1 til 20 af 102 resultater.
Grønlands PolitiAdministrativ medarbejder

Grønlands Politi, Kujataa

Grønlands Politi søger en kontorassistent med start 1. juli 2015 eller snarest herefter.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Telefonomstilling
 • Kundebetjening
 • Regnskaber
 • Journalføring
 • Bødefogedsager
 • Andet forefaldende kontorarbejde

Rigspolitiet, 22. maj
Grønlands SelvstyreVi har en tidsbegrænset stilling som underviser på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet Ilisimatusarfik

Grønlands Selvstyre

Kan du lide at arbejde med studerende? Har du lyst til at prøve kræfter af med undervisning på sygeplejerskeuddannelsen i en periode? Vil du være med til at mindske gabet mellem teori og praksis?

Arbejdsopgaver

 • undervisning i sygeplejefagets teori og metode, inden for grundlæggende sygepleje
 • undervisning i klinisk sygepleje
 • vejledning i opgaveskrivning på det grundlæggende niveau
 • samarbejde med praktiksteder og med studerende i praktik
 • planlægnings- og udviklingsopgaver.

Jobindex, 20. maj
Grønlands SelvstyreAfdelingschef for Serviceafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen

Grønlands Selvstyre

Afdelingschefen skal lede og koordinere 3 kontorers opgaver, der omfatter følgende overordnede arbejdsopgaver og ansvarsområder:

 • Tolkeservice i Selvstyret
 • Udbud og støtte indkøb i Selvstyret i overensstemmelse med Grønlands Selvstyres indkøbsstrategi
 • Midlertidig indkvartering som også omfatter vakantboliger
 • Drift og vedligehold af Selvstyrets administrative bygninger i Nuuk

Jobindex, 19. maj
Grønlands SelvstyreJournalister til Radioavisen

Grønlands Selvstyre

Råstoffer, klimaforandringer og selvstændighed. Det er nogle af de emner, du kommer til at beskæftige dig med, hvis du er en af de to journalister, vi søger til KNR’s Radioavis i Nuuk. Den ene stilling er et barselsvikariat.

Stillingerne kræver at du kan afvikle Radioavisen på korrekt dansk. Det er dog en fordel at være dobbeltsproget.

Vi vil give befolkningen de bedste, vigtigste og de rigtigste nyheder om ind- og udland, og hvis du vil være med, så forventer vi til gengæld, at du:

 • er uddannet journalist eller lignende
 • er engageret og fleksibel
 • har store samarbejdsevner, godt humør og kritisk sans

Jobindex, 19. maj
Grønlands SelvstyreUnderviser

Grønlands Selvstyre

Vil du være med til at uddanne Grønlands ungdom?

Grønlands Handelsskole i Nuuk søger underviser, der er interesseret i et teambaseret arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er kompetence og samarbejde.

Vi søger en person med bred faglig og sproglig baggrund, der primært kan dække undervisning på nedenstående fagområder:

 • IT (AU-niveau)
 • Samfundsøkonomi (svarende til diplom-niveau)
 • Erhvervsøkonomi (AU-niveau)
 • Personalejura i den offentlige sektor
 • Transport og jura (AU-niveau)

Jobindex, 19. maj
Grønlands SelvstyreNaturen er det mest dyrebare, vi har, vil du arbejde med natur og klimatilpasning?

Grønlands Selvstyre

I Grønland lever vi tæt på naturen, og vores samfund afhænger af de naturgivne ressourcer. Klimaforandringerne påvirker vores natur og vores unikke biodiversitet. Arter kan forsvinde og nye komme til. En stor evaluering af den arktiske biodiversitet (Arctic Biodiversity Assessment) har påvist, at klimaforandringerne udgør den største udfordring for den arktiske biodiversitet.

En af dine opgaver bliver den nationale opfølgning på evalueringens anbefalinger - i tæt samarbejde med både interne og eksterne aktører. Derudover kommer du til at beskæftige dig bredt med naturforvaltning, som er en kerneopgave for Selvstyret.

Klima-, Energi-, Natur- og Justitsafdelingen (KENJA) er en del af Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver inden for klima, energi, natur og justitsområdet.


Jobindex, 18. maj
Grønlands SelvstyreLønmedarbejder

Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre søger en lønssagsbehandler til Lønkontoret med placering i Økonomi- & Personalestyrelsen med tiltrædelse 1. juli 2015.

Lønkontoret varetager lønbehandling for Grønlands Selvstyre samt en række eksterne kunder. Lønkontoret er fordelt på 3 funktioner. Kontoret ledes af kontorchefen. Controllerfunktionen består af 3 personer, 11 lønmedarbejdere i Lønservice og 3 medarbejdere arbejder med Lønteknik.

