1 til 20 af 88 resultater.

Dine valg

 • Fjernmeningsfuldt

Filtrér din søgning

ÅbenKategori

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Region SyddanmarkHandicapcenter Nordøstfyn søger fysioterapeut 30 timer ugentligt pr. 1. oktober, eller snarest muligt

Region Syddanmark, Nyborg

Handicapcenter Nordøstfyn er et af Region Syddanmarks sociale centre. Handicapcenter Nordøstfyn tilbyder bolig, samværs - og aktivitetstilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt borgere med multiple funktionsnedsættelse. Det gælder både borgere, som er mobile og immobile, borgere som ikke har sprog og som har behov for hjælp til de fleste dagligdagsfunktioner (Servicelovens § 107 og § 108 og §104).

Centeret har en anerkendende tilgang til den faglige udvikling, pædagogikken, samarbejdet og ledelsen. Centeret består af afdelinger i Bogense, Kerteminde og Nyborg. Centret tilbyder boliger og ydelser til 110 borgere og der er ca. 340 ansatte.


Region Syddanmark, 22. juli
Region SyddanmarkBørneambulatoriet, HC Andersen Børnehospital, søger en sygeplejerske pr. 1. oktober 2014

Region Syddanmark

Har du lyst til at være en aktiv og udviklende del af Børneambulatoriets personale, så har du nu mulighed for at søge den ledige stilling som sygeplejerske med specialist funktion i endokrinologi og gastroenterologi.

Børneambulatoriet, som er en del af H.C. Andersen Børnehospital, modtager dagligt ca. 80 børn i alle aldre og indenfor en bred vifte af fagområder i det pædiatriske speciale.

Børneambulatoriets 14 sygeplejersker er fast tilknyttet enkelte specialistteams og varetager mange funktioner indenfor dette område i afsnittet og som ressource for de øvrige afsnit i H.C. Andersen Børnehospital.


Region Syddanmark, 21. juli
Region SyddanmarkBørneambulatoriet, HC Andersen Børnehospital, søger en sygeplejerske pr. 1. oktober 2014

Region Syddanmark

Har du lyst til at være en aktiv og udviklende del af Børneambulatoriets personale, så har du nu mulighed for at søge den ledige stilling som sygeplejerske med specialist funktion i allergi og reumatologi.

Børneambulatoriet, som er en del af H.C. Andersen Børnehospital, modtager dagligt ca. 80 børn i alle aldre og indenfor en bred vifte af fagområder i det pædiatriske speciale.

Børneambulatoriets 14 sygeplejersker er fast tilknyttet enkelte specialistteams og varetager mange funktioner indenfor dette område i afsnittet og som ressource for de øvrige afsnit i H.C. Andersen Børnehospital.


Region Syddanmark, 21. juli
Dansk FolkehjælpDansk Folkehjælp søger projektkonsulent

Dansk Folkehjælp, Nykøbing F.

Vil du have et meningsfuldt arbejde, hvor du gør en forskel for de mest udsatte i det danske samfund?

Som projektkonsulent bliver du tilknyttet Dansk Folkehjælps hovedkontor og national afdeling, som står i spidsen for at gennemføre vores projektaktiviteter i Danmark. I tæt samspil med generalsekretær og afdelingsleder får du ansvar for udvikling, implementering og monitorering af projekter under national afdeling.

For at sikre implementeringen af projekter og aktiviteter supporterer du også Dansk Folkehjælps frivillige i deres opgaver ved at supervisere dem, så de er rustet til at gennemføre aktiviteterne. Endelig varetager du i tilknytning til projekterne kontakten til samarbejdspartnere og relevante interessenter.

Dansk Folkehjælp

Jobindex, 21. juli
Hvidovre KommunePlejecentret Dybenskærhave søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Hvidovre Kommune

På Plejecentret Dybenskærhave er der 72 boliger, beliggende i Hvidovre Kommune nær Avedøre st. og rekreativt område ved Vestvolden. Kendetegnende for os er, at vi er et nyt hus, ibrugtaget 2011. Indretning og arkitektur er lys og moderne, og vi har en dejlig sansehave.

Vi sætter høje faglige mål og har et lærende miljø, som indebærer faglig sparring og undervisning som en del af hverdagen, for alle faggrupper. Vi har elever og studerende.

Vi tilbyder:

 • En kultur hvor faglige dilemmaer drøftes åbent på tværs af faggrupper
 • Et lærende miljø, som indebærer kompetenceudvikling og sparring
 • Et dejligt hus, hvor vi arbejder på tværs og hjælper hinanden

Jobindex, 18. juli
Tønder KommuneProceskoordinator og sundhedskonsulent

Tønder Kommune

I Tønder Kommune satser vi på forebyggelse og sundhedsfremme i bredeste forstand. Vi søger derfor en proceskoordinator til et veldefineret, medarbejderrettet forebyggelsesprojekt og en sundhedskonsulent med særlige kompetencer indenfor mental sundhed og stressforebyggelse.

