1 til 20 af 41 resultater.

Dine valg

  • FjernUdlandet
  • FjernProjektledelse

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

Arla FoodsFuture Fifteen Graduate Programme

Arla Foods

Arla Foods is more than just milk. Home to much-loved products, we’re a natural part of modern life in households across the world. We’re totally committed to transforming the future of dairy. Join our Future Fifteen Graduate Programme and you can be a part of this – you’ll use your passion and ambition to kick start an impactful international career in our fast growing, global dairy business at one of the world’s leading dairy companies.

Our Future Fifteen Graduate Programme includes three different eight-month rotations. Each rotation will be in a new business area, where you will be responsible for either a project or a range of tasks that are integral to the business. You’ll get to tackle complex business scenarios and grow your skills in an ever-changing yet supportive environment.

Arla Foods

Arla Foods, 18. december
NordeaExperienced Senior Project Managers to join New Payment Platform Programme journey

Nordea

New Payment Platform programme is responsible for the Payments business transformation. We will build the future payment infrastructure and harmonize the business processes across Nordea group.

As a Programme/Project Manager you will take delivery responsibility of a project within the program, e.g. Business release, Platform Integration, or Decommissioning. First two areas focus on development and deployment of the new platform and the third focuses on decommissioning old systems as the journey moves along.

You will be responsible for a project delivery as the initiative moves forward and new systems are deployed. As we are substituting business critical systems in a complex environment you need to align with multiple stakeholders in order to be successful.


Nordea Bank Danmark A/S, 17. december
Flügger A/S
Group Innovation Manager

Flügger A/S

Would you like to hold the overall responsibility for the development and maintenance of Flügger A/S’s products with direct report to our CTO? Are you a chemist with strong leadership skills? And can you motivate employees in a project based environment?

In this senior position you apply your leadership skills and report directly to Flügger’s top management with whom you participate in the continuous development of our mission, vision and strategy. At the same time, you build a broad network across Supply Chain, Sales, Marketing and Product Management while making sure that our products continue to be the best on the market and make painting easier for professionals and privates alike.

Flügger A/S

Flügger A/S, 16. december
DONG Energy Wind Power
Project Manager handling electrical systems for offshore wind

DONG Energy Wind Power, Gentofte, Skærbæk, London or Hamburg

Would you like to develop and execute electrical system projects for offshore wind farms?

Join us and become Project Manager in the Electrical Project Management department, where we are responsible for developing and constructing the electrical systems for our offshore wind projects. Electrical Project Management consists of 16 project managers located in London, Hamburg and Copenhagen, and we provide leadership and manage the teams responsible for delivering the electrical engineering, procurement and construction of the electrical scope of works, related to offshore wind farms in northern Europe.

DONG Energy Wind Power

DONG Energy, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver med fokus på uddannelse, viden og sundhed til Vietnam

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du bistå Vietnam med opbygning af et bedre uddannelses- og sundhedssystem til gavn for landets fortsatte vækst og sociale udvikling og samtidig skabe muligheder for danske løsninger på udfordringerne?

Vækstlandet Vietnam er på vej ind i en stærkere international økonomisk integration og har stærke ambitioner om via bredere konkurrenceevneforbedringer at rykke økonomien fra lavtlønsproduktion og opad i den internationale værdikæde. Landet har særligt fokus på forbedringer indenfor bedre uddannelser, mere viden-samarbejde med omverdenen og et stærkere sundheds- og velfærdssystem.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver med fokus på grøn vækst og fødevarer til Vietnam

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du bistå Vietnam med at skabe mere grøn vækst og udvikle landets fødevaresektor og samtidig skabe muligheder for danske løsninger på udfordringerne?

Som følge af den stærke økonomiske vækst i Vietnam står landet overfor en række store udfordringer på områder dækket af Danmarks vækstmarkedsstrategi for Vietnam, herunder inden for grøn vækst og fødevareområdet.

