1 til 20 af 81 resultater.
Professionshøjskolen UCC
Økonomielev

Professionshøjskolen UCC, Søborg

Drømmer du om en uddannelse med udfordringer og spændende opgaver? Så er du måske den, vi leder efter?

UCC søger en selvstændig elev til den 2-årige kontoruddannelse med specialet Økonomi. Vi ønsker at du starter i UCC den 1. september 2015.

Professionshøjskolen UCC tilbyder sine elever en spændende og anderledes uddannelse på tværs af organisationen. Du vil primært blive tilknyttet Økonomiafdelingen, som ligger i Gladsaxe, men du vil også indgå i turnusforløb både i vores HR-Løn & personaleafdeling samt på et af vores uddannelsessteder. Du skal derfor have lyst til at komme rundt i forskellige typer af kontormiljøer samt være indstillet på, at der i perioder kan være ekstra transporttid.

Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC, 27. april
Hedegaard Management Search & Select
Områdeleder - EKKOfonden

Hedegaard Management Search & Select søger for kunde i Hjørring

Ekkofonden er inde i positiv udvikling præget af vækst og en række udviklingsinitiativer. Med henblik på at støtte udviklingen og samspillet i og mellem de enkelte afdelinger/botilbud oprettes nu en stilling som områdeleder.

Som områdeleder bliver de primære opgaver:

 • At understøtte de enkelte afdelinger og virke som sparringspartner og inspirator for afdelingslederne
 • At sikre at udviklings- og forandringsprojekter gennemføres efter aftalte spilleregler og tidsplaner
 • At sikre synergieffekt af forbedringer og tiltag på de enkelte botilbud

Hedegaard Management Search & Select, 27. april
Østjyllands PolitiSeniorkonsulent til Kredsstyring

Østjyllands Politi, Aarhus

Du indgår i politikredsens nyoprettede enhed Kredsstyring, hvor du i tæt samarbejde med forretningscontrolleren og politidirektørens direktionssekretær skal yde kvalificeret sparring til politikredsens øverste ledelse i forbindelse med kredsens strategidannelse og målfastsættelse. Du skal bl.a. arbejde med at forankre, videreudvikle og understøtte politikredsens arbejde med præstationsledelse på alle organisatoriske niveauer.

Kredsstyring refererer direkte til politikredsens øverste ledelse og har en central funktion i politikredsens arbejde med lokale strategier, mål og nøgletalsrapportering med afsæt i bl.a. politikredsens mål- og resultatplan, virksomhedsplanen og politiets og anklagemyndighedens overordnede nationale strategier.


Rigspolitiet, 24. april
Professionshøjskolen UCC
Økonomielev

Professionshøjskolen UCC, Søborg

Professionshøjskolen UCC tilbyder sine elever en spændende og anderledes uddannelse på tværs af organisationen. Du vil primært blive tilknyttet Økonomiafdelingen, som ligger i Gladsaxe, men du vil også indgå i turnusforløb både i vores HR-Løn & og personaleafdeling samt på et af vores uddannelsessteder.

Du skal derfor have lyst til at komme rundt i forskellige typer af kontormiljøer samt være indstillet på, at der i perioder kan være ekstra transporttid.

Du vil blive tilknyttet en oplæringsansvarlig i hele dit elevforløb. Samvær med de øvrige elever i UCC bliver også en del af forløbet. Uddannelsen veksler mellem praktik hos os og skoleundervisning på Niels Brock.

Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC, 24. april
Ballerup KommuneBallerup Ungeindsats søger ny mentor/støttekontaktperson (barselsvikariat)

Ballerup Kommune, Skovlunde

Vores vellidte kollegas termin nærmer sig, og vi søger derfor en ny og engageret kollega pr. 1. juli 2015 eller hurtigst muligt. Stillingen er 37 timer/ugen, og ønskes besat frem til 31.12.2015 med mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaverne er bl.a.

 • Hjemmevejledning og mentorforløb
 • Social færdighedstræning
 • Formidling af kontakt til læge, sagsbehandler m.m.
 • Vejledning i muligheder og forpligtelser i forhold til kommunen

Som støttekontaktperson og mentor vil din hovedopgave være at opbygge og udvikle kontakten med borgere via en forebyggende -, støttende - og aktiverende indsats. Udgangspunktet er en Recovery-orienteret tilgang samt en kognitiv forståelse og arbejdsmetode. Vi arbejder ud fra mål, som er udarbejdet af social vejledning eller i samarbejde med jobcentret.