Særligt for proceskoordinatoren:
Du bliver det centrale omdrejningspunkt og tovholder for et forebyggelsesprojekt, som er rettet i mod alle Tønder Kommunes medarbejdere, og hvor hovedformålet er at støtte op om lokalt forankrede sundhedstiltag på kommunens mangfoldige arbejdspladser.

Særligt for sundhedskonsulenten:
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være at deltage i det udviklende, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som foregår i kommunens sundhedsafdeling. Dine konkrete arbejdsopgaver vil blive defineret nærmere under hensyntagen til dine egne faglige og personlige styrker vægtet i forhold til afdelingens behov.


Tønder Kommune, 18. juli
Jobindex Kurser
Psykologisk & social kapital - bæredygtig selvledelse og samarbejde (start 18. aug. i København K)

Jobindex Kurser

Nyere forskning dokumenterer at menneskets tanker og følelser er afgørende for vores mentale parathed og måde at indgå i samspil med andre på. Ønsker du at realisere dit udviklingspotentiale og være den bedste udgave af dig selv, til gavn og glæde for dig selv og din kommende arbejdsplads? Indbefatter dit faglige virke at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre? Har du brug for at agere og være en virkningsfuld formidler i det organisatoriske dialogiske rum?

Gennem dette uddannelsesforløb opnår du analytiske kompetencer til at forstå og kunne håndtere mangfoldighed, konflikter og sårbarhed. Lige som du får viden og handleerfaringer med at kunne bringe både dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, der netop er kilde til motivation, kreativitet, problemløsning og værdiskabelse, overskridende!

Jobindex Kurser

Jobindex Kurser, 17. juli
Høje-Taastrup KommuneSocialpædagog til Det Udekørende Team

Høje-Taastrup Kommune

Brænder du for at udvikle en recovery-orienteret rehabiliterings indsats inden for socialpsykiatrien?

Det Udekørende Team søger socialpædagoger eller personer med anden relevant faglig baggrund, der brænder for at gøre en forskel for psykisk sårbare mennesker i eget hjem.

Dit timetal vil være 37 timer pr. uge - med en arbejdstid, der indimellem strækker sig ud over kl. 16.00.

Dine arbejdsopgaver vil omhandle § 85 og § 99 ydelser, samt du vil være en del af vores værested. Der vil også være arbejdsopgaver med mennesker, der er udfordret af misbrug, hjemløshed og ADHD.


Høje-Taastrup Kommune, 15. juli
Commitment LabPsykologisk & Social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde

Commitment Lab, København

Organisationspsykologi, væredygtig selvledelse og samtalen som redskab

6 ugers selvvalgt uddannelse på diplomuddannelsesniveau (PD) i “Gruppe- og organisationspsykologi” med fokus på værdien af de menneskelige kompetencer, meningsfuld målopfyldelse og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum. Uddannelsen er målrettet DIG, der ønsker at styrke din viden og dine færdigheder inden for temaerne:

 • Psykologisk og social kapital
 • Kognitiv Coaching og mental sundhed
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Strategier til udvikling af organisationer
 • Organisation og ledelse
 • Forandring, performance og teamudvikling
 • Kommunikationsteori og formidling
 • Konflikthåndtering og forandringsparathed

Jobindex Kurser, 14. juli
Region SyddanmarkTo specialkonsulenter til Koncern HR

Region Syddanmark

HR Personaleudvikling søger to specialkonsulenter, som forstår at gebærde sig i en stor politisk organisation og vil være med til at sætte fokus på værdiskabelse og effektivitet.

Vi er en spændende afdeling, som er ved at implementere større kundeorientering byggende på performancekultur og værdiskabelse. Derfor er det altafgørende, at du kan balancere fleksibelt og sikkert mellem modsatrettede hensyn: På den ene side skal du indgå i en stor politisk organisation med den tålmodighed og omhyggelighed, det kræver. På den anden side skal du forstå kundens behov, være god til service og have det insisterende blik for værdiskabelse og effektivitet. Kan du denne balance – så er det dig, vi har brug for.


Region Syddanmark, 4. juli
Region SyddanmarkTo psykologer til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Region Syddanmark

Region Syddanmark

Region Syddanmark går foran i patientbehandlingen og giver patienterne ret til udredning indenfor 30 dage og behandlingsgaranti indenfor 60 dage. Derfor søger Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) nu to kliniske psykologer. En til en fast stilling 37 timer om ugen i Odense og en til en tidsbegrænset stilling 37 timer om ugen i to år i Vejle. Som psykolog ved ATT varetager du psykologisk udredning og behandling af traumatiserede flygtninge og danske veteraner med kompleks PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

ATT er en selvstændig afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af personer med kompleks PTSD. Afdelingen har højtspecialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD. Vi har også en uddannelses- og udviklingsfunktion, herunder forskningsforpligtelse.