Den vietnamesiske regering har stor interesse i at adressere disse udfordringer i samarbejde med Danmark i regi af det tætte dansk-vietnamesiske bilaterale partnerskab, hvilket giver gode muligheder for videreudvikling af eksisterende samarbejde og nye muligheder for danske virksomheder.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for energi, miljø, forskning og innovation til Tyrkiet

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du være med til at bistå Tyrkiet med at sikre en bedre energisikkerhed gennem omstilling til lavemission, højere miljøstandarder og en styrket forsknings- og innovationsdagsorden inden for grøn vækst gennem et tæt samarbejde mellem danske og de tyrkiske myndigheder og samtidig hjælpe med til at skabe muligheder for danske virksomheder i Tyrkiet?

De seneste års økonomiske vækst og stigende urbanisering betyder, at Tyrkiet står overfor en række udfordringer på miljø- og energiområdet. Landet står overfor en massiv vækst i efterspørgslen på energi, der er behov for at adressere udfordringer forbundet med bl.a. affaldshåndtering og vandspild, og man har fortsat til gode at sikre tidsvarende energieffektivitet. Det er områder, hvor der er oplagte matches med danske erfaringer og kompetencer.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for sundhedsområdet til Mexico

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du være med til at bistå Mexico med at sikre bedre sundhed og velfærd gennem et tæt samarbejde mellem de danske og de mexicanske sundhedsmyndigheder og samtidig hjælpe med til at skabe muligheder for danske virksomheder inden for sundhedssektoren i Mexico?

En nyoprettet stilling som vækstrådgiver inden for sundhedsområdet er ledig på Danmarks Ambassade i Mexicos hovedstad, Mexico City. Du skal som vækstrådgiver være bindeleddet mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og andre relevante fagmyndigheder i Danmark og de relevante fagmyndigheder i Mexico. Målet er at udbygge og styrke myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Mexico inden for sundhedssektoren for derigennem at sikre bedre sundhed og velfærd i Mexico og udbrede kendskabet til danske løsninger og teknologier.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for arbejdsmarkedet til Myanmar

UDENRIGSMINISTERIET

Har du en stærk faglig indsigt og erfaring fra politikudvikling, lovgivning og regulering på arbejdsmarkedsområdet i Danmark i bredeste forstand, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer i tæt samarbejde med danske aktører og myndighederne i Myanmar? Og har du samtidig mod på at bistå og rådgive danske virksomheder om markedsmuligheder i Myanmar?

Myanmar er midt i en omfattende reformproces, hvor landet åbner op for omverdenen både politisk, økonomisk og handelsmæssigt. Landet står imidlertid over for en lang række udfordringer, som Danmark kan bidrage til at løse. Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre inklusiv økonomisk vækst, som også omfatter forbedrede arbejdsvilkår og beskyttelse af fundamentale rettigheder på arbejdsmarkedet.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver med fokus på fødevarer, landbrug og fiskeri til Kina

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du bistå Kina med at skabe et mere bæredygtigt landbrug og udvikle landets fødevaresektor og samtidig skabe muligheder for danske løsninger på udfordringerne?

Fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet i Kina dækker over enorme ressourcer og produktioner. Produktioner, der savner effektivitet og bæredygtighed og kontrolsystemer, der ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at garantere fødevaresikkerhed. De sidste år har danske myndigheder sammen med ambassaden i Beijing arbejdet tæt sammen med de kinesiske myndigheder netop for at fremme en effektiv, bæredygtig og sikker landbrugs- og fødevareproduktion og eksport i og til Kina gennem introduktion af dansk teknologi, viden og fødevarer.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for miljø og vand til Kina

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du være med til at bistå Kina med en række store udfordringer på miljøområdet ved at facilitere og opbygge et tæt samarbejde mellem Kinas myndigheder og Miljøministeriet i Danmark og samtidig hjælpe med til at skabe muligheder for danske virksomheder i Kina?

