1 til 20 af 79 resultater.

Dine valg

 • FjernGrønland

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Få en CV-profil og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Grønlands SelvstyreAdjunkt/lektor i journalistik & medier

Grønlands Selvstyre

Ved Afdeling for Journalistik (TI), der hører under Ilisimatusarfik i Nuuk (Grønlands Universitet), er en stilling som adjunkt/lektor i journalistik ledig til besættelse pr. 1. januar 2015 eller efter nærmere aftale.

TI søger en medarbejder, der har indgående kendskab, viden og praktisk erfaring i det journalistiske håndværk og medier.

Afdeling for Journalistik/TI er en del af Ilisimatusarfik. Du skal være indstillet på fleksibilitet i arbejdsopgaverne, der både omfatter research, undervisning, produktion af undervisningsmateriale- og planer, vejledning og eksamination. Gode sprogkundskaber og en god formuleringsevne er naturlige krav i faget.


Jobindex, 24. oktober
Grønlands SelvstyreAfdelingsleder til Sungiusarfik Aaqa

Grønlands Selvstyre

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution med 6 afdelinger. 5 afdelinger med i alt 31 beboere og 1 værested til 15 brugere. Udover 2 beboere med Prader Willi Syndrom har resten diagnosen Skizofreni.

Vi søger en engageret kollega, foreløbig til afdeling Alloq, med overblik og mod på store udfordringer. En arbejdsplads i udvikling. Mulighed for supervision, medarbejder i udviklingssamtaler og kurser.

Afdeling Alloq’s beboere er retspsykiatriske klienter med tilsynsdom af Kriminalforsorgen, hvorfor det er vigtigt, at den kommende afdelingsleder har et stort kendskab til lovgivningsområdet vedr. tilsynsklienter, og har kendskab til tilsynsarbejde af tilsynsklienter og retspsykiatriske klienter.


Jobindex, 23. oktober
Grønlands SelvstyreGenopslag - Områdeleder til kursusafdelingen søges til Peqqissaanermik Ilinniarfik

Grønlands Selvstyre

Vi søger en områdeleder, som har lyst og vilje til at fortsætte med at etablere og udvikle vores kursusafdeling og som har lyst til at varetage ledelsesmæssige opgaver.

Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2015

Der kan forventes følgende arbejdsopgaver:

 • Ledelse af, herunder administrative, økonomiske, faglige og pædagogiske opgaver ved kurser og specialiseringer
 • Koordineringsopgaver
 • Planlægnings – og udviklingsopgaver
 • Souschef ved forstanders fravær

Jobindex, 22. oktober
Grønlands SelvstyreChefkonsulent til Strategisk Indkøb

Grønlands Selvstyre

Strategisk Indkøb varetager udbud og indgår leverandøraftaler for Selvstyret. Målet er, at optimere og skabe stadig bedre indkøb af varer og tjenesteydelser - et arbejde, som du bliver en del af.

Som chefkonsulent, skal du skal primært varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Udvikling af den strategiske indkøbsfunktion
 • Undervise i håndtering af udbud
 • Optimering af processer, der kan forbedre indkøb
 • Udarbejdelse og gennemførelse af udbud fra A til Z

Du vil komme til at indgå i et fagligt stærkt team, hvor videndeling, fagligt engagement og en positiv indstilling til opgaver vægtes højt. Teamet består af tre ansatte.


Jobindex, 22. oktober
Grønlands SelvstyreSekretariatschef

Grønlands Selvstyre

Ved Oqaasileriffik/Grønlands Sprogsekretariat i Nuuk er stillingen som sekretariatschef ledig til besættelse pr. 1. januar 2015 eller efter nærmere aftale.

I sekretariatet er der 5 AC stillinger, et antal uddannelsesstillinger, samt et antal gæsteforskere mv.

Sekretariatschefen har det faglige og økonomiske ansvar for institutionen, som referer til ressortområdet for kultur. Lovgrundlag for sekretariatets arbejde er lov om Grønlands Sprognævn og Lov om Grønlands Stednavnenævn.


