1 til 20 af 36 resultater.
Syddjurs KommuneVisionær afdelingsleder til ny Virksomhedsservice

Syddjurs Kommune

Jobcenter Syddjurs søger fra 1. oktober 2015 en visionær afdelingsleder til implementering af en ny strategi for den virksomhedsrettede indsats i Syddjurs kommune.

Stillingen som afdelingsleder er en nyoprettet lederstilling med direkte reference til Jobcenterchefen. Afdelingslederen indgår i Jobcentrets ledergruppe, som tæller 5 afdelingsledere.

Medarbejdergruppen udgøres af ca. 15-20 jobkonsulenter, som pt. varetager mange forskellige opgaver inden for Jobcentrets målgrupper.

Stillingen som afdelingsleder for Virksomhedsservice udfordrer vores nuværende organisatoriske design. En af de første opgaver bliver derfor at få samlet jobkonsulenterne i ét team, men vi lægger samtidig vægt på, at den nye enhed er dynamisk og har et konstruktivt samspil med jobcentrets øvrige afdelinger.


Syddjurs Kommune, 5. august
AS3 Work&CarePsykolog

AS3 Work&Care, Storkøbenhavn

Vil du være en del af en ledende rådgivningsvirksomhed og et tværfagligt team med høj faglighed?

Din opgave bliver at støtte en bred gruppe ledige og sygemeldte kandidater i at øge deres trivsel med det formål at opkvalificere og udvikle funktionsevnen, således der kan etableres tilknytning til arbejdsmarkedet i form af job, fleksjob, praktik, uddannelse eller anden arbejdsmarkedsrettet indsats. Din dagligdag vil bestå af:

 • Screening og udredning
 • Individuelle psykologiske samtaler
 • Gruppe-/holdundervisning

Du tilbydes et job i et miljø kendetegnet ved ansvarlighed, respekt og loyalitet.


AS3, 4. august
Solrød Kommune
Pædagog til den integrerede institution Poppelbo

Solrød Kommune

Vi søger en pædagog, som kan omsætte sin teoretiske viden til en aktiv praksis for 24 3-4 årige børn og 3 kollegaer. Poppelbo er en integreret institution med op til 116 børn fordelt på 7 grupper:

 • 4 grupper med 12, 0-2 årige børn
 • 1 gruppe med 24, 4-5 årige børn
 • 1 gruppe med 24, 3-4 årige børn
 • 1 gruppe med 14, 3 årige børn

Vi er 30 ansatte heraf 3 vikarer, 1 fleksjobber og 2 ernæringsassistenter. Vi ligger midt i et villakvarter 10 minutters gang fra stationen. Har produktionskøkken og serverer morgenmad, formiddagssnack, frokost og eftermiddagsmad.


Solrød Kommune, 31. juli
ISS Facility Services A/SFreelance Jobafklaringskonsulenter med socialfaglig baggrund

ISS Facility Services A/S

ISS Jobudvikling søger freelancekonsulenter (selvstændig momsregistreret) til at tilrettelægge, iværksætte og afslutte afklaringsforløb for ledige borgere i Storkøbenhavnsområdet. Forløbene afsluttes med uddybende rapport til Jobcentre med fokus på borgerens arbejdsevneudvikling. Timetal kan aftales nærmere - der kan også være mulighed for tidsbegrænset timelønsansættelse.

Som freelancekonsulent kan du blive tilknyttet forskellige opgaver og målgrupper, f.eks. bistår du ISS projektledere med vejledning, motivationssamtaler, opsøgning af virksomhedspraktikforløb og administration eller du leder og følger selv borgere gennem forløb. Forløbene kan være motivationssamtaler, beskæftigelsesafklaringer og individuel vejledning. Du opsøger, iværksætter og følger op på virksomhedspraktikforløb på både ISS arbejdspladser og hos andre virksomheder.


ISS Facility Services A/S, 29. juli
Folkekirkens NødhjælpHåndværkmæssig serviceassistent - Fleksjob

Folkekirkens Nødhjælp, København

Er du visiteret til fleksjob, og har du lyst til at blive en del af en arbejdsplads, med fokus på vilkår for mennesker i den tredje verden, så tilbyder vi et fleksjob som håndværkmæssig serviceassistent i vores servicegruppe.

Gruppen består af syv medarbejdere, som har ansvar for rengøring i vores kontorer, frokoststue og tekøkkener, service i forbindelse med mødeafvikling samt printopgaver.

Du er formentlig uddannet håndværker, selvstændig og praktisk anlagt, og du kan foretage mindre reparationer. Derudover skal du lave forefaldende opgaver i servicegruppen, fx post- og varer-omdeling, fjernelse af graffiti, rydning af sne, trappevask og andre rengøringsopgaver. Der vil også forekomme mindre printopgaver fra tid til anden.


