1 til 20 af 84 resultater.
Sofieskolen
Pædagog, 37 timer, i et vikariat fra 01.11.15 (eller før) til 01.08.16 søges til Sofieskolens Boafdeling på Granvej

Sofieskolen, Bagsværd

Autisme spektrum forstyrrelser.

Sofieskolens Boafdeling på Granvej søger en engageret, psykisk robust pædagog. Vi er beliggende i Bagsværd tæt på Bagsværd St.

Sofieskolen er et specialpædagogisk behandlingstilbud med skole, dagtilbud og døgntilbud. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilrettelægges ud fra TEACCH filosofien. På Granvej bor 13 børn og unge med autisme i alderen 12 til 19 år.

Målet for vores arbejde er at understøtte barnets individuelle muligheder for at opnå flest mulige færdigheder og størst mulig selvstændighed. Dette sker i tæt samarbejde med lærerne på Sofieskolen eller i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitution. Fysiske aktiviteter er en naturlig del af vores hverdag og din arbejdsdag.


Jobindex, 4. september
Region SyddanmarkPædagog til AutismeCenter Region Syddanmark

Region Syddanmark

Vil du arbejde for rehabilitering og livskvalitet for børnene, kan du sige ja til dette, er du måske vores nye kollegaer på Bihuset.

Vi søger 1 pædagog 30 timer pr. uge, og 1 pædagog 32 timer pr. uge, tiltrædelse 1. november 2015 eller snarest.

Bihuseter et højt specialiseret døgntilbud med 18 pladser. Vores pædagogiske grundlag er baseret på TEACCH, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi arbejder desuden ud fra KRAP og Low arousal.

Vi er en del af AutismeCenter Region Syddanmark, hvor vi er ca. 200 medarbejdere på 4 forskellige afdelinger i Kværndrup, Ringe, Odense og Kolding. Vores værdiord er autentisk, ordentlighed og musikalitet.


Region Syddanmark, 4. september
Ballerup KommunePædagogmedhjælper til UUC Maglemosen

Ballerup Kommune

Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen i Ballerup søger pædagogmedhjælper til 30-37 timer pr. uge, med tiltrædelse 1. oktober 2015 eller snarest derefter.

UUC Maglemoses STU er et integreret uddannelsestilbud for unge mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder, bevægelseshandicap og/eller kommunikationsvanskeligheder i alderen 17 til 25 år.

De unge tilbydes undervisning og specialpædagogisk udviklingsaktiviteter i et 3-årigt forløb, som skal være med til at modne og udvikle den enkelte til aktivt at kunne deltage i et voksent liv. Arbejdstiden vil ligge mellem 8.15 og 16.30 på alle hverdage.


Ballerup Kommune, 3. september
Bofællesskabet TreHusESocial- og sundsassistent søges

Bofællesskabet TreHusE, Høje Taastrup

Bofællesskabet TreHusE søger snarest muligt 1 social- og sundhedsassistent med medicinkursus som vikar i op til 37 timer pr. uge med mulighed for fastansættelse.

TreHusE er et bofællesskab for unge/voksne i alderen 20-40 med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Bofællesskabet er en selvejende institution under Kristelig Handicapforening (friplejebolig, §107) med plads til 12 beboere. TreHusE blev indviet i foråret 2012 og har siden haft løbende indflytninger og ansættelser. Der bor på nuværende tidspunkt 12 beboere, og personalegruppen består pt. af 14 personer.

Beboergruppen rummer mennesker med vidt forskellige diagnoser samt fysiske og psykiske ressourcer. Godt halvdelen af beboerne har en diagnose indenfor autismespektret. Derudover er der tale om mennesker med Downs Syndrom, Cerebral Parese, Retts Syndrom og medfødt hjerneskade.


Jobindex, 2. september
Region SjællandUddannet pædagog til Himmelev - Et behandlingstilbud til børn og unge - quicknr. 17708

Region Sjælland

Har du lyst til at have fokus på børnenes trivsel og udvikling samt gøre en forskel? Har du en faglig viden om autisme og ADHD, og har du praktik-erfaring i arbejdet med børn og unge, som har en diagnose indenfor autismespektret?

Fælles kendetegn for alle børn på Himmelev er, at de har behov for hjælp til at strukturere hverdagen og brug for hjælp og vejledning i socialt samvær med andre. Flere af børnene har flere diagnoser, der gør de pædagogiske opgaver komplekse.

Du bliver en del af en afdeling med 10 børn og 10 -13 kollegaer. Afdelingen er opdelt i to pædagog-teams, der i samarbejde med forældre, den unge, lærer fra vores interne skole, psykologer og socialrådgiver, udarbejder en behandlingsplan, der er retningsgiven for det pædagogiske arbejde i hverdagen.

