1 til 20 af 20 resultater.

Dine valg

 • FjernAalborg Ø

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

LukketOpslagsdato

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Professionshøjskolen University College NordjyllandUddannelseschef for Sundhedsuddannelser

Professionshøjskolen University College Nordjylland

University College Nordjylland, UCN, søger en uddannelseschef til de fire sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser: Fysioterapeut, Ergoterapeut, Jordemoder og Radiograf med reference til prorektor. Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2014.

Uddannelseschefen for Sundhedsuddannelser har ansvaret for den faglige og pædagogiske udvikling og drift af uddannelserne, og uddannelseschefen har desuden personaleansvaret for uddannelseslederne på de fire uddannelser.

Sundhedsuddannelser er kendetegnet ved og har som ambition at have et højt fagligt niveau og et praksisnært, innovativt studie- og uddannelsesmiljø med en ambitiøs retning på udviklingen i både uddannelse, forskning og efter- og videreuddannelse.


Professionshøjskolen University College Nordjylland, 18. september
Social Chroma ApS
Account Manager

Social Chroma ApS, Aalborg

Social Chroma søger en dygtig kollega, som har lyst at gå forrest i kunde kundedialogen, fra opsøgende salg til implementering og efterfølgende support af vores koncepter inden for strategisk BI analyse af kundebehov ud fra sociale medier.

Du skal fokusere på opbygning af kundeplatform i Skandinavien, med fokus på DK i første fase, af vore nye koncepter inden for personlig marketing kommunikation på Facebook og andre sociale medier.

 • Du er målrettet, uden at tabe den gode kundedialog med langvarige relationer.
 • Du kan sælge og går forrest i kundedialogen med preesale
 • Du er struktureret, men kan også nytænke

Jobindex, 18. september
Iveco Danmark A/SLastbilssælger

Iveco Danmark A/S, Vejle, Århus eller Ålborg

Seriøs og erfaren sælger til Iveco Lastbiler

Er du et salgstalent og kan skabe resultater? Har du et højt drive og erfaring inden for Business to Business salg?

Hvis ja - så har vi en spændende mulighed til dig!

Iveco der er en del af CNH Industrial, søger en sælger til region Nord- og Østjylland, der med udgangspunkt i vores kontor i enten Vejle, Århus eller Ålborg, og med reference til salgschefen, skal være med til at udvikle og fastholde markedet i området.

Du får ansvaret for planlægning og gennemførelse af aftalte salgsaktiviteter, samt opnåelse af de fastlagte salgsmål gennem fastholdelse af eksisterende kunder og opsøgende salg til nye.


Iveco Danmark A/S, 16. september
Professionshøjskolen University College NordjyllandMedarbejder til Forsknings- og udviklingsafdelingen

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Til Forsknings – og udviklingsafdeling, University College Nordjylland, søges en medarbejder til sekretærbistand for enheden.

Vi er et team på 5 forsknings- og udviklingskonsulenter, der sidder i et kontorfællesskab med mange spændende faglige udfordringer i en travl hverdag, hvor vi er indstillet på at hjælpe hinanden med opgaverne og sætter pris på et godt socialt fællesskab. Opgaverne vil blandt andet være:

 • Support i den daglige økonomiske drift
 • Support i forbindelse med forsknings– og udviklingsaktiviteter
 • Administrative opgaver i forbindelse med interne og eksterne projekter

Professionshøjskolen University College Nordjylland, 16. september
Moth & PartnersRegnskabschef til IF Nedbrydning

Moth & Partners søger for kunde

Hos IF Nedbrydning mangler vi lige nu en dygtig og struktureret regnskabschef. Den nye regnskabschef får ansvaret for virksomhedens interne funktioner, samt den samlede regnskabs- og økonomifunktion.

Det vægtes højt, at opgaverne udføres med den præcision, der sætter det gode eksempel internt i virksomheden, ligesom output af de fremadrettede økonomiopgaver skal udføres, så materialet fremtræder gennemarbejdet, og med en høj grad af troværdighed.

Primære ansvarsområder

 • Bogføring
 • Regnskabsansvar
 • Udarbejdelse af likviditetsoversigter og budgetter, samt handlingsplaner
 • Styringsredskaber til brug for ledere og medarbejdere

Jobindex, 16. september
Moth & PartnersAfdelingsleder til IF Nedbrydning

Moth & Partners søger for kunde

Vil du spille en central rolle i dagligdagen for, at vi kan realisere vores ambitiøse strategi for miljørigtig nedbrydning?