Folkekirkens Nødhjælp, 29. juli
AS3 Work&CarePsykolog

AS3 Work&Care, Slagelse

Psykologiske samtaler, udredning og undervisning

Vil du være en del af en ledende rådgivningsvirksomhed og et tværfagligt team med høj faglighed? Og kan du identificere dig med med værdierne ordentlig, forretningsorinteret og langsigtet? AS3 Work&Care søger en psykolog - nyuddannet eller erfaren.

Din opgave bliver at støtte en bred gruppe af ledige og sygemeldte kandidater i at øge deres trivsel med det formål at opkvalificere og udvikle funktionsevnen, således der an etableres tilknytning til arbejdsmarkedet i form af job, fleksjob, praktik, uddannelse eller anden arbejdsmarkedsrettet indsats.

Din dagligdag vil bestå af:

 • Screening og udredning
 • individuelle psykologiske samtaler
 • Gruppe-/holdundervisning

AS3, 28. juli
Dansk Retursystem A/SLønmedarbejder

Dansk Retursystem A/S, Hedehusene

Har du lyst til at arbejde i en virksomhed, hvor miljøet er i fokus, og hvor udviklingen går hurtigt, så er det måske dig, vi har brug for til vores løn-team.

Vi tilbyder et selvstændigt job, hvor der lægges vægt på gode samarbejds- og kommunikations- evner, ansvarlighed, overblik samt lysten til at lære nyt.

Dine arbejdsopgaver vil være udfordrende, alsidige og variere i omfang. Du vil have dine egne ansvarsområder og involveres aktivt i løn-teamets mange opgaver.

Dansk Retursystem A/S

Dansk Retursystem A/S, 27. juli
Huset Venture
Fagligt stærk Souschef til Huset Ventures ”Regnskabsservice”

Huset Venture, Viby J

Er du erfaren og fagligt stærk? Har du et godt humør og ønsker gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø? Er du velkvalificeret og ansvarsfuld? OG har du begrænsninger i din arbejdsevne, mens du alligevel er fyldt med engagement og gåpåmod? - Så er det dig, vi søger som souschef til vores eksterne regnskabsafdeling.

OBS OBS: Du skal være visiteret af en kommune til et fleksjob.

Du vil som souschef få ansvar for den eksterne regnskabsafdeling med reference til økonomichefen. Vi forestiller os en effektiv arbejdstid på ca. 16-25 timer pr. uge. Der er tale om en fastansættelse.

Vores forventninger til dig er, at du har ledelseserfaring og en bred regnskabsmæssig erfaring - gerne med erfaring fra revisionskontor. Endvidere må du gerne have kendskab til personskat, samt erfaring med lønadministration og sygefraværsrefusion.


Jobindex, 27. juli
Den Jyske OperaErfaren lønmedarbejder søges

Den Jyske Opera, Århus

Har du lyst til at arbejde i en kreativ og anderledes virksomhed? Vi søger en medarbejder, der kan indgå i vores team og har lyst til at arbejde i et internationalt og kunstnerisk miljø.

Dine primære arbejdsområder ligger inden for:

 • Lønbehandling for fast og kunstnerisk personale, som månedligt er ca. 100 personer, herunder afstemning af lønkonti
 • Rejseafregning
 • Kontraktudarbejdelse i samarbejde med administrationschefen
 • Indberetninger til refusion af fleksjob, sygedagpenge og løntilskud

Vi tilbyder en spændende stilling i et uformelt miljø. Der er mulighed for fleksibel arbejdstid.


Jobindex, 27. juli
Greve KommuneRådgiver til fastholdelsesteamet

Greve Kommune

Kan du lide at samarbejde med virksomheder, læger og andre relevante samarbejdspartnere? Og har du lyst til at arbejde i et jobcenter, der tænker på tværs af indsatser og målgrupper og hvor fokus er på målrettede og bæredygtige forløb for den enkelte borger. Så søger Center for Job & Socialservice en faglig stærk rådgiver, der har erfaring, kender lovgivningen og er i stand til at tænke i helheder.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i at:

 • Fastholde sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet blandt andet i samarbejde med læger, arbejdsgivere og virksomhedskonsulenter
 • Afholde opfølgningssamtaler med sygemeldte
 • Vurdering af uarbejdsdygtighed

Greve Kommune, 26. juli
Københavns KommuneKoordinatorer til Servicecenter Personale i Koncernservice

Københavns Kommune

I Københavns Kommune er alle personaleadministrative opgaver samlet i Servicecenter Personale i Koncernservice. Servicecenter Personale skal sikre korrekt, rettidig løn- og personaleadministration for kommunens ca. 45.000 ansatte.

