1 til 20 af 66 resultater.

Dine valg

  • Fjernmeningsfuldt

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

Region SjællandHR-konsulent til ledelsesudvikling og HR-strategiarbejde, Koncern HR, Regionshuset i Sorø - quicknr. 15826

Region Sjælland

Koncern HR søger en erfaren HR-konsulent, som brænder for at være med til at udvikle og gennemføre lederudviklingsaktiviteter på mange niveauer i Region Sjælland.

Du bliver en del af en enhed på cirka 15 dygtige konsulenter i Koncern HR Strategi og Udvikling. Enheden arbejder på strategisk niveau og løser et bredt udsnit af strategi-, udviklings- og driftsopgaver indenfor ledelsesudvikling, rekruttering, arbejdsmiljø, personalepolitik, MED systemet, HR medarbejderundersøgelser mv.

Vi har brug for en konsulent, der har lyst til at arbejde med ledelse fra et strategisk perspektiv, men med forståelse for virkeligheden. Det betyder, at opgaverne i stillingen spænder vidt.

Region Sjælland

Region Sjælland, 28. oktober
Favrskov KommuneMedarbejder søges til Aktivitetscenter Møllen i Hammel

Favrskov Kommune

Vi søger en medarbejder til Aktivitetscenter Møllen med relevant pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. Dit arbejde vil bestå i at støtte brugerne i meningsfuld aktivitet og samvær i aktivitetscentret og eventuelt også på et af kommunens væresteder.

Du skal indgå i arbejdet med idrætsforeningen, men også indgå i aktivitetscentrets øvrige opgaver med at støtte brugerne i tilrettelæggelse af aktiviteter og samvær. Du bliver kontaktperson og skal udarbejde individuelle handleplaner i samarbejde med brugerne.

Vi tilbyder

  • En arbejdsplads, hvor vi arbejder ud fra en eksistentiel tilgang
  • En spændende arbejdsplads med mange forskellige opgaver
  • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af opgaver

Favrskov Kommune, 28. oktober
Region SyddanmarkSocialrådgiver til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark

Region Syddanmark, Vejle

ATT søger en socialrådgiver til afvikling af ventelister. Der er tale om en midlertidig stilling for 1 år, men med mulighed for forlængelse.

ATT er en selvstændig afdeling i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af personer med kompleks PTSD.

ATT har højt specialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD. Vi tilbyder specialiseret, differentieret behandling på et psykodynamisk, mentaliseringsbaseret grundlag og står midt i og over for opgaver, der forudsætter særdeles robust og kvalificeret personale. Vi har også en uddannelses- og udviklingsfunktion, herunder forskningsforpligtelse.


Region Syddanmark, 27. oktober
Gentofte KommuneKonsulent til IT-leverandørstyring

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune ser udnyttelsen af de mange teknologiske muligheder som en central del af kommunens effektiviseringsbestræbelse. Udnyttelsen af de teknologiske muligheder forudsætter til gengæld en solid styring og optimering af kommunens aftaler med de mange store og små leverandører på IT-området. Har du lyst til at være med til at professionalisere vores IT-leverandørstyring, er du måske vores nye kollega.

Du bliver en del af et lille, nystartet styringsteam på i alt tre personer, der er forankret hos kommunens Udviklings- og IT-chef på Rådhuset. Styringsteamets primære opgave er at understøtte IT-organisationens øverste ledelse med fokus på økonomi, leverandør- og kontraktstyring. Styringsteamet yder dertil administrativ og strategisk ledelsesstøtte.


Gentofte Kommune, 24. oktober
Jobindex Kurser
Innovativ projektledelse (start 24. nov. i København V)

Jobindex Kurser

Et innovativt møde mellem faglighed og erhvervsliv.

Allerede første dag på uddannelsen møder du og dit team den virksomhed, hvis udfordring I har 6 uger til at løse.

Uddannelsen gør dig til en mere innovativ medarbejder og leder til gavn for dig og din kommende arbejdsgiver.

Kurset er målrettet deltagere med en professionsuddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse.

Det er forudsætning, at deltagerne er ledige og har ret til 6 ugers uddannelse.


Jobindex Kurser, 23. oktober
Frederiksberg KommuneSkolen på Nyelandsvej søger barselsvikar til 1. klasse

Frederiksberg Kommune

Skolen på Nyelandsvej har et ledigt barselsvikariat i 1. klasse. Stillingen er ledig pr. 1. januar 2015 og forventes at løbe frem til 31. december 2015. Stillingen omfatter teamsamarbejde omkring 1. klassetrin med dansk, billedkunst og idræt. Herudover er der DSA på 1. årgang.

