1 til 20 af 102 resultater.

Dine valg

 • Fjernmeningsfuldt

Filtrér din søgning

ÅbenOmråde

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Kirkens Korshær
Kirkens Korshær i Aalborg søger afdelingsleder til dagvarmestuerne

Kirkens Korshær

I dagvarmestuerne i Aalborg/ Nørresundby har vi en ledig fuldtidsstilling pr. 1. november 2014.

Varmestuerne er væresteder for personer, der er socialt truede eller udstødte af samfundet: alkohol- og stofmisbrugere, psykisk syge, ensomme, hjemløse m.fl.

Varmestuerne holder åbent i dagtimerne både hverdage, weekender og helligdage.

Afdelingslederen refererer til korshærslederen for dag- og natvarmestuerne i Aalborg/Nørresundby og vil få følgende ansvarsområder:

 • planlægning af det daglige arbejde, herunder udfærdigelse af vagtplaner
 • personaleledelse samt pleje og hvervning af frivillige medarbejdere
 • deltagelse i de daglige arbejdsopgaver sammen med ansatte og frivillige
 • stedfortræder for korshærslederen

Jobindex, 27. august
Røde Kors asylafdelingMedarbejder til voksenaktivering til center Sandholm

Røde Kors asylafdeling, Birkerød

Røde Kors asylafdeling søger en medarbejder til varetagelse af opgaver i forbindelse af voksenaktivering med henblik på at sikre asylansøgerne en tryg, værdig, meningsfuld og aktiv hverdag i asylfasen.

Med afsat i Asylaftalen, hvor der er fokus på at opbygge og vedligeholde asylansøgernes ressourcer, adgang til lønnet praktik og udvidede muligheder for eksterne undervisnings- og aktiveringstilbud, vil du have ansvar for en række spændende opgaver i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdergrupper på centret.

Opgaver:

 • kompetenceafklaring og kompetenceudvikling af asylansøgere
 • formidling af viden om muligheder for at deltage i undervisning og aktivering
 • kontraktudarbejdelse, hvori der aftales aktiveringsforløb med den enkelte asylansøger

Røde Kors asylafdeling, 26. august
CareMatch ApS
Udviklingsorienteret leder

CareMatch ApS søger for Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter

Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter søger ny centerleder

Har du lyst til at arbejde med udvikling og fornyelse i et alsidigt pædagogisk tilbud for borgere med psykiske vanskeligheder, udviklingshæmning og erhvervede hjerneskader - så har vi et spændende tilbud til dig.

Vi er i gang med at implementere en række nye indsatser på det psykosociale område ud fra de mål og visioner, der er politisk fastsat. I 2015 skal vi i gang med en proces med fastsættelse af mål og visioner for det øvrige handicapområde i et samarbejde mellem borgere, pårørende medarbejdere, Handicapråd m.fl.


Jobindex, 26. august
Jobindex Kurser
Innovativ projektledelse (start 17. sept. i København V)

Jobindex Kurser

Et innovativt møde mellem faglighed og erhvervsliv.

Allerede første dag på uddannelsen møder du og dit team den virksomhed, hvis udfordring I har 6 uger til at løse.

Uddannelsen gør dig til en mere innovativ medarbejder og leder til gavn for dig og din kommende arbejdsgiver.

Kurset er målrettet deltagere med en professionsuddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse.

Det er forudsætning, at deltagerne er ledige og har ret til 6 ugers uddannelse.

Jobindex Kurser

Jobindex Kurser, 25. august
Høje-Taastrup KommuneMedarbejder til Cirklen/Møllergården

Høje-Taastrup Kommune

Brænder du for at udvikle en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats inden for socialpsykiatrien?

Vi søger en socialpædagog/social-og sundhedsfaglig medarbejder i en 32 timers stilling, der brænder for at gøre en forskel for psykisk sårbare mennesker.

Det ene bomiljø, Cirklen, har plads til 10 borgere, som primært er unge fra 18 år til ca. 25 år. Fokus er på træning, udvikling og vedligeholdelse af færdigheder samt afklaring af fremtidige støttebehov og tilbud. Dernæst er der Møllergården som er et bomiljø, der består af 10 boliger til borgere, der aldersmæssigt i øjeblikket spænder fra 35 til 65 år.

Der arbejdes på at udvikle samarbejdet mellem de to bomiljøer. Ved ansættelse skal man påregne flere tjenestesteder.


