1 til 20 af 68 resultater.
Grønlands SelvstyreEl-faglærer i KTI, Nuuk

Grønlands Selvstyre

Har du mod på nye udfordringer, så er det netop dig, vi har brug for på KTIs Jern & Metalskole i Nuuk, med tiltrædelse pr. 1. oktober 2015, eller efter nærmere aftale.

Savimilerinermik Ilinniarfik udbyder den 4-årige uddannelse til elektriker. Du skal kunne undervise i el-tekniske discipliner, indenfor stærkstrømsområdet, men det er en stor fordel hvis du også har interesse for svagstrømsområdet. EDB-kendskab på brugerniveau er nødvendig.

Det vil ligeledes være en fordel at have relevant undervisningserfaring. Du skal ligeledes kunne indgå som underviser indenfor efteruddannelsesområdet, hvor skolen planlægger kurser indenfor områderne:

 • Styringsteknik, PLC-styringer
 • Stærkstrømsreglementet
 • Frostsikring
 • LAUS

Jobindex, 31. juli
Grønlands SelvstyreFaglærer i KTI, EUD Nuuk

Grønlands Selvstyre

Har du mod på nye udfordringer, så er det netop dig, vi har brug for på KTIs Jern & Metalskole i Nuuk, med tiltrædelse pr. 1. september 2015, eller efter nærmere aftale.

Vi søger en engageret faglærer som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for transportområdet. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede lager- og transportarbejdere samt luft- og havneterminalarbejdere.

Vi tilbyder

 • et job med udfordringer og et team der lægger vægt på dialog og samarbejde
 • en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
 • et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger

Jobindex, 30. juli
BackBone AviationSalgsansvarlig for grønlandske aktiviteter

BackBone Aviation

Har du erfaring med fly- eller helikopterbranchen og netværket i orden? Og vil du have et fleksibelt job med frie tøjler og muligheden for at tjene en god løn baseret på provision?

Som salgsansvarlig for grønlandske aktiviteter sikrer du, at vi kan udnytte vores kapaciteter året rundt. Vi har pt. en helikopter fast placeret i Grønland, og du får ansvaret for at sælge helikopterydelser til både offentlige og private kunder. Gennem dit netværk fanger du strømningerne og opfanger forespørgsler, som kan lede til salg. Du kommer derfor til at arbejde med hele værdikæden, heriblandt:

 • Kommunikation med kunder og organisationen i Danmark
 • Kalkulering, tilbudsgivning og ordrebekræftelse
 • Sikring af tidsterminer, aflevering og fakturering

Jobindex, 30. juli
Hartmanns A/SErfaren jurist til en spændende stilling i Nuuk!

Hartmanns A/S søger for kunde

Som Teleposts nye jurist kan du blive en værdsat kollega, ligesom du vil være en vigtig sparringspartner for selskabets forskellige afdelinger. Organisatorisk vil du indgå i Strategisk Sekretariat med reference til Strategidirektøren.

Som selskabets eneste jurist vil du være en vigtig sparringspartner for ledelsen og forretningsenhederne på bl.a. følgende områder:

 • Rådgivning inden for tele-, post-, forbruger- og konkurrencelovgivning
 • Rådgivning ift. leverandørkontrakter, kundevilkår m.m.
 • Rådgivning ift. personalejura

Hartmanns A/S, 30. juli
Royal Greenland
Kvalitetskoordinator med flair for IT

Royal Greenland, Nuuk

Royal Greenland får til stadighed flere medarbejdere på Grønland, og vi søger således, til vores kvalitetsafdeling i Nuuk, en fagligt dygtig og selvkørende kvalitetskoordinator. Stillingen er organisatorisk placeret i kvalitetsafdelingen i Nuuk.

Som kvalitetskoordinator vil dine primære opgaver være vedligeholdelse og oprettelse af kvalitets stamdata i vores IT-baseret system. Royal Greenland bruger SAP systemet. Derudover reklamationsbehandling, opbygning og vedligehold af egenkontrol og audit.

Du refererer til Kvalitetschefen for Grønland og dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Hjælpe med udtræk af tal fra SAP til udarbejdelse af statistikker
 • Oprettelse og vedligeholdelse af inspektionsplaner, produktionsvejledninger og produktspecifikationer.

