1 til 20 af 86 resultater.
Gentofte KommuneDynamisk driftsleder til Gentofte Fjernvarme

Gentofte Kommune

Engageret ledelse, synergi og forandring er nøgleordene, når vi skal finde den nye driftsleder til Gentofte Fjernvarme. Vi forventer selvfølgelig, at du er fagligt stærk og har styr på de tekniske sider af sagen. Men vi leder også efter en leder, der brænder for at skabe et udviklende arbejdsmiljø, hvor vi sammen finder løsninger, der giver resultater på både kort og lang sigt.

Gentofte Fjernvarme har i de sidste 5 år været i gang med at udbygge fjernvarmenettet til at dække hele kommunen. For nylig har vi indledt et forpligtende samarbejde med Gladsaxe Fjernvarme, fordi vi tror på, at vi sammen kan opnå bedre resultater, end vi kan hver for sig. Du kommer altså til at stå i spidsen i en spændende tid, hvor Gentofte Fjernvarme skal udvide fjernvarmenettet kraftigt og samtidig skal udvikle samarbejdet internt i en ny og større organisation.


Gentofte Kommune, 4. august
Statens Serum Institut3 akademiske medarbejdere til en projektorganisation som har til opgave at etablere et biologisk risikoledelsessystem

Statens Serum Institut

Projektet, der indbefatter etablering af et biologisk risikoledelsessystem og ombygning af eksisterende produktionsfaciliteter, skal sikre efterlevelse af WHO´s strategiske plan for udryddelse og indeslutning af poliovirus på verdensplan – WHO Global Action Plan (GAP III) to minimize poliovirus facility-associated risk.

For at sikre efterlevelse af WHO´s krav i henhold til GAP III etableres en dedikeret projektorganisation, der skal varetage etablering af et risikoledelsessystem og ombygning af eksisterende laboratorie- og produktionsfaciliteter frem til 2018.

De tre nye akademikere placeres organisatorisk i henholdsvis Quality Control (QC)-, Produktionssupport- og Virusvaccine-afdelingen, men vil være projektmedarbejdere på ovennævnte projekt. Der er tale om varige stillinger.


Statens Serum Institut, 3. august
Lilleskolernes Sammenslutning
Styrmand/oldfrue/sprechstallmeister/enmandsorkester

Lilleskolernes Sammenslutning

Vi er en gammel forening med nye visioner og opgaver, samt nye, tætte samarbejdsrelationer til Dansk Friskoleforening. Vi søger og drømmer om en person, der på det gamle fundament kan virkeliggøre de nye ambitioner for Lilleskolernes Sammenslutning.

Du skal i samarbejde med bestyrelsen og medlemsskolerne være en bærende kraft i udviklingen af en forening, hvor viden, meninger, holdninger og visioner om undervisning, børn og pædagogik udvikles, udfordres, samskabes, næres og bliver betydningsbærende, både for skolerne og for det samfund vi laver skoler i.


Lilleskolerne, 3. august
Region SyddanmarkFysioterapeut til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Region Syddanmark, Vejle

Som fysioterapeut ved ATT varetager du fysioterapeutisk udredning og behandling af traumatiserede flygtninge og danske veteraner med kompleks PTSD.

Vi søger en fagligt dygtig fysioterapeut, og vi ser gerne, at du:

 • har kompetencer i BBAT( Basic Body Awareness Therapy)
 • har erfaring fra psykiatrien eller lignende målgruppe
 • har gode samarbejdsevner og har lyst til at indgå i et tværfagligt teamsamarbejde
 • er vant til at varetage gruppebehandling og/eller behandling i hjemmet.

Region Syddanmark, 1. august
ArbejdstilsynetTilsynsførende psykologer eller psykologi-/sociologifaglige kandidater til Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst (TC Øst)

Arbejdstilsynet, København

Arbejdstilsynet søger nye tilsynsførende til TC Øst i København med en relevant videregående uddannelse inden for arbejds- og organisationspsykologi, fx cand.psych., cand.pæd.psych., cand.mag.psyk., cand.scient.soc., eller lignende.

Som tilsynsførende skal du være i stand til at forholde dig bredt til arbejdsmiljøet på danske virksomheder. Derfor er det en fordel, hvis du har erfaring fra forskellige brancher; fra såvel den offentlige, som den private sektor. Opgaverne som tilsynsførende omfatter hele tilsynsforløbet på virksomhederne fra forberedelse og udførelse til efterbehandling.


