1 til 20 af 4586 resultater.
1|2|3|4|5|6| ... |230|Næste »
Odense Kommune
ODENSE OG ESBJERG - Psykologer til Børnehus Syd

Odense Kommune

Børnehus Syd søger to autoriserede psykologer - en til huset i Odense og en til huset i Esbjerg.

Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb - så har du muligheden her.

Vi søger to dygtige og erfarne psykologer til vores psykologgruppe i Børnehus Syd, som har lyst til og erfaring med at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde, som er stærke i sin psykologfaglighed og som trives med at have ansvar for den psykologfaglige indsats og vurdering. Begge stillinger er normeret til 32 timer pr. uge.

Det er spændende stillinger, hvor du skal have lyst til at udvikle en høj psykologfaglighed indenfor overgrebsområdet med stort ansvar for det psykologfaglige arbejde i huset, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.


Odense Kommune, 9. oktober
Lidl Danmark K/SSouschef

Lidl Danmark K/S, Grindsted

Vil du arbejde på en dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer, højt humør og fart over feltet? Har du leder-DNA og måske en ambition om at blive butikschef i Lidl? Vil du have en ansvarsfuld rolle og en masse daglige udfordringer?

Så er du havnet det helt rigtige sted!

Hos os bliver du en del af en stærk medarbejderkultur og et fællesskab, hvor alle tager ansvar og gør hinanden bedre. Vi har fokus på vores fælles mål: At blive danskernes fortrukne indkøbssted, samtidig med at det hos os også skal være sjovt at komme på arbejde – hver dag! Vi gør os derfor umage for at skabe den bedste arbejdsplads.


Lidl Danmark K/S, 9. oktober
Ringsted KommuneBliv leder midt i vadestedet

Ringsted Kommune

Børne- og familierådgivningen er inde i en rivende udvikling – vil du lede os tørskoet i land og ind i fremtiden?

Børne- og familierådgivningen udfører myndighedsopgaver vedr. børn i alderen 0-16 år, efter Serviceloven. Børne- og familierådgivningen er desuden en integreret del af Ringsted kommunes samlede udviklingsmodel 0-16 år, og har f.eks. fremskudte rådgivere, der deltager i tværfaglige møder på skoler og institutioner.

Dine opgaver bliver i første omgang, at:

 • Sikre implementering af de udviklingstiltag, der følger af samarbejdet med Task Force
 • Især sikre, at der er kendte og efterlevede sagsgange på alle sagsbehandlingsområder
 • Sikre, at der sker en tæt budgetopfølgning, så en evt. budgetoverskridelse opdages med det samme, så der kan orienteres og reageres herpå

Ringsted Kommune, 9. oktober
Region SyddanmarkLægesekretær til H. C. Andersen Børnehospital

Region Syddanmark

Vil du hjælpe med at byde vores familier velkommen i ambulatoriet - så har du her chancen for et spændende og alsidigt job.

Vi har brug for en lægesekretær til at tage imod vores patienter, når de kommer i Børnehospitalet. Din primære funktion vil derfor være i afdelingens ambulatorium, hvor du i samarbejde med de øvrige sekretærer vil være ansvarlig for ankomstregistrering og øvrige opgaver i relation til de mange patienter, som dagligt kommer i berøring med Børnehospitalet.


Region Syddanmark, 8. oktober
dominus
BMS/CTS-tekniker

dominus, Aalborg, Odense eller København

Som tekniker får du afvekslende opgaver i forbindelse med installering og servicering af anlæg. Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Programmering af styring for køle-, varme- og ventilationsanlæg
 • Programmering af IBI-zoner med bl.a. lys, solafskærmning og ventilation
 • Indregulering af varme-, ventilations- og lysanlæg

dominus tilbyder

 • Servicevogn til rådighed
 • Arbejdsredskaber som PC og telefon m.v.
 • Godt arbejdsmiljø

TREFOR, 8. oktober
Skandinavisk Dæk Import A/S
Salgskonsulent til l industridæk i hele landet

Skandinavisk Dæk Import A/S, Havdrup

Du skal være med til at øge salget af vores produkter og serviceløsninger til eksisterende og nye kunder indenfor industridæk i hele Danmark.