Har du erfaringer med internationalt samarbejde mellem offentlige myndigheder og bred faglig indsigt på bæredygtig udvikling og grøn regulering og kompetencer indenfor fagområderne vand, luft, affald, jordforurening, klimatilpasning m.m.? Og har du samtidig mod på at bistå og rådgive danske virksomheder om markedsmuligheder i Kina inden for disse sektorer? Så er du måske vores kommende vækstrådgiver i Kina på miljøområdet.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for søfart til Kina

UDENRIGSMINISTERIET

Har du en stærk faglig indsigt og erfaring fra det maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer i tæt samarbejde med de danske og kinesiske myndigheder og erhvervet?

Har du erfaringer med internationalt samarbejde? Og har du samtidig mod på at bistå og rådgive danske virksomheder om markedsmuligheder i Kina? Så er du måske vores kommende maritime vækstrådgiver.

Kina har en maritim sektor i rivende udvikling både inden for skibsfart og skibsbygning, hvor Kina er verdens største skibsbygningsnation. I disse år står det kinesiske samfund overfor store infrastrukturinvesteringer i den maritime sektor.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for grøn vækst til Kenya

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du styrke den danske indsats i Kenya med at løse udviklingsudfordringerne ved at bidrage til at facilitere og opbygge et tæt samarbejde mellem kenyanske og danske myndigheder? Og kan du samtidig i samarbejde med ambassadens business team og IFU sikre, at danske virksomheder får en markant større andel af det stigende vækstmarked for grønne løsninger i Kenya?

Så er du måske vores kommende vækstrådgiver i Kenya på vand- og miljøområdet.

Kenya står som følge af en stærk økonomisk udvikling overfor en række store udfordringer på miljøområdet. Dette gælder særligt indenfor vand, luft, affaldshåndtering, forurening af jord og effekter af klimændringer.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
Academic Work Sweden ABThis may be your dream job! Apple is hiring an App Store UK, Ireland & Nordics Editor!

Academic Work Sweden AB, London, England

Are you passionate about apps? Do you have that unique sence of knowing the next hype within the app world before it breaks out? The App Store is seeking a talented, experienced and innovative team player to join their London team with a focus on the UK, Ireland and the Nordic countries! Apply now and make sure to front your app knowledge and passion in your application!

As an App Editor you will constantly work with improving the discoverability of apps through useful and intuitive editorial features. Your mission is to pinpoint and highlight the most relevant and interesting apps for a diverse customer base within your region. You will also base editorial decisions on app testing, content partner input and previous industry experience, always keeping in line with global editorial policies.


Academic Work Sweden AB, 15. december
DONG Energy Wind Power
Lead Business Developer for new markets

DONG Energy Wind Power, Gentofte, London or Hamburg

Would you like to kick-start a new market for offshore wind?

Join us and become Lead Business Developer for new markets in the Market and Project Development department. Our market development team is responsible for developing new project and business opportunities in established markets, but also analyses new, emerging offshore wind markets around the globe. We identify new markets, develop market strategies and originate new projects.

As a Lead Business Developer, you will be responsible for the origination and further development of projects in a new market where we are only active at an early stage. You will bring our expertise as offshore wind market leader and consider economic, political, regulatory and other business-influencing factors to develop and implement our market strategy.

DONG Energy Wind Power

DONG Energy, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for søfart til Ghana

UDENRIGSMINISTERIET

Har du en stærk faglig indsigt og erfaring fra det erhvervspolitiske og maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer i tæt samarbejde med de danske og ghanesiske myndigheder og erhvervslivet?

Har du erfaringer med internationalt samarbejde? Og har du samtidig mod på at bistå og rådgive danske virksomheder om markedsmuligheder i Ghana og i relevant og nødvendigt omfang i udvalgte lande i regionen? Så er du måske vores kommende maritime vækstrådgiver.