Jobindex, 31. juli
Statens Serum InstitutAkademisk medarbejder til EHS-opgaver og etablering af risikoledelsessystem i Sektor for Vaccine

Statens Serum Institut, København

Environment, Health and Safety (EHS) afsnittet i Sektor for Vaccine søger snarest en akademisk medarbejder til at bistå med opgaver inden for miljø- og arbejdsmiljø og implementering af et biologisk risikoledelsessystem.

EHS afsnittet er organiseret under API produktion i Sektor for Vaccine. Afsnittets opgaver er at sikre, at Sektor for Vaccine efterlever gældende regulering inden for miljø og arbejdsmiljø.

Du vil komme til, at:

 • Udarbejde overordnet systemdokumentation og medvirke til den overordnede centrale styring af risikoledelsessystemet
 • Medvirke ved udvikling og implementering af registreringsskabeloner
 • Deltage i planlægning og udførelse af implementeringsaktiviteter i samarbejde med den øvrige projektorganisation

Statens Serum Institut, 31. juli
ArbejdstilsynetTilsynsførende med kompetencer inden for kemi til Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst (TC Øst)

Arbejdstilsynet, København

Arbejdstilsynet søger nye tilsynsførende til TC Øst i København med relevant videregående uddannelse inden for kemi f.eks. kemiingeniører, biokemiker, eller tilsvarende uddannelse.

Vi ønsker, at du

 • Kan identificere farlige stoffer og materialer generelt.
 • Har kendskab til kemiske og toksikologiske stoffer og materialer, der forekommer ved bl.a. byggearbejde, overfladebehandling, forurenet jord og lign. Du har måske oveni købet konkret erhvervserfaring med anvendelsesområderne.
 • Har indblik i forebyggelsesprincipperne ved forekomst af farlige stoffer og materialer i byggeriet.

Jobindex, 31. juli
Ballerup KommunePlejecenter Lundehaven søger social- og sunhedsassistent til dagvagt (vikariat)

Ballerup Kommune

Da vores kollega er startet på uddannelse, søger vi en ny kollega til vores velfungerende plejeafdeling på 1. sal (ældreboliger) i et 1 års vikariat.

Stillingen er på 32-35 timer pr. uge og du skal arbejde fast hver 3. weekend. Vi har faste aftenvagter, men enkelte aftenvagter vil kunne forekomme i meget begrænset omfang.

I Lundehaven bor 73 beboere i 48 plejeboliger og 19 ældreboliger. Vi har modtagerkøkken og daglig åben café for lokalområdets pensionister, en fysioterapi med varmvandsbassin, og ergoterapi med daghjem. Lundehaven blev taget i brug i 2001.


Ballerup Kommune, 31. juli
Gentofte KommuneEngagerede pædagoger til Fritidsklub Skovshoved/Skovshoved skole

Gentofte Kommune

Vi søger 2 pædagoger fra d. 1. oktober 2015, 32 timer pr. uge.

Fritidscenter/klub Skovshoved Skole søger 2 pædagoger, der har interesse i og gerne erfaring med arbejdet, med børn på mellemtrinsalderen. Fritidsklubben er åben for børn fra 4., 5. og 6. klasse.

Du skal varetage fritidsklubbens opgaver om eftermiddagen og have særlige kompetencer indenfor et eller flere af disse områder: Kreative værksteder, bevægelse/idræt, medierum, udeliv og inklusion/AKT. Udover dette skal du deltage i bevægelsesbåndet og den understøttende undervisning om formiddagen, i samarbejde med lærere og pædagoger i skolen.


Jobindex, 29. juli
Hillerød KommuneGenopslag - Sygeplejersker til plejecenter Skovhuset i Hillerød

Hillerød Kommune

Er du dygtig nok til at arbejde som sygeplejerske på plejecenter?

Plejecenter Skovhuset søger 2 sygeplejersker (28 – 37 timer) med kompetencer inden for demens, i henholdsvis somatisk enhed og i demensenhed. Den ene af stillingerne er desuden med mulighed for at knytte en klinisk vejlederfunktion.

Skovhuset er et 2 år gammelt plejecenter med 104 boliger, heraf 8 aflastningsboliger, dagcenterfunktion og ca. 135 ansatte. To teams, med i alt 48 boliger, er til borgere med demens eller demenslignende udfordringer.

Vores mål er, at Skovhuset bliver et velintegreret plejecenter i lokalmiljøet, som både kan skabe en meningsfuld hverdag for beboere og deres familier, og som sikrer en fremadrettet høj faglig kvalitet, og som samtidig er lydhør for de krav og forventninger, der er til et moderne plejecenter.


