1 til 20 af 120 resultater.
Royal Greenland
Teknisk ansvarlig Kangaatsiaq

Royal Greenland, Ilulissat

Ansvar:

 • At al teknik til hver en tid er fuld operationel og sikkerhedsmæssigt i forsvarlig stand samt at den nødvendige/påkrævede dokumentation er til stede.
 • At fabrikken og dens udstyr til hver en tid opfylder de relevante myndighedskrav.
 • At budgetter overholdes samt løbende budgetopfølgning, herunder udarbejdelse af eventuelle afvigelsesforklaringer i forbindelse med månedlig økonomigennemgang.
 • At optimere udnyttelse af ressourcerne
 • At aftalt arbejde udføres til tiden og til optimal kvalitet.
 • Bygdernes anlæg.(Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk, Attu og Ikamiut)
 • At medvirke ved inspektioner af fabrikkens bygninger.

Royal Greenland, 7. juli
Grønlands SelvstyreAC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur (ISAN) søger en AC-fuldmægtig til LedelsessekretariatetLedelsessekretariatet er én ud af 4 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg og infrastruktur.

Dine ansvarsområde vil primært være:

 • koordinering af departementets sager til Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • koordinering og udarbejdelse af besvarelse af høringer i departementet
 • koordinering og varetagelse af relevante opgaver i tværdepartementale arbejdsgrupper
 • varetagelse af personalerelaterede spørgsmål for hele departementsområdet i samarbejde med Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA)

Jobindex, 7. juli
Grønlands SelvstyreAC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur (ISAN) søger en AC-fuldmægtig til Bolig- og Ejendomsafdelingen

Bolig- og Ejendomsafdelingen (BEA) er én ud af 4 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg og infrastruktur. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet.

Dine ansvarsområder vil primært være:

 • forsikringsområdet, herunder kontakt til Selvstyres forsikringsmæglere
 • informationsvirksomhed internt i Selvstyret omkring Selvstyrets forsikringsordninger
 • køb og salg af ejendomme, herunder beslutningsoplæg inden for de givne bemyndigelsesrammer

Jobindex, 7. juli
Permagreen Grønland A/S
Permagreen logo Projektchef til opførelse af ny anstalt i Nuuk

Permagreen Grønland A/S

Til vores afdeling i Nuuk søger vi fra 1. august en erfaren projektchef til styring af egenproduktion på anlæg, råhus og kompletteringsarbejderne.

Dine opgaver bliver:

 • Overordnet styring af projektøkonomi, tidsplan og andre ledelsesmæssige opgaver
 • Ledelse af mandskab gennem entrepriseledere samt formænd
 • Ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø
Permagreen Grønland A/S

Permagreen Grønland A/S, 7. juli
Permagreen Grønland A/S
Permagreen logo Entrepriseleder til vestkysten

Permagreen Grønland A/S

Vi har travlt på kysten og søger derfor en entrepriseleder til forskellige byggeopgaver.

Som entrepriseleder i Permagreen får du dine egne arbejdsopgaver, som koordineres i fællesskab med afdelingslederen. Du får således stort selvstændigt ansvar på dine opgaver, og vægten vil her være på styring af beton og tømrerarbejdet.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Ledelse af mandskab
 • Akkorderingsaftaler med eget mandskab
 • Kalkulation
Permagreen Grønland A/S

Jobindex, 7. juli
Qaasuitsup KommuniaAnlægskoordinator

Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat

Forvaltningen for Infrastruktur, Anlæg og Miljø i Ilulissat søger Anlægskoordinator pr. 1. september 2015 eller efter nærmere aftale, som leder af vores Anlægsafdeling.

Anlægskoordinatoren skal i forhold til gældende lovgivning samt politiske beslutninger sikre en fremadrettet og velovervejet udførelse af de opgaver, der hører under området, hvilket er varetagelse af anlægsprojekter og byggesagsbehandling i samarbejde med planafdelingen, samt opfølgning på igangværende opgaver.

Anlægskoordinator er ansvarlig for, at alle godkendte anlægsprojekter udbydes og efterfølgende realiseres. Anlægskoordinatoren har ligeledes ansvaret for, at opgaverne udføres i henhold til vedtagne budgetter, samt for den daglige drift i anlægsafdelingen, således arbejdet internt kan ske i god ro og orden.


Jobindex, 7. juli
Grønlands PolitiAssistent/overassistent til HR Administration

Grønlands Politi, Nuuk

HR Administrationen som er en del af Grønlands Politis administrative søjle, består af 4 medarbejdere der har det overordnede ansvar for al lokal personalemæssig administration, af såvel hjemmehørende politiuddannede som udsendte fra danske politikredse, kutterbesætninger, kommunefogeder og administrativt ansatte. Du kommer berøring med mange forskellige opgaver, hvor de primære er:

 • BI rapportering
 • Ledelsesinformation
 • Sagsbehandling af ansøgninger om diverse tjenestefriheder
 • Administration af personaleboliger i samarbejde med udlejer
 • Sagsbehandling af ansøgning om feriefrirejse
 • Systemmæssig administration vedr. forflyttelser, rekruttering, afsked, funktionstillæg m.fl.