Ballerup Kommune, 24. april
Region SyddanmarkFysioterapeut til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark, Odense

Region Syddanmark

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) søger en fysioterapeut 37 timer ugentlig til et vikariat af et års varighed – med mulighed for forlængelse.

ATT er en selvstændig afdeling i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af personer med kompleks PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

ATT har højt specialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD. Vi tilbyder tværfaglig, specialiseret og differentieret behandling på et psykodynamisk, mentaliseringsbaseret grundlag. Vi står midt i og over for opgaver, der forudsætter særdeles robust og kvalificeret personale.


Region Syddanmark, 23. april
Gentofte KommuneAfdelingschef til Pleje & Sundhed Myndighed

Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune vil vi levere stadig bedre velfærd til kommunens borgere. Derfor skal vi kontinuerligt tænke i nye servicedesigns, der medvirker til at øge livskvaliteten for borgerne med en lavere ressourceanvendelse. Vi skal tænke i at udvikle ydelserne til de nuværende brugere og de brugere der kommer i årene fremover, som kan have helt andre behov, muligheder og forventninger.

Har du lyst til at være en central del af dette arbejde, har du muligheden for at søge stillingen som afdelingschef for Pleje & Sundhed Myndighed.

En af de centrale hovedopgaver for den nye afdelingschef er, i samarbejde med chefen for Pleje & Sundhed Drift og resten af ledelsen, at understøtte og omsætte intentionerne i det nære sundhedsvæsen og i sundhedsaftalen til konkrete initiativer. Afdelingschefen skal desuden bidrage til udmøntning af de politiske beslutninger, der træffes på området og til udmøntning af direktionens strategiplan.


Gentofte Kommune, 20. april
Folkekirkens NødhjælpProjektleder for nyt koncept inden for overskudsmad

Folkekirkens Nødhjælp, København

Brænder du for udvikling og implementering af nye koncepter, og har du mod på en spændende kombination af detailhandel, ledelse af frivillige og projektledelse, så er du måske netop den rette person til at sikre, at vores nye koncept inden for overskudsmad i København · WeFood · kommer op at flyve.

Som projektleder på WeFood vil du få ansvaret for at færdigudvikle, implementere og opstarte vores første WeFood butik i København.

Projektlederopgaven har stor spændvidde. Blandt dine primære arbejdsopgaver kan nævnes:

 • Færdigudvikling og implementering af det nye WeFood koncept og butik i København
 • Indgåelse og koordinering af aftaler med leverandører
 • Planlægning af vareforsyning og logistik
 • Tilrettelæggelse af markedsførings- og kampagneaktiviteter
 • Projektledelses- og budgetansvar

Folkekirkens Nødhjælp, 17. april
Gribskov KommuneTilkaldevikarer

Gribskov Kommune, Vejby

Plejecenter Trongården i Nordsjælland søger social - og sundhedspersonale som tilkaldevikarer. Vi har brug for kompetente og ansvarsfulde vikarer, som finder motivation og glæde ved at gøre dagligdagen meningsfuld for vores ældre beboere.

Lyder dette som noget for dig, så hører vi gerne fra dig. Du vil få god introduktion til opgaverne.


Gribskov Kommune, 17. april
Region SyddanmarkBørneambulatoriet, H.C. Andersen Børnehospital søger en sygeplejerske pr. 1. juni 2015 - 32 timer

Region Syddanmark

Har du lyst til at være en aktiv og udviklende del af Børneambulatoriets personale, så har du nu mulighed for at søge den ledige stilling som sygeplejerske blandt andet med specialistfunktion inden for reumatologi.

Børneambulatoriet, som er en del af H.C. Andersen Børnehospital, modtager dagligt ca. 80 børn i alle aldre og inden for en bred vifte af fagområder i det pædiatriske speciale.

Børneambulatoriets 15 sygeplejersker er fast tilknyttet enkelte fagspecialist-teams og varetager selvstændigt mange funktioner inden for dette fagområde både i ambulatoriet og som ressource for de øvrige afsnit i H.C. Andersen Børnehospital.


Region Syddanmark, 16. april
Frederiksberg KommuneAkademiker Center Frederiksberg søger teamleder

Frederiksberg Kommune

På grund af samarbejdsvillige virksomheder, ressourcefyldte ledige og dygtige medarbejdere er Akademiker Center Frederiksberg kommet rigtig godt fra start.