Jobindex, 29. juli
Danmarks Tekniske Universitet
Direktør for DTU Boligfond

Danmarks Tekniske Universitet

 • Vil du være med til at understøtte DTU´s strategi om at være et internationalt eliteuniversitet?
 • Vil du være med til at skaffe boliger til internationalestuderende, udenlandske ansatte og gæster, til gavn for DTU?

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) søger direktør til nyoprettet DTU Boligfond. Boligfonden er en selvstændig juridisk enhed, der referer til en bestyrelse.

DTU Boligfond består af 5 boligmedarbejdere og 5 studentermedhjælpere.


Danmarks Tekniske Universitet, 29. juli
Gentofte KommunePædagog til vuggestuen i den integrerede daginstitution Børnehuset Delfinen i Hellerup

Gentofte Kommune

Har du været på ferie imens vi annoncerede har du en chance nu.

Vi søger engageret pædagog, som har et godt overblik og gode samarbejdsevner. Du skal kunne tage ansvar, planlægge hverdagens aktiviteter og arbejde struktureret i en åben struktur. Du skal være imødekommende og rummelig, overfor børn, forældre og personalets forskelligheder. Hvis du er kreativ eller musisk og selvstændigt kan planlægge hverdagsaktiviteter, er det noget vi mangler.

Du skal have lyst til at planlægge og arbejde med differentierede børnefællesskaber, da vi arbejder i teams på tværs i institutionen. Vi agerer støttende over for hinanden og vi lægger stor vægt på, at der skal være plads til særinteresser.


Jobindex, 28. juli
Ballerup KommuneFysioterapeut søges til botilbud for senhjerneskadede

Ballerup Kommune

Rødbo søger en fysioterapeut 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. oktober 2015, eller snarest derefter.

Rødbo er et botilbud i Ballerup Kommune. Her bor 40 voksne beboere med en erhvervet hjerneskade, sclerose eller andre svære neurologiske problemkomplekser. Rødbo fungerer efter ”leve-bo-miljøkonceptet”.

Som fysioterapeut bliver du en del af en gruppe på 6 fysio-/ergoterapeuter. Vi lægger stor vægt på et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, og vi har et tæt samarbejde indbyrdes og med Rødbos øvrige personale.


Ballerup Kommune, 27. juli
Hvidovre KommuneSocialfaglig sagsbehandler, teamkoordinator og områdetsrepræsentant i Ressourceteamet

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune er langt fremme i arbejdet med borgere, som har mange barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne fortsætte den helhedsorienterede arbejdsmetode, og derfor er der brug for en person som er faglig stærk og som kender gældende lovgivning så godt, at vi holder os inde for rammerne af lovgivningen, samtidig med at vi prøver noget nyt.

Dit arbejde bliver at koordinere de lovgivningsmæssige, administrative og udviklingsmæssige opgaver i Ressourceteamet, og har reference til afdelingslederen på området. Ressourceteamet består af: 1 teamkoordinator, 4 koordinerende sagsbehandlere, 1 projektleder i Mestringsforløbet og 1 administrativ medarbejder.


Jobindex, 27. juli
Hvidovre KommuneSocialfaglig medarbejder søges til stilling som koordinerende sagsbehandler i Ressourceteamet

Hvidovre Kommune

I forbindelse med udvidelse af Ressourceteamet, søger vi en socialrådgiver eller socialformidler til teamet. Du bliver en del af et team på 7 medarbejdere; 1 teamkoordinator, 4 koordinerende sagsbehandlere, 1 projektleder i Mestringsforløbet og 1 administrativ medarbejder, der sammen skal forestå afklaring af borgere - i samarbejde med aktører, som inddrages efter behov.

Dit arbejde bliver at varetage opgaven som koordinerende sagsbehandler i forhold til gældende lovgivning i Jobcenterregi, og den lovgivning som relaterer til Rehabiliteringsteamets plan. Derudover skal du medvirke i Rehabiliteringsteamets møder, hvor du dels er garant for, at den plan der lægges på beskæftigelsesområdet er realistisk, og dels skal du effektuere den lagte plan, med inddragelse af andre aktører.


Jobindex, 27. juli
Hillerød KommuneSpecialpædagogisk Team (SPT) i Hillerød søger en specialpædagog

Hillerød Kommune

Specialpædagogisk Team (SPT) i Hillerød søger en specialpædagog, til en fuldtidsstilling, til besættelse 1. oktober 2015.