Lønmedarbejderens arbejdsopgaver er:

 • sagsbehandling af løn
 • lønkørsler
 • lønudbetaling

Jobindex, 18. maj
Kalaallit Nunaanni BrugseniFrugt- og grøntsalgsleder, Brugseni Grønland

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Brugseni Nuuk er Grønlands største og mest besøgte varehus. Varehuset har et bredt udvalg af såvel food som nonfood varer, samt stort bageri, slagteri og delikatesse. Butikken har et salgsareal på ca. 4.000 m2.

Der er tre Brugseni butikker i Nuuk, med en samlet omsætning på over 300 mio. kr

Nuuk er Grønlands hovedstad med 16.000 indbyggere. Her er højt til loftet og masser af muligheder for at opleve naturen, både til lands og til vands.

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Kalaallit Nunaanni Brugseni, 15. maj
Grønlands SelvstyreHR-chef i KTI Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Teknikimik Ilinniarfik, KTI søger en HR-chef, som er fysisk placeret i Sisimiut, til tiltrædelse pr. 1. august 2014 eller efter nærmere aftale.

Teknikimik Ilinniarfik varetager uddannelser indenfor EUD (Jern og Metal) i Nuuk, samt EUD (Bygge og Anlæg) Råstofskolen og Gymnasiet (GUX) i Sisimiut. Endvidere råder Teknikimik Ilinniarfik i Sisimiut over 365 kollegieværelser.

Stillingen som HR-chef giver dig mulighed for at spille en central rolle for den videre udvikling af Teknikikmik Ilinniarfik, KTI. Skolen er i positiv udvikling, og der venter nye, udfordrende projekter de kommende år. Det samlede personale udgør aktuelt ca. 140, hvoraf ca. 35 medarbejdere er ansat i Nuuk.


Jobindex, 15. maj
Grønlands SelvstyreAfdelingsleder/kontorleder i KTI Nuuk

Grønlands Selvstyre

KTI Nuuk i Jern og Metalskole, søger en afdelingsleder/kontorleder – der er interesseret i et teambaseret arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på kompetence og samarbejde.

Afdelingsleder/kontorleder har det daglige ansvar for, at skolens administrative og økonomiske rutiner gennemføres i overensstemmelse med de gældende regnskabsregulativer under Selvstyret. Normering i administrationen er p.t. udover afdelingsleder/kontorlederen, 4 kontorfuldmægtige – 1 overassistent – 1 TNI lærling. Afdelingsleder/kontorleder referer til uddannelseschefen i Nuuk, og herunder til specialkonsulent i Sisimiut, og skal i det daglige have et tæt samarbejde med disse.


Jobindex, 15. maj
Grønlands politiStyrmand til politikutteren SISAK III (OZQT)

Grønlands politi

Som styrmand skal du være i besiddelse af gyldigt sønæring bevis som bedstemand i fiskeskib.

Det vil være en fordel såfremt du har sønæringsbevis som kystskipper eller fiskeskipper af 3. grad.

Herudover skal du have følgende gyldige certifikater/beviser:

 • GMDSS Radiocertifikat LRC eller højere
 • ARPA/ECDIS
 • Røgdykker-kursus
 • Søfartsbog opdateret med tidligere tjeneste

Rigspolitiet, 13. maj
Grønlands SelvstyreAfdelingschef til Ledelsessekretariatet

Grønlands Selvstyre

En stilling som afdelingschef til Ledelsessekretariatet til varetagelse af service- og personaleområdet i departementet, er ledig til besættelse pr. 8. juni 2015 eller snarest efter aftale. Ledelsessekretariatet varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg og infrastruktur.

Ansvarsområder

 • Servicering af Naalakkersuisoq og departementschef i almindelighed, herunder
 • Interne sekretariatsopgaver og indkøb
 • Ekspedition af sager til Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • Journal og arkivering (elektronisk dokumenthåndtering og styring)
 • Repræsentere departementet i relevante tværdepartementale arbejdsgrupper

Jobindex, 13. maj
Grønlands SelvstyreSelvstændig og struktureret IT-supporter til GUX Aasiaat

Grønlands Selvstyre

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik, GUX Aasiaat, søger en IT-supporter, der i samarbejde med de øvrige ansatte i IT-afdelingen skal sørge for gymnasiets IT-løsninger.

Nordgrønlands Gymnasiale Skole har ca. 400 elever og knap 60 ansatte.

Vi tilbyder

 • Engagerede kollegaer
 • Mulighed for ansvar og selvstændige arbejdsopgaver
 • Stor frihed til at udvikle området
 • En arbejdsplads midt i storslået natur med masser af plads og udfordringer som fx jagt og fiskeri

Jobindex, 13. maj
Grønlands politiMatros til politikutteren SISAK IV (OZVC)

Grønlands politi

Som matros skal du have uddannelse og gyldigt sønæringsbevis som befaren skibsassistent eller matros.