Royal Greenland, 29. juli
Royal Greenland
Kvalitetsleder til Upernavik

Royal Greenland

Royal Greenland A/S søger, til vores fabrikker i Upernavik-området, en dygtig, engageret, professionel og ansvarsbevidst kvalitetsleder. Jobbet udføres med base i Upernavik. Du vil som kvalitetsleder få direkte indflydelse på udviklingen af en dynamisk virksomhed.

Vi er et godt team som sikrer at alle fabrikker fungerer og er under konstant tilsyn. I dit nye job som kvalitetsleder, vil du blandt andet være souschef og få ansvar for følgende opgaver:

 • At lede og fordele arbejdet i afdelingen
 • At sikre at HACCP systemet overholdes samt hjælper til ved vedligeholdelse af systemet.
 • At sikre kvaliteten af varerne fra råvare til færdigvare.

Royal Greenland, 29. juli
Grønlands SelvstyreGenopslag - Souschef søges til Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq

Grønlands Selvstyre

Vi søger en souschef med overblik og mod på at indgå i lederteamet og samarbejde i et flerkulturelt arbejdsmiljø

Prinsesse Margrethes Børnehjem, som ligger i Tasiilaq på Grønlands Østkyst, er et selvstyredrevet børnehjem bestående af to børneafdelinger for 18 børn og unge, fra 0-18 år, med mulighed for forlænget forsorg, samt en handicapsatellit for 6 voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede, med et tilknyttet beskyttet værksted for voksne handicappede.

Souschefarbejdet består af: Stedfortræder for forstander. Sammen med forstander, ledelsesteamet, og personalestaben skabe en tryg og stabil hverdag, så nær det normale for børn, unge og beboere, samt være en del af udviklingen af det pædagogiske miljø på børnehjemmet.


Jobindex, 24. juli
NukissiorfiitResultatorienteret indkøbschef

Nukissiorfiit

Nukissiorfiit søger en resultatorienteret indkøbschef, som skal være med til at videreudvikle og optimere vores indkøbsfunktion. Nukissiorfiits indkøbsafdeling står overfor store ændringer i bestræbelserne på at samle organisationens indkøb i en central indkøbsfunktion og i koordination med driftsafdelingen opbygge et velfungerende lagersystem. Har du en stærk forretningssans, veldokumenteret ledererfaring og kan du dokumentere gode resultater fra tidligere stillinger, er det måske dig, vi søger.

Dine ansvarsområder er:

 • At fastsætte mål og udstikke retning således indkøbsfunktionen arbejder på tværs af organisationen og med henblik på i størst muligt omfang at centralisere indkøb i overensstemmelse med virksomhedens principper om gennemsigtighed
 • Personaleledelse og -udvikling

Jobindex, 23. juli
Grønlands SelvstyreJurist

Grønlands Selvstyre

Departementet for Sundhed er den øverste myndighed på sundhedsområdet. Vores primære opgave er at sikre Naalakkersuisut (Landsstyret) et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen af initiativer på sundhedsområdet, der fremmer folkesundheden i Grønland.

Dit fremtidige arbejde i Departementet for Sundhed vil byde på faglig udvikling og øget indsigt på sundhedsområdet. Din hverdag vil bestå af store og små opgaver og være præget af afveksling og tempo, specielt op til og under de lovgivende samlinger.

Dine opgaver

 • Servicere Inatsisartut (Landstinget) og Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og (Landsstyremedlemmet for Sundhed)
 • Udarbejde lovforslag og cirkulærer på sundhedsområdet
 • Udarbejde relevante og kvalificerede bidrag til løbende revision af den foreliggende lovgivning

Jobindex, 23. juli
Grønlands SelvstyreAfdelingschef

Grønlands Selvstyre

En stilling som afdelingschef til Anlægsafdelingen til varetagelse af Selvstyres bygge- og anlægsvirksomhed, er ledig til besættelse pr. 1. september 2015 eller snarest efter aftale.

