1 til 20 af 27 resultater.

Dine valg

  • FjernUdlandet
  • FjernOffentlig administration

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver med fokus på uddannelse, viden og sundhed til Vietnam

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du bistå Vietnam med opbygning af et bedre uddannelses- og sundhedssystem til gavn for landets fortsatte vækst og sociale udvikling og samtidig skabe muligheder for danske løsninger på udfordringerne?

Vækstlandet Vietnam er på vej ind i en stærkere international økonomisk integration og har stærke ambitioner om via bredere konkurrenceevneforbedringer at rykke økonomien fra lavtlønsproduktion og opad i den internationale værdikæde. Landet har særligt fokus på forbedringer indenfor bedre uddannelser, mere viden-samarbejde med omverdenen og et stærkere sundheds- og velfærdssystem.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver med fokus på grøn vækst og fødevarer til Vietnam

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du bistå Vietnam med at skabe mere grøn vækst og udvikle landets fødevaresektor og samtidig skabe muligheder for danske løsninger på udfordringerne?

Som følge af den stærke økonomiske vækst i Vietnam står landet overfor en række store udfordringer på områder dækket af Danmarks vækstmarkedsstrategi for Vietnam, herunder inden for grøn vækst og fødevareområdet.

Den vietnamesiske regering har stor interesse i at adressere disse udfordringer i samarbejde med Danmark i regi af det tætte dansk-vietnamesiske bilaterale partnerskab, hvilket giver gode muligheder for videreudvikling af eksisterende samarbejde og nye muligheder for danske virksomheder.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for energi, miljø, forskning og innovation til Tyrkiet

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du være med til at bistå Tyrkiet med at sikre en bedre energisikkerhed gennem omstilling til lavemission, højere miljøstandarder og en styrket forsknings- og innovationsdagsorden inden for grøn vækst gennem et tæt samarbejde mellem danske og de tyrkiske myndigheder og samtidig hjælpe med til at skabe muligheder for danske virksomheder i Tyrkiet?

De seneste års økonomiske vækst og stigende urbanisering betyder, at Tyrkiet står overfor en række udfordringer på miljø- og energiområdet. Landet står overfor en massiv vækst i efterspørgslen på energi, der er behov for at adressere udfordringer forbundet med bl.a. affaldshåndtering og vandspild, og man har fortsat til gode at sikre tidsvarende energieffektivitet. Det er områder, hvor der er oplagte matches med danske erfaringer og kompetencer.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for sundhedsområdet til Mexico

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du være med til at bistå Mexico med at sikre bedre sundhed og velfærd gennem et tæt samarbejde mellem de danske og de mexicanske sundhedsmyndigheder og samtidig hjælpe med til at skabe muligheder for danske virksomheder inden for sundhedssektoren i Mexico?

En nyoprettet stilling som vækstrådgiver inden for sundhedsområdet er ledig på Danmarks Ambassade i Mexicos hovedstad, Mexico City. Du skal som vækstrådgiver være bindeleddet mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og andre relevante fagmyndigheder i Danmark og de relevante fagmyndigheder i Mexico. Målet er at udbygge og styrke myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Mexico inden for sundhedssektoren for derigennem at sikre bedre sundhed og velfærd i Mexico og udbrede kendskabet til danske løsninger og teknologier.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for arbejdsmarkedet til Myanmar

UDENRIGSMINISTERIET

Har du en stærk faglig indsigt og erfaring fra politikudvikling, lovgivning og regulering på arbejdsmarkedsområdet i Danmark i bredeste forstand, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer i tæt samarbejde med danske aktører og myndighederne i Myanmar? Og har du samtidig mod på at bistå og rådgive danske virksomheder om markedsmuligheder i Myanmar?

Myanmar er midt i en omfattende reformproces, hvor landet åbner op for omverdenen både politisk, økonomisk og handelsmæssigt. Landet står imidlertid over for en lang række udfordringer, som Danmark kan bidrage til at løse. Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre inklusiv økonomisk vækst, som også omfatter forbedrede arbejdsvilkår og beskyttelse af fundamentale rettigheder på arbejdsmarkedet.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver med fokus på fødevarer, landbrug og fiskeri til Kina

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du bistå Kina med at skabe et mere bæredygtigt landbrug og udvikle landets fødevaresektor og samtidig skabe muligheder for danske løsninger på udfordringerne?

Fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet i Kina dækker over enorme ressourcer og produktioner. Produktioner, der savner effektivitet og bæredygtighed og kontrolsystemer, der ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at garantere fødevaresikkerhed. De sidste år har danske myndigheder sammen med ambassaden i Beijing arbejdet tæt sammen med de kinesiske myndigheder netop for at fremme en effektiv, bæredygtig og sikker landbrugs- og fødevareproduktion og eksport i og til Kina gennem introduktion af dansk teknologi, viden og fødevarer.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for miljø og vand til Kina

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du være med til at bistå Kina med en række store udfordringer på miljøområdet ved at facilitere og opbygge et tæt samarbejde mellem Kinas myndigheder og Miljøministeriet i Danmark og samtidig hjælpe med til at skabe muligheder for danske virksomheder i Kina?

Har du erfaringer med internationalt samarbejde mellem offentlige myndigheder og bred faglig indsigt på bæredygtig udvikling og grøn regulering og kompetencer indenfor fagområderne vand, luft, affald, jordforurening, klimatilpasning m.m.? Og har du samtidig mod på at bistå og rådgive danske virksomheder om markedsmuligheder i Kina inden for disse sektorer? Så er du måske vores kommende vækstrådgiver i Kina på miljøområdet.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for søfart til Kina

UDENRIGSMINISTERIET

Har du en stærk faglig indsigt og erfaring fra det maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer i tæt samarbejde med de danske og kinesiske myndigheder og erhvervet?

Har du erfaringer med internationalt samarbejde? Og har du samtidig mod på at bistå og rådgive danske virksomheder om markedsmuligheder i Kina? Så er du måske vores kommende maritime vækstrådgiver.

Kina har en maritim sektor i rivende udvikling både inden for skibsfart og skibsbygning, hvor Kina er verdens største skibsbygningsnation. I disse år står det kinesiske samfund overfor store infrastrukturinvesteringer i den maritime sektor.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for grøn vækst til Kenya

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du styrke den danske indsats i Kenya med at løse udviklingsudfordringerne ved at bidrage til at facilitere og opbygge et tæt samarbejde mellem kenyanske og danske myndigheder? Og kan du samtidig i samarbejde med ambassadens business team og IFU sikre, at danske virksomheder får en markant større andel af det stigende vækstmarked for grønne løsninger i Kenya?

Så er du måske vores kommende vækstrådgiver i Kenya på vand- og miljøområdet.

Kenya står som følge af en stærk økonomisk udvikling overfor en række store udfordringer på miljøområdet. Dette gælder særligt indenfor vand, luft, affaldshåndtering, forurening af jord og effekter af klimændringer.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for søfart til Ghana

UDENRIGSMINISTERIET

Har du en stærk faglig indsigt og erfaring fra det erhvervspolitiske og maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer i tæt samarbejde med de danske og ghanesiske myndigheder og erhvervslivet?

Har du erfaringer med internationalt samarbejde? Og har du samtidig mod på at bistå og rådgive danske virksomheder om markedsmuligheder i Ghana og i relevant og nødvendigt omfang i udvalgte lande i regionen? Så er du måske vores kommende maritime vækstrådgiver.

Ghana oplever en forholdsvis stabil politisk udvikling og på det mellemlange sigt forventes økonomien at vende tilbage til høje vækstrater. Dog har Ghana, som de andre lande i Vestafrika, fortsat udfordringer i forhold til udvikling af den private sektor, pirateribekæmpelse, miljøet, maritim infrastruktur mv. Udfordringer som Danmark har politiske og erhvervsmæssige interesser i at bidrage til at løse.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for digitalisering til Brasilien

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du være med til at bistå Brasilien med at udvikle og implementere offentlige digitale løsninger gennem etablering af et tæt samarbejde mellem danske og brasilianske myndigheder og samtidig bidrage til at skabe muligheder for danske virksomheder i Brasilien?

En nyoprettet stilling som vækstrådgiver inden for digitalisering er ledig på Danmarks Ambassade i Brasiliens hovedstad, Brasilia.