Ghana oplever en forholdsvis stabil politisk udvikling og på det mellemlange sigt forventes økonomien at vende tilbage til høje vækstrater. Dog har Ghana, som de andre lande i Vestafrika, fortsat udfordringer i forhold til udvikling af den private sektor, pirateribekæmpelse, miljøet, maritim infrastruktur mv. Udfordringer som Danmark har politiske og erhvervsmæssige interesser i at bidrage til at løse.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
UDENRIGSMINISTERIETVækstrådgiver inden for digitalisering til Brasilien

UDENRIGSMINISTERIET

Vil du være med til at bistå Brasilien med at udvikle og implementere offentlige digitale løsninger gennem etablering af et tæt samarbejde mellem danske og brasilianske myndigheder og samtidig bidrage til at skabe muligheder for danske virksomheder i Brasilien?

En nyoprettet stilling som vækstrådgiver inden for digitalisering er ledig på Danmarks Ambassade i Brasiliens hovedstad, Brasilia.

Brasilien har gennem en årrække haft stor økonomisk vækst, men står samtidig over for store udviklingsmæssige udfordringer. Øget offentlig digitalisering kan være et centralt værktøj til bl.a. at sikre mere gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, bekæmpe korruption og styrke demokratiet og den sociale mobilitet.


UDENRIGSMINISTERIET, 15. december
Mercuri Urval
Danida søger rådgiver

Mercuri Urval søger for Danida i Ukraine

Som seniorrådgiver skal du med afsæt i din tekniske viden og erfaring rådgive og støtte myndighedssamarbejdet mellem Ukraine og Danmark omkring vedvarende energi og energieffektivitet. Du skal yde teknisk bistand til indsamling af data for energiforbrug som afsæt for udarbejdelse af politikker og retningslinjer for Ukraines indfasning af vedvarende energi og energieffektivitet.

Du har en relevant videregående uddannelse samt omfattende erfaring med politikudvikling, energiplanlægning, udarbejdelse af energiregnskaber foruden solid arbejdserfaring med energieffektivitet og vedvarende energi. Du har desuden et indgående kendskab til den danske energipolitik og energi sektor. Kendskab til den ukrainske energiregulering er en fordel.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, 15. december
NettoDirektionsassistent til Netto Polen

Netto

Vil du være en del af en hastig voksende succes? Er du selvstændig, målrettet og sulten efter at udvikle dig både fagligt og personligt? Så er det måske dig, der er den nye PA for landedirektøren i Netto Polen.

Som PA er du landedirektørens ”forlængede arm” i organisationen. Stillingen vil give dig en bred forretningsmæssig indsigt og en dyb forståelse for forretningsprocesser, og indeholde opgaver på mange niveauer med forskellige krav til kompetencer – fra traditionelle administrative opgaver til opgaver og projekter med selvstændigt ansvar. Vi stiller krav til din fleksibilitet og selvstændighed, og at du sætter en ære i at yde et højt serviceniveau.

Dine arbejdsopgaver er bl.a.

  • Styring og opfølgning på initiativer i Netto Polen
  • Ansvar for egne tværgående projekter udstukket af landedirektøren
  • Operationelt ansvar for planlægning, gennemførelse og opfølgning på Business Review

Netto, 11. december
OticonSenior Project Manager for Oticon Medical, France

Oticon

Are you motivated by bringing fantastic products to the market and is the management of complex, high-tech product development projects part of your DNA? Is it second nature for you to motivate a team of development engineers to reach ambitious goals through teamwork and dedication?

Then we might have an exciting opportunity for you as Senior Project Manager at Oticon Medical.

You will work out of our R&D site in Vallauris, close to Nice.

As Senior Project Manager it will be your main priority to manage product development from idea to release. In this process you work closely together with all departments and platform development teams in Oticon as well as external partners and subcontractors. You will have reference to the VP R&D.


Oticon, 11. december

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld

Tilbage til Ledelse og personale.

Ledige stillinger på Grønland og Færøerne.

Annonce:
Jobindex A/S
1 til 20 af 41 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.