Vi har eksisteret i 2 år og er nu så konsolideret, at vi er klar til at brede de faglige vinger endnu længere ud. Vores særkende er, at vi parallelt med den lovbundne indsats skaber nye kreative løsninger/projekter i samarbejde med de ledige – for at finde nye veje til jobskabelse i et område, hvor der p.t. ikke er opslået nok ledige job til alle.

Den nye teamleders opgaver er derfor

 • At overvåge og foretage meningsfuld måling af effekterne af centrets tiltag. Det er ikke nok at arbejde hårdt, vi skal først og fremmest arbejde effektfuldt.
 • At være vedholdende og holde os på sporet, når vi er ved at miste målet af sigte.

Frederiksberg Kommune, 15. april
Hvidovre KommuneBarselsvikar på 37 t/ugen for Forebyggelseskonsulent til Ældreliv Hvidovre

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune etablerer i år Ældreliv Hvidovre - et tilbud til Kommunens ældre borgere om viden og redskaber til at leve et selvstændigt og meningsfuldt Ældreliv med høj livskvalitet. Projektet søger en barselsvikar, som kan fungere som tovholder på projektet fra juni 2015. Stillingen vil i første omgang være tidsbegrænset til 31. december 2015 med mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaven:

 • Planlægning og afvikling af Ældreliv Hvidovre, herunder at etablere, koordinere og gennemføre temadage og kursusforløb
 • Fungere som kursusleder
 • Dokumentation og evaluering af indsatsen
 • Bidrage til budgetopfølgning

Jobindex, 15. april
Københavns KommuneGruppeleder til velfungerende hjemmesygepleje i Vanløse Brønshøj Husum-området

Københavns Kommune, Vanløse

Vi søger en leder som ønsker at lede et hold af særligt engagerede og dedikerede sygeplejersker, der allerede er i gang med at orientere sig imod nye metoder og praksis.

Vi har store ambitioner i VBH hjemmepleje og vi er tydelige omkring mål og forventninger. Du kan regne med at få en ledergruppe at sparre med som alle er opsatte på at nå de fælles opstillede mål og som ikke er bange for at bruge hinandens kompetencer.

Vi lægger stor vægt på at være en hjemmepleje som er til for borgeren, hvor vi som både ledere og medarbejdere evner at indgå i en meningsfuld sammenhæng, som er rettet imod at komme borgeren til gavn.


Københavns Kommune, 15. april
Cetrea A/SSoftware Engineer, web- og infrastukturudvikling til sundheds-it

Cetrea A/S, Aarhus

Er java.util.concurrency din ven? Søger du et produktudviklingshus, hvor du kan dyrke din interesse for kompleks, men ekstremt velfungerende kode? Vil du være med til at bygge verdens bedste backend? Så læs videre…

Vi søger en talentfuld udvikler med kernekompetencer indenfor backend web- og infrastrukturudvikling. Du kommer til at arbejde på vores egenudviklede web-platform og bliver ansvarlig for den tekniske infrastruktur, der driver en række avancerede push-baserede services. Der vil desuden være et vist overlap med vores frontend-udvikling, og vi forventer derfor, at du favner bredt i forhold til de teknologier, der er i brug her også – dvs. JavaScript, CSS etc.


Cetrea A/S, 8. april
Tiger
Bliv elev i Tiger

Tiger

Hvis du er en af dem der helst vil have alting til at være som i går eller forgårs, er der ingen grund til at blive elev hos Tiger. Vi elsker nemlig at vende tingene på hovedet hver gang vi møder det forudsigelige. At arbejde i Tiger handler om at gøre ting meningsfulde og gøre verden til et anderledes, bedre og gladere sted at være. Vi vil skabe glæde ved at bekæmpe ligegyldigheden i alle sammenhænge. Det er det du siger ja til hvis du bliver elev hos Tiger. Er du frisk på det? Så gå videre.

Det skal være sjovt at være i en Tigerbutik. Ikke bare for kunderne, men også for alle der arbejder der. Det betyder også at du udvikler dig konstant. På det faglige område fordi du fra første dag får ansvar for egne varekategorier i samarbejde med din oplæringsansvarlige, både i forbindelse med bestilling og med eksponering af varerne og økonomiske mål.