I efteråret 2015 hjemtager Københavns Kommune lønanvisningsopgaven fra KMD, og derfor søger vi nu tre-fire koordinatorer, der kan hjælpe os med at løbe fusionen i mål samtidigt med, at vi lever op til vores mål om effektiv og professionel driftsstyring.

Som koordinator får du en bred samarbejdsflade på tværs af alle afsnit i Servicecenter Personale, og i samarbejde med kontorchefen vil du desuden være bindeled til kommunens decentrale ledere og øvrige brugere.


Københavns Kommune, 22. juli
Frederiksberg KommuneKoordinerende sagsbehandler søges til Frederiksberg kommunes beskæftigelsesenhed F86

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg kommunes Ressourceteam søger en medarbejder til at varetage opgaven som koordinerende sagsbehandler for borgere i ressourceforløb.

Ressourceteamets kerneopgave er at styrke forudsætningen for deltagelse i arbejde for borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Ressourceteamet har ansvaret for at sikre udvikling og igangsættelse af den arbejdsrehabiliterende indsats, samt sikre koordinering af borgernes samlede rehabiliteringsforløb.

Derudover har teamet ansvar for koordinering af møderne i kommunens rehabiliteringsteam, hvor alle sager om jobafklaringsforløb, fleksjob, ressourceforløb og førtidspension behandles, herunder ansvaret for mødeledelsen, som derfor også indgår i opgaveporteføljen for den koordinerende sagsbehandler.


Frederiksberg Kommune, 8. juli
Solrød Kommune
2 handlekraftige koordinatorer til 2 beskæftigelsesindsatser

Solrød Kommune

I foråret 2015 har Solrød kommune gennemført en intern analyse af den samlede beskæftigelsesindsats, og har i den forbindelse besluttet at gennemføre en række innovationsprojekter med henblik på at optimere indsatsen for de borgere, der vurderes at have en længere vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Innovationsprojekterne udformes som en udvidelse af allerede eksisterende tilbud og forankres i 2 separate men gensidigt koordinerede tilbud, placeret i umiddelbar nærhed til rådhuset – henholdsvis en udvidelse af det aktive tilbud i Beskæftigelsescenteret og et nyt aktivt tilbud på Fasanvej. Tilbuddene vil være tilpasset to forskellige målgrupper, men målsætningen om at hjælpe borgerne ud i ordinær beskæftigelse er dog den samme på tværs.

Solrød Kommune søger i den forbindelse 2 koordinatorer til varetagelse af opgaverne i henholdsvis Beskæftigelsescenteret og i det aktive tilbud på Fasanvej


Solrød Kommune, 8. juli
Chauffør - ferieafløser
Søges ferieafløser for chauffør i 3 uger og måske mere.
CLEAN DRY ODENSE, Odense
Jobcenter Odense, 4. august
Socialrådgiver
Job og Helhedsindsats i Jobcenter Viborg søger 1 socialrådgiver til integrationsteamet.
Viborg Kommune, Viborg
Jobcenter Viborg, 4. august
2 afdelingslæger
Region MidtjyllandI Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, er 2 stillinger som afdelingslæge ledig til besættelse...
Region Midtjylland, Region Midtjylland
Region Midtjylland, 3. august
Succesfuld socialøkonomisk café søger frivillige cafémedarbejdere
Gæsterne vælter ind, så en af Danmarks 5 bedste socialøkonomiske virksomheder har brug for dig!
Café Kaffegal, Århus
frivilligjob.dk, 2. august
Jobcenter Skive - Sygedagpengeafdelingen - Socialfaglig Sagsbehandler
Sygedagpengeafdelingen søger med tiltrædelse den 1. september 2015 eller snarest derefter 2 socialfaglige sagsbehandlere til fuldtidsstillinger.
Skive Kommune, Skive
Jobcenter Skive, 1. august
Genopslag - Sagsbehandler til opfølgnings team - ledighedsydelse, ressourceforløb og revalidering
Brænder du for at arbejde med borgere, som er ledige fra fleksjob og servicere borgere uden ydelser, så er du måske den rette medarbejder...
Ringsted Kommune, Ringsted
Jobcenter Ringsted, 31. juli
Tilkaldevikarer søges
Botilbuddet Team Tureby er et privat botilbud under ASF-Teamet beliggende i Tureby, 10 km. syd for Køge.
ASF-TEAMET ApS, Køge
Jobcenter Køge, 29. juli
Annonce:
1 til 20 af 36 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.