Region Sjælland

Region Sjælland, 1. september
Støtteperson til 9-årig dreng med autisme (ca. 18-30 timer per uge)

Prakt. Læge JC Faber-Rod v/Jens Christian Faber-Rod, Husum/Gentofte

Vi søger en støtteperson og ABA–træner (www.abaforum.dk) til vores 9-årige søn med højtfungerende infantil autisme og med sociale, indlæringsmæssige/faglige, motoriske og angst udfordringer. Han går i 4. klasse på almindelig skole i Gentofte. Tidligere ABA-erfaring er ikke en forudsætning.

I jobbet vil du skulle:

  • Fungere som ABA-orienteret støtteperson i skoletiden (oftest kl. 8-14) med henblik på at styrke vores søns sociale integration og kompetencer.
  • Fungere som hjemme-ABA-træner (Husum) med fokus på skolefaglig træning, vand- og svømmetræning, social træning i forbindelse med legeaftaler og ridetræning. Alt efter instruktion og oplæring.
  • Registrere træningsaktiviteter og varetage praktisk arbejde relateret til træningen.

Jobindex, 31. august
Center for AutismeCenter for Autismes ungdomsuddannelse (STU) søger en ny underviser fra 1. november 2015

Center for Autisme, Herlev

Stillingen er tidsbegrænset fra 1. november 2015 til 30. juni 2016 med mulighed for forlængelse.

Ungdomsuddannelsen på Center for Autisme har ca. 40 elever fordelt på seks klasser i aldersgruppen 16-25 år. Vi udbyder den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU lov 564).

Vi er 10 undervisere i afdelingen. Vores elever er normalt begavede med en diagnose inden for autismespektret. Vores målgruppe omfatter ikke elever, som er udadreagerende.

Vi kan tilbyde:

  • 24 undervisningslektioner per uge
  • Individuel forberedelsestid
  • Overenskomst med relevante faglige organisationer
  • Dejlige unge mennesker

Jobindex, 28. august
Sofieskolen
Lærer til specialinstitution for børn/unge m/autisme

Sofieskolen

Du vil komme til at fungere som kontaktlærer for en specifik gruppe og arbejdet foregår i tæt samarbejde med en pædagog. Der arbejdes i teams, hvor man tilrettelægger en helhedsorienteret indsats for børnene.

Ud over den almene lærergerning, vil det være en fordel at du har særlig interesse og flair for IT.

Til at støtte dig i dit arbejde, har vi først og fremmest et tæt samarbejde mellem teamets forskellige fagpersoner (lærere og pædagoger) om at tilrettelægge et heldagsforløb for børnene. Vi har også en intern specialistgruppe (psykolog, socialrådgiver, talepædagog, pædagogisk vejleder, psykiatrisk konsulent), som bakker op. Vi har særlige intro-forløb og mentorordning.


Jobindex, 28. august
Region MidtjyllandLedere til Autismefokus

Region Midtjylland, Hinnerup

I Specialområde Autisme er vi ultimativt ambitiøse i forhold til vores autismefaglighed og opgaveløsning. Vi vil videreudvikle vores kompetencer og kapacitet i forhold til at kunne udbyde nye konsulentydelser, og derfor søger vi to ledere med autismeviden til vores konsulentenhed Autismefokus.

Du danner sammen med din lederkollega et team, hvor du i den ene lederstilling har eksternt fokus med salg af konsulentydelser og vidensudvikling, og i den anden lederstilling har internt fokus på faglig understøttelse af Specialområde Autismes afdelinger og personaleansvar for Autismefokus.


Region Midtjylland, 27. august
Hillerød KommuneSkolen ved Skoven søger pædagogmedhjælper

Hillerød Kommune

Skolen ved Skoven søger en pædagogmedhjælper til skole/SFO pr. 1. oktober 2015 eller snarest muligt derefter. Stillingen er på 26 ugentlige timer.

Skolen ved Skoven er en skole i Hillerød Kommune, der tilbyder vidtgående specialundervisning. Skolen har 63 elever fordelt på 7 klasser. Alle elever har svære generelle indlæringsvanskeligheder – en del har også fysiske handicap, ligesom vi har elever med autisme og ADHD. Eleverne går i aldersopdelte klasser – uanset handicap.

Du tilknyttes et team med 2-4 lærerkolleger og 2-3 pædagoger som arbejder tæt sammen omkring den enkelte klasse på 7-14 elever.


Jobindex, 25. august
Behandlingsskolerne ApSBehandlingsskolernes STU-Solist Marianelund søger en pædagog

Behandlingsskolerne ApS

STU-Solist Marianelund søger en engageret og fagligt dygtig pædagog med erfaring indenfor specialområdet (det oligofrenipsykiatriske felt), 1:1 arbejde og autismepædagogiske tilgange.