Jobindex, 8. april
HR navigatorJunior Area Sales Manager – Damolin (ID 40309)

HR navigator søger for Damolin A/S på Fur

CHECK POINTS:

 • Interesseret i en karriere inden for international salg?
 • Trives du bedst i en travl hverdag med stor alsidighed?
 • Evner du at have mange bolde i luften uden at miste fokus på målet?
 • Motiveres du af udfordrende og meningsfulde opgaver, som ikke nødvendigvis afsluttes hurtigt?
 • Har du drive, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med stor frihed under ansvar?

Hvis du kan sige ja til dette, så er du formentlig den, vi søger, som vores nye Junior Area Sales Manager.

Jobbet er et junior sælgerjob, hvor du i begyndelsen vil oplæres i tæt samarbejde med Salgschefen og teamet inden for industrielle anvendelser. Over tid vil du få egen kundeportefølje og agere som Area Sales Manager. Hvor hurtigt det går, afhænger af dit startniveau og dine egne ambitioner/ihærdighed. Der er således et væsentligt element af læring/udvikling i jobbet, samt investering i dig fra Damolins side.


HR navigator, 1. april
& friendsProjektsalg - Kundechef

& friends søger for SOS Dansk Autohjælp i Risskov

For vores kunde SOS Dansk Autohjælp med domicil i Risskov ved Aarhus søger vi en projektsælger til at stå i spidsen for virksomhedens udvidelse og vedligeholdelse af kundeporteføljen indenfor autohjælp samt tillægsydelser.

Med reference til Salgsdirektøren skal du opsøge og bearbejde såvel nye som eksisterende kunder i forsikrings- og bilbranchen … og beslægtede brancher. Du skal udbygge porteføljen med nye kunder ved aktivt og vedholdende at sælge samarbejdsaftaler baseret på et forudgående grundigt analysearbejde, videreudvikling af salgskoncepter og eksekvering af disse. Det bliver også dit ansvar at prioritere indsatserne for at nå resultatmålene.

Du vil overtage en bestående kundeportefølje, hvor mere end halvdelen af dine ressourcer vil være allokeret til at servicere og udvide forretningsomfanget med eksisterende kunder.

& friends

& friends, 25. marts
HANSENBERG
Lærere til almene fag på erhvervsskole

HANSENBERG, Kolding

Har du engagementet – så har vi drømmejobbet!

Den nye EUD-reform stiller krav om, at kommende elever skal have mere undervisning i almene fag – primært dansk – på Grundforløb 1 og 2. Vi søger derfor en række fagligt kompetente og kreative undervisere til at dække de almene fag og evt. vejledning.

Vores nye undervisere skal kunne sætte egne fag i spil i en erhvervsfaglig kontekst samt vække elevernes interesse for de almene fag og deres betydning for at blive en kompetent håndværker.

Du bliver en del af et kommende lærerteam, der skal dække undervisningen i de almene fag inden for en række erhvervsuddannelser. Sammen kan I opbygge et fagfællesskab og trække på hinandens erfaringer. Teamet er i tæt dialog med faglærerne på de enkelte hovedområder, og i fællesskab tilrettelægger I en undervisning, der af eleverne opleves som meningsfuld og inspirerende.

HANSENBERG

Jobindex, 16. marts
Mercuri Urval
Supply Chain Koordinator

Mercuri Urval søger for Dansk Halbyggeri i Galten

Systemudvikling og vedligeholdelse med handlekraft, kvalitet og ordentlighed

Som led i en organisationsforandring får du i denne nyoprettede stilling ansvaret for udviklingen og vedligeholdelsen af alle integrerede processer i Dansk Halbyggeri A/S. Med reference til direktionen får du selvstændigt ansvaret for at drive procesudviklingen, således at salgs- og projektafdelingens ansatte føler sig understøttet og supporteret i forhold til de interne systemer.

Som følge heraf får du ansvaret for udviklingen og vedligeholdelsen af følgende ansvarsområder:

 • Kvalitetssikringssystem
 • Drifts- og vedligeholdelsessystem
 • Kalkulationssystem
 • Interne dokumentskabeloner for hhv. salgs- og projektafdelingen
Mercuri Urval

Mercuri Urval, 3. marts
hjælpetræner til dreng med autisme
Hjælpetræner til min søn Noah, på 5 år søges.
hjemmetræner, København Ø
Jobindex, 28. april
Annonce:
energinet
1 til 20 af 81 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.