Jobbet:

 • Servicere, rådgive og sælge til eksisterende kunder
 • Opsøge og skabe kontakt til nye potentielle kunder
 • Deltage i ekspedition og telefonsalg

Vi tilbyder:

 • Introduktion og oplæring i vores produkter og forretningsgange
 • Et frisk og dynamisk arbejdsmiljø
 • Fast løn med pensionsordning og sundhedsforsikring

Jobindex, 8. oktober
RightOneTavlekonstruktør

RightOne søger for EL:CON A/S i Aarhus

Du vil, med reference til afdelingslederen, indgå i det tekniske team bestående af 12 fagligt kompetente kollegaer og blive bindeleddet mellem kunder, leverandører og virksomheden. Du får således en stor kontaktflade med ansvar for professionel sparring og rådgivning af kunder og et tæt samarbejde med leverandører.

Dine arbejdsopgaver

 • Deltagelse i udarbejdelse af tekniske løsninger, internt og eksternt hos kunder
 • Udførelse af el-dokumentation som diagrammer, styklister og lignende
 • Tilbudsberegning

For den rette er der mulighed for at blive projektleder på marine-/offshore-segmentet, med kundeansvar og budgetansvar.


Jobindex, 8. oktober
NaviairController til Intern Service

Naviair, Kastrup

Kan du håndtere controlling, administration, sagsbehandling, kontraktopfølgning og indkøb?

Til vores Interne Service i Naviair søger vi en analytisk, systematisk og robust medarbejder med øje for indkøb, økonomi og kundeservice. Opgaverne spænder vidt og vi forventer meget samtidig med, at du får stort ansvar, frihed, gode arbejdsforhold og variation i opgaverne.

Du har en solid indsigt i og proaktiv tilgang til administration, opfølgning på kontrakter og økonomi og beregning og analyser. Du er tillige en eminent tovholder på udbudsprocesser fra A-Z og har indsigt og erfaring med indkøb samtidig med, at du er i besiddelse af et sagsbehandlergen af de store.


Naviair, 8. oktober
Tønder KommunePlejecenterleder til Hjørnegården i Bredebro

Tønder Kommune

Plejecenter Hjørnegården består af 24 boliger, heraf Oasen som p.t. har fire boliger til alvorlig syge og døende borgere fra Tønder Kommune. Meningen er, at det der på sigt skal være seks boliger til alvorlig syge og døende. Derudover er Hjørnegården dagcentersatellit med to åbningsdage pr. uge.

Som leder har du ledelsesansvaret for de 24 boliger, dagcenteret samt drift i form af nattevagtsdækning, pedel og rengøring. Der vil være et tæt samarbejde med gruppelederen, som har en ledelsesfunktion.

Pleje & Omsorg arbejder målrettet med

 • Tønder Kommunes strategi for de 4 veje – specialisering, rehabilitering, akut indsats og velfærdsteknologi
 • kommunens værdigrundlag – lederne viser vejen, og medarbejderne tager ansvar i en organisation, hvor vi arbejder samlet og dynamisk, men vi konstant udfordrer rammerne i et komplekst, men innovativt arbejdsmiljø

Tønder Kommune, 8. oktober
VestforbrændingLeder til affaldsordninger

Vestforbrænding, Glostrup

Hos Vestforbrænding har vi sat jagten ind på ”guldet” i affaldet. Vi leder efter nye veje og metoder til at finde og udnytte ressourcerne i det affald, borgerne indsamler. Disse ressourcer kan nemlig afsættes til attraktive priser.

Vi tilbyder forskellige ordninger til kommunerne indenfor affaldshåndtering og har 6 dygtige medarbejdere, som sikrer at ordninger og aftaler, som funktionen har ansvaret for, styres bedst muligt i forhold til økonomi, service, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Vores mål er at kommuner og eksterne samarbejdsparter oplever en professionel servicering og frembringelse af praktiske, rationelle løsninger til økonomiske fordelagtige priser og et godt samarbejde.


Vestforbrænding, 8. oktober
VestforbrændingLeder til driftsafdeling

Vestforbrænding

Vil du være med til at sikre Vestforbrændings udvikling i Frederikssund?

Vestforbrænding har på anlægget i Frederikssund været gennem en stor udvikling. Vi vil gerne fortsætte denne succes og søger derfor en dygtig teamleder til driftsafdelingen.

