1 til 20 af 280 resultater.
1|2|3|4|5|6| ... |14|Næste »
JKSBarselsvikariat som personaleassistent, Viborg

JKS

Da en af vores dygtige kollegaer går på barsel, søger vi en barselsvikar til at servicere vores kunder i Viborg, Skive, Bjerringbro og Kjellerup.

Arbejdsopgaver:

 • Diverse opfølgningsopgaver ift. såvel medarbejdere som kunder
 • Indkalde potentielle kandidater til samtale
 • Interview af potentielle kandidater
 • Ajourføre medarbejderdata

JKS, 5. oktober
Struer Kommune
Ambitiøs områdeleder - Gimsing/Midtbyens Dagtilbud og SFO

Struer Kommune

Struer Kommune fusionerer den 1. januar 2016 Gimsing og Midtbyens Dagtilbud og SFO, som bliver til ét pasningsdistrikt.

Vil du stå i spidsen for at fusionere 5 fysisk adskilte enheder, 4 pædagogiske ledere, 88 medarbejdere og ca. 500 børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO?

Der er tale om en attraktiv stilling med store ledelsesmæssige frihedsgrader, hvor du skal vise retning og evne at lede gennem ledere.

Som områdeleder får du det overordnede strategiske, pædagogiske, administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar. Du skal sammen med din ledelse og medarbejdere sikre at børnene bliver så dygtige som de kan i en tryg hverdag, hvor vi sammen tilstræber at blive endnu bedre til at understøtte børnenes læring og trivsel.


Jobindex, 5. oktober
Region SyddanmarkRegion Syddanmark søger 2 pædagogisk assistent elever pr. 1. marts 2016

Region Syddanmark

Brænder du for at arbejde med mennesker og er god til at indgå i relationer?
Er du ansvarlig, robust og er du en god rollemodel, så er det måske lige dig, vi søger til stillingen som pædagogisk assistent elev.

På uddannelsen vil du udvikle faglige kompetencer sammen med personlige kompetencer, og der vil være fokus på din aktive medvirken i egne læringsprocesser.

Uddannelsen er en praktisk orienteret pædagogisk uddannelse og har fire faglige fokusområder:

 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis

Region Syddanmark, 5. oktober
THISTED KOMMUNE
Espersens Børnehus søger pædagogmedhjælper til barselsvikariat

THISTED KOMMUNE

Vi søger en pædagogmedhjælper, 25 timer ugentligt, pr. 1. december 2015 til en tidsbegrænset barselsorlovsstilling.

Vi er en 0-6 års integreret daginstitution normeret til 90 børn, fordelt på 31 børn i vuggestuen og 59 børn i børnehaven.

Vores mål er, at give børnene dage med udvikling og trygge rammer, med omsorgsfulde voksne omkring dem. Ligeledes er vores mål, at børnene har en tryg og indholdsrig dag, hvor der er muligheder og udfordringer. Børnene er afhængige af, at de voksne omkring dem er seriøse med deres arbejde, har en naturlig tilgang til samværet, er sjove og trygge at være sammen med.

Vi arbejder med barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener.


Jobindex, 5. oktober
THISTED KOMMUNE
Hannæsbørnehavens vuggestuegruppe søger en pædagog

THISTED KOMMUNE

Vi søger en pædagog, der har særlig interesse i arbejdet med 0–2 års børn 30 timer pr. uge. Vi ønsker en kreativ kollega med kompetencer i, at kunne tilrettelægge det pædagogiske arbejde med afsæt i udeliv, musik og motorik, vores værdier, årsplanen for vores pædagogiske læreplan, inklusion, LP analyse og arbejde med IT.

Vi forventer af dig

 • At du kan navigere i, - og arbejde inkluderende i en travl hverdag.
 • At du har en positiv og anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger.
 • At du er musisk og / eller kreativt anlagt.
 • At du kan bidrage til at udvikle et godt læringsmiljø og dokumentere dit arbejde.

Jobindex, 5. oktober
THISTED KOMMUNE
Børnehuset Kathøj søger en pædagog samt en pædagogmedhjælper til barselsvikariater

THISTED KOMMUNE

Ved Børnehuset Kathøj er 2 barselsvikariater ledige til besættelse pr. 7. december 2015. Det drejer sig om henholdsvis 1 uddannet pædagogstilling på 30 timer og 1 pædagogmedhjælperstilling på 37 timer. Begge stillinger er fortrinsvis i børnehavedelen.

