1 til 20 af 118 resultater.
Hillerød KommunePædagog i særlig stilling til Plejecenter Skovhuset - Hillerød Kommune

Hillerød Kommune

Vi søger en pædagog i en tidsbegrænset stilling som udløber 31. december 2015.

Du skal være uddannet pædagog, du drømmer om at skabe den meningsfyldte hverdag for Skovhusets beboere i samarbejde med plejeteamet.

I et projektforløb søger vi en pædagog der sammen med beboere, familier, frivillige og medarbejdere kan afdække, igangsætte og udvikle borgernære aktiviteter i den enkelte boligfløj, der understøtter den meningsfulde hverdag for beboerne og deres familier, og som er et supplerende tilbud til den rehabiliterende tankegang.

Vi søger en pædagog, i en tidsbegrænset stilling, der kan arbejde 32-37 timer ugentlig, dag, aften samt hver 2. weekend, med erfaring inden for ældreområdet. Stillingen udløber 31. december 2015.


Jobindex, 22. maj
Region SyddanmarkFysioterapeut til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark, Odense

Region Syddanmark

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) søger en fysioterapeut 37 timer ugentlig til et vikariat af et års varighed – med mulighed for forlængelse.

ATT er en selvstændig afdeling i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af personer med kompleks PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

ATT har højt specialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD. Vi tilbyder tværfaglig, specialiseret og differentieret behandling på et psykodynamisk, mentaliseringsbaseret grundlag. Vi står midt i og over for opgaver, der forudsætter særdeles robust og kvalificeret personale.


Region Syddanmark, 22. maj
Professionshøjskolen UCC
Danskkonsulent til CFU

Professionshøjskolen UCC, København

Brænder du for danskfaget i grundskolen, så er du måske vores nye danskkonsulent?

Center for Undervisningsmidler søger en danskkonsulent – kombinationsansat (60 %), der er engageret i og har stor viden om danskfaget, og som vil være med til at styrke såvel faget som integrationen af IT i faget i grundskolen. Som kombinationsansat bevarer du 40 % (2 dage) af din arbejdstid i grundskolen og arbejder de øvrige 60 % (3 dage) på CFU.

Dine arbejdsopgaver vil være en kombination af:

 • vejledning i danskfagets faglige/pædagogiske og IT-didaktiske muligheder og udfordringer
 • vurdering og anvendelse af analoge og digitale læremidler
 • vurdering og anvendelse af aktuelle IT-værktøjer
Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC, 22. maj
Gentofte KommuneLærere til Ordrup Skole

Gentofte Kommune

Til indskolingen (0.-5. kl.)
søges en lærer til et barselsvikariat til fagene dansk, kristendom/historie samt enten matematik eller natur & teknologi.

Til udskolingen (6.-9. kl.)
søges tre lærere til fagene dansk, matematik, idræt, biologi, historie, specialundervisning, geografi, og samfundsfag. Den ene af stillingerne er en fast stilling, de øvrige to er barselsvikariater.

Ordrup Skoles kerneydelse er det enkelte barns læring. Vi er optaget af børnenes faglige læring med fokus på læringsprogression og synlig læring, og på børnenes trivsel og velbefindende, som forudsætning for deres faglige læring og personlige udvikling. Ordrup Skoles teoretiske grundlag bygger således på synlig læring og relationspsykologien.


Jobindex, 22. maj
Mercuri Urval
Executive Director/CFO

Mercuri Urval søger for Epinion i København

Head of Group Finance & Infrastructure

Det bliver din opgave at medvirke til konkretisering og operationalisering af den overordnede virksomhedsstrategi på gruppeplan, herunder sikre opbygning og videre udbygning af relevant og optimal ledelsesrapportering, processer og rutiner. Det er ambitionen at opnå fortsat vækst og øget profitabilitet gennem intelligence, målstyring, øget efficiens samt at sikre synergier og skalafordele på tværs af hele gruppen. Du kommer blandt andet til at stå i spidsen for tværorganisatoriske change management-projekter og performance management baseret forretningsudvikling.

Du får således en afgørende indflydelse på Epinions offensive vækstdagsorden. Du bliver personaleansvarlig for ca. 15 dygtige og velmotiverede medarbejdere af forskellig nationalitet og med forskellig geografisk placering.

Mercuri Urval

Mercuri Urval, 22. maj
Gentofte KommuneSygeplejerske søges til demensafdelingen på Tranehaven i fast dagvagt

Gentofte Kommune

En af vores sygeplejersker har valgt at søge nye udfordringer. Stillingen er 37 timer ugentligt eller efter aftale med weekendvagt hver 4. uge.