Skolen på Nyelandsvej vil være en fantastisk skole for børn og voksne, hvor læring er meningsfuld, progressiv og virkelighedsnær - en kreativ og evidensbaseret skole fuld af initiativ, bevægelse og udviklende fællesskaber. Skolen, som helhed, arbejder ud fra værdierne ANSVARLIGHED, ANERKENDELSE OG RESPEKT.

Vi har ca. 750 elever fra 0. – 9. klasse fordelt på 3-4 spor. Skolen ligger centralt på Frederiksberg tæt på metro og Frederiksberg Centeret. Skolen bliver i 2015 udvidet med en afdeling for 6. til 9. klasse på Lollandsvej. Vi er ca. 100 engagerede medarbejdere. Teamstrukturen vægtes højt og medarbejderne arbejder i årgangsteam.


Frederiksberg Kommune, 21. oktober
Frederiksberg KommunePædagogisk leder til Skolen på Nyelandsvej

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune søger en pædagogiske afdelingsleder til Skolen på Nyelandsvej til besættelse 1. januar 2015 eller snarest derefter. Vi vil sikre ledelseskraft på hver skole, så skolereformen kan gennemføres bedst muligt, og derfor har kommunen besluttet at udvide hver ledelse med en ekstra pædagogisk leder.

Skolen på Nyelandsvej søger en leder, der er visionær og brænder for at udvikle vores udskoling, og som har et stærkt engagement i selve ledelsesopgaven. En leder som kan og vil være med at drive de pædagogiske processer fremad, som kan supervisere og vejlede det pædagogiske personale, og som brænder for at realisere skolereformens mange muligheder. Hertil kommer forskellige former for almindelige driftsopgaver, som skoleledelsen har ansvaret for.


Frederiksberg Kommune, 21. oktober
Frederiksberg KommuneSkolen på Nyelandsvej søger dansk-, engelsk- og musiklærer

Frederiksberg Kommune

Er du vild med dansk og engelsk? Elsker du musik og smitter din glæde af på eleverne? Er du ansvarsbevidst og engageret? Så har vi en ledig stilling, som måske er noget for dig. Stillingen er ledig pr. 1. januar 2015.

Stillingen omfatter teamsamarbejde omkring 4. klassetrin med dansk, engelsk og musik.

Vi forventer, at du har stærke faglige kvalifikationer, er god til tydelig og anerkendende klasseledelse, og at du kan holde mange bolde i luften. Derudover er det en forudsætning, at du arbejder inkluderende og kan differentiere din undervisning. Gode samarbejdsevner er et must.


Frederiksberg Kommune, 21. oktober
Røde Kors asylafdelingNetværksmedarbejder med ansvar for koordinering af indkvartering

Røde Kors asylafdeling, Trustrup

Center Lyngbygård huser ca. 120 asylsøgere. Centret er et multietnisk asylcenter under Røde Kors asylafdeling – fortrinsvis for familier, hvor asylansøgere er indkvarteret, mens deres ansøgning om asyl i Danmark bliver behandlet.

Arbejdet er fagligt og menneskeligt udfordrende. Du skal kunne fungere i en hverdag med travlhed og mange mennesker omkring dig og samarbejde med flere forskellige faggrupper om opgaven. Røde Kors center Lyngbygård søger en dygtig netværksmedarbejder med administrativ flair og evne til at skabe struktur og overblik.

Vi arbejder for at sikre asylansøgerne en ordentlig hverdag i asylfasen. På vores asylcentre arbejder vi på at skabe tryghed og meningsfuldhed, ligesom vi tror på, at værdighed og fremtidsperspektiv for den enkelte er afgørende.


Røde Kors asylafdeling, 17. oktober
Røde Kors asylafdelingLyngbygård søger engageret social netværksmedarbejder

Røde Kors asylafdeling, Trustrup

Center Lyngbygård huser ca. 120 asylsøgere. Centret er et multietnisk asylcenter under Røde Kors asylafdeling – fortrinsvis for familier, hvor asylansøgere er indkvarteret, mens deres ansøgning om asyl i Danmark bliver behandlet.

Røde Kors Lyngbygård søger en robust social netværksmedarbejder, som har til opgave at sikre en professionel rådgivning, vejledning og konsulentbistand til asylansøgerne og sikre asylansøgerne en dagligdag, som styrker deres mulighed for at forvalte eget liv med fokus på meningsfuldhed gennem asylfasen.