Børnehuset er et integreret udebørnehus, normeret til 49 pladser for de 3–6 årige og 14 pladser til de 0–2 årige. Vi har til huse i et nybygget hus, med en stor have og nærliggende mark til vores rådighed. Vi ligger i attraktive og landlige omgivelser og i gåafstand til fjorden. Børnehuset har engagerede og faglige medarbejdere og en aktiv forældrekreds. Personalet er sammensat af begge køn og vi forsøger at udnytte vores forskellighed konstruktivt og supplere hinanden.


Jobindex, 5. oktober
TEMP TEAM A/SMedarbejder til lodning under mikroskop

TEMP TEAM A/S søger for kunde i Taastrup

For vores kunde i Taastrup søger vi til et vikariat en erfaren person til deres produktion.

Dine opgaver bliver:

 • Lodning under mikroskop
 • Pakning
 • Kalibrering
 • Samling af instrumenter
 • Funktionstest

Derudover er der diverse andre forefaldende opgaver inden for produktion og lager.


Jobindex, 2. oktober
TEMP TEAM A/SReceptionist - 20 timer om ugen

TEMP TEAM A/S søger for Nordunet i Kastrup

For vores kunde, Nordunet beliggende i Kastrup, søger vi en serviceminded, professionel og engageret receptionist til en deltidsstilling med start hurtigst.

I receptionen får du en varieret arbejdsdag, da receptionen fungerer som virksomhedens ansigt udadtil og du har dagligt kontakt med medarbejdere, leverandører, håndværkere og gæster, både ved modtagelse i receptionen og telefonisk.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

 • Modtagelse af gæster, håndværkere og leverandører
 • Sikre egenkontrol i virksomhedens kantine, hvor maden leveres udefra
 • Afvikling af dagsrutiner for receptionen

TEMP TEAM A/S, 2. oktober
Assistance Personaleservice a/s
Kok til Nordsjælland

Assistance Personaleservice a/s søger for kunde

Opgaverne varierer og ikke to dage er ens, og det er netop dette element, som skaber en spændende og udfordrende hverdag. Som vikar har du en enorm fleksibilitet, da du selv bestemmer, hvor og hvornår du vil arbejde. Assistance servicerer nogle af Danmarks bedste kantiner og restauranter, og det giver dig mulighed for at udvikle dit håndværk.

Udtalelse fra Jeannette Hvenegaard Petersen, faglært kok: “Som kok bliver man aldrig færdig med at lære. Jeg har nu været tilknyttet Assistance i 3 år., og jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har lært så meget.”

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores team.

Assistance Personaleservice a/s

Jobindex, 2. oktober
JKSStærk bygningskonstruktør med stor procesforståelse til nøglestilling søges

JKS søger for Specialmontering i Aarhus

Specialmontering i Aarhus oplever øget kunde- og ordretilgang, og derfor søger vi en stærk administrativ profil, som har lyst til at sætte sit præg på en spændende og dynamisk virksomhed.

I tæt samarbejde med virksomhedens ledelse bliver du det naturlige omdrejningspunkt, når det gælder den daglige drift og administration af virksomhedens aktiviteter.

Udpluk af arbejdsopgaver:

 • Koordinering og prioritering af opgaver - herunder ressourcefordeling
 • Sikring af produktionsflowet - herunder tilbudsgivning, ordrebehandling og fakturering
 • Intern projektstyring
 • IT-drift - herunder hjemmeside

Jobindex, 2. oktober
Røde Kors asylafdelingPraktisk medarbejder søges til Region Østjylland center Ebeltoft

Røde Kors asylafdeling

Røde Kors asyl søger en praktisk medarbejder til center Ebeltoft med aftenvagtfunktion til en tidsbegrænset stilling på 37 timer ugentligt fordelt på aften- og weekendarbejde.

Centrene Ebeltoft og Grenå er p.t. multietniske centre bestående af voksne enlige mænd. Mens Lyngbygård og Voldby er multietniske centre for familier. Beboerne bor og opholder sig på centrene, mens de venter på, at deres asylsag bliver behandlet af Udlændingemyndighederne. Beboerne tager hver dag til Regionskontoret i Voldby for at gå i skole, børnehave, jobcenter og på klinik.