SPT yder specialpædagogisk bistand til børn i forskellige udviklingsmæssige og pædagogiske udfordringer i kommunens institutioner. SPT består af 15 specialpædagoger, en faglig koordinator og en leder og er organisatorisk placeret i PPR under afdelingen Familier og Sundhed.

Der søges en specialpædagog som kan:

 • Indgå i tværfagligt samarbejde med tale-hørerlærer, psykologer, pædagoger m.fl.
 • Foretage kvalificerede pædagogiske observationer af børn og/eller børnegrupper
 • Yde pædagogisk vejledning og sparring til personalet

Jobindex, 23. juli
Forbrugerrådet Tænk
Studentermedarbejder

Forbrugerrådet Tænk, København

Forbrugerrådet Tænk søger en studentermedarbejder til behandling af data i vores medlemsdatabase.

Forbrugerrådet Tænk søger en analytisk og meget systemvant studerende, som har lyst til at arbejde med data og systemer i forbindelse med vores eksterne og interne kanaler såsom Field Marketing, Telemarketing og inbound kald, herunder understøtning af kampagner.

Din hovedopgave vil være at stille data til rådighed for vores eksterne leverandører i form af lead og kundesegmenteringsdata, ligesom det vil være dig, der sikrer organisering af data i forhold til vores interne performanceopfølgninger for kanaler mv.


Forbrugerrådet Tænk, 21. juli
Røde Kors asylafdelingPsykolog søges til Psykologenhedens Børnesektion Røde Kors asyl

Røde Kors asylafdeling, København

Røde Kors Asylafdeling søger en kompetent og personlig robust psykolog til udfordrende arbejde med asylansøgende børn og unge.

Vi søger en fast børnepsykolog som skal bistå os i psykologiske screeninger, udredninger og behandling af børn og unge i Røde Kors Asylafdeling. Arbejdet omkring asylansøgere er uløseligt forbundet med belastning og uvished – og flere af de asylansøgende børn, unge og deres familier har været meget igennem før deres ankomst til Danmark.

Vores nye psykologkollega vil organisatorisk høre ind under Røde Kors Asylafdelings Psykologenhed, der pt. består af 15 faste psykologer som hovedsageligt er fysisk placeret på Sjælland.


Røde Kors asylafdeling, 17. juli
Midt- og Vestsjællands PolitiAC`er til Økonomi

Midt- og Vestsjællands Politi, Roskilde

Talstærk og ambitiøs AC’er med flair for databehandling søges til spændende udviklings- og driftsopgaver i Midt- og Vestsjællands Politi.

Vil du bidrage med de analytiske kræfter når vigtige beslutninger om økonomi, drift og logistik træffes i Midt- og Vestsjællands Politi? Har du lyst til at bringe dine akademiske kompetencer i spil i det maskinrum, der administrerer de økonomiske rammer for Midt- og Vestsjællands Politi?

Der har gennem de seneste år været et stærkt fokus på effektivisering og optimeret ressourcestyring i Dansk Politi. Det er blandt Økonomiafdelingens opgaver at føre de mange nye tiltag fra Rigspolitiet, Justitsministeriet og Finansministeriet ud i livet – vel at mærke på en værdiskabende og meningsfuld måde.


Rigspolitiet, 17. juli
TM Partner

Få et dansk job i Aarhus, Silkeborg, Berlin eller Malaga

TM Partner søger telemarketingsælgere og -fundraisere

Vil du arbejde for nogle af Danmarks mest kendte virksomheder og humanitære organisationer? Vil du have nye kolleger og venner? Vil du have muligheden for at arbejde, som du har lyst til og tjene gode penge?

Vil du arbejde herhjemme – eller drømmer du om et job "på dansk" i Europas hippe hovedstad Berlin eller under lunere himmelstrøg i spanske Malaga? Den drøm kan nu blive til virkelighed i 3, 6, 9 eller måske 12 måneder.

Hos TM Partner får du det bedste fuldtidsjob eller deltidsjob:

TM Partner
 • Du bestemmer selv din løn
 • Fast løn, som stiger i takt med anciennitet og kompetencer.
 Bonus på salgsopgaver
 • Vi ansætter løbende, så du vil som regel kunne tiltræde hurtigt
 • Vælg om du vil arbejde i Aarhus, Silkeborg, Berlin eller Malaga

Læs mere på workwithus.dk.


TM Partner, 17. juli
Annonce:
1 til 20 af 86 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.