Høje-Taastrup Kommune, 22. august
Høje-Taastrup KommuneSocialpsykiatrien søger ny medarbejder til Græshøjvej/Porsehaven

Høje-Taastrup Kommune

Brænder du for at udvikle en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats inden for socialpsykiatrien?

Vi søger en socialpædagog/social- og sundhedsfaglig medarbejder, der brænder for at gøre en forskel for psykisk sårbare mennesker.

Det ene bomiljø, Porsehaven, har plads til 10 unge fra 18 år til ca. 25 år. Boligerne er fordelt i to huse med plads til 5 unge i hver, hvor fokus er på træning, udvikling og vedligeholdelse af færdigheder samt afklaring af fremtidige støttebehov og tilbud. Der er tale om korterevarigt tilbud fra ½ til 2 år. Dernæst er der et opgangsfællesskab, Græshøjvej i Hedehusene med 11 boliger til borgere i alle aldre.

Alle bomiljøerne drives efter § 85. Der arbejdes efter indsatsmål udarbejdet efter den nationale voksenudredningsmetode (VUM).


Høje-Taastrup Kommune, 22. august
Region SyddanmarkVi arbejder med neurorehabilitering af unge med erhvervet hjerneskade - vil du være med?

Region Syddanmark

Vi søger en socialrådgiver, der kender hospitalssektoren og har erfaring med det tværsektorielle samarbejde med kommuner og almen praksis – gerne i forhold til rehabilitering. Har du joberfaring fra en kommune, så er det et ekstra plus.

Projektet handler om opsporing, udredning og rehabilitering af unge (15-30-årige) med erhvervet hjerneskade, styrkelse af samarbejdet med kommuner og almen praksis samt rådgivning i forhold til disse.

Du kommer til at indgå i et specialistteam bestående af en neurolog, en neuropsykolog, en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sekretær.


Region Syddanmark, 21. august
Sydsjællands og Lolland-Falsters PolitiHR-konsulent

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Næstved

HR-afdelingen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi søger en HR-konsulent, der har erfaring med HR udviklingsopgaver og kan indgå i HR-arbejdet på både et strategisk og praktisk niveau.

I jobbet som HR-konsulentskal du sammen med dine kollegaer i afdelingen arbejde med HR-udvikling i en organisation, der er ambitiøs i forhold til HR-området. Vi har fokus på at opnå gode resultater i samarbejde med den øvrige organisation bl.a. gennem involvering og inddragelse af medarbejdere og ledere. Du bliver placeret i en stabsfunktion, der bl.a. arbejder med implementering af strategier fra Rigspolitiet samt politikredsens egen strategi og handlingsplaner.


Rigspolitiet, 21. august
ATPAfdelingschef til Nye Forretningsløsninger

ATP, Hillerød

Har du solide kompetencer inden for forhandling og styring af kontrakter i relation til it-baserede ydelser, og brænder du for at bedrive suveræn ledelse?

Du får ansvaret for at styre vores kontraktportefølje, der i de kommende år vil blive udvidet væsentligt. Som en central del af jobbet vil du løbende skulle sikre, at ATP får de rette priser og/eller gode betingelser i forhold til de indgåede aftaler. Du forventes derfor at have betydelig forhandlingserfaring. Du vil få en bred kontaktflade i og udenfor organisationen, og du bliver hovedrolleindehaver i kontraktforhandlinger med store eksterne leverandører, primært indenfor it- service.

Herudover bliver dine væsentligste opgaver: Leverandørstyring, strategi for og planlægning af udbud (herunder genudbud), håndtering af kontrakter og udarbejdelse af kontraktbudgetter, sparring og rådgivning vedr. kontraktindgåelse, risikostyring og review af kontrakter.


ATP, 21. august
Hellerup KrisecenterSocialrådgiver med interesse for systemisk/narrativ praksis til barselsvikariat

Hellerup Krisecenter

Har du et ønske om at lære dig selv endnu bedre at kende, både fagligt og som menneske? Og kunne du tænke dig at arbejde med nogle af de helt eksistentielle problemstillinger, som betyder mest for os mennesker?

Hellerup Krisecenter består af 12 dedikerede medarbejdere, heraf pædagogisk personale og 2 socialrådgivere. Vi lægger vægt på høj faglighed og gør meget ud af at have en god stemning med megen humor og højt til loftet. Vi ser hver kvinde med nye briller, og hver dag har en ny historie.