Brasilien har gennem en årrække haft stor økonomisk vækst, men står samtidig over for store udviklingsmæssige udfordringer. Øget offentlig digitalisering kan være et centralt værktøj til bl.a. at sikre mere gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, bekæmpe korruption og styrke demokratiet og den sociale mobilitet.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
Region HovedstadenEU-konsulenter til Copenhagen EU Office i Bruxelles

Region Hovedstaden

Du vil blive en del af et team, som skal styrke hovedstadsregionens tilstedeværelse i EU. Du vil være med til at etablere og udvikle kontoret, at varetage kommunernes og regionens interesser overfor EU-systemet og at rådgive kommuner, region og virksomheder om mulighederne i europæiske samarbejder og EU-finansierede projekter.

Du skal også bidrage til at udnytte kontorets placering i Bruxelles til at skabe synlighed, indgå i netværk, indhente information og formidle det til aktørerne i hovedstadsregionen. Du vil være med til at etablere kompetenceudviklende netværk i Danmark og til at sikre samspil mellem EU-kontoret og dets ejerkreds. Desuden vil du udvikle og koordinere projekter med inddragelse af hovedstadsregionens forskellige aktører. Derudover skal du bidrage til kontorets opstart og løbende drift.


Region Hovedstaden, 5. december
UlandssekretariatetUlandssekretariatet søger international rådgiver til det sydlige Afrika

Ulandssekretariatet

Ulandssekretariatet arbejder for at stabilisere og styrke arbejdsmarkedet i det sydlige Afrika. Vi støtter udviklingen af lokale faglige demokratiske organisationer, der er i stand til at indgå i en dialog med regering og arbejdsgivere om bl.a. at sikre de faglige rettigheder og skabe mere anstændigt arbejde.

Som kommende international rådgiver i Ulandssekretariatet vil du blive stationeret i Maputo, Mozambique og få ansvaret for at sikre, at vores programmer i det sydlige Afrika bliver gennemført i en tæt dialog med Ulandssekretariatet i København og de lokale partnere, samt at pengene bliver administreret efter eksisterende retningslinjer.

Jobbet omfatter en del administrativt arbejde, samtidig med at partnerne stiller store forventninger til din evne til at formidle de mange erfaringer, der er oparbejdet gennem dansk og international fagbevægelsesarbejde.


Jobindex, 27. november
Seniorrådgiver - customs i Ghana. Skat- og udviklingsprogram
Seniorrådgiver - customs i Ghana.
Udenrigsministeriet - Danida, Ghana
Akademikernes Jobbank, 17. december
Seniorrådgiver - financial management i Ghana. Skat- og udviklingsprogram
Seniorrådgiver - financial management i Ghana.
Udenrigsministeriet - Danida, Ghana
Akademikernes Jobbank, 17. december
Seniorrådgiver - institutional development, planning and monitoring i Ghana. Skat- og udviklingsprogram
Seniorrådgiver - institutional development, planning and monitoring i Ghana.
Udenrigsministeriet - Danida, Ghana
Akademikernes Jobbank, 17. december
Korttidsrådgiver til den danske stabiliseringsindsats i Syrien
Udenrigsministeriet har etableret et flerårigt stabiliseringsprogram i de oppositionskontrollerede områder i Syrien.
Danida, Tyrkiet
Jobcenter, 16. december
Regional Communications Officer - MENA
We are looking for a highly qualified regional communications officer (RCO) to provide support to DRC"s regional and country offices in in...
Dansk Flygtningehjælp, Jordan
Akademikernes Jobbank, 15. december
Support Specialist Individ- och familjeomsorg
Tieto är Nordens IT-tjänstföretag och erbjuder helhetslösningar inom IT för näringsliv och offentlig sektor.
Tieto DK A/S, Sverige
Akademikernes Jobbank, 15. december
NGO Safety Adviser â " South Sudan
The Danish Refugee Council (DRC) is looking for an experiencedNGO Safety Adviser to gather, analyse and share safety and security information...
Dansk Flygtningehjælp, Sudan
Akademikernes Jobbank, 12. december

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld

Tilbage til Kontor og økonomi.

Ledige stillinger på Grønland og Færøerne.

Annonce:
Jobindex A/S
1 til 20 af 27 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.