Anlægsafdelingen varetager Selvstyrets bygherrefunktion indenfor nybyggeri af Selvstyrets ejendomme samt innovation og udvikling af metoder og materialer. Herudover yder afdelingen rådgivning og vejledning til Selvstyrets øvrige departementer og institutioner.

Afdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af den årlige redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden. Endelig varetager afdelingen opgaver inden for bygningsmyndigheden. Som chef for anlægsafdelingen indgår du i departementets ledergruppe.


Jobindex, 23. juli
Grønlands SelvstyreDepartementet for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender søger konsulent

Grønlands Selvstyre

Konsulenten bliver ansat i familieafdelingen. Departementets primære opgave er at analysere og udvikle initiativer på socialområdet, der fremmer mulighederne for velfærd i samfundet.

Departementet, som er en levende arbejdsplads, der byder på masser af faglige udfordringer og tværfagligt samarbejde internt i departementet, i Selvstyret samt med eksterne samarbejdspartnere.

Opgaverne i Familieafdelingen omfatter udviklingsarbejde, tilsyn i kommunerne, råd og vejledning vedrørende de sociale regelsæt, afholdelse af kurser og seminarer, tilskud til sociale formål, mv.


Jobindex, 22. juli
Grønlands SelvstyreAC-fuldmægtige

Grønlands Selvstyre

Råstofstyrelsen søger minimum 2 faglige AC-fuldmægtige med gode systematiske evner, juridisk forståelse, politisk flair og international interesse til fuldtidsstillinger.

Vi søger engagerede AC-fuldmægtige til fuldtidsstillinger i Licensafdelingen, som bl.a. skal være med til at administrere tilladelsesforhold for de efterforskningsselskaber, som efterforsker undergrunden i Grønland. Stillingerne er ledige til besættelse snarest muligt.

Du vil blive placeret i Licensafdelingen. Dine primære opgaver vil være myndighedsbehandling knyttet til licensudstedelse og efterfølgende godkendelser af efterforskningsaktiviteter af mineralske råstoffer i Grønland. Du vil endvidere deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår, systemopbygning og vedligehold samt internationale samarbejde og bidrage til styrelsens informationsvirksomhed.


Jobindex, 20. juli
Grønlands SelvstyreGenopslag – Grønlands Handelsskole, Nuuk, søger uddannelsesinspektør

Grønlands Selvstyre

Har du mod på at tage en udfordring op som uddannelsesinspektør på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk?

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk søger en uddannelsesinspektør for videregående uddannelser - der er interesseret i et teambaseret arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er kompetence og samarbejde.

Vi søger en dygtig uddannelsesinspektør, der har lederevner, gåpåmod og frem for alt brænder for erhvervsuddannelsesområdet. Som den ene af skolens to uddannelsesinspektører vil dit hovedarbejdsområde være med de videregående uddannelser, eksempelvis NI-1 (HHX-niveau), AU (Akademiuddannelser) og den juridiske sagsbehandleruddannelse. Forstanderen har det overordnede personale-, pædagogiske og økonomiske ansvar. Uddannelsesinspektørerne udgør sammen med forstanderen skolens ledelse.


Jobindex, 20. juli
Grønlands PolitiAdministrativ medarbejder til Driftscenter

Grønlands Politi, Nuuk

Grønlands Politi søger en overassistent med start 1. september 2015 eller snarest herefter.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Administration af retssager.
 • Indberetning af bødeafgørelser til kriminalregisteret og bødekontoret.
 • Indberetning af domme til kriminalregisteret samt underretning om afgørelse til de relevante myndigheder.

Derudover består opgaverne bl.a. i kundeekspedition ved personlig, skriftlig og telefonisk henvendelse, optagelse af skriftlige henvendelser samt begæring om udsættelse af lejemål og udfærdigelse af udsættelsesaftaler.


Rigspolitiet, 17. juli
Grønlands SelvstyreAC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønland oplever i disse år en positiv udvikling på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel spiller en nøglerolle i denne udvikling. De stadigt stigende indsatser på arbejdsmarkedsområdet betyder, at omfanget af opgaver stiger og nye kommer til.