Hos IF Nedbrydning mangler vi lige nu en dygtig og organiseret afdelingsleder. Hos IF Nedbrydning er der fokus på miljøet og arbejdsprocesser i hele organisationen og i hver eneste opgave, med vores to kernekoncepter: ’miljøet i centrum’ og ’individuelle kundeløsninger’, samt vores vision om, at forpligtelsen over for miljøet, og at sikre vores kunder en professionel og kompetent oplevelse, skal kunne kombineres. Vi forventer, at den fremtidige afdelingsleder kan bidrage til at understøtte vores kernekoncepter.


Jobindex, 16. september
Mercuri Urval
Lean - Procesoptimering

Mercuri Urval søger for Fibertex Personal Care i Aalborg

Del af ledelsen

Du får ansvar for egne projekter inden for optimering af produktionen samt får ansvaret for ledelsen af et Clean Team med 4 medarbejdere, hvoraf en er arbejdende formand.

Opgaverne består i:

 • Effektivisering af processer og arbejdsgange ved brug af leanprincipper og øget erfaringsudveksling imellem de 5 teams – være initiativtager og projektleder på indsatsområder samt sikre inddragelse af relevante medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Ledelse og koordinering af rengøringsopgaverne i samarbejde med arbejdende formand for Clean Team og medarbejderne – herunder sikre kvaliteten i rengøring ved vedligeholdelsesstop hver 14. dag, evt. ved brug af eksterne leverandører efter behov
Mercuri Urval

Mercuri Urval, 11. september
Aalborg Energie Technik a/sIngeniør

Aalborg Energie Technik a/s

Nyuddannet – og klar til at omsætte teori til praktik

Som ingeniør i SRO-afdelingen vil du i tæt samarbejde med de andre ingeniører i afdelingen indgå i de daglige projekter og arbejdet med at projektere og programmere SRO-systemer. Med reference til SRO-chef Helge H. Alstrup vil du få medansvar for udvikling af afdelingens software og hardware koncepter og derudover deltage i test og idriftsættelse af systemer samt udvikling af afdelingens metoder og processer. Dine opgaver omfatter bl.a.:

 • Projektere og programmere SRO-systemer; med i hele forløbet – og ser det man laver i funktion
 • Specificere og indkøbe SW/HW til kontrolsystemer
 • Deltage i den videre udvikling af arbejdsmetoder samt af styrings- og reguleringskoncepter

Jobindex, 10. september
Mercuri Urval
R&D Project Manager

Mercuri Urval søger for Fibertex Personal Care i Aalborg

Kemi og kemiske processer

Du bliver en del af udviklingsfunktionen med ansvar for egne udviklingsprojekter.

Udviklingsprojekterne kan inddeles i to typer:

 1. Interne projekter
  • udvikling af nye coatings og additiver i samarbejde med leverandørerne med henblik på at få bedst mulig produktkvalitet og udvikling af nye egenskaber
  • fælles projekter med kolleger i R&D både i Danmark og Malaysia.
 2. Eksterne projekter - udvikling af kundeprojekter i tæt samarbejde med kunder.

Projekterne tager typisk op til 5 år. Man arbejder med 2 - 4 større projekter ad gangen.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, 10. september
Mercuri Urval
Kvalitetskoordinator

Mercuri Urval søger for Fibertex Personal Care i Aalborg

Kvalitet i verdensklasse

Du bliver en del af Fibertex Personal Cares kvalitetsfunktion i Danmark, som har ansvaret for den daglige kvalitetskontrol og -opfølgning på fabrikken i Aalborg.

Du får fire hovedarbejdsområder:

 1. Daglig produktfrigivelse i relation til vision system (kamerasystem, som detekterer fejl i produkterne), opsætning af system samt opfølgning på registreringer
 2. Daglig kvalitetsopfølgning i produktionen
 3. Definering og involvering i projekter til løbende kvalitetsforbedringer
 4. Ad hoc-opgaver som udarbejdelse af specifikationer, certifikater, statistikker, øvrig dokumentation og reklamationsbehandling.
Mercuri Urval

Mercuri Urval, 9. september
Mercuri Urval
IT-administrator

Mercuri Urval søger for Fibertex Personal Care i Aalborg

Hardware og systemer

Du bliver en del af IT-funktionen, som sikrer en velfungerende IT-infrastruktur inkl. telefoni samt IT-baseret hardware i produktionen.