Din primære funktion er at rådgive og hjælpe de kvinder, som møder op eller opholder sig hos os. Du varetager rådgivnings- og afklaringsarbejdet i forhold til deres økonomiske, bolig- og familiemæssige forhold, og sammen med husets anden socialrådgiver er du drivkraften i samarbejdet med socialforvaltningerne.


Jobindex, 21. august
Familier med kræftramte børn
Studiejob i centrum af København

Familier med kræftramte børn, København

”Vi har et vildt godt og sjovt sammenhold og gør en reel forskel for kræftramte børn – det er det fedeste studiejob. Og som studerende er det selvfølgelig altid rart at have penge på lommen”, fortæller 23-årige Lise-Lotte.

Vil du have et studiejob med en god fast timeløn, indgå i et indsamlingsteam med andre unge og udvikle dig fagligt og personligt?

Du bliver en del af vores indsamlingsteam og får til opgave over telefonen at kontakte private husstande og indsamle støtte til familier med kræftramte børn. Du ringer ud med en god sag, og du får derfor hurtigt succes i stillingen. Vi sørger for, at du kommer godt fra start med grundig oplæring, salgstræning og løbende coaching. Dine arbejdstider er 2 aftener om ugen fra kl. 17-21.


Jobindex, 21. august
Region SjællandHR-konsulent til Koncern HR, Regionshuset i Sorø - quicknr. 15401

Region Sjælland

Et-årig projektstilling som HR Konsulent til ledelsesudvikling i Region Sjælland.

I forbindelse med realisering af en række store strategiske udviklingsprojekter har vi brug for en konsulent, der har stærke kompetencer indenfor kommunikation og HR.

Stillingen spænder vidt. Du vil skulle arbejde med både - og formidlings-, faciliteringsopgaver, der sikrer, at regionens ledere kan udvikle de nødvendige ledelseskompetencer i overensstemmelse med regionens politiske og organisatoriske målsætninger. I øjeblikket har vi stort fokus på tillidsskabende ledelse og tillid som bærende værdi i organisationen.

Region Sjælland

Region Sjælland, 19. august
Region SjællandProjektmedarbejder til Psykiatrien Øst, Staben, Roskilde - quicknr. 15382

Region Sjælland

Vi søger en projektmedarbejder der kan være med til at gennemføre projektet, og kort fortalt betyder det, at vi har brug en der kan være med til at understøtte samarbejdet om og med mennesker med dobbeltdiagnoser på tværs af sektorer. Vi forestiller os at du har interesse for misbrugs- og psykiatriområdet, stort engagement og en positiv tilgang til arbejdsopgaver.

Stillingen er tidsbegrænset med start hurtigst muligt og slutter 31.12.15.

Du vil blive en del af en projektgruppe bestående af tre dygtige samarbejdskoordinatorer med sundhedsfaglig baggrund og en projektleder. Vi har forskellige arbejdssteder i det daglige, men gør meget ud af at koordinere projektindsatsen og sikre at vores arbejdsindsats er meningsfuld. Den nye projektmedarbejder får arbejdsplads i Roskilde sammen med projektlederen hos Afdelingsledelsen for Psykiatrien Øst.

Region Sjælland

Region Sjælland, 18. august
Amnesty InternationalBliv facer hos os!

Amnesty International

Vi er facere, fordi...

Christoffer har været hos Amnesty i 7 måneder. Han har valgt jobbet fordi han får mulighed for at udvikle sig som facer og samarbejde med facer-koordinatorerne. På den måde, bliver han hele tiden bedre til sit arbejde.

Michelle er rigtig glad for jobbet, hun føler sig udfordret hver dag. Hun skal nemlig tale med nye mennesker og fortælle dem hvorfor det er vigtigt, at de bliver medlemmer.

Og for Khyber giver jobbet ham en masse erfaringer som han kan tage med videre i livet. Han får viden fra en international menneskerettighedsorganisation og han føler sig motiveret til at præstere.


Jobindex, 16. august
Region SyddanmarkAcceleratortekniker med funktion indenfor IT-drift

Region Syddanmark, Vejle

Er du interesseret i en spændende hverdag, hvor din indsats gør en forskel?

Vil du være en del af et supermotiveret team af radiografer, fysikere og elektronik-teknikere i Afdeling for Medicinsk Fysik?