Jobindex, 17. oktober
Grønlands SelvstyreUnderviser med interesse for HR udvikling søges til Grønlands Selvstyres Økonomi- og Personalestyrelse

Grønlands Selvstyre

Vil du arbejde i en spændende og dynamisk afdeling inden for kompetence- og organisationsudvikling?

Grønlands Selvstyres Centraladministration er en spændende og mangfoldig arbejdsplads. Organisationen består af en række departementer samt underliggende styrelser med hvert sit fagområde.

HR Udvikling er organisatorisk placeret i Økonomi- og personalestyrelsen, men vi arbejder med kompetenceudvikling, rekruttering og trivsel for hele Centraladministrationen. Du kommer til at arbejde i Nuuk med dine 6 nye kollegaer, hvor du i samarbejde med resten af HRU teamet vil arbejde mod realisering af afdelingens målsætninger på HR området.


Jobindex, 17. oktober
Qaasuitsup Kommunia1 BYPLANLÆGGER I VERDENS STØRSTE KOMMUNE

Qaasuitsup Kommunia

Vi har 1 ledig stilling som byplanlægger i Planafdelingen i Forvaltning for Anlæg og Miljø til Qaasuitsup Kommunia.

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. Stillingen er placeret på hovedkontoret i Ilulissat, hvor din nærmeste chef er Planchefen.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

 • At udmønte den nye digitale kommuneplan Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26.
 • At udarbejde kommuneplantillæg.
 • At udarbejde sektorplaner.
 • At udarbejde Planstrategi 2015.
 • At give sparring til arealkontoret om plangrundlag og spørgsmål ved arealansøgninger.
 • At indgå i arbejdet med erhvervs- og planudvikling.

Jobindex, 17. oktober
RambøllKonstruktionsingeniør/konstruktør/miljø- & planlægningsingeniør

Rambøll, Sisimiut, Grønland

Du bliver en del af vores konstruktionsafdeling, hvor du, i åben dialog mellem kunder, kolleger og ledelse, arbejder selvstændigt med projekterne fra idé til aflevering. Dine arbejdsopgaver bliver alsidige og du får rig lejlighed til at udforske den nyeste viden og teknologi indenfor ”Arctic engineering”, som bruges dagligt i vore opgaver fra syd til nord i Grønland. De fleste opgaver løses i tværfaglige projektteams, hvor du har ansvaret for dit eget fagområde.

Din ingeniørmæssige baggrund er mindre vigtig, men erfaring med bygge- og anlægsopgavers håndtering, brug af projekteringsværktøjer indenfor dit fagområde er vigtig, ligesom evner til at formulere dig i skrift og tale er vigtige evner for at gøre kommunikation til et bindeled i samarbejdet med kollegaer og kunder.


Rambøll, 15. oktober
A/S Boligselskabet INITekniker

A/S Boligselskabet INI, Sisimiut

Til vores tekniske organisation søger vi en tekniker med placering i Sisimiut. Du refererer til den tekniske chef, som er fysisk placeret i Nuuk og dine kolleger er placeret i hele landet.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Sikre løbende vedligeholdelsesopgaver udføres i overensstemmelse med boligafdelingernes budgetter, og at kvalitet og pris er i overensstemmende med de af INI fastsatte standarder
 • Generel instruktionsbeføjelse på det byggerelaterede område overfor inspektørerne og ejd. service samt faglig rådgivning og vejledning af samme
 • Opfølgning på driftskonti i boligafdelingerne herunder varmeafdelinger og teknisk anlæg i øvrigt

Jobindex, 14. oktober
Grønlands SelvstyreRektor for Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet

Grønlands Selvstyre

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – søger en rektor, der kan stå i spidsen for universitetets fortsatte udvikling.

Rektor skal medvirke til at universitetet positionerer sig med vægt på både forskning og uddannelse, således, at universitetet tiltrækker og udvikler grønlandske, danske og udenlandske forskere og studerende til moderne, internationalt orienterede uddannelser og forskningsmiljøer, med grønlandsk forankring.