Rigspolitiet, 3. juli
Grønlands SelvstyreKontorchef til indkøb, budgetopfølgning og indkvartering i Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre

Har du lyst til at stå i spidsen for et nyt kontor, hvor du skal arbejde med at udvikle strategisk indkøb for Selvstyret samt optimere central budgetopfølgning og midlertidig indkvartering - så er du personen vi søger.

Kontoret varetager opgaverne omkring strategisk indkøb, central budgetopfølgning samt administration af midlertidig indkvartering. Kontoret er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen, og består af en kontorchef og otte medarbejdere.


Jobindex, 2. juli
Grønlands SelvstyreErfaren projektleder (specialkonsulent) til Digitaliseringsstyrelsen

Grønlands Selvstyre

Vi søger lige nu en erfaren projektleder (specialkonsulent), der både skal deltage aktivt i udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for nye projekter og være nøgleperson i implementeringen. Vi forventer, at du arbejder systematisk, målrettet og kan samarbejde tillidsskabende med alle vores interessenter.

Det er afgørende at du er lydhør for lokale behov og har en fornemmelse for digitale potentialer. Du skal endvidere kunne vurdere økonomiske muligheder og risici i en offentlig sammenhæng.

Du har formentlig flere af nedenstående kvalifikationer:

 • Har minimum fem års dokumenteret erfaring med it-projektledelse
 • Konkret erfaring med at arbejde med implementering af digitaliseringsstrategier, gerne i det offentlige

Jobindex, 2. juli
Grønlands SelvstyreErfaren projektleder (specialkonsulent) til Digitaliseringsstyrelsen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

I Digitaliseringsstyrelsen søsætter og sikrer vi fælles projekter for den offentlige sektor og udvikler fælles standarder og koncepter. Alle tiltag funderes dybt i den offentlige forretning, fordi vi mener, at effektivisering går hånd i hånd med udvikling og innovation. I den ramme gennemfører vi strategiske analyser og projekter.

Vi søger lige nu en erfaren projektleder (specialkonsulent), der både skal deltage aktivt i udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for nye projekter og være nøgleperson i implementeringen. Vi forventer, at du arbejder systematisk, målrettet og kan samarbejde tillidsskabende med alle vores interessenter.

Det er afgørende at du er lydhør for lokale behov og har en fornemmelse for digitale potentialer. Du skal endvidere kunne vurdere økonomiske muligheder og risici i en offentlig sammenhæng.


Jobindex, 2. juli
Qaasuitsup KommuniaTekniker

Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia søger en tekniker til Ilulissat pr. 1. september 2015, eller efter nærmere aftale som medarbejder i vor anlægsafdeling.

Vi ønsker ansøgere med gode faglige kvalifikationer og med en uddannelsesmæssig baggrund som bygningsingeniør / bygningskonstruktør / tekniker eller lignende, som

 • har erfaring indenfor bygge- og areallovgivning.
 • kan projektere i mindre bygge og anlægsopgaver
 • har erfaring med tilsyn ved anlægsopgaver

Jobindex, 2. juli
Hartmanns A/SErfaren jurist til en spændende stilling i Nuuk!

Hartmanns A/S søger for kunde

Som Teleposts nye jurist kan du blive en værdsat kollega, ligesom du vil være en vigtig sparringspartner for selskabets forskellige afdelinger. Organisatorisk vil du indgå i Strategisk Sekretariat med reference til Strategidirektøren.

Som selskabets eneste jurist vil du være en vigtig sparringspartner for ledelsen og forretningsenhederne på bl.a. følgende områder:

 • Rådgivning inden for tele-, post-, forbruger- og konkurrencelovgivning
 • Rådgivning ift. leverandørkontrakter, kundevilkår m.m.
 • Rådgivning ift. personalejura

Hartmanns A/S, 1. juli
Qaasuitsup KommuniaByplanlægger i verdens største kommune

Qaasuitsup Kommunia

Vi har 1 ledig stilling som byplanlægger i Planafdelingen i Forvaltning for Anlæg og Miljø til Qaasuitsup Kommunia. Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. Vores dygtige medarbejder har valgt at søge nye udfordringer, derfor ønsker vi stillingen besat snarest muligt eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret på hovedkontoret i Ilulissat, hvor din nærmeste chef er Planchefen.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

 • At udmønte den nye digitale kommuneplan Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26.
 • At udarbejde kommuneplantillæg.
 • At udarbejde sektorplaner.
 • At udarbejde Planstrategi 2015.

Jobindex, 1. juli
Grønlands Selvstyre1-2 løncontroller til Lønkontor

Grønlands Selvstyre

Besidder du talforståelse ud over det sædvanlige, og har du viljen til at bidrage i et lønkontor i udvikling? Så har vi jobbet til dig.