Derudover skal du have følgende:

 • Vagtholdsbevis
 • Røgdykker kursusbevis
 • Søfartsbog opdateret med tidligere tjeneste

Rigspolitiet, 13. maj
BDODirector/leder til BDO i Grønland

BDO, Nuuk

Til at videreføre vores gode markedsposition søger vi nu en Director/leder, der kan drive vores vækst i det grønlandske marked og være med til at løse de store og udfordrende opgaver, vi har her. Du får ansvaret for at levere konsulentydelser på et højt fagligt niveau til både selvstyret og kommunerne og samtidig være bindeleddet mellem vores revisionsopgaver og konsulentopgaver.

Vi forventer, at du kan matche nedenstående:

 • Kan videreudvikle vores ydelser – målrettet vores kunders konkrete behov
 • Har et stærkt netværk til beslutningstagere i særligt det grønlandske samfund
 • Har indsigt i offentlig virksomhed og gennemslagskraft i forhold til såvel politisk, ledelsesmæssigt og administrativt niveau

BDO, 12. maj
Grønlands politiMaskinmand til politikutteren SISAK (OXYW)

Grønlands politi, Nuuk

Som maskinmand skal du være i besiddelse af et duelighedsbevis i motorpasning.

Vi ser gerne at du har baggrund som matros eller skibsassistent og derigennem har erhvervet dit duelighedsbevis i motorpasning.

Det er en fordel, men ikke et krav hvis du har nedenstående uddannelse/kurser:

 • Røgdykker-kursus
 • § 16-kursus

Rigspolitiet, 12. maj
JKSTeamassistent - barselsvikariat

JKS søger for Siemens Wind Power A/S i Aabenraa

Arbejdsopgaver
Dataudtræk fra IT-system - support ved mindre brugerproblemer - indkøb af IT-udstyr - tidsregistrering - feriekoordinering - kontaktperson til HR/løn - bookning af kurser - håndtering af kantinebilletter - indkøb af kontorartikler - frugtordning - forplejning - mødereferater - bookning af rejser - rejseafregning - kontrakthåndtering - hjemkaldelse af sikkerhedsudstyr - generel support overfor teamledere

Du er formentlig kontoruddannet og har f.eks. flere års erfaring som sekretær, personlig assistent, teamassistent eller lign. Som person er du humoristisk, åben, serviceminded, fleksibel og imødekommende. Du kan arbejde selvstændigt, tage ansvar og trives med at sidde i et storrumskontor med mange "forstyrrelser".


JKS, 12. maj
Grønlands SelvstyreSouschef søges til Angerlarsimaffik Uulineq

Grønlands Selvstyre

Angerlarsimaffik Uulineq er et landsdækkende tilbud for mennesker med autismespektrum forstyrrelser i Grønland.

Angerlarsimaffik Uulineq består af tre afdelinger: afdeling Uulineq for børn og unge (6-18 år), afdeling Suluppaluk for velfungerende unge (16-25 år) samt en voksenafdeling Qiimaneq (18+ år).

Angerlarsimaffik Uulineqs professionelle værdigrundlag bygger på respekt for individet, ansvarlighed samt en anerkendende og faglig tilgang.

Souschefen indgår i ledelsestemaet og er nærmeste faglige sparingspartner for forstanderen. Institutionen lægger vægt på at souschefen har fokus på både beboere og medarbejderes trivsel og udvikling, samt er ”tovholder” i forhold til de pædagogiske mål og handleplaner.


Jobindex, 11. maj
Grønlands SelvstyrePædagog søges til Qiimaneq

Grønlands Selvstyre

Afdelingen er et landsdækkende tilbud for voksne med autisme-spektrum-forstyrrelse under Angerlarsimaffik Uulineq. Her er særdeles gode muligheder for at have indflydelse på udviklingen af tilbuddet samt muligheder for at skabe faglig vækst indenfor autismepædagogik i Grønland.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøger:

 • Uddannet pædagog, gerne med videreuddannelse indenfor specialpædagogik
 • Har viden og erfaring om målgruppen
 • Positiv og udviklingsorienteret
 • Gode IT-kundskaber

Jobindex, 11. maj
Sermersooq Business Council
Erhvervsrådgiver/projektleder

Sermersooq Business Council, Nuuk

Er du god til at samle initiativer og strukturere dem, og finder du udviklingsopgaver spændende? Så har Sermersooq Erhvervsråd brug for dig.

Sermersooq Erhvervsråd søger en erhvervsrådgiver/projektleder til primært turismerelaterede opgaver herunder udviklingsopgaver med relation til erhvervet.

Din vigtigste opgave bliver, at være den samlende projektleder og rådgiver for turismeerhvervet på vestkysten af Kommuneqarfik Sermersooq.

Dine ansvarsområder

 • At sikre samspil mellem lokale turismeaktører og indsatser der sikrer en kontinuerlig udvikling i erhvervet
 • At sikre samspil med interessenter/agenter i udlandet, så turismeerhvervet i Kommuneqarfik Sermersooq fortsat udvikler sig positivt

Jobindex, 11. maj
Annonce:
1 til 20 af 102 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.