Rektor skal sikre udviklingen og implementeringen af universitetets strategi i tæt og konstruktivt samspil med bestyrelse, universitetsledelse, faglige miljøer, medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdspartnere.


Jobindex, 13. oktober
Qaasuitsup Kommunia2 arealfuldmægtige i verdens største kommune

Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat

Vi har 2 ledige stillinger som arealfuldmægtige i Forvaltning for Anlæg og Miljø til Qaasuitsup Kommunia. Vi ønsker stillingerne besat snarest muligt. Stillingerne er placeret på hovedkontoret i Ilulissat.

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Gennemførelse af alle arealsager med permanent status fra ansøgning til fuldbyrdet udnyttelse.
 • Nabo- og offentlige høringer ved dispensationssager og sagsbehandling heraf i forhold til forhold til fagudvalg.
 • Samarbejde med teknikerne (herunder byggesagsbehandlerne) i kommunens 8 driftsenheder (inklusiv bygder).

Jobindex, 10. oktober
Royal Greenland
Fabrikschef til Maniitsoq

Royal Greenland

Royal Greenland A/S søger en stærk og resultatorienteret fabrikschef som er i stand til at klare de udfordringer, som følger med det totale fabriksansvar som øverste ansvarlige for en produktionsenhed som er i rivende udvikling.

Som fabrikchef bliver du også ansvarlig for et bygdeanlæg i Maniitsoq distriktet.

Du får det overordnede ansvar for fabrikkens resultater, herunder udbytte, forbrug og omkostninger/indtjening. Det bliver dit ansvar at sikre den fortløbende optimering af ressourceudnyttelse og produktionsoutput i forhold til tilgængelige råvarer, kapacitet, produktionsplaner og kvalitetskrav.

Du får endvidere det overordnede ledelsesansvar, herunder coaching og videreudvikling af ledergruppen samt øvrige medarbejdere.


Royal Greenland, 8. oktober
Grønlands SelvstyrePræst, Narsaq

Grønlands Selvstyre

Ledig præstestilling i Grønland

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse snarest muligt.

Ansøgerne skal opfylde kravene i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7.


Jobindex, 8. oktober
Kalaallit Nunaanni BrugseniBagersvend, SuperBrugsen Nuuk

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Bageriet i Brugseni Nuuk er Grønlands største bageri. Vi er et håndværksbageri og producerer et bredt udvalg af produkter inden for både hvede- og rugbrødstyper, traditionelt morgenbrød samt wienerbrød og konditori. Du vil således få en alsidig hverdag, hvor du kommer til deltage i produktionen af mange forskellige produkttyper.

Nuuk er Grønlands hovedstad med ca. 16.000 indbyggere. Hver dag besøger mellem 3.000 og 5.000 kunder Brugseni, så der er altid masser liv og aktiviteter. Nuuk er en moderne by som byder på både caféer & restauranter, indkøbscenter, gode idrætsfaciliteter samt et rigt foreningsliv. Som resten af Grønland er Nuuk omkranset af smuk natur, med rig mulighed for jagt, fiskeri og sejlads.

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Kalaallit Nunaanni Brugseni, 8. oktober
Grønlands SelvstyreStærk sproglig profil med grønlandsk og dansk søges til Oversættelse og Tolkning ved Ilisimatusarfik

Grønlands Selvstyre

Stærk sproglig profil med grønlandsk og dansk søges til Oversættelse og Tolkning ved Ilisimatusarfik

Til en ny stilling søger vi en lektor / adjunkt eller studielektor / studieadjunkt i grønlandsk ved Afdelingen for Oversættelse og Tolkning ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2015 eller snarest muligt derefter.

Vi forventer, at du har en relevant universitetsuddannelse, såsom cand.mag. med lingvistisk baggrund, og at du er stærk i grønlandsk grammatik og sprogbrug. Du skal gerne haverelevant undervisningserfaring inden for det oversættelses- og tolkevidenskabelige emneområde. Det kunne være inden for emner som terminologi, oversættelse mellem grønlandsk og dansk eller tolkningspraksis mellem grønlandsk og dansk.


