1 til 20 af 27 resultater.

Dine valg

 • FjernAalborg Ø

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Region NordjyllandKonsulent - Regional Udvikling

Region Nordjylland

Afdelingen for Regional Udvikling, Region Nordjylland, søger en udviklingsorienteret konsulent til opgaver indenfor grøn omstilling af det nordjyske erhvervsliv.

Afdelingen for Regional Udvikling har, som en af flere hovedopgaver at bidrage til vækst og udvikling i den nordjyske region, herunder ved administration af tilskudsmidler, som det nordjyske Vækstforum har til rådighed. Indenfor rammerne af en regional vækst- og udviklingsstrategi, støtter Vækstforum blandt andet erhvervslivets omstilling til anvendelse af grøn teknologi og øget brug af vedvarende energi i den regionale energiforsyning.

Du ansættes i kontoret for Erhverv, Kompetence og Teknologi, hvis primære opgave er at gennemføre Vækstforums strategi for udvikling af det nordjyske erhvervsliv. Vækstforum vil i de kommende år lægge særlig vægt på erhvervsfremmeprojekter indenfor området vedvarende energi, lavere ressourceforbrug og renere teknologi i virksomhederne.


Jobindex, 26. november
Professionshøjskolen University College NordjyllandAdministrationsbacheloruddannelsen på UCN søger adjunkter/lektorer til ansættelse pr. 1. februar 2015

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Vores juraunderviser har søgt nye faglige udfordringer og vi søger derfor bl.a. ny juraunderviser på fuld tid.

Arbejdet på administrationsbacheloruddannelsen vil primært bestå i undervisning og vejledning inden for følgende faglige områder:

 • Forfatningsret, forvaltningsret, juridisk teori og metode, kommunalret samt øvrige juridiske delområder tilknyttet den offentlige sektor, forvaltning og administration
 • Personalejura
 • Relevant jura på div. velfærdsområder, herunder beskæftigelsesområdet, vejledningsområdet samt social- og sundhedsområdet

Professionshøjskolen University College Nordjylland, 25. november
Aalborg Universitet AalborgAC-fuldmægtig til kvalitetssikring på AAU

Aalborg Universitet Aalborg

Uddannelsessekretariatet tilknyttet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Sundhedsvidenskabelige Fakultet søger en fagligt dygtig, udviklingsorienteret fuldmægtig med stærke kvalitetssikringsmæssige kompetencer. Stillingen er ledig til besættelse fra den 01.01.2015 eller efter nærmere aftale. Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt og er tidsbegrænset indtil den 31.12.2015 med mulighed for forlængelse.

Uddannelsesområdet er inde i en periode med store forandringer med udvikling og implementering af universitetets kvalitetssikringssystem samt overgangen fra uddannelses- til institutionsakkreditering, hvilket i høj grad sætter sit præg på Uddannelsessekretariatets arbejdsopgaver.


Aalborg Universitet Aalborg, 21. november
Arriva Danmark A/SVærkstedschef – Der både kan styre og motivere

Arriva Danmark A/S, Aalborg

Søger du nye udfordringer, og vil du arbejde som værkstedschef i Danmarks største busselskab? Så er stillingen som værkstedschef måske noget for dig.

Vi søger en erfaren og kompetent værkstedschef til region Nordjylland, der sammen med resten af organisationen vil støtte op omkring vores vision om at skabe de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik.

Som værkstedschef skal du sikre, at det daglige arbejde udføres effektivt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ud fra Arrivas gældende retningslinjer og procedurer. Du skal både planlægge og styre økonomi og ressourcer samt motivere dine medarbejdere. Herudover skal du være med til at optimere arbejdsgangene med inddragelse af medarbejderne, ligesom du går forrest i implementering af nye fælles virksomhedstiltag, herunder implementeringen af SAP i værkstedsorganisationen.


Jobindex, 20. november
Aalborg Universitet AalborgAkademisk medarbejder

Aalborg Universitet Aalborg

Akademiker (bibliometriker) til forskningsanalyse og ledelsesinformation. Aalborg Universitetsbibliotek søger pr. 1. februar 2015 en medarbejder til VBN-redaktionen, der kan bidrage til arbejdet med analyse og databehandling omkring universitetets vidensproduktion.

VBN-redaktionen arbejder med forskningsregistrering, forskningsformidling og forskningsanalyse på Aalborg Universitet. VBN-redaktionens kerneopgaver er dataopsamling, kvalitetssikring samt statistik- og analyseopgaver til brug for forskere, forskningsledelse samt forskningsadministration.