Region Syddanmark, 4. juli
Familier med kræftramte børn
Studiejob i centrum af København

Familier med kræftramte børn, København

”Vi har et vildt godt og sjovt sammenhold og gør en reel forskel for kræftramte børn – det er det fedeste studiejob. Og som studerende er det selvfølgelig altid rart at have penge på lommen”, fortæller 23-årige Lise-Lotte.

Vil du have et studiejob med en god fast timeløn, indgå i et indsamlingsteam med andre unge og udvikle dig fagligt og personligt?

Du bliver en del af vores indsamlingsteam og får til opgave over telefonen at kontakte private husstande og indsamle støtte til familier med kræftramte børn. Du ringer ud med en god sag, og du får derfor hurtigt succes i stillingen. Vi sørger for, at du kommer godt fra start med grundig oplæring, salgstræning og løbende coaching. Dine arbejdstider er 2 aftener om ugen fra kl. 17-21.


Jobindex, 26. juni
Midgård. Bo- og arbejdsfællesskabPædagog med erfaring inden for specialområdet søges til Bo- og arbejdsfællesskabet Midgård på Midtfyn

Midgård. Bo- og arbejdsfællesskab

Stillingen er på 30 timer med forventet ansættelse enten 1.9. eller 1.10.2014.

Midgård er et bo– og arbejdsfællesskab, som bygger på Rudolf Steiners menneskesyn. Her forsøger vi at skabe et miljø, hvor 11 voksne mennesker trives og har et meningsfuldt liv. Nærvær, tryghed og udvikling, personligt og i fællesskabet, er nogle af nøgleværdierne.

Arbejdet rummer alle aspekter i beboernes liv. Midgård er beboernes hjem, hvorfor der drages omsorg for alle livets tildragelser. Her plejes alt fra personlig udvikling, ADL og nære relationer til legemlig velvære.

Arbejdslivet har en stor plads i beboernes dagligdag. Rytme og genkendelighed gør det let at navigere i hverdagen. Alle har deres plads i fællesskabet. Livet er desuden præget af mange aktiviteter og kulturelle tilbud. Der hersker en god stemning mellem beboerne med meget omsorg for hinanden.


Jobindex, 23. juni
Næstved Kommune
GENOPSLAG Center for Børn og Unge søger teamchef for Handicapteamet

Næstved Kommune

Næstved Kommune er ved at ændre ledelsesstrukturen på myndighedsområdet for Børn og Unge. I den forbindelse søger vi en teamchef til en nyoprettet stilling som teamchef for Handicapteamet.

Handicapteamet arbejder med sager, hvor børn og unges handicap er en dominerende del af deres problemstilling.

Vi har en ambition om en mere helhedsorienteret tilgang med alle samarbejdsparter involve-ret. Ikke mindst forældrene og børnene selv. Den nye teamchef skal sammen med sine medarbejdere kunne sikre dette samarbejde og samtidig fastholde områdets faglige krav og opgaver. Samarbejdet skal medvirke til at udvikle tilbud, der øger familiernes muligheder.

Handicapteamet består af en faglig koordinator og otte sagsbehandlere.


Næstved Kommune, 20. juni
Meningsfuldt job tilbydes !
Vi redder en del af verden hver dag - kom og vær med!
Charity Guard, Odense C
Jobindex, 22. juli
Meningsfuldt job tilbydes !
Vi redder en del af verden hver dag - kom og vær med!
Charity Guard, København V
Jobindex, 22. juli
Klubmedarbejdere til Middelfart Ungdomsskole
Middelfart Ungdomsskole, der er ansvarlig for ungdomsklubtilbudet til unge fra og med 7. klasse, søger klubmedarbejdere til sæsonen 2014/2015.
Middelfart Kommune, Middelfart
Jobcenter Middelfart, 22. juli
Lærer til Koglens interne skole
Den sikrede døgninstitution Koglen søger snarest en lærer til en fast fuldtidsstilling.
Region Midtjylland, Herning
Jobcenter Herning, 22. juli
½ års vikariat som sygeplejerske med funktion som souschef for afdelingssygeplejerske, med mulighed for forlængelse.
Har du mod på ledelse og en udfordrende, klinisk forankret hverdag, hvor du kan skabe en afvekslende og meningsfuld indsats ?
Region Midtjylland, Viborg
Jobcenter Viborg, 22. juli
Sosu-hjælper/ass. til pleje i Aarhus
Brænder du for at gøre en forskel og ønsker du en meningsfuld hverdag?
BR SERVICE A/S, Århus
Jobcenter Århus, 21. juli

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
1 til 20 af 88 resultater.

Når du følger virksomheden så vil du modtage relevant information fra virksomheden angående job i virksomheden. Virksomheden kan se dine personlige data som navn, adresse mm. Derved er du synlig når virksomheden skal rekruttere nye medarbejdere.

Følg virksomheden
Fortryd
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.