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel søger derfor AC-fuldmægtig for at styrke departementet yderligere.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Analyser og strategiudvikling på arbejdsmarkedsområdet
 • Opfølgning og koordinering af projekter i Arbejdsmarkedsafdelingen
 • Løbende afrapportering fra projekter og indsatser af igangværende ekstraordinære beskæftigelsesindsatser

Jobindex, 17. juli
Grønlands SelvstyreDepartementet for Sundhed i Grønland søger en økonomisk konsulent

Grønlands Selvstyre

Er du engageret i regnskab og analyse – vi har jobbet til dig.

Idet vores økonomikonsulent har søgt andre udfordringer søger vi en ny medarbejder. Departementet varetager den overordnede strategiske planlægning, koordinering og udvikling på sundhed- og forebyggelsesområderne. Opgaverne spænder over en række fagområder, hvorfor departementet har en stor kontaktflade til andre departementer, underliggende institutioner, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, Selvstyreselskaber, aktieselskaber mv.

Dine fremtidige arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Ansvarlig for departementets regnskabsfunktioner
 • Bidrager med ad hoc-økonomiske analyser
 • Bidrager til udarbejdelse af finanslovsforslag og oplæg til tillægsbevillingsansøgninger

Jobindex, 16. juli
Grønlands SelvstyreForstander til Uulineq

Grønlands Selvstyre

Døgninstitutionsafdelingen i Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender søger en forstander til døgninstitutionen Angerlarsimaffik Uulineq i Nuuk, med tiltrædelse d. 1. september 2015 eller efter aftale.

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.

Angerlarsimaffik Uulineq er et landsdækkende tilbud for mennesker med autismespektrum forstyrrelser i Grønland. Angerlarsimaffik Uulineq består af tre afdelinger; afdeling Uulineq for børn og unge (6-18 år), afdeling Suluppaluk for velfungerende unge (16- 25 år) samt en voksenafdeling Qiimaneq (18 år og opefter).


Jobindex, 15. juli
Royal Greenland
Genopslag. Royal Greenland A/S søger Indkøbsassistent, barselsvikar

Royal Greenland, Sisimiut

Royal Greenland ønsker en barselsvikar, der kan understøtte den operationelle indkøbsproces og søger derfor en selvstændig og engageret indkøbsassistentbarselsvikar.

Dine primære opgaver vil blandt andet være:

 • Assistere Operationel Indkøber med daglige opgaver relateret til indkøbsprocessen
 • Sikre balance mellem optimal pris, mængde, leveringstid ved indkøb af emballage, ingredienser og driftsvarer
 • Sikre optimal brug af introducerede systemværktøjer i samarbejde med strategisk indkøb, Svenstrup
 • Overvågning af komponent lagerbeholdninger

Royal Greenland, 15. juli
Grønlands SelvstyreForstander til Sarliaq

Grønlands Selvstyre

Døgninstitutionsafdelingen i Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender søger en forstander til Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq i Ilulissat, med ansættelse pr. 15. august 2015 eller efter aftale.

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.

Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 6 – 18 år.

Det er kendetegnende for børnegruppen, at de kommer fra opvækstvilkår præget af omsorgssvigt og misbrug, og deres udfordringer er derfor mangeartede. Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq er normeret til 20 børn fordelt på 3 afdelinger.


Jobindex, 15. juli
NukissiorfiitDistriktschef til Sermersooq

Nukissiorfiit

Har du mod på store udfordringer i smukke omgivelser? Vil du være med til at fortsætte udviklingen af distrikt Sermersooq? Så se med her:

Nukissiorfiit søger en distriktschef, der kan skabe en sund og effektiv drift samt implementering af den strategi, der udvikler os til en endnu mere effektiv og bæredygtig virksomhed.

Som distriktschef får du en væsentlig rolle for virksomhedens fortsatte udvikling. Du vil indgå som en del af ledergruppen, og udgør derved en del af den strategiske og taktiske ledelse. Du vil som distriktschef skulle sikre udvikling af både organisationen og de tekniske løsninger i eget distrikt samt på tværs af distrikter. Du referer direkte til den tekniske direktør på hovedkontoret.

Du får det daglige økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for distriktet og de dertil opsatte mål.


Jobindex, 13. juli
Annonce:
1 til 20 af 68 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.