1 til 20 af 70 resultater.

Dine valg

 • Fjernmeningsfuldt

Filtrér din søgning

ÅbenOmråde

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Hillerød KommuneEngagerede social- og sundhedsassistenter søges til Plejecenter Skovhuset 1. sal

Hillerød Kommune

Skovhuset er et gennemtænkt plejecenter med 104 boliger. Boligerne er inddelt i 8 bo-grupper på 12 boliger samt et gæstehus med 8 boliger, der fungerer som aflastningspladser. Vi har desuden et dagcenter, der har plads til 25 daggæster samt aktiviteter for beboerne i huset.

Vi ønsker at skabe en meningsfuld hverdag for beboere og deres familier samt sikre en høj plejefaglig kvalitet, hvor der er lydhørhed over for de krav og forventninger, der stilles til et moderne plejecenter. Vi ønsker desuden, at Skovhuset er et velintegreret plejecenter i lokalmiljøet.

Vi skal kunne tilbyde borgerne et trygt og fagligt velplanlagt forløb. Derfor søger vi kolleger, der brænder for at skabe bedst mulig kvalitet i borgerforløb.


Jobindex, 30. juli
Odense Kommune
Driftsleder til Teknisk Service ved Ejendom

Odense Kommune

Vil du være en ud af fire driftsledere og være med til at lede vores engagerede medarbejdere og have ansvaret for vores bygningers daglige drift? Så er du måske vores nye driftsleder!

Du kommer til at arbejde i tværfaglige teams i en helhedsorienteret kultur og med fokus på at tilbyde brugerne optimal service. Som driftsleder har du ansvaret for et distrikt bestående af cirka 200 bygninger og 25 medarbejdere primært rådhusbetjente, håndværkere og ejendomsservice-teknikere.


Odense Kommune, 26. juli
Jobindex Kurser
Kognitiv Coaching & Mindfulness - mental og fysisk væredygtighed til styrket fagligt virke (start 25. aug. i København V)

Jobindex Kurser

Med indsigt i tankeprocesser og deres natur bliver det muligt at vælge en positiv indre dialog, der arbejder for dig og som styrker kvaliteten af dit daglige professionelle virke.

Generelt er kurset værdifuldt for alle, der som en del af deres daglige arbejde har kontakt til og samarbejdsrelationer med andre mennesker - og hvor autencitet, kommunikation og dialog er vigtige kompetencer at mestre vedkommende og effektfuldt.

Kurset er værdifuldt for dig der har behov for og som ønsker, at facilitere motivation, ejerskab og positiv forpligtelse i samarbejde med kollegaer, borgere, patienter og/eller kunder, lige som kurset er fagrelevant for dig der arbejder med HR, er vejleder eller har en rådgivende eller coachende funktion.

Jobindex Kurser

Jobindex Kurser, 24. juli
Jobindex Kurser
Innovativ projektledelse (start 25. aug. i København V)

Jobindex Kurser

Et innovativt møde mellem faglighed og erhvervsliv.

Allerede første dag på uddannelsen møder du og dit team den virksomhed, hvis udfordring I har 6 uger til at løse.

Uddannelsen gør dig til en mere innovativ medarbejder og leder til gavn for dig og din kommende arbejdsgiver.

Kurset er målrettet deltagere med en professionsuddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse.

Det er forudsætning, at deltagerne er ledige og har ret til 6 ugers uddannelse.

Jobindex Kurser

Jobindex Kurser, 24. juli
Familier med kræftramte børn
Studiejob i centrum af København

Familier med kræftramte børn, København

”Vi har et vildt godt og sjovt sammenhold og gør en reel forskel for kræftramte børn – det er det fedeste studiejob. Og som studerende er det selvfølgelig altid rart at have penge på lommen”, fortæller 23-årige Lise-Lotte.

Vil du have et studiejob med en god fast timeløn, indgå i et indsamlingsteam med andre unge og udvikle dig fagligt og personligt?

Du bliver en del af vores indsamlingsteam og får til opgave over telefonen at kontakte private husstande og indsamle støtte til familier med kræftramte børn. Du ringer ud med en god sag, og du får derfor hurtigt succes i stillingen. Vi sørger for, at du kommer godt fra start med grundig oplæring, salgstræning og løbende coaching. Dine arbejdstider er 2 aftener om ugen fra kl. 17-21.


