1 til 20 af 140 resultater.
Høje-Taastrup KommuneBostøttemedarbejder

Høje-Taastrup Kommune

Brænder du for at udvikle en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats inden for socialpsykiatrien?

Det Udekørende Team søger socialpædagoger eller personer med anden relevant faglig baggrund, der brænder for at gøre en forskel for psykisk sårbare mennesker i eget hjem.

Dit timetal vil være 37 timer pr. uge - med en arbejdstid, der indimellem strækker sig ud over kl. 16.00.

Dine arbejdsopgaver vil omhandle § 85 og § 99 ydelser, samt du vil være en del af vores værested. Der vil også være arbejdsopgaver med mennesker, der er udfordret af misbrug, hjemløshed og ADHD.


Høje-Taastrup Kommune, 7. oktober
Professionshøjskolen UCC
Studentermedhjælper til Videreuddannelsen/Den Fælles Studieadministration

Professionshøjskolen UCC, København

Har du lyst til at prøve kræfter med et studieadministrativt miljø i en spændende uddannelsesorganisation i rivende udvikling? Så er det muligvis dig, vi søger. Lige nu søger vi en kompetent studentermedhjælper, der kan tiltræde hurtigst muligt.

Den Fælles Studieadministration leverer studieadministrativ understøttelse af UCC's uddannelser, studerende og medarbejdere. Stillingen her er rettet mod understøttelse af UCC's videreuddannelsesaktiviteter.

Arbejdsopgaver er blandt andet:

 • Arkivering/systematisering
 • Receptionsopgaver (telefoner, post, kopiering, scanning…)
 • Lettere administrative opgaver (indtastning, kontrol, statistikker…)
Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC, 6. oktober
AlineaVil du være matematikredaktør i Danmarks største undervisningsforlag?

Alinea, København

Matematikredaktionen hos Alinea er i stadig udvikling og har ambitiøse mål i forhold til udvikling af læremidler til grundskolen. Vi søger en dygtig redaktør til vores team, som skal samarbejde med forfattere og redaktører om at udvikle og producere grundsystemer. En væsentlig del af arbejdet vil blive at skrive, redigere og færdiggøre læringsforløb.

Vi har et attraktivt og fleksibelt arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder. Vi lægger meget stor vægt på at kunne arbejde under devisen, frihed under ansvar, hvilket udfolder sig inden for nogle tydelige rammer. Redaktionen består af 8 dedikerede kolleger, som er drevet af stor begejstring og arbejdsglæde ved at gøre matematikfaglighed og didaktik til konkrete og anvendelige læremidler. Du vil referere til forlagschefen i matematikredaktionen, og vi glæder os til at få dig med på holdet.


Lindhardt og Ringhof, 5. oktober
Fredensborg KommuneAmbitiøs dansklærer søges

Fredensborg Kommune

Kokkedal Skole søger en ambitiøs og erfaren dansklærer til at varetage primært danskundervisningen i en af vores 6. klasser. Skulle du endvidere have en læsevejlederuddannelse, vil det være en fordel.

Du er læreruddannet, har stærke faglige kvalifikationer indenfor danskfaget og brænder for dit fag. Du er god til tydelig og anerkendende klasseledelse og arbejder inkluderende. Endvidere kan du holde flere bolde i luften og har gode samarbejdsevner.

Vi har ca. 700 elever fra 0.-9. klasse fordelt på 2-3 spor. Skolen huser endvidere en af kommunens specialklasserækker, som er en naturlig del af skolens hverdag, da klasserne er placeret aldersmæssigt på samme spor som almenområdet.


Fredensborg Kommune, 5. oktober
Ballerup KommuneSocialpsykiatrien Ballerup søger kollega med erfaring indenfor autisme

Ballerup Kommune

På grund af tilgang af borgere i vores ASF-tilbud, søger vi en engageret kollega pr. 1. december 2015 eller hurtigst muligt. Stillingen er 37 timer/uge.

Arbejdsopgaverne er bl.a.

 • Støttende og strukturerede samtaler med borgerne, enten i Socialpsykiatrien eller hjemme hos borgeren
 • Social færdighedstræning
 • Støtte og udvikle netværk samt fremme hensigtsmæssig kontakt til familie, læge, sociale tilbud m.m.

Ballerup Kommune, 2. oktober
Røde Kors asylafdelingNetværksmedarbejder med aftenvagtfunktion søges til Region Østjylland center Ebeltoft

Røde Kors asylafdeling

Røde Kors asyl søger en netværksmedarbejder til center Ebeltoft med aftenvagtfunktion til en tidsbegrænset stilling på 37 timer ugentligt fordelt på aften- og weekendarbejde.