Arbejder du resultat- og serviceorienteret, med fokus på kunden og kan du lede økonomi, medarbejdere og opgaver i en driftsafdeling, bl.a. med at:

 • Udvikle og motivere driftsmedarbejderne
 • Planlægge den daglige drift i forbindelse med modtagelse og håndtering af affald
 • Styre og udføre vedligeholdelses- og reparationsopgaver
 • Indkøbe materiel

Vestforbrænding, 8. oktober
Dansk Flygtningehjælp
SKÅNEJOB: Administrativ medarbejder i den socialøkonomiske virksomhed Sundhedscaféen i Horsens

Dansk Flygtningehjælp

(Du skal være bevilget førtidspension)

Sundhedscafeen i Horsens Sundhedshus drives af Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp og har to overordnede formål:

 • Opkvalificering af flygtninge og indvandrere i forhold til det danske arbejdsmarked.
 • Tilberedning af sund og lækker mad af høj kvalitet til rimelig priser.

Kunderne er de cirka 30 virksomheder i Sundhedshuset samt deres brugere og eksterne kunder i Horsens og Aarhus. Dine arbejdsopgaver vil primært være administrative opgaver relateret til sundhedscafeens drift og de administrative procedurer forbundet med at have praktikanter i cafeen. De fleste praktikanter visiteres gennem Horsens Jobcenter.


Dansk Flygtningehjælp, 8. oktober
Ikast-Brande KommunePsykiatrimedarbejder til værestedet Den Blå Café, Socialpsykiatrisk Center Nord

Ikast-Brande Kommune

Er det netop dig at arbejde i et værested i tæt samarbejde med brugerne? Er du fuld af energi, gode ideer, kreativ og ønsker du at arbejde recoveryorienteret sammen med brugerne i vores værested? Ser du muligheder frem for begrænsninger og kan lide at have mange bolde i luften - så er det måske dig vi søger.

Værestedet Den Blå Café er et brugerstyret værested, hvor mennesker, der er psykisk sårbare eller psykisk syge, kan komme uvisiteret i tidsrummet 8-22 alle dage – dog ikke personalebemandet alle timerne. Værestedet er stedet, hvor man kommer for at være sammen med andre, lave aktiviteter og hygge sig – og det er også i orden at komme, når man har det svært.

Du skal indgå i et tæt samarbejde med 2 andre kollegaer samt teamlederen og være en del af en arbejdsplads med 28 ansatte, hvor faglighed, gensidig respekt, frihed under ansvar, dialog og humor har høj prioritet.


Ikast-Brande Kommune, 8. oktober
Abena DataSAP Master Data Consultant

Abena Data, Aabenraa

Abena er i gang med at gennemføre en ambitiøs international vækststrategi, der skal understøttes af en global udrulning af SAP. I den forbindelse søger vi en engageret SAP Master Data Consultant til at sikre fokus på masterdata på tværs af modulerne.

Du vil indgå i en gruppe af kompetente SAP og forretningskonsulenter i Abena Data, der alle har fokus på at understøtte forretningen med den bedst mulige brug af IT. Igennem de næste 3 år vil SAP blive rullet ud globalt, og du bliver en vigtig spiller i forhold til både datamigreringen og efterfølgende drift.

Som SAP Master Data Consultant bliver dine primære opgaver:

 • Være systemejer på vores master data system (SAP it.mds)
 • Drive det tekniske set-up af midlertidig parallel masterdata drift mellem Axapta og SAP
 • Koordinere og supportere masterdata migrering og oprydning i forbindelse med implementering i nye selskaber

Abena A/S, 8. oktober
Væksthus SjællandInternational medarbejder til Enterprise Europe Network

Væksthus Sjælland, Vordinborg

Til en nyoprettet stilling søger Væksthus Sjælland en international medarbejder, der kan være med til at gøre regionens små og mellemstore virksomheder mere internationale.

Enterprise Europe Network er et af verdens største Business to Business netværk, der p.t. tæller 60 lande og godt 680 organisationer. Det internationale samarbejde med netværket og EU-kommissionen er omdrejningspunktet for de ydelser og vejledninger, der skal leveres til regionens virksomheder.

Som medarbejder i Enterprise Europe Network-teamet vil din primære opgave bestå i at etablere det rigtige match mellem danske og internationale virksomheder.


Jobindex, 8. oktober
Skandia Danmark
HR Business Partner

Skandia Danmark, København

Vores HR-afdeling har en vigtig rolle i Skandias ambitiøse strategi og arbejdet med at skabe en stærk kundeorienteret kultur. Vi har brug for en dygtig kollega, som vil være med på rejsen. Så hvis du har HR-værktøjskassen i orden, praktisk erfaring med daglig HR-operations og trives med et højt arbejdstempo, er det måske dig, vi står og mangler.