På Tranehaven indlægges ca. 1000 patienter pr. år. 90 % af disse kommer fra Region Hovedstadens hospitaler herunder psykiatrien, mens de øvrige patienter indlægges direkte fra eget hjem til genoptræning og rehabilitering.

Tranehaven har 83 sengepladser fordelt på 4 afdelinger. En demensafdeling, en neurorehabiliteringsafdeling samt 2 almene genoptræningafdelinger. Demensafdelingen har 19 sengepladser til rehabilitering og vurdering.


Jobindex, 21. maj
Mentor Danmark ApSVil du allerede nu sikre dig næste års mest meningsfulde studiejob?

Mentor Danmark ApS

Bliv mentor – mere end blot et studiejob!

Kan du lide at lære fra dig, og går du på en videregående uddannelse? Så kan du være en af de personer, vi søger til jobbet som mentor for børn og unge i folkeskolen og gymnasiet.

Hos MentorDanmark er vi altid på udkig efter de helt rette talenter, og allerede nu leder vi efter mentorer til skoleåret 2015/2016. Fagligheden skal være i top, men lige så vigtig er dine evner til at kommunikere og videreformidle. Som mentor yder du privat lektiehjælp til børn og unge i folkeskolen og gymnasiet, som er fagligt udfordrede inden for et eller flere fag, hvor du som mentor er fagligt stærk.

Dit ansvar bliver at hjælpe med lektierne og skabe motivation for skolegangen. Så kan du lide at lære fra dig, og vil du samtidig gerne vedligeholde din viden, bør du søge jobbet som mentor.


Jobindex, 21. maj
Gentofte KommuneErfaren social- og sundhedsassistent eller sygehjælper søges til fast dagvagt på Tranehaven

Gentofte Kommune

Vi er en afdeling med plads til 22 patienter, indlagt til rehabilitering og genoptræning. På Tranehaven indlægges ca. 1000 patienter pr. år. Ca. 90 % kommer fra Region Hovedstadens hospitaler, mens de øvrige indlægges direkte fra eget hjem til genoptræning og rehabilitering. Patienterne er typisk indlagt 3-5 uger.

Du har overblik og bred erfaring fra de medicinske og kirurgiske områder. Du er loyal overfor kollegaer og ledelsen, og med lyst til at bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø, hvor du er bevidst om dit medansvar for at bidrage til en positiv hverdag. Du sætter din faglighed højt, også i en travl hverdag med et højt patientflow. Du behersker dansk tydeligt i både tale og skrift, da en vigtig del af arbejdet består i at kunne beskrive og dokumentere observationer.


Jobindex, 20. maj
Professionshøjskolen UCC
Leder til Professionshøjskolen UCC's Kvalitetsenhed

Professionshøjskolen UCC, Søborg

UCC søger til en nyoprettet stilling en leder af Kvalitetsenheden, som kan være et fyrtårn i UCC’s kvalitetsarbejde, herunder den kommende institutionsakkreditering, og som kan holde fokus på, at det i sidste ende handler om de studerendes læring.

Kvalitetsenheden arbejder på tværs af hele UCC og har til opgave at initiere, understøtte og styrke uddannelsernes eget kvalitetsarbejde. Kvalitetsenheden refererer til UCC’s ressourcedirektør og har 4 medarbejdere.

Som leder af Kvalitetsenheden vil dine primære opgaver være:

 • Videreudvikle og målrette kvalitetsenhedens faglige profil og opgaver
 • Sparringspartner for den øverste ledelse
 • Videreudvikling af UCC's kvalitetspolitik
Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC, 20. maj
Hillerød KommuneGenopslag: Sygeplejersker til plejecenter Skovhuset i Hillerød

Hillerød Kommune

Plejecenter Skovhuset søger 2 sygeplejersker (28 – 37 timer) med kompetencer inden for demens, i henholdsvis aflastningsenhed og i demensenhed. Den ene af stillingerne er desuden med mulighed for at knytte en klinisk vejlederfunktion.

Skovhuset er et gennemtænkt plejecenter med 104 boliger, heraf 8 aflastningsboliger, dagcenterfunktion og ca. 135 ansatte. To teams, med i alt 48 boliger, er til borgere med demens eller demenslignende udfordringer.

