, strategidokumenter samt pressemateriale
 • At arbejde analytisk med f.eks. materiale fra vores kommende spørgeskemaundersøgelse blandt børn
 • At tilrettelægge projekter og undersøgelser
 • At udarbejde fondsansøgninger og evalueringer til MIO’s projekter

Jobindex, 16. december
Grønlands SelvstyreFaglærer

Grønlands Selvstyre

Grønlands Handelsskole, Nuuk, søger engagerede undervisere. Vil du være med til at uddanne Grønlands ungdom?

Grønlands Handelsskole i Nuuk søger undervisere, der er interesseret i et teambaseret arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er kompetence og samarbejde. Vi søger personer med bred faglig og sproglig baggrund, der primært kan dække undervisning på nedenstående fagområder:

 • Dansk - på alle niveauer
 • Engelsk - på alle niveauer
 • International Handel B-niveau
 • Samfundsøkonomi (svarende til diplom-niveau)
 • Erhvervsøkonomi – på alle niveauer

Jobindex, 15. december
Grønlands SelvstyreSekretariatschef

Grønlands Selvstyre

Ved Oqaasileriffik/Grønlands Sprogsekretariat i Nuuk er stillingen som sekretariatschef ledig til besættelse pr. senest 10. marts 2015 eller efter nærmere aftale.

I sekretariatet er der 5 AC-stillinger, et antal uddannelsesstillinger, samt et antal gæsteforskere mv.

Sekretariatschefen har det faglige og økonomiske ansvar for institutionen, som referer til ressortområdet for kultur. Lovgrundlag for sekretariatets arbejde er lov om Grønlands Sprognævn og Lov om Grønlands Stednavnenævn.


Jobindex, 15. december
Callesen Consulting
Campus Kujalleq i Grønland søger gymnasielærer i billedkunst

Callesen Consulting søger for Campus Kujalleq i Julianehåb, Grønland

Campus Kujalleq i Qaqortoq (Julianehåb) har pr. 1. januar 2015 en fuldtidsstilling ledig i billedkunst. Qaqortoq i Sydgrønland er hovedby og hjemsted for unge studerende og indehaver af prædikatet ”en af Grønlands mest charmerende og smukke byer”.

På Campus Kujalleq lægger vi vægt på høj faglighed, sammenhæng mellem teori og praktik og arbejder med et udviklende studiemiljø.

Mere uddybende bør du

 • beherske grundlæggende teorier og metoder inden for billedkunst (herunder malerkunst, nyere medier, skulptur og installation), arkitektur samt andre visuelle fænomener med relevans for kunstfaglige problemstillinger
 • have kendskab til emneområderne kunsthistoriografi og museologi
 • have solid kunsthistorisk viden om samtidskunst og kunst fra tidligere perioder, herunder også kunst fra andre kultursfærer end den vestlige
Callesen Consulting

Jobindex, 15. december
Callesen Consulting
Campus Kujalleq i Grønland søger gymnasielærer i engelsk

Callesen Consulting søger for Campus Kujalleq i Julianehåb, Grønland

Campus Kujalleq i Qaqortoq (Julianehåb) har pr. 1. januar 2015 en fuldtidsstilling ledig i engelsk. Qaqortoq i Sydgrønland er hovedby og hjemsted for unge studerende og indehaver af prædikatet ”en af Grønlands mest charmerende og smukke byer”.

På Campus Kujalleq lægger vi vægt på høj faglighed, sammenhæng mellem teori og praktik og arbejder med et udviklende studiemiljø.

Mere uddybende går stillingen ud på at:

 • kunne kommunikere mundtligt og skriftligt i en varieret og situationstilpasset form på fremmedsproget
 • kunne analysere sproglige udsagn med henblik på at kunne give sproglig vejledning på et systematisk grundlag (fonetik, grammatik, semantik og pragmatik)
 • kunne oversætte en tekst fra fremmedsproget til modersmål og fra modersmål til fremmedsproget
Callesen Consulting

Jobindex, 15. december
Air GreenlandMaintenance Supervisor (Genopslag)

Air Greenland, Nuuk

Til vores tekniske afdeling søger vi to Maintenance Supervisors med tiltrædelse den 1. februar eller efter aftale.

Du vil indgå i et team på i alt 4 personer, som sørger for at planlægge, lede og fordele arbejdet på de tildelte luftfartøjer med ansvar for at det sker i henhold til gældende procedurer. Arbejdstiden er roterende skift på daghold, aftenhold og i weekender/helligdage.

Maintenance Supervisor har til opgave at planlægge, administrere og distribuere arbejdsopgaver indenfor dagligt flyvedligehold, samt:

 • Sikre at de nødvendige ressourcer er tilgængelige for at kunne udføre det planlagte arbejde, inklusive reservedele og værktøj.
 • Sørge for at personaleressourcer udnyttes optimalt.
 • Sikre den daglige dokumentation og rapportering udføres tilfredsstillende, herunder overlevering, tidsregistrering samt rapportering ved driftsforstyrrelser og afvigelser/hændelser.

Jobindex, 12. december
Grønlands SelvstyreCampus Kujalleq søger lærer

Grønlands Selvstyre

Campus Kujalleq i Qaqortoq søger pr. 1. januar 2015 en underviser.

Qaqortoq i Sydgrønland er hovedby og hjemsted for unge studerende og indehaver af prædikatet ”en af Grønlands mest charmerende og smukke byer”.

En stilling med mange udfordringer
På Campus Kujalleq lægger vi vægt på høj faglighed, sammenhæng mellem teori og praktik og arbejder med et udviklende studiemiljø.

Du skal have lyst til at engagere dig i arbejdet med unge mennesker. Du skal have mod på at møde dem, hvor de er, og du skal have styrke og energi til at følge dem og udfordre dem på deres vej fra folkeskoleelever til de bliver studenter. Dette indebærer, at du er selvstændig og ansvarsbevidst.


Jobindex, 11. december
NukissiorfiitDistriktschef til Avaanna

Nukissiorfiit

Har du mod på store udfordringer i smukke omgivelser?
Vil du være med at fortsætte udviklingen af distrikt Avaanna?
Så se med her:

Nukissiorfiit søger en distriktschef, der kan skabe en sund og effektiv drift samt implementering af den strategi, der udvikler os til en endnu mere effektiv og bæredygtig virksomhed.

Som distriktschef får du en væsentlig rolle for virksomhedens fortsatte udvikling. Du indgår i det strategiske og taktiske ledelseslag, og sikrer udvikling af både organisationen og de tekniske løsninger i eget distrikt samt på tværs af distrikter. Du referer direkte til den tekniske direktør på hovedkontoret, og vil i samarbejde med ledergruppen udgøre den strategiske og taktiske ledelse i Nukissiorfiit.


Jobindex, 10. december
Grønlands SelvstyreVejleder

Grønlands Selvstyre

Vejleder til Center for National Vejledning søges med start den 1. januar 2015 eller efter nærmere aftale.

Vil du være med til at udvikle uddannelsesvejledningsområdet og sikre, at unge træffer de rigtige valg for deres fremtid?

Flere og flere unge søger uddannelse, og der arbejdes på udvikling og forandring inden for de forskellige uddannelsesområder, så der sikres solide og fremtidssikrede uddannelser. Derfor er der et øget behov for, at vejledningen omkring de mange og nye muligheder prioriteres.

Center for National Vejledning søger derfor en fremsynet og handlekraftig medarbejder til at sikre arbejdet med vejledning og optag på uddannelserne samt medvirke til at skabe udvikling og sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsessystemet.


Jobindex, 9. december

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
1 til 20 af 76 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.