Arbejdsområde/opgaver:

 • Sikre renholdelse på centrets områder jævnfør udstukne retningslinjer, rengøringsplaner og standarder m.m. herunder at forestå den pligtmæssige rengøring af fællesarealerne i et samarbejde med beboerne
 • Sikre korrekt anvendelse af rengøringsmidler, maskiner samt sikkerhedsudstyr

Røde Kors asylafdeling, 2. oktober
Røde Kors asylafdelingPraktisk medarbejder søges til Region Østjylland center Grenå Røde Kors Asyl

Røde Kors asylafdeling

Røde Kors asyl søger en praktisk medarbejder til Center Grenå. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og ligger i dagtimerne. Stillingen er tidsbegrænset til 31.12.2015.

Region Østjylland består af fire opholdscentre: Ebeltoft, Grenå, Lyngbygård og Voldby, foruden selve Regionskontoret i Voldby bestående af klinik, skole, børnehave, jobcenter og lederkontor etc.

Arbejdsområde / opgaver:

 • Sikre renholdelse på centrets områder jævnfør udstukne retningslinjer, rengøringsplaner og standarder m.m. herunder at forestå den pligtmæssige rengøring af fællesarealerne i et samarbejde med beboerne
 • Sikre korrekt anvendelse af rengøringsmidler, maskiner samt sikkerhedsudstyr
 • Udarbejde rengøringsplaner til beboerne og undervise beboerne i overholdelse af rengøringsstandarder

Røde Kors asylafdeling, 2. oktober
Røde Kors asylafdelingNetværksmedarbejder med aftenvagtfunktion søges til Region Østjylland center Ebeltoft

Røde Kors asylafdeling

Røde Kors asyl søger en netværksmedarbejder til center Ebeltoft med aftenvagtfunktion til en tidsbegrænset stilling på 37 timer ugentligt fordelt på aften- og weekendarbejde.

Center Ebeltoft er p.t. et multietnisk center bestående af voksne enlige mænd. Beboerne bor og opholder sig på centret, mens de venter på, at deres asylsag bliver behandlet af Udlændingemyndighederne. Beboerne tager hver dag til Regionskontoret i Voldby for at gå i skole, børnehave, jobcenter og på klinik.

Vi arbejder for at sikre asylansøgerne en ordentlig hverdag i asylfasen. På vores centre arbejder vi på at skabe tryghed og meningsfuldhed, ligesom vi tror på, at værdighed og fremtidsperspektiv for den enkelte er afgørende.


Røde Kors asylafdeling, 2. oktober
Røde Kors asylafdelingNetværksmedarbejder søges til Region Østjylland center Ebeltoft

Røde Kors asylafdeling

Røde Kors asyl søger en netværksmedarbejder til center Ebeltoft til daghold med tiltrædelse snarest muligt dog senest 1. november 2015. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og stillingen er tidsbegrænset til 31.12.2015.

Center Ebeltoft er p.t. et multietnisk center bestående af voksne enlige mænd. Beboerne bor og opholder sig på centret, mens de venter på, at deres asylsag bliver behandlet af Udlændingemyndighederne. Beboerne tager hver dag til Regionskontoret i Voldby for at gå i skole, børnehave, jobcenter og på klinik.

Vi arbejder for at sikre asylansøgerne en ordentlig hverdag i asylfasen. På vores centre arbejder vi på at skabe tryghed og meningsfuldhed, ligesom vi tror på, at værdighed og fremtidsperspektiv for den enkelte er afgørende.


Røde Kors asylafdeling, 2. oktober
Røde Kors asylafdelingNetværksmedarbejder søges til Region Østjylland center Lyngbygård Røde Kors asyl

Røde Kors asylafdeling

Røde Kors asyl søger en netværksmedarbejder til center Lyngbygård til daghold med tiltrædelse snarest muligt dog senest 1. november 2015. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og ligger i dagtimerne.

Region Østjylland består af 4 opholdscentre: Ebeltoft, Grenå, Lyngbygård og Voldby, foruden selve Regionskontoret i Voldby bestående af klinik, skole, børnehave, jobcenter etc. Center Lyngbygård huser ca. 120 asylsøgere. Centret er et multietnisk opholdscenter under Røde Kors' asylafdeling – fortrinsvis for familier, hvor asylansøgere er indkvarteret, mens deres ansøgning om asyl i Danmark bliver behandlet.