Center Ebeltoft er p.t. et multietnisk center bestående af voksne enlige mænd. Beboerne bor og opholder sig på centret, mens de venter på, at deres asylsag bliver behandlet af Udlændingemyndighederne. Beboerne tager hver dag til Regionskontoret i Voldby for at gå i skole, børnehave, jobcenter og på klinik.

Vi arbejder for at sikre asylansøgerne en ordentlig hverdag i asylfasen. På vores centre arbejder vi på at skabe tryghed og meningsfuldhed, ligesom vi tror på, at værdighed og fremtidsperspektiv for den enkelte er afgørende.


Røde Kors asylafdeling, 2. oktober
Røde Kors asylafdelingNetværksmedarbejder søges til Region Østjylland center Ebeltoft

Røde Kors asylafdeling

Røde Kors asyl søger en netværksmedarbejder til center Ebeltoft til daghold med tiltrædelse snarest muligt dog senest 1. november 2015. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og stillingen er tidsbegrænset til 31.12.2015.

Center Ebeltoft er p.t. et multietnisk center bestående af voksne enlige mænd. Beboerne bor og opholder sig på centret, mens de venter på, at deres asylsag bliver behandlet af Udlændingemyndighederne. Beboerne tager hver dag til Regionskontoret i Voldby for at gå i skole, børnehave, jobcenter og på klinik.

Vi arbejder for at sikre asylansøgerne en ordentlig hverdag i asylfasen. På vores centre arbejder vi på at skabe tryghed og meningsfuldhed, ligesom vi tror på, at værdighed og fremtidsperspektiv for den enkelte er afgørende.


Røde Kors asylafdeling, 2. oktober
Røde Kors asylafdelingNetværksmedarbejder søges til Region Østjylland center Lyngbygård Røde Kors asyl

Røde Kors asylafdeling

Røde Kors asyl søger en netværksmedarbejder til center Lyngbygård til daghold med tiltrædelse snarest muligt dog senest 1. november 2015. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og ligger i dagtimerne.

Region Østjylland består af 4 opholdscentre: Ebeltoft, Grenå, Lyngbygård og Voldby, foruden selve Regionskontoret i Voldby bestående af klinik, skole, børnehave, jobcenter etc. Center Lyngbygård huser ca. 120 asylsøgere. Centret er et multietnisk opholdscenter under Røde Kors' asylafdeling – fortrinsvis for familier, hvor asylansøgere er indkvarteret, mens deres ansøgning om asyl i Danmark bliver behandlet.

Arbejdsområde / opgaver:

 • Sikre professionel rådgivning, vejledning og konsulentbistand til asylansøgerne
 • Sikre særlige tiltag i forhold til asylansøgere med særlige behov, herunder arbejde med handleplaner

Røde Kors asylafdeling, 2. oktober
Statens Serum InstitutEr du vores nye akademiker med GMP-gen til validering på Statens Serum Institut?

Statens Serum Institut, København

Vi har fået flere opgaver og har derfor brug for flere dygtige akademiske medarbejdere til vores valideringsafsnit i Afdeling for Produktionssupport på Statens Serum Institut (SSI).

Vi søger derfor 2 akademikere med interesse for at arbejde med validering sammen med os. Vi er p.t. 6 akademikere og 3 teknikere i afsnittet, og vi ser frem til at få ekstra hænder og hoveder til at udføre opgaverne.

Dine arbejdsopgaver kan bl.a. være at:

 • Planlægge og følge op på re-/valideringsrutiner for procesudstyr.
 • Udarbejde valideringsprotokoller.
 • Evaluere valideringsresultater og konkludere, færdiggøre samt godkende valideringsrapporter.

Statens Serum Institut, 1. oktober
Hvidovre KommunePlejecenteret Dybenskærhave søger aktivitetsmedarbejder

Hvidovre Kommune

Demenskoordinator med sundhedsfaglig baggrund søges til spændende nyoprettet stilling.

Dybenskærhave er et fire år gammelt plejecenter, beliggende ved Avedøre Station. Huset er i tre etager, og der bor i alt 72 beboere med forskellige alders- og sygdomsrelaterede begrænsninger, hovedsagligt demenssygdomme. Vi er et hus, der sætter stor værdi i, at livet leves hele døgnet, ud fra principperne for leve-/bomiljøer. Vi er et stort og dynamisk team, der hver dag bringer hjertet med på arbejde.

Vi tillægger vores værdier nærvær, respekt og tillid stor opmærksomhed i dagligdagen, hvilket vi oplever har stor betydning for alle vores indbyrdes relationer.