Jobindex, 24. juli
Jonstrupvang-BebyggelsenVil du være del af en fantastisk arbejdsplads?

Jonstrupvang-Bebyggelsen, Værløse

Vi søger en ergoterapeut i en fast stilling 24 timer ugentligt pr. 1. oktober 2014. Arbejdsugen er på 4 dage, og du vil få indflydelse på, hvornår din fridag ligger.

Jonstrupvang er et botilbud for 46 mennesker med handicap, primært spastikere, i alderen 18 til 65 år. Derudover har vi et dagtilbud, hvor vi dagligt har ca. 15 dagbrugere. Beboere og dagbrugere støttes til at være ansvarlige for egen udvikling. Som udgangspunkt er alt muligt på Jonstrupvang og vores mål er at give beboerne et meningsfyldt liv med valgmuligheder, udvikling og socialt samvær. Vores motto er: ”Forvent det utænkelige” og vores vision er ”Frihed”.

I terapien har vi fysio- og ergoterapeuter, en pædagog, en tekniker og en leder ansat, i alt er vi 12. Ergoterapeuterne samarbejder med alle andre faggrupper i huset og beboernes pårørende ang. den enkelte beboer.


Jobindex, 23. juli
Region SyddanmarkHandicapcenter Nordøstfyn søger fysioterapeut 30 timer ugentligt pr. 1. oktober, eller snarest muligt

Region Syddanmark, Nyborg

Handicapcenter Nordøstfyn er et af Region Syddanmarks sociale centre. Handicapcenter Nordøstfyn tilbyder bolig, samværs - og aktivitetstilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt borgere med multiple funktionsnedsættelse. Det gælder både borgere, som er mobile og immobile, borgere som ikke har sprog og som har behov for hjælp til de fleste dagligdagsfunktioner (Servicelovens § 107 og § 108 og §104).

Centeret har en anerkendende tilgang til den faglige udvikling, pædagogikken, samarbejdet og ledelsen. Centeret består af afdelinger i Bogense, Kerteminde og Nyborg. Centret tilbyder boliger og ydelser til 110 borgere og der er ca. 340 ansatte.


Region Syddanmark, 22. juli
Region SyddanmarkBørneambulatoriet, HC Andersen Børnehospital, søger en sygeplejerske pr. 1. oktober 2014

Region Syddanmark

Har du lyst til at være en aktiv og udviklende del af Børneambulatoriets personale, så har du nu mulighed for at søge den ledige stilling som sygeplejerske med specialist funktion i endokrinologi og gastroenterologi.

Børneambulatoriet, som er en del af H.C. Andersen Børnehospital, modtager dagligt ca. 80 børn i alle aldre og indenfor en bred vifte af fagområder i det pædiatriske speciale.

Børneambulatoriets 14 sygeplejersker er fast tilknyttet enkelte specialistteams og varetager mange funktioner indenfor dette område i afsnittet og som ressource for de øvrige afsnit i H.C. Andersen Børnehospital.


Region Syddanmark, 21. juli
Region SyddanmarkBørneambulatoriet, HC Andersen Børnehospital, søger en sygeplejerske pr. 1. oktober 2014

Region Syddanmark

Har du lyst til at være en aktiv og udviklende del af Børneambulatoriets personale, så har du nu mulighed for at søge den ledige stilling som sygeplejerske med specialist funktion i allergi og reumatologi.

Børneambulatoriet, som er en del af H.C. Andersen Børnehospital, modtager dagligt ca. 80 børn i alle aldre og indenfor en bred vifte af fagområder i det pædiatriske speciale.

Børneambulatoriets 14 sygeplejersker er fast tilknyttet enkelte specialistteams og varetager mange funktioner indenfor dette område i afsnittet og som ressource for de øvrige afsnit i H.C. Andersen Børnehospital.


Region Syddanmark, 21. juli
Dansk FolkehjælpDansk Folkehjælp søger projektkonsulent

Dansk Folkehjælp, Nykøbing F.

Vil du have et meningsfuldt arbejde, hvor du gør en forskel for de mest udsatte i det danske samfund?

Som projektkonsulent bliver du tilknyttet Dansk Folkehjælps hovedkontor og national afdeling, som står i spidsen for at gennemføre vores projektaktiviteter i Danmark. I tæt samspil med generalsekretær og afdelingsleder får du ansvar for udvikling, implementering og monitorering af projekter under national afdeling.