Som HR Business Partner skal du:

 • sparre med ledere om ledelse, udvikling, årlige HR-processer, personalesager m.m.
 • sikre en effektiv og professionel rekrutteringsproces, herunder tilbagemelding på personlighedstest (vi anvender MPA)
 • afholde workshops for ledergrupper inden for emnerne: Samarbejde, udvikling, konflikthåndtering m.m.
Skandia Danmark

Skandia Danmark, 8. oktober
SKATIT-løsningsdesigner og full-stack udvikler

SKAT, København

SKAT IT søger en kollega, som brænder for softwareudvikling i bred forstand og står på spring for at være med til at skubbe softwareudvikling i SKAT fremad. Vil du være med til at starte et nyt in-house udviklerteam op, afprøve nye metoder, optimere udviklingsprocessen og værktøjsunderstøttelse, så har vi stillingen til dig.

Dine opgaver kan komme til at omfatte følgende:

 • afklaring af behov i samarbejde med dit team og forretningen
 • aktivt indgå i et agilt udviklingsteam, fx som lead eller scrum master
 • bidrage til at definere udviklingsprocesser
 • afprøve og implementere processer og værktøjer, der understøtter Continuous Integration og Delivery
SKAT

SKAT, 8. oktober
RightOneErfaren programmør/teknisk fagleder

RightOne søger for EL:CON i Hornslet

Du vil, med reference til afdelingslederen, indgå i det tekniske team bestående af 12 fagligt kompetente kollegaer og blive bindeleddet mellem kunder, leverandører og virksomheden. Du får således en stor kontaktflade med ansvar for professionel sparring og rådgivning af kunder og et tæt samarbejde med leverandører.

I automationsafdelingen i Hornslet beskæftiger virksomheden ca. 35 medarbejdere, der arbejder med tavlekonstruktion, tavlebygning i egen produktion, PLC og SCADA programmering samt industriel service på SRO anlæg.

Med udgangspunkt fra afdeling i Hornslet, vil du foretage programmering og idriftsættelse af mangeartede procesanlæg inden for blandt andet rensningsanlæg, varmeværker og vandforsyning. Du vil være den tekniske fagleder ved både store og mindre projekter.


Jobindex, 8. oktober
Erhvervsstyrelsen
Vil du være en del af indsatsen mod selskabskriminalitet og organiseret svindel?

Erhvervsstyrelsen, København

Regeringen har styrket indsatsen mod selskabskriminalitet og organiseret svindel – vi søger derfor en specialiseret medarbejder til udgående kontrolvirksomhed.

Selskabssvindel og ulovlige pengetransaktioner (hvidvask) får i disse år desværre stigende udbredelse. Derfor har regeringen styrket indsatsen på dette område væsentligt. Erhvervsstyrelsen er en vigtig spiller i kampen mod hvidvask og selskabssvindel og søger en medarbejder til at varetage de specialiserede opgaver, der retter sig mod udgående virksomhedskontrol.

Du kommer især til at arbejde med udgående kontrolopgaver på selskabs- og hvidvaskområdet. Du skal selvstændigt kunne planlægge og gennemføre tilsynsbesøg samt analysere det materiale og de oplysninger, som du modtager på tilsynsbesøg.


Erhvervsstyrelsen, 8. oktober
Hellerup Finans A/S
Dygtig, produktiv og struktureret chef-jurist med en ansvarlig og forretningsdrevet tilgang

Hellerup Finans A/S

Har du solide juridiske og kommunikative evner, brænder du for at blive fagligt udfordret i din dagligdag og mestrer du at balance jura med forretning, så er denne nyoprettede stilling som chefjurist måske dig, vi er på udkig efter.

Stillingen er en alsidig juriststilling, hvor arbejdet veksler mellem både compliance, prospekt skrivning og børsret, da vi arbejder indenfor forskellige grene af den finansielle lovgivning. Kandidaten vi søger, skal derfor have interesse for og evne til at sætte sig ind i eksisterende og ny lovgivning.

Vi tilbyder:

 • Et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder
 • Mulighed for at påvirke og tilrettelægge dine egne arbejdsopgaver
 • Attraktive omgivelser og kantine med sund og god frokostordning

Jobindex, 8. oktober
Annonce:
LEMAN International System Transport a-s
1 til 20 af 4586 resultater.
1|2|3|4|5|6| ... |230|Næste »
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.