Dine opgaver bliver:

 • Drift af servere (HP) og programmer (Windows, Axapta, SQL, Citrix)
 • Opdatering af hardware
 • Backup for IT-support (2. level support)
 • Opfølgning på og problemløsning ved forespørgsler, driftsforstyrrelser og nedbrud
 • Sikring af firewall og switch (Cisco)
Mercuri Urval

Mercuri Urval, 9. september
Aalborg Energie Technik a/sIdriftsætningsingeniør

Aalborg Energie Technik a/s

Som markedsledende ingeniør- og entreprenørfirma inden for bioløsninger søger vi til stadighed at forbedre vores teknologi og tilbyde den bedste biomassefyrede kraft i verden. Det er der stor efterspørgsel efter, hvorfor vi søger idriftsætningsingeniører til vores idriftsætningsafdeling. Idriftsætningsafdelingen er ansvarlig for idriftsætningen af alle vores anlæg.

Som idriftsætningsingeniør i Aalborg Energie Technik A/S vil du i tæt samarbejde med de andre idriftsæt-ningsingeniører stå for idriftsætningen af vore mange anlæg. Dine opgaver omfatter bl.a.:

 • Afprøvning og idriftsættelse af kedel, fyringsanlæg samt tilhørende hjælpesystemer
 • Opfølgning af underleverandørers idriftsætningsaktiviteter
 • Opretholdelse af kontakt til kunde og lokale myndigheder
 • Opretholdelse og opfølgning af tidsplaner

Jobindex, 9. september
Mercuri Urval
Automation Engineer

Mercuri Urval søger for Fibertex Personal Care i Aalborg

Store komplekse anlæg

Du bliver virksomhedens specialist og fagligt ansvarlig inden for automation.

Du bliver en del af teknisk afdeling med særligt ansvar for drift, vedligehold og udvikling af automationsudstyret på fabrikken i Aalborg.

Dine opgaver består i:

 • Daglig drift af automationsudstyr
 • At bistå ved daglig fejlfinding
 • Programmeringsopgaver i forbindelse med vedligehold og drift af systemer på linjerne
 • Løbende optimering og opgradering af anlæg
 • Rådgivning ved større opgraderinger og ændringer
Mercuri Urval

Mercuri Urval, 9. september
Aalborg Energie Technik a/sProjektingeniører til anlægsafdelingen

Aalborg Energie Technik a/s, Aalborg

Som markedsledende ingeniør-og entreprenørfirma inden for bioløsninger, søger vi til stadighed at forbedre vores teknologi og tilbyde den bedste biomassefyrede kraft i verden. Det er der stor efterspørgsel efter, hvorfor vi søger projektingeniører til anlægsafdelingen.

Projektingeniørerne vil blive ansvarlige for den mekaniske projektering af anlæggene omfattende vand- og dampsystemer, luft- og røgsystem, aske- og slaggesystemer, brændselssystemer og stålkonstruktioner, herunder specifikation og teknisk sagsbehandling af komponenter og systemer.

Med reference til anlægschef John Hedegaard Christensen vil du som projektingeniør få ansvar for detailprojektering samt for at sikre diverse tekniske specifikationer og krav. Desuden vil du få en koordinerende rolle for specifikke projekter – herunder planlægning og opfølgning i relation til tidsplan, ressourcer, tekniske løsninger mv.


Jobindex, 5. september
Uddannelseschef til kursusafdelingen - Aalborg Handelsskole
På Aalborg Handelsskole er vi i gang med et generationsskifte og organisationsændringer på EUD og Voksen- og Efteruddannelsesområdet.
AALBORG HANDELSSKOLE, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 19. september
Sygeplejerske til Hjemmesygeplejen
Vi søger en sygeplejerske med klinisk vejleder funktion til team Vejgård.
Aalborg Kommune, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 16. september
Aften/Nat Chauffør
Søger stabil og fleksibel chauffør, til fast Aften/Nat kørsel.
NORDJYSK AUTO - TRANS A/S, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 16. september
Projektleder og udviklingskonsulent til web
Region Nordjyllands hjemmesider får større og større betydning i regionens digitale kommunikation med borgere, patienter og...
Region Nordjylland, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 16. september
Livredder på fuldtid til Gigantium
GIGANTIUM Vand & Wellness søger livredder til ansættelse på fuld tid.
Aalborg Kommune, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 12. september
Landinspektør til Vejdirektoratet i Aalborg
Vi søger en medarbejder til afdelingen for Planlægning og Myndighed til varetagelse af myndighedsopgaver ved statsvejnettet.
Planlægning og Myndighed (Aalborg), Aalborg
Jobcenter Aalborg, 9. september

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld

Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Prøv vores værktøj til uopfordrede ansøgninger hvis du ikke fandt det job du leder efter. Her kan du finde virksomheder der tidligere har haft jobopslag der matcher din søgning, og derfor potentielt kunne være interesserede i en uopfordret ansøgning.

Værktøj til uopfordrede ansøgninger
Annonce:
HK Karrieretjek
1 til 20 af 20 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.