Vil du arbejde på at give kræftpatienter en bedre behandling i samarbejde med læger, radiografer og sygeplejersker i Onkologisk Afdeling?

Så tilbyder vi et ansvarsfuldt, varierende og meningsfuldt job med gode kolleger på en spændende arbejdsplads.


Region Syddanmark, 15. august
THISTED KOMMUNE
Hanstholm Børnehus søger pædagogmedhjælper til barselsvikariat

THISTED KOMMUNE

Stillingen er et barselsvikariat på 25 timer. Ønskes besat 1. oktober 2014.

Hanstholm børnehus er en integreret institution. Huset er bygget i 2012. Pt. har vi 30 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

Vi ligger lige op af Nationalpark Thy. Det giver mange muligheder for aktiviteter i naturen.

Vi arbejder som udgangspunkt stueopdelt med aldersintegrerede grupper, men i forbindelse med projekter arbejder vi aldersopdelt. Vores hus har mange børn med anden kulturel baggrund, lige nu har vi 7 forskellige nationaliteter, spændende og udfordrende..


Jobindex, 15. august
Gigtforeningen
Erfaren konsulent til vores frivillige arbejde

Gigtforeningen, Gentofte

Gigtforeningen søger en selvstændig, dynamisk og ansvarlig person til at understøtte og udvikle foreningens frivillige arbejde. Der er tale om en fuldtidsstilling, gerne med start pr. 1. november 2014.

Du vil blive en del af frivilligafdelingen, der er en del af Gigtforeningens sekretariat i Gentofte. Frivilligafdelingen består, ud over dig, af en frivilligkonsulent bosat i vest, en koordinator og en teamleder. Gigtforeningen har 80.000 medlemmer. En del af dem er aktive repræsentanter for gigtsagen i foreningens 22 lokale kredse samt via diagnosenetværk, oplysningskredse og specialforeninger, som Gigtforeningen samarbejder med.

Vi tilbyder en udfordrende og spændende stilling i en organisation i udvikling.


Jobindex, 14. august
Kirkens Korshær
Medarbejder til privat fundraising

Kirkens Korshær, København

Den overordnede opgave er gennem indsamlingsaktiviteter at øge den private fundraising og synlighed for Kirkens Korshær.

Medarbejderen vil i samarbejde med kolleger og lokale arbejdssteder skulle videreføre en række aktuelle indsamlingsaktiviteter samt i særdeleshed medvirke til at udvikle, iværksætte og evaluere nye initiativer, herunder særligt initiativer til at øge antallet af støttemedlemmer. Korshærens indsamlede midler er hidtil primært kommet fra en række andre kilder, så der er rig mulighed for at udvikle og sætte sit præg på dette område.

Aktiviteterne omfatter bl.a.:

 • Hvervning og fastholdelse af støttemedlemmer
 • Indsamlingsbreve
 • Kollekter/kirkeindsamlinger
 • Støtte til lokale indsamlingsaktiviteter

Jobindex, 8. august
Nordsjællands PolitiStrategisk controller

Nordsjællands Politi, Helsingør

En af vores strategiske controllere i Nordsjællands Politi har fået job som BI Controller i DONG. Til økonomiafdelingen søger vi derfor en analyse- og formidlingsstærk medarbejder til stabsenheden.

Politikredsene bliver i stigende grad udfordret på økonomi og resultater, det er derfor vigtigt, at beslutningerne bliver truffet på et så klart grundlag som muligt. På længere sigt er målet, at den strategiske controller bidrager med at sikre den relevante ledelsesinformation og desuden sikrer, at informationen er korrekt, så den øverste ledelse får et mere kvalificeret beslutningsgrundlag at træffe strategiske beslutninger på baggrund af.

Et af de vigtigste succeskriterier i stillingen er at formidling og fortolkninng af KPI’er, og sikre, at kredsen lever op til Rigspolitiets krav i løbet af 2014/2015. Desuden forventes det, at du bidrager til at effektivisere og understøtte udviklingsarbejdet i kredsen.


Rigspolitiet, 4. august
Brænder du for integration, sundhed og frivilligt arbejde?
Og vil du være en del af et cykelprojekt i Høje-Taastrup Kommune?
Frivillighedscentret i Høje-Tåstrup, Høje Taastrup
frivilligjob.dk, 27. august

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
HK Karrieretjek
1 til 20 af 102 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.