Arbejdsområde / opgaver:

  • Ansvarlig for at asylansøgerne får en god modtagelse, ophold og afrejse
  • Skabe et godt samarbejde med kommuner i forbindelse med overgivelse af asylansøgerne til integration
  • At sikre særlige tiltag i forhold til asylansøgere med særlige behov

Røde Kors asylafdeling, 17. oktober
Gentofte KommuneDirektør til Børn & Skole

Gentofte Kommune

Ambitiøs frontløber til at udvike børne- og skoleområdet de kommende år

Gentofte Kommune søger en direktør, som kan drive og tydeliggøre retningen for Børn & Skoleområdets mangeartede indsatser – og også virkeliggøre ambitionerne.

Direktøren står i spidsen for hele 0-18 års området med i alt 3000 medarbejdere og et budget på 1,6 mia. Direktøren vil indgå i direktionen og får dermed del i det strategiske ansvar for at sikre, at Gentofte Kommune når de mål, kommunalbestyrelsen har sat.


Jobindex, 17. oktober
Hillerød KommuneSocialpædagog eller social- og sundhedsassistent med pædagogisk erfaring til Plejecenter Skovhuset – Dagcenteret (Skovkilden)

Hillerød Kommune

Vi står nu og mangler en kollega til vores dagcenter Skovkilden. Vi søger efter en kollega, som enten har en faglig baggrund som socialpædagog, social- og sundhedsassistent med pædagogisk erfaring fra voksen psykiatrien eller lign. funktioner.

Skovkilden er rammen for, både for visiterede dagcentergæster, en mindre gruppe af visiteret hjemmeboende borgere med demens, det mobile dagcenter, ikke visiterede borger som kommer fra nærområdet, for husets beboere, deres familier og venner og de frivillige m.m.

I Skovkilden er målet at såvel dagcentergæster som Skovhusets beboere har et inspirerende sted at gå hen, som både beriger i samværet, samt giver den enkelte en tilpas personlig forstyrrelse, Om det så måtte være personligt, fysisk eller kreativt.


Jobindex, 16. oktober
Jobindex Kurser
Psykologisk & social kapital - bæredygtig selvledelse og samarbejde (start 3. nov. i København K)

Jobindex Kurser

Det nye fokus i succesfulde virksomheder er at skabe innovation, konkurrenceevne og vækst af psykologisk og social kapital (endelig!).

Forudsætninger:
Afsluttet videregående uddannelse svarende til bachelorniveau eller derover.
Minimum 2 års erhvervserfaring efter endt uddannelse.
At den studerende har adgang til computer og printer.

Nyere forskning dokumenterer at menneskets tanker og følelser er afgørende for vores mentale parathed og måde at indgå i samspil med andre på. Ønsker du at realisere dit udviklingspotentiale og være den bedste udgave af dig selv, til gavn og glæde for dig selv og din kommende arbejdsplads? Indbefatter dit faglige virke at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre? Har du brug for at agere og være en virkningsfuld formidler i det organisatoriske dialogiske rum?

Jobindex Kurser

Jobindex Kurser, 16. oktober
Jobindex Kurser
Innovativ projektledelse (start 3. nov. i København V)

Jobindex Kurser

Et innovativt møde mellem faglighed og erhvervsliv.

Allerede første dag på uddannelsen møder du og dit team den virksomhed, hvis udfordring I har 6 uger til at løse.

Uddannelsen gør dig til en mere innovativ medarbejder og leder til gavn for dig og din kommende arbejdsgiver.

Kurset er målrettet deltagere med en professionsuddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse.

Det er forudsætning, at deltagerne er ledige og har ret til 6 ugers uddannelse.

Jobindex Kurser

Jobindex Kurser, 16. oktober
Rudersdal KommuneBørnehuset Mælkebøtten søger pædagog til forsøg med ny ledelsesform

Rudersdal Kommune

Vi søger hurtigst muligt en teamkoordinator til vores vuggestue- og børnehaveafdeling. Stillingen er på 37 t/u. Stillingen er varig, men forsøget med teamkoordinator kører i et halvt år.

Teamkoordinatornes rolle er primært, at være faglig koordinator og formidler i forhold til projekter og pædagogisk udvikling i teamet (afdelingerne) og sikre at de mål der er for det pågældende team, for huset som helhed, området og børneområdet centralt (Rudersdal kommune og dagtilbudsloven) bliver drøftet og omsat til meningsfuld praksis i teamet.