Jobindex, 8. oktober
Grønlands SelvstyreTeknikimik Ilinniarfik, KTI søger Inspektør i Råstof

Grønlands Selvstyre

Inspektøren er ansvarlig for kursus- og erhvervsuddannelsernes pædagogiske drift, herunder planlægning, rammeøkonomi og evaluering samt faglig ledelse af ASAS certificerede uddannelser på Råstofskolen.

Inspektøren er medansvarlig for udvikling af Råstofskolen, udstyr, uddannelsesplaner og personale i samarbejde med uddannelseschefen.

Vi forventer:

 • At du har relevant uddannelse og ledelseserfaring.
 • At du helst har gennemført en pædagogisk uddannelse.
 • At du har minimum 5 års erhvervserfaring.

Jobindex, 6. oktober
Qaasuitsup KommuniaSocialdirektør til verdens "geografisk" største kommune

Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia søger en Socialdirektør der med erfaring inden for ledelse i det offentlige, skal have ekstra stor fokus i reorganiseringen af kommunens socialområde.

Stillingen der er placeret på Qaasuitsup Kommunias hovedkontor i Ilulissat, med den administrerende direktør som nærmeste overordnede, ønskes besat pr. 1. januar 2015 eller efter nærmere aftale.

Der vil især blive lagt vægt på din ledelsesmæssige erfaring, meget gerne i et politisk ledet organisation, samt et grundigt kendskab til grønlandske forhold, især Nordgrønland, hvor forholdet omkring 40 beboede steder fordrer kendskab til de særlige problematikker et spredt beboelsesmønster giver.


Jobindex, 1. oktober
Royal Arctic Line A/S
System-/Serveradministrator i Nuuk

Royal Arctic Line A/S

På vores hovedkontor vil du indgå i et team af dygtige specialister med ansvaret for drift af rederiets it-systemer, som udover vores to hovedsites (Aalborg og Nuuk) også omfatter alle havnene i Grønland og selvfølgelig vores skibe. Vi løser daglige driftsopgaver, herunder incidents, problems og changes, ligesom vi deltager aktivt i teknologiprojekter for at sikre en kontrolleret og solid forankring af nye løsninger. Vi arbejder med forskellige teknologier, men grundlæggende er vores infrastruktur baseret på Microsoft, Citrix, samt VMware på softwaresiden. På hardwaresiden er det primært IBM og Cisco.

Vi tilbyder en god arbejdsplads, i en afdeling med stærk teamånd og en afslappet omgangstone. Vi tror på, at løbende og direkte dialog baseret på tillid og åbenhed er det der giver en god og succesfuld arbejdsplads.

Vi tilbyder en lønpakke, der svarer dine kvalifikationer samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.


Jobindex, 30. september
Air GreenlandeBusiness-koordinator til Air Greenland

Air Greenland, Nuuk

Du vil indgå i et kompetent team på seks medarbejdere i eBusiness- og marketingafdelingen i Nuuk, hvoraf de to arbejder dedikeret med eBusiness.

Du vil i høj grad få mulighed for at påvirke de strategiske indsatsområder og aktiviteter indenfor eBusiness-området. Sammen med vores eBusiness-koordinator vil du få et selvstændigt ansvar for at drive og udvikle vores onlineplatforme.

Air Greenland søger derfor en eBusiness-koordinator, der brænder for at:

 • Koordinere, planlægge og skabe fremdrift på onlineprojekter
 • Drive og udvikle vores eCommerce-miljø
 • Drive og udvikle vores hjemmesider
 • Sociale medier og mobile platforme
 • Search (SEM/SEO)
 • Daglig drift og vedligeholdelse af onlineplatforme

Jobindex, 29. september
Genopslag - Afdelingsleder til integreret institution Soralu / job nr. 311/14
Soralu er en integreret institution som ligger i naturskønne omgivelser ved fjeld og hav og er pladceret i Qernertunnguit.
Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq, 24. oktober

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
Topdanmark
1 til 20 af 79 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.