For at sikre implementeringen af projekter og aktiviteter supporterer du også Dansk Folkehjælps frivillige i deres opgaver ved at supervisere dem, så de er rustet til at gennemføre aktiviteterne. Endelig varetager du i tilknytning til projekterne kontakten til samarbejdspartnere og relevante interessenter.

Dansk Folkehjælp

Jobindex, 21. juli
Hvidovre KommunePlejecentret Dybenskærhave søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Hvidovre Kommune

På Plejecentret Dybenskærhave er der 72 boliger, beliggende i Hvidovre Kommune nær Avedøre st. og rekreativt område ved Vestvolden. Kendetegnende for os er, at vi er et nyt hus, ibrugtaget 2011. Indretning og arkitektur er lys og moderne, og vi har en dejlig sansehave.

Vi sætter høje faglige mål og har et lærende miljø, som indebærer faglig sparring og undervisning som en del af hverdagen, for alle faggrupper. Vi har elever og studerende.

Vi tilbyder:

 • En kultur hvor faglige dilemmaer drøftes åbent på tværs af faggrupper
 • Et lærende miljø, som indebærer kompetenceudvikling og sparring
 • Et dejligt hus, hvor vi arbejder på tværs og hjælper hinanden

Jobindex, 18. juli
Tønder KommuneProceskoordinator og sundhedskonsulent

Tønder Kommune

I Tønder Kommune satser vi på forebyggelse og sundhedsfremme i bredeste forstand. Vi søger derfor en proceskoordinator til et veldefineret, medarbejderrettet forebyggelsesprojekt og en sundhedskonsulent med særlige kompetencer indenfor mental sundhed og stressforebyggelse.

Særligt for proceskoordinatoren:
Du bliver det centrale omdrejningspunkt og tovholder for et forebyggelsesprojekt, som er rettet i mod alle Tønder Kommunes medarbejdere, og hvor hovedformålet er at støtte op om lokalt forankrede sundhedstiltag på kommunens mangfoldige arbejdspladser.

Særligt for sundhedskonsulenten:
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være at deltage i det udviklende, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som foregår i kommunens sundhedsafdeling. Dine konkrete arbejdsopgaver vil blive defineret nærmere under hensyntagen til dine egne faglige og personlige styrker vægtet i forhold til afdelingens behov.


Tønder Kommune, 18. juli
Jobindex Kurser
Psykologisk & social kapital - bæredygtig selvledelse og samarbejde (start 18. aug. i København K)

Jobindex Kurser

Nyere forskning dokumenterer at menneskets tanker og følelser er afgørende for vores mentale parathed og måde at indgå i samspil med andre på. Ønsker du at realisere dit udviklingspotentiale og være den bedste udgave af dig selv, til gavn og glæde for dig selv og din kommende arbejdsplads? Indbefatter dit faglige virke at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre? Har du brug for at agere og være en virkningsfuld formidler i det organisatoriske dialogiske rum?

Gennem dette uddannelsesforløb opnår du analytiske kompetencer til at forstå og kunne håndtere mangfoldighed, konflikter og sårbarhed. Lige som du får viden og handleerfaringer med at kunne bringe både dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, der netop er kilde til motivation, kreativitet, problemløsning og værdiskabelse, overskridende!

Jobindex Kurser

Jobindex Kurser, 17. juli
Høje-Taastrup KommuneSocialpædagog til Det Udekørende Team

Høje-Taastrup Kommune

Brænder du for at udvikle en recovery-orienteret rehabiliterings indsats inden for socialpsykiatrien?

Det Udekørende Team søger socialpædagoger eller personer med anden relevant faglig baggrund, der brænder for at gøre en forskel for psykisk sårbare mennesker i eget hjem.

Dit timetal vil være 37 timer pr. uge - med en arbejdstid, der indimellem strækker sig ud over kl. 16.00.

Dine arbejdsopgaver vil omhandle § 85 og § 99 ydelser, samt du vil være en del af vores værested. Der vil også være arbejdsopgaver med mennesker, der er udfordret af misbrug, hjemløshed og ADHD.