Det indebærer at det er teamkoordinatoren, der organiserer arbejdet i teamet, så der er tid til arbejdet med og for børnene, hvilket indebærer planlægning, faglig refleksion, dokumentation og evaluering.


Jobindex, 15. oktober
Fredensborg KommuneGranbohus søger en nye medarbejdere

Fredensborg Kommune

Granbohus, Skovridergården i Jægerspris søger pr. 01. januar 2015 en uddannet socialpædagog eller sosu-assistent, 30 timer pr. uge til en fast stilling.

Skovridergården er et aflastningstilbud for hjemmeboende fysisk og/eller psykisk handicappede unge og voksne.

Der er 9 pladser i afdelingen som fordeles på ca 60 brugere som er tilknyttet faste grupper/klubber som betyder at brugerne møder de samme unge/voksne og medarbejdere ved hvert ophold.

I hverdagen starter opholdet om eftermiddagen efter endt skole eller dagtilbud til næste morgen, og i weekender fra fredag eftermiddag til mandag morgen.


Fredensborg Kommune, 14. oktober
AskovfondenKBH18+ søger vejleder, der kan bygge broer

Askovfonden, København

KBH18+ er AskovFondens tilbud til kriminalitetstruede og kriminelle unge mellem 18 og 25 år, og unge som har berøring med bandemiljøer.

Visionen i KBH18+ er at skabe et fællesskab og et fristed for de unge, hvor de kan føle sig værdifulde. Målet er at give de unge et attraktivt alternativ til ’gademiljøet’ og kriminaliteten, og - på den længere bane - at motivere, vejlede og støtte dem i at komme i gang med arbejde og/eller uddannelse.

Du vil som vejleder i KBH18+ blive ansvarlig for vejledningsforløb med de unge samt få mulighed for at påvirke og opkvalificere det pædagogiske indhold i vores arbejde. Du vil indgå i det sociale samvær med de unge samt deltage i ovenstående aktiviteter og arrangementer som en del af dit daglige arbejde. Du vil få mulighed for at arbejde med inklusion, kulturforståelse og interkulturelle kompetencer.


Jobindex, 14. oktober
RigspolitietInfrastrukturudvikler

Rigspolitiet, Hvidovre

Koncern IT er dansk politis centrale it-afdeling. Vi har det overordnede ansvar for at sikre, at politiets kerneopgaver it-understøttes bedst muligt gennem udvikling af professionelle it-løsninger.

Koncern IT er i gang med en gennemgribende udvikling af it-organisationen og af politiets samlede it-installation.

I forbindelse hermed søger vi en erfaren infrastrukturudvikler som kan bidrage til udviklingen af Politiets it-infrastruktur gennem deltagelse i såvel store som små it-projekter.

Som infrastrukturudvikler får du det fulde ansvar for at designe og implementere den nødvendige infrastruktur til understøttelse af Politiets nuværende og fremtidige projekter. Du vil således følge infrastrukturen for hvert enkelt projekt fra udviklingsmiljø over testmiljø til driftsmiljø.


Rigspolitiet, 9. oktober
Region SyddanmarkFysioterapeuter til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Region Syddanmark

Region Syddanmark, Vejle

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) søger tre psykiatriske fysioterapeuter. Den ene stilling er en fast stilling, og de to andre er midlertidige ansættelser af et års varighed. Alle stillinger er på 37 timer om ugen.

ATT er en selvstændig afdeling i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af personer med kompleks PTSD.

ATT har højt specialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD. Vi tilbyder specialiseret, differentieret behandling på et psykodynamisk, mentaliseringsbaseret grundlag og står midt i og over for opgaver, der forudsætter særdeles robust og kvalificeret personale. Vi har også en uddannelses- og udviklingsfunktion, herunder forskningsforpligtelse.


Region Syddanmark, 7. oktober
Frederikssund Kommune
SSA til aftenvagt i demensafdelingen Haven

Frederikssund Kommune

Stillingen er på 15 timer ugentlig med start den 1. december.

Timerne er fordelt på korte dage á fem timer, og du får vagt hver anden weekend. Haven ligger på Frederiksborgvej 4 i Frederikssund og danner rammen om 16 demente borgeres hjem.

Du er engageret, fagligt dygtig og lader dit gode humør smitte af på omgivelserne. Til gengæld får du et meningsfuldt job på en arbejdsplads, hvor vi passer godt på hinanden.


Jobindex, 3. oktober

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
1 til 20 af 66 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.