Controllerfunktionen refererer direkte til kontorchefen for lønkontoret i Økonomi- og Personalestyrelsen og indgår i tæt samarbejde med Den centrale Regnskabsafdeling og Selvstyrets eksterne revision.

Du bliver en del af et seriøst servicekontor med 19 dygtige medarbejdere fordelt på 3 funktioner, Lønservice for måneds- og timelønnet, Controllerfunktionen og Lønteknik.Lønkontoret varetager lønbehandling for Grønlands Selvstyre samt en række eksterne kunder.

Der er tale om en selvstændig stilling, hvor du skal have fokus på detaljer og kunne arbejde indenfor deadlines. Vi stiller store krav til din faglige ekspertise og selvdisciplin.


Jobindex, 1. juli
Permagreen Grønland A/S
Permagreen logoTømrer/tømrersjak søges til Nuuk

Permagreen Grønland A/S

I vores hovedafdeling i Nuuk har vi travlt med en række nybyggeri og søger derfor nu erfarne og selvkørende tømrere, der måske også er vant til at arbejde sammen i et sjak, til at løfte nogle af vores opgaver.

Derfor får vi brug for dig, hvis du:

 • har lyst til at arbejde i det arktiske og opleve Grønland
 • har bred håndværksmæssig erfaring som tømrer og har arbejdet som tømrer de sidste 5 år
 • har et godt humør og har lyst til at arbejde sammen med andre
Permagreen Grønland A/S

Permagreen Grønland A/S, 29. juni
Grønlands SelvstyreFaglærer til Grønlands Maritime Center i Nuuk - barselsvikariat

Grønlands Selvstyre

Om Stillingen

 • En spændende og varierende stilling med fokus på undervisningen.
 • Et udfordrende job med mange samarbejdspartnere inden for det maritime miljø.
 • Et godt arbejdsklima hvor samarbejde og udvikling er nøgleord.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet skibsfører, skibsofficer.
 • Har aktiv baggrund fra den maritime branche, hvor du har sejlet i handels- eller fiskerflåde.
 • Har erfaring med brug af simulatorer.

Jobindex, 29. juni
Grønlands PolitiStyrmand til politikutteren SISAK (OXYW)

Grønlands Politi

Som styrmand skal du være i besiddelse af gyldigt sønæringbevis som bedstemand eller Bedstemand i fiskeskibe.

Hvis du har et sønæringsbevis som kystskipper eller fiskeskipper af 3. grad, er det en fordel men ikke et krav.

Derudover skal du have følgende gyldige certifikater/beviser:

 • GMDSS Radiocertifikat LRC eller højere
 • ARPA/ECDIS
 • Røgdykker-kursus
 • Søfartsbog opdateret med tidligere tjeneste

Rigspolitiet, 25. juni
Royal Greenland
Genopslag - Royal Greenland A/S søger en teknisk chef til Ilulissat

Royal Greenland

Royal Greenland A/S søger en ledelsesmæssig stærk teknisk chef.

Du får ansvaret for ledelse af 12 medarbejdere i teknisk afdeling. I vil sammen sørge for, at teknik og bygninger samt køretøjer både på Ilulissat fabrik samt i bygderne Saqqaq, Qeqertaq og Qaanaaq til hver en tid drives optimalt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Du kommer til at referere til fabrikschefen og indgår i ledergruppen. Du skal regne med flere rejsedage om året, ud til bygderne.


Royal Greenland, 25. juni
Royal Greenland
Genopslag - Royal Greenland A/S søger en fabrikschef til Ilulissat

Royal Greenland

Royal Greenland A/S søger en stærk og resultatorienteret fabrikschef som er i stand til at klare de udfordringer, som følger med det totale fabriksansvar som øverste ansvarlige for en produktionsenhed som er i rivende udvikling.

Du får det overordnede ansvar for fabrikkens resultater, herunder udbytte, forbrug og omkostninger/indtjening. Det bliver dit ansvar at sikre den fortløbende optimering af ressourceudnyttelse og produktionsoutput i forhold til tilgængelige råvarer, kapacitet, produktionsplaner og kvalitetskrav.

Du får endvidere det overordnede ledelsesansvar, herunder coaching og videreudvikling af ledergruppen samt øvrige medarbejdere.


Royal Greenland, 25. juni
Grønlands SelvstyreLaborant & biolog

Grønlands Selvstyre

Vore procesteknikere har brug for 2 talentfulde og erfarne faglærere til at undervise i relevante fag indenfor fiskerierhvervet.

Personlige kvalifikationer

 • Du sætter effektivitet, ansvarlighed og stolthed i højsædet
 • Du kan lide at arbejde med mange og forskellige unge mennesker
 • Du er engageret i arbejdet med problemløsning og optimeringer sammen med dine kolleger

Skolen tilbyder

 • Et selvstændigt og udfordrende job i en spændende og dynamisk hverdag
 • Dygtige og engagerede elever og kolleger
 • Gode muligheder for pædagogisk, faglig og personlig udvikling samt efter- og videreuddannelse.

Jobindex, 25. juni
Annonce:
1 til 20 af 120 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.