Høje-Taastrup Kommune, 15. juli
Commitment LabPsykologisk & Social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde

Commitment Lab, København

Organisationspsykologi, væredygtig selvledelse og samtalen som redskab

6 ugers selvvalgt uddannelse på diplomuddannelsesniveau (PD) i “Gruppe- og organisationspsykologi” med fokus på værdien af de menneskelige kompetencer, meningsfuld målopfyldelse og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum. Uddannelsen er målrettet DIG, der ønsker at styrke din viden og dine færdigheder inden for temaerne:

 • Psykologisk og social kapital
 • Kognitiv Coaching og mental sundhed
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Strategier til udvikling af organisationer
 • Organisation og ledelse
 • Forandring, performance og teamudvikling
 • Kommunikationsteori og formidling
 • Konflikthåndtering og forandringsparathed

Jobindex Kurser, 14. juli
Region SyddanmarkTo specialkonsulenter til Koncern HR

Region Syddanmark

HR Personaleudvikling søger to specialkonsulenter, som forstår at gebærde sig i en stor politisk organisation og vil være med til at sætte fokus på værdiskabelse og effektivitet.

Vi er en spændende afdeling, som er ved at implementere større kundeorientering byggende på performancekultur og værdiskabelse. Derfor er det altafgørende, at du kan balancere fleksibelt og sikkert mellem modsatrettede hensyn: På den ene side skal du indgå i en stor politisk organisation med den tålmodighed og omhyggelighed, det kræver. På den anden side skal du forstå kundens behov, være god til service og have det insisterende blik for værdiskabelse og effektivitet. Kan du denne balance – så er det dig, vi har brug for.


Region Syddanmark, 4. juli
Region SyddanmarkTo psykologer til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Region Syddanmark

Region Syddanmark

Region Syddanmark går foran i patientbehandlingen og giver patienterne ret til udredning indenfor 30 dage og behandlingsgaranti indenfor 60 dage. Derfor søger Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) nu to kliniske psykologer. En til en fast stilling 37 timer om ugen i Odense og en til en tidsbegrænset stilling 37 timer om ugen i to år i Vejle. Som psykolog ved ATT varetager du psykologisk udredning og behandling af traumatiserede flygtninge og danske veteraner med kompleks PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

ATT er en selvstændig afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af personer med kompleks PTSD. Afdelingen har højtspecialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD. Vi har også en uddannelses- og udviklingsfunktion, herunder forskningsforpligtelse.


Region Syddanmark, 4. juli
Midgård. Bo- og arbejdsfællesskabPædagog med erfaring inden for specialområdet søges til Bo- og arbejdsfællesskabet Midgård på Midtfyn

Midgård. Bo- og arbejdsfællesskab

Stillingen er på 30 timer med forventet ansættelse enten 1.9. eller 1.10.2014.

Midgård er et bo– og arbejdsfællesskab, som bygger på Rudolf Steiners menneskesyn. Her forsøger vi at skabe et miljø, hvor 11 voksne mennesker trives og har et meningsfuldt liv. Nærvær, tryghed og udvikling, personligt og i fællesskabet, er nogle af nøgleværdierne.

Arbejdet rummer alle aspekter i beboernes liv. Midgård er beboernes hjem, hvorfor der drages omsorg for alle livets tildragelser. Her plejes alt fra personlig udvikling, ADL og nære relationer til legemlig velvære.

Arbejdslivet har en stor plads i beboernes dagligdag. Rytme og genkendelighed gør det let at navigere i hverdagen. Alle har deres plads i fællesskabet. Livet er desuden præget af mange aktiviteter og kulturelle tilbud. Der hersker en god stemning mellem beboerne med meget omsorg for hinanden.

Ergoterapeut til Demens Centrum Aarhus
Hovedopgaven i denne stilling er ergoterapeutisk træning og meningsfuld aktivitet med borgere med svær grad af demens samt rådgivning og...
Aarhus Kommune, Århus
StepStone, 31. juli
Akademikere med juridisk kompetence til Københavns Rådhus
Københavns Rådhus søger analysestærke akademikere med juridisk kompetence, som har let ved at formidle svært lovstof.
Center for Økonomi, afsnit 5, København
Jobcenter København, 31. juli

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
1 til 20 af 70 resultater.

Når du følger virksomheden så vil du modtage relevant information fra virksomheden angående job i virksomheden. Virksomheden kan se dine personlige data som navn, adresse mm. Derved er du synlig når virksomheden skal rekruttere nye medarbejdere.

Følg virksomheden
Fortryd
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.