Jobindex, 1. oktober
Center for LedelseErfarne virksomhedsrådgivere til salg af toplederudvikling

Center for Ledelse, København

Besidder du en høj grad af selvstændighed, drive og selvtillid? Kan du håndtere kompleksitet og matche topledelser og HR på højeste niveau? Så tilbyder vi en spændende og udfordrende hverdag hos CfL

Som virksomhedsrådgiver, Executive Leadership Development er din hovedopgave at sælge CfLs ydelser til topledere. Du skal både kunne lukke salg målrettet den enkelte topleder, såvel som sælge løsninger målrettet hele virksomheden.

Din primære rolle bliver at sælge toplederprogrammer, lige fra ideer til kampagner, til lukning af salget og efterfølgende kundepleje. Samtidig skal du sikre, at toplederne og HR vælger de af CfLs ydelser, der er relevante for hele virksomheden.


Center for Ledelse, 30. september
Børne- og Ungehuset MælkebøttenVicedirektør - Mælkebøttecentret

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, Nuuk

Vil du være med til at præge udviklingen og brænder du for at gøre en forskel i en dynamisk virksomhed i vækst. Mælkebøttecentret tilbyder en attraktiv lederstilling i Nuuk, hvor du som vicedirektør bliver ansvarlig for den daglige drift af en unik organisation, der er forankret i en stærk virksomhedskultur.

Den ny vicedirektør får – med direkte reference til direktøren – det overordnede ansvar for den daglige drift og ledelse af institutionen.

Centrale ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for institutionens drift og ledelse af de ansatte
 • Implementering af nye forandringsprojekter
 • Udøve værdibaseret ledelse, for herigennem at vedligeholde og videreudvikle Mælkebøttecentrets stærke kultur

Jobindex, 28. september
Gentofte KommuneSnedker med hjertet på rette sted søges

Gentofte Kommune

Har du hænderne skruet rigtigt på, er innovativ og brænder for at hjælpe mennesker videre i livet?

Job- & Aktivitetscenteret i Gentofte Kommune søger en snedker til vores beskyttede snedkerværksted. Her arbejder 15-20 borgere med udviklingshæmning, som du kan være med til at give et meningsfuldt og udviklende beskæftigelsestilbud. JAC's snedkerværksted har både sin egen designlinje og løser opgaver for eksterne kunder og internt i huset.

Din primære arbejdsopgave bliver at udvikle borgernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Sammen med en anden snedker vil du stå for at oplære borgerne i maskiner og snedkeropgaver, strukturere deres opgaver og støtte og vejlede dem undervejs i snedkerarbejdet. Samtidig skal du også være med til at løse en del af snedkeropgaverne og generelt kvalitetssikre borgernes arbejde.


Jobindex, 28. september
Sporskift v/Annette RohdeSporskift søger socialrådgiver til faglig rådgivning

Sporskift v/Annette Rohde, Greve

Vi søger en socialrådgiver, der brænder for at lære fra sig og som kan navigere på højt plan i både gældende og kommende lovgivning.

Vi har brug for en socialrådgiver, der skal stå for faglig rådgivning til vores coach og mentorer i deres arbejde med borgere med komplekse udfordringer – desuden fungere som støtte til beskrivelser af arbejdsevnen.

Endvidere skal du fungere som faglig rådgiver for ledergruppen.


Jobindex, 28. september
Ballerup KommunePlejecenter Lundehaven søger social- og sundhedsassistent samt vikar pr. 1. december 2015

Ballerup Kommune

Stillingen er på 30-32 timer pr. uge og du skal arbejde fast hver 3. weekend. Stillingen vil næsten udelukkende bestå af dagvagter med mødetid kl. 07.30, da vi har faste aftenvagter ansat. Der er desuden et ledigt vikariat frem til den 1. november 2016 på samme timetal.

I Lundehaven bor 73 beboere i 48 plejeboliger og 19 ældreboliger. Vi har modtagerkøkken og daglig åben café for lokalområdets pensionister, en fysioterapi med varmvandsbassin, og ergoterapi med daghjem. Lundehaven blev taget i brug i 2001.

Lundehaven arbejder ud fra visionen om, at borgeren oplever en meningsfuld hverdag med høj livskvalitet, såvel fysisk, som psykisk og socialt. I praksis betyder det, at vi arbejder ud fra værdierne; ansvar, omsorg, respekt, tillid og anerkendelse.