Vores mål er, at Skovhuset bliver et velintegreret plejecenter i lokalmiljøet, som både kan skabe en meningsfuld hverdag for beboere og deres familier, og som sikrer en fremadrettet høj faglig kvalitet, og som samtidig er lydhør for de krav og forventninger, der er til et moderne plejecenter.


Jobindex, 20. maj
Gentofte KommuneSkoleleder til Ordrup Skole

Gentofte Kommune

Ambitionerne for udvikling, faglighed og trivsel er i top i Gentofte Kommune. Vi arbejder målrettet og ambitiøst med skoleudvikling og udvikling af innovative læringsmiljøer på skolerne.

Ordrup Skole ønsker en udviklingsorienteret og strategisk tænkende skoleleder, der brænder for at arbejde med den pædagogiske og læringsmæssige side af ledelsesopgaven. En skoleleder, der kan skabe synlige resultater samtidig med, at det næste udviklingstiltag identificeres. Erfaring med ledelse af ledere er væsentlig. Dit fokus skal både være på implementering af skolens og kommunens igangsatte projekter og på de muligheder for fortsat udvikling, der ligger i bl.a. folkeskolereformen. Dette skal ske i et tæt samarbejde med medarbejdere, forældre og elever.

Du skal være en tydelig og rammesættende leder, der kan bringe medarbejdernes og elevernes kompetencer i spil samt skabe gode rammer for kreativitet og innovation.


Gentofte Kommune, 19. maj
Professionshøjskolen UCC
Projektkoordinator til det internationale område

Professionshøjskolen UCC, København

UCC styrker i disse år sin internationale profil inden for uddannelse, forskning og udvikling. Visionen er at være et internationalt anerkendt studie- og forskningsmiljø, når UCC i 2016 samler uddannelser, forskning og udvikling i København i en ny campus på Carlsberggrunden. Til udvikling og koordinering af interne og eksterne samarbejder og projekter har vi brug for en erfaren og resultatorienteret projektkoordinator, der kan bidrage til indsatsen på det internationale område.

Som projektkoordinator inden for det internationale område skal du aktivt bidrage til realiseringen af UCC’s internationaliseringsstrategi, herunder:

 • Ambitionen om at være en stærk international profil inden for UCC’s professionsuddannelser og forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Styrke studerendes og ansattes internationale og interkulturelle kompetencer
 • Opbygge en stærk international forskning.
Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC, 19. maj
Statens Serum InstitutFarmaceut eller ingeniør søges til Produktionssupport

Statens Serum Institut

Produktionssupportafdelingen i Sektor for Vaccine, Statens Serum Institut søger en valideringsakademiker til ansættelse i Valideringsafsnittet med tiltrædelse den 1. juli 2015 eller snarest herefter.

I Valideringsafsnittet har vi ansvaret for at sikre en løbende udvikling af det eksisterende validerings-niveau i Sektor for Vaccine, herunder validering/revalidering af småt og stort produktionsudstyr, f.eks. autoklaver, frysetørrer, køleskabe, inkubatorer mv. samt cleaning validering.

Dine arbejdsopgaver kunne bl.a. være at:

 • Planlægge og følge op på re-/valideringsrutiner for procesudstyr.
 • Udarbejde valideringsprotokoller.
 • Evaluere valideringsresultater og konkludere, færdiggøre samt godkende valideringsrapporter.

Statens Serum Institut, 19. maj
Forbrugerrådet Tænk
Passagerpulsen søger studentermedarbejder

Forbrugerrådet Tænk, København

Vil du være med til at give passagererne i den kollektive trafik en uafhængig stemme? Vi søger en studentermedarbejder med interesse for transport og politisk arbejde samt erfaring med analyser og kommunikation.

Vi taler passagerernes sag og skaffer ny faktabaseret viden om kollektiv trafik og passagererne. Samtidig med, at vi varetager passagerernes interesser, gør vi det nemmere for trafikselskaber og politikere at komme i dialog med og få viden om passagererne.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at hjælpe os med:

 • at skrive notater og rapporter på baggrund af analyser og undersøgelser
 • at formidle vores aktiviteter og holdninger
 • at planlægge møder
 • at lave research
 • diverse praktiske opgaver

Forbrugerrådet Tænk, 18. maj
Tryg A/SErfaren afdelingsleder til Bilskade - Kolding & Århus

Tryg A/S

I Skade hjælper vi effektivt og professionelt vores kunder igennem en skadesituation, samtidig med at kunden oplever en personlig service i verdensklasse. Vi behandler skader på Bil, som foregår i tæt samarbejde med andre skadeafdelinger, taksatorer og eksterne samarbejdsrelationer.