Arbejdsområde / opgaver:

 • Sikre professionel rådgivning, vejledning og konsulentbistand til asylansøgerne
 • Sikre særlige tiltag i forhold til asylansøgere med særlige behov, herunder arbejde med handleplaner

Røde Kors asylafdeling, 2. oktober
TEMP TEAM A/SAccount Manager inden for industriel mikrobiologi

TEMP TEAM A/S søger for bioMérieux i Ballerup

Som Account Manager på industri segmentet hos bioMérieux ApS bliver du en vigtig spiller i den nordiske organisation, og du får det overordnede ansvar for salget af mikrobiologiske løsninger til primært fødevareindustrien i Danmark og Sverige.

Dit hovedansvar bliver at sikre en stabil vækst hos både eksisterende og nye kunder.

Dine arbejdsopgaver bliver:

 • Ansvar for det overordnede salg
 • Vedligeholde og øge salget af mikrobiologiske produkter til eksisterende kunder
 • Vedligeholde og opbygge nye kunderelationer på forskellige niveauer
 • At lave opsøgende salg

TEMP TEAM A/S, 1. oktober
Ballerup KommuneBliv pædagogisk assistentelev i Ballerup kommune og gør en forskel for børn og unge

Ballerup Kommune

Drømmer du om at arbejde med børn og unge i daginstitutioner eller skoler? Og er du parat til at lære en masse om, hvordan du planlægger forskellige aktiviteter, og hvorfor kost og motion er vigtigt? Så uddan dig til pædagogisk assistent, med uddannelsesstart januar 2016.

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, som varer 2 år og 1 ½ måned, hvor du veksler mellem skole- og praktikperioder.

I Ballerup Kommune ser vi børn som kompetente, aktive og selvstændige personer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder at børn involveres, f.eks. i planlægning af aktiviteter, og derved får erfaringer med indflydelse på egen situation.


Ballerup Kommune, 1. oktober
JKSDedikeret teknisk chef til avanceret produktionsanlæg søges

JKS søger for BKI foods i Århus

Som teknisk chef hos BKI foods bliver du del en virksomhed med et stærkt brand, som har en målsætning om at levere høj kvalitet samtidig med at man vækster.

Dette gøres blandt andet igennem omfattende investeringer i højteknologisk procesanlæg med stor kompleksitet og fagligt dygtige medarbejdere. Dette giver stor mulighed for både personlig og faglig udvikling.

Den ideelle kandidat har en uddannelse som maskinmester, maskiningeniør, tekniker med relevant overbygning eller lign. Derudover har du minimum 5 års relevant ledelseserfaring. Kommer du fra fødevareproduktion eller fra en større produktionsvirksomhed, er dette selvfølgelig en fordel.


JKS, 1. oktober
Randstad
Medarbejder til kreditorafdeling

Randstad søger for kunde i Billund

Vi søger på vegne af vores kunde, en større dansk virksomhed medarbejdere til kreditorafdelingen. På grund af travlhed søges 3-4 medarbejdere til et længerevarende vikariat med opstart hurtigst muligt.

Afdelingen er karakteriseret ved professionalisme og et iver for at få opgaverne klaret.

Arbejdsopgaver

 • Kontering/kontoplaner
 • Momsregler (DK)
 • Fakturaflows (PO og Non PO numre)

Udover de listede opgaver, skal du forvente en dagligdag med spændende og varierende opgaver der spænder vidt fra rutineopgaver til mere atypiske opgaver.


Jobindex, 1. oktober
JKSIMBOX A/S søger erfaren operatør til nyoprettet stilling

JKS søger for kunde i Hedensted

Skal din næste stilling være i en ung virksomhed, som har forrygende travlt, som vækster og er præget af en stærk Vi-kultur, hvor alle byder ind for at nå i mål? Hvor værdisættet, du skal kunne nikke genkendende til, er; leveringssikkerhed, kvalitet og fleksibilitet?

Det er en stilling, som udvikler sig sammen med dig og de kompetencer, du byder ind med.

Arbejdsopgaverne vil være følgende:

 • Opstilling på semi- og fuldautomatiske anlæg
 • Omstilling på semi- og fuldautomatiske anlæg
 • Bearbejdning af forskellige størrelser emner

JKS, 1. oktober
Annonce:
1 til 20 af 280 resultater.
1|2|3|4|5|6| ... |14|Næste »
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.