Ballerup Kommune, 25. september
Hvidovre KommunePlejecentret Dybenskærhave søger sosu-hjælper til dagvagt - 37 timer ugentligt

Hvidovre Kommune

På Plejecentret Dybenskærhave er der 72 boliger, beliggende i Hvidovre Kommune nær Avedøre st. og rekreativt område ved Vestvolden. Kendetegnende for os er, at vi er et nyt hus, som åbnede i 2011. Indretning og arkitektur er lys og moderne, og vi har en dejlig sansehave. Vi sætter høje faglige mål og har et lærende miljø, som indebærer faglig sparring og undervisning, som en del af hverdagen for alle faggrupper.

Vi tilbyder:

 • En kultur, hvor faglige dilemmaer drøftes åbent på tværs af faggrupper
 • Et lærende miljø, som indebærer kompetenceudvikling og sparring
 • Et dejligt hus, hvor vi arbejder på tværs og hjælper hinanden

Jobindex, 25. september
Ballerup KommunePlejecenter Lundehaven søger basis-sygeplejerske samt vikar pr. 1. december 2015

Ballerup Kommune

Stillingen er på 30-32 timer pr. uge og du skal arbejde fast hver 3. weekend. Stillingen vil næsten udelukkende bestå af dagvagter med mødetid kl. 07.30, da vi har faste aftenvagter ansat. Der er desuden et ledigt vikariat frem til d. 1. november 2016 på samme timetal.

I Lundehaven bor 73 beboere i 48 plejeboliger og 19 ældreboliger. Vi har modtagerkøkken og daglig åben café for lokalområdets pensionister, en fysioterapi med varmvandsbassin, og ergoterapi med daghjem. Lundehaven blev taget i brug i 2001.

Lundehaven arbejder ud fra visionen om, at borgeren oplever en meningsfuld hverdag med høj livskvalitet, såvel fysisk, som psykisk og socialt. I praksis betyder det, at vi arbejder ud fra værdierne; ansvar, omsorg, respekt, tillid og anerkendelse.


Ballerup Kommune, 25. september
Det Socialpædagogiske Opholdssted ChristiansmindeInstitutionsleder

Det Socialpædagogiske Opholdssted Christiansminde, Brønderslev

Vi søger en udviklingsorienteret leder, der kan stå i spidsen for den daglige drift af Christiansminde børne- & ungdomscenter til gavn for børnene, de unge, forældre, medarbejderne og det samlede samfund.

Arbejder målrettet mod, at vi på Christiansminde børne- & ungdomscenter som helhed, hele tiden har fokus på at udvikle vores tilbud, så vi altid opretholder et ambitiøst og velfunderet fagligt niveau i overensstemmelse med målsætninger defineret i lovgivningen, Socialforvaltningerne og andre relevante aktører.

Bidrager til at understøtte sammenhængskraft på tværs af egnens institutioner, erhvervsliv og tilbud i forhold til kommunernes samlede indsatser på området.

Vi kan tilbyde

 • Et krævende og meningsfuldt lederjob
 • Et spændende og selvstændigt job med udfordringer og udstrakt kompetence og ansvar

Jobindex, 24. september
Hartmanns A/SAmbitiøs bygningsingeniør der brænder for at præge udviklingen

Hartmanns A/S søger for CONFAC A/S i Randers

Brænder du for at få lov til at omsætte din viden om bærende konstruktioner til konkret daglig praksis?

Der er nu mulighed for at blive en del af holdet i projektafdelingen, hvor vi er med til at sikre høj standard af højtforædlede facadeelementer i beton til fremtidens byggerier. Hos CONFAC kommer du til at arbejde i en organisation, hvor der er tæt samarbejde mellem projektafdelingen, kunden og produktionen og, hvor du er med til at sikre at alt går op i en højere enhed.

Dine opgaver:

 • Gennemgang af dokumentation, der danner grundlag for CONFAC’s leverancer
 • Styre de enkelte projekter med sikker hånd fra ordreindgang og planlægning til aflevering
 • Sikre at elementerne designes og optegnes rationelt og i rette tid under hensyn til CONFAC’s hybride produktionsmetode

Jobindex, 24. september
Københavns KommuneTo praksissygeplejersker til Botilbuddet Strandviben

Københavns Kommune

Strandviben er et botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade, der er visiteret efter Servicelovens § 108. Strandviben er beliggende på to adresser, hhv. på Strandlodsvej Amager og på Vibevej Nørrebro.

Begge stillinger er på Vibevej, men der forekommer også sygeplejefaglige opgaver på Strandlodsvej. Den ene stilling er nyoprettet med klinisk vejlederfunktion.

Borgerne, som bor på Strandviben, har brug for specialiseret tværfaglig rehabilitering for at kunne udvikle eller kompensere for tabte færdigheder både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt, så det bliver muligt at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.


Københavns Kommune, 23. september
Annonce:
1 til 20 af 140 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.