Du får ansvaret for at lede, udvikle og motivere de to teams som 1. oktober bliver et, og vi forventer, at du med stort drive vil være tæt på driften, sikre effektive kundefokuserede processer og holde fokus på, at vores afgørelser er baseret på et højt fagligt niveau. Du får personale- og resultatansvar for afdelingen og det forventes, at du sammen med afdelingen når vores strategiske mål.

Du vil indgå i et ledelsesteam med erfarne ledere.


Tryg A/S, 18. maj
Genitor ApSDigitaliseringschef

Genitor ApS søger for Ballerup Kommune

Ballerup Kommune søger en erfaren digitaliseringschef, der kan sikre en effektiv implementering af de mange digitaliseringsindsatser, som skal understøtte Ballerup Kommunes ambitioner om fortsat at være en digital frontkommune.

Ballerup Kommune har sammen med Egedal og Furesø kommuner dannet et selskab (It-Forsyningen), der står for den samlede it-drift i de tre kommuner. Det er et unikt fællesskab, og den nye chef vil få en central rolle i at sikre tydelige snitflader til It-Forsyningen og en effektiv organisering af de tilbageblevne driftsopgaver.

Den nye chef vil få en central opgave i at rådgive og formidle konkrete prioriteringer på digitaliseringsområdet til resten af organisationen og vil i tæt dialog med fagområderne sikre, at de store digitale strategier på områderne planlægges hensigtsmæssigt.


Jobindex, 18. maj
Integro A/S
Visionær, medmenneskelig og resultatskabende leder til Bostedet Vendelbo

Integro A/S søger for Bostedet Vendelbo i Vraa

Kan du holde fokus og holde begge ben solidt plantet på jorden i din lederstil? Kan du skabe medgang, fremgang og tilgang, og har du en passion for - sammen med dine medarbejdere - at give mennesker med psykiske diagnoser en mulighed for at få det, der for dem, er “et bedre liv”? Kan du med hånden på hjertet garantere, at kvalitet og progression går op i en højere enhed under din ledelse - også når det gælder rettidig dokumentation overfor relevante myndigheder?

Du har det overordnede ansvar for to afdelinger med hhv. fem og 11 beboere. Du skal - i tæt samarbejde med souschef og afdelingsleder - stå for den daglige ledelse. Derudover forventes tæt samarbejde med bostedets bestyrelse.


Jobindex, 15. maj
Gribskov KommuneTilkaldevikarer

Gribskov Kommune, Vejby

Plejecenter Trongården i Nordsjælland søger social - og sundhedspersonale som tilkaldevikarer. Vi har brug for kompetente og ansvarsfulde vikarer, som finder motivation og glæde ved at gøre dagligdagen meningsfuld for vores ældre beboere.

Lyder dette som noget for dig, så hører vi gerne fra dig. Du vil få god introduktion til opgaverne.


Gribskov Kommune, 15. maj
Hillerød KommuneSpecialpædagog Specialpædagogisk Team

Hillerød Kommune

Specialpædagogisk Team (SPT) i Hillerød søger en specialpædagog, til en fuldtidsstilling, til besættelse 1. september 2015.

SPT yder specialpædagogisk bistand til børn i forskellige udviklingsmæssige og pædagogiske udfordringer i kommunens institutioner.

SPT består af 15 specialpædagoger, en faglig koordinator og en leder og er organisatorisk placeret i PPR under afdelingen Familier og Sundhed.


Jobindex, 14. maj
Professionshøjskolen UCC
Adjunkt/lektor til Psykomotorikuddannelsen

Professionshøjskolen UCC, Hillerød

Vil du være en del af et stærkt sundhedsfagligt fællesskab og varetage undervisning, vejledning og forsknings- og udviklingsarbejde på Psykomotorikuddannelsen? Så er det muligvis dig vi søger.

Stillingen omfatter undervisning inden for det sundheds- og/eller naturvidenskabelige og evt. psykomotoriske område.

Som underviser på Psykomotorikuddannelsen bliver du en del af det sundhedsfaglige fællesskab i Campus Nordsjælland. Herudover vil du komme til at indgå i en række arbejdsfællesskaber på tværs af de sundhedsfaglige uddannelser og på tværs af UCC’s øvrige uddannelser samt deltage i udviklings- og forskningsarbejde på tværs af UCC.

Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC, 13. maj
Annonce:
Laerdal Medical AS
1 til 20 af 118 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.