Analyse- og bibliometriarbejdet på VBN-redaktionen adresserer følgende områder:

 • ledelsesinformation på flere niveauer i universitetet
 • måling af forskningens output og outcome gennem BFI og andre KPI’er
 • måling af forskningsproduktionen til akkrediteringer

Aalborg Universitet Aalborg, 19. november
Region NordjyllandKonsulent til kompetenceområdet - Regional Udvikling

Region Nordjylland

Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi

Vil du være med til at skabe vækst og udvikling i Nordjylland? Kan du skabe samarbejde og initiativer på tværs af sektorer i Region Nordjylland?

Arbejdsopgaverne vil primært være inden for:

 • Politisk betjening af Vækstforum, Regionsrådet og politiske udvalg
 • Sagsbehandling af projektansøgninger til Vækstforum inden for kompetenceområdet
 • Sparring og rådgivning til projektansøgere om udviklingsprojekter inden for primært erhvervsrettet kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse
 • Udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder særligt ift. Socialfondsprogrammet
 • Udarbejdelse af planer og strategier for den regionale udvikling
 • Politisk betjening af Vækstforum, Regionsrådet og politiske udvalg

Jobindex, 17. november
Curia ManagementFakultetsdirektør #030523

Curia Management søger for Aalborg Universitet

Fakultetskontoret er en velfungerende projekt- og driftsorganisation med ca. 75 engagerede og arbejdssomme medarbejdere. Fakultetskontoret består af 7 enheder, fordelt på 2 ledelsessekretariater og 5 fælles funktionsområder (HR, Uddannelse, Økonomi, Kommunikation og Ph.d. kontor). Hver af de 7 enheder har en områdeleder med personale- og budgetansvar.

Fakultetsdirektørens opgaver:

 • Samlet ansvar for fakultetskontorets opgavevaretagelse. Herunder personaleledelsen af de 7 mellemledere på fakultetskontoret, økonomistyringen og budgetteringen af en omsætning på ca. 1,8 mia. kr.
 • Bidrage til udviklingen, monitoreringen og eksekveringen af såvel fakulteternes som AAUs strategi.
 • Styring af den systematiske opfølgning på og implementering af fakulteternes politikker og strategiske projekter i tæt samarbejde med dekaner og øvrige ledere på fakultetet.

Curia Management, 14. november
Professionshøjskolen University College NordjyllandUCN søger maskiningeniør

Professionshøjskolen University College Nordjylland, Aalborg

Med et stigende aktivitetsniveau har vi i Industriuddannelserne Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) behov for at udvide vores stab af medarbejdere.

Til undervisning inden for produktions- og procesoptimering søger vi en medarbejder, der har følgende profil:

 • Maskinkonstruktion/maskinelementer
 • Statik og dynamik
 • Finite Element analyser (FEM)
 • Bearbejdningsprocesser og -metoder
 • Produktudvikling
 • Industrielt design

Professionshøjskolen University College Nordjylland, 12. november
Mammoet Wind A/SProject Manager

Mammoet Wind A/S, Aalborg

Are you interested in working in an international environment with different cultures? Are you good at planning and organizing, leading and supervising? Do you have strong communication skills, and are you capable of working under high pressures?

Your responsibilities:

 • Manage all aspects of a project (contract management, project preparation, planning and controlling)
 • Ensure operation executions are fully in line with agreed contract, internal standards, procedures, systems and local legislation
 • Manage, motivate and support field and office staff
 • Report and prepare ad hoc-analyses in accordance with applicable internal reporting requirements

Jobindex, 12. november
Hedegaard Management Search & Select
Legal Councel

Hedegaard Management Search & Select søger for Bladt Industries A/S i Aalborg

Med reference til Senior Manager for Legal, HR & Corporate Affairs skal du som Legal Counsel arbejde med rådgivning vedrørende internationale kontrakter. Du vil få et tæt samarbejde med en lang række nøglepersoner i Bladt Industries A/S, herunder projektledere, afdelingsledere, ingeniører og commercial managers.

Blandt hovedopgaverne kan nævnes:

 • Gennemgang af og rådgivning vedrørende internationale kontrakter bl.a. baseret på FIDIC- og LOGIC-standarder
 • Deltagelse i kontraktforhandlinger både i Danmark og udlandet
 • Udarbejdelse af kontrakter i forhold til underleverandører og andre samarbejdspartnere
 • Bistand til projektledere og andre i forbindelse med udarbejdelse af krav om ekstraarbejde

Hedegaard Management Search & Select, 10. november
Kemp & Lauritzen A/SEL-SERVICELEDER

Kemp & Lauritzen A/S, Aalborg

Til at være med til at udvikle vores forretning inden for service i Aalborg-området søger vi en ambitiøs serviceleder med et stærkt lokalt netværk. Du skal have lyst til at arbejde sammen med dine ca. 100 engagerede kolleger inden for ventilation og vvs, som i et fælles hus er med til at udvikle vores forretning for integrerede serviceydelser til vores gode faste kunder.

Din hverdag vil omfatte en høj grad af selvstændige kundeopgaver på el-siden, teknisk rådgivning omkring løsninger og udvikling af dine egne kunder, udarbejdelse af tilbud og opfølgning på løste opgaver samt ledelse af montører. Du skal derfor være forberedt på en meget forskellig hverdag, der i høj grad varierer i takt med de aktuelle opgaver.


Jobindex, 7. november
Curia ManagementTeknisk Direktør #030519

Curia Management søger for Aalborg Universitet

Du skal sammen med Teknisk Forvaltnings stab af dygtige medarbejdere sikre, at universitetets fysiske rammer er gode og funktionelle for ansatte og studerende. Du skal forestå det daglige arbejde med at udvikle og vedligeholde universitetets bygningsmæssige ressourcer ved at udøve motiverende og resultatskabende ledelse inden for rammerne af universitetets værdier.

Universitetet ser de fysiske rammer som et vigtigt grundlag for et godt arbejds- og studiemiljø samt for realisering af universitetets formål inden for undervisning og forskning. Teknisk Forvaltning udfører sine opgaver i tæt samspil med universitetets ledelse, øvrige administrative enheder og brugerne af de fysiske rammer.

Teknisk Forvaltning har et budget på ca. 500 mio. kr. til drift af ca. 300.000 m2 fordelt på campusser i Aalborg, København og Esbjerg. Teknisk Direktør indgår i Fællesområdets chefgruppe med reference til Universitetsdirektøren.


Curia Management, 28. oktober
Curia ManagementTeknisk Supporter

Curia Management søger for Perfion ApS

Perfion arbejder i hele verden og er inde i en rivende udvikling, som har betydet, at Perfion på kort tid har engageret et stort internationalt netværk af professionelle partnerselskaber, der sælger og implementerer løsninger baseret på virksomhedens teknologi. Vil du være en del af denne succes, så er denne stilling måske noget for dig.

Vi søger en dygtig teknisk supporter, der forstsat kan bidrage til, at brugerne er tilfredse. Du skal sammen med teamet bringe Perfion op på et excellent niveau, hvor support processerne er veldefinerede, og brugernes tilfredshed i endnu højere grad er tænkt ind i Perfions tilgang til support.

Arbejdsopgaverne bliver:

 • Løsning af support opgaver over telefon og pr. mail til brugere over hele verden
 • Udøve support til slutbrugere og partnere, hvoraf 80 % af supporten er til slutbrugere
 • Track support issues i TFS og OnTime
Curia ManagementC#.NET Udvikler/Arkitekt #030509

Curia Management søger for Perfion i Aalborg

Perfion har et meget stort internationalt vækstpotentiale og er i dag repræsenteret i både Danmark, Tyskland og USA. Virksomheden arbejder i hele verden og er inde i en rivende udvikling, som har betydet, at Perfion på kort tid har engageret et stort internationalt netværk af professionelle partnerselskaber, der sælger og implementerer løsninger baseret på virksomhedens teknologi.

Vil du være en del af denne succes, og er du en dygtig C#.NET udvikler, der kan udfylde en arkitektrolle i udviklingsteamet? Så er dette job for dig!?

Vi søger en dygtig udvikler, som samtidigt kan udfylde arkitektrollen i teamet, der i dag består af 3 erfarne udviklere. Arbejdsopgaverne bliver:

 • Deltagelse i hele udviklingsforløbet fra specifikation, analyse og design til implementering, test og installation af objektorienteret design
 • Udvikling af standard komponenter
 • Design af standard interfaces
Sagsbehandler til BUPL-A's landsdækkende Dagpengeteam i Aalborg
BUPL-A søger en sagsbehandler til Dagpengeteamet i Aalborg med tiltrædelse hurtigst muligt.
BUPL-A Dagpengeteamet, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 26. november
Tjener til Travl cafe
Vi søger Tjener til travl cafe på J.F.
CAFE VISA ApS, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 25. november
Patientvejleder/sagsbehandler til Patientdialog i Region Nordjylland
Patientvejleder/sagsbehandler til Patientdialog i Region Nordjylland Er du vores kommende kollega i Patientdialog, Region Nordjylland?
Region Nordjylland, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 25. november
Produktionsplanlægger - Aalborg
Vi søger en ny kollega, der brænder for at arbejde med produktionsplanlægning i en professionel fødevarevirksomhed.
Royal Greenland AS, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 25. november
Fibertekniker søges
Til virksomhed i Aalborg søges fibertekniker til 3-4 ugers vikariat med start i uge 48/49.
Jobcenter søger på vegne af virksomhed, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 24. november
Kok
Til vores kantiner på Langagerveji Aalborg søger vi en udadvendt, dygtig og erfaren faglært kok.
Nordjyske Medier A/S, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 22. november

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
Krifa kampagne 2014
1 til 20 af 27 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.