STU-Solist Marianelund er en del en privatejet organisation - Behandlingsskolerne, der beskæftiger sig med behandling og undervisning af børn og unge med særlige behov. Med mere end 10 års erfaring på specialområdet, er vi nogle af de førende på området og driver i dag, ud over STU-Solist, syv dagbehandlingsskoler.

Vi arbejder hele tiden mod at opnå vores mission om at skabe mulighed for, at alle elever og unge får et værdifuldt og meningsfuldt voksenliv. På Marianelind har alle elever ydermere udviklingshæmning som et centralt vilkår.


Jobindex, 24. august
Ikast-Brande KommuneSkovbjergparken afdeling Birkebo, søger fuldtidsbeskæftiget pædagog pr. 1-11 2015

Ikast-Brande Kommune

Stillingen er tilknyttet afd. Birkebo, der er et bosted for 5 mænd og 3 kvinder med autismespektertilstande, i alderen 21 – 48 år, som bor i hver sin lejlighed.

Alle borgere har behov for støtte i mange af dagligdagens gøremål, og har hvert sit individuelt tilpassede kommunikationssystem. Hverdagens aktiviteter er tilrettelagt ud fra den enkeltes funktionsniveau og behov.

Arbejdstiden er primært eftermiddag/aften og enkelte dagvagter, samt hver anden weekend og enkelte kolonier. Vi har mulighed for frivillig lokalaftale, som omfatter, at vi kan arbejde hele dage, og dermed også have samlede friperioder.


Ikast-Brande Kommune, 24. august
Ikast-Brande KommuneSkovbjergparken afdeling Fyrretoppen søger fuldtidsansat pædagog pr. 1-11 2015

Ikast-Brande Kommune

Fyrretoppen søger en fuldtidsansat socialpædagog, idet vi har udvidet antallet af beboere i afdelingen med 2, som er indflyttet i nye tilbyggede lejligheder. Arbejdstiden er primært aften- og weekendarbejde hver 2. eller 3. weekend. Personale, der ønsker det, arbejder efter lokalaftale, og kan således indimellem arbejde 12 til 15 timer daglig.

Vi vægter at være en personalegruppe, hvor vi er lige dele mænd og kvinder. Her er der p.t. 9 fuldtidsstillinger, 1 stilling på 25 timer fortrinsvis til dialyse og et antal tilkaldevikarer.

Alle vore fuldtidsstillinger er besat af socialpædagoger. Vi er en erfaren, dynamisk og udviklingsorienteret personalegruppe, p.t. 4 mænd og 5 kvinder. Vi lægger vægt på høj faglighed, engagement og medindflydelse.


Ikast-Brande Kommune, 20. august
Region SyddanmarkFysioterapeut

Region Syddanmark

I Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er der pr. 1. oktober 2015, eller snarest derefter, en fast stilling på 20 timer ledig.

Om Jobbet

  • Du skal som fysioterapeut hovedsageligt være tilknyttet spæd- og småbørnsteamet, der undersøger og behandler børn fra 0-5 år ambulant
  • I dette team arbejder du tværfagligt sammen med en overlæge, en psykolog og en sygeplejerske
  • Bayley – Scales of Infant and Toddler Development er et redskab som ofte benyttes

Region Syddanmark, 20. august
Ikast-Brande KommuneSkovbjergparkens aktivitetscenter søger fuldtidsansat pædagog

Ikast-Brande Kommune

Aktivitetscentret Skovbjergparken søger en glad og energisk uddannet pædagog til en stilling på 37 timer pr. uge med tiltrædelse fra d. 1/11-15.

Stillingen er tilknyttet Aktivitetscenteret som er et dagtilbud for voksne mennesker med autisme-spektrum-tilstande. Der er 28 brugere indskrevet på aktivitetscentret. Vi arbejder ud fra en anerkendende og systemisk tankegang med fundament i KRAP, OCN og neuropædagogik. Vi bruger CSC social til at dokumentere pædagogisk praksis og dermed sikre borgernes læring og trivsel. Borgerne har individuelle tilpassede dagsprogrammer og kommunikationssystemer.

Vi søger en medarbejder, der kan se sig selv i et enkeltmandsprojekt samt i forskellige værksteder f.eks. udegruppe, træværksted, sansegruppe, kreativ værksted, madlavning og musik.


Ikast-Brande Kommune, 20. august
Region SyddanmarkKøkkenassistenter/ernæringsassistenter

Region Syddanmark

AutismeCenter Region Syddanmark, afdeling Kirkevej i Kværndrup, søger 2 køkkenassistenter/ernæringsassistenter.

Stillingerne er på henholdsvis 24 og 18 timer og arbejdstiden er i tidsrummet 7.00 til 18.00, primært på hverdage. Der vil blandt andet være 5 dage med arbejdstiden 12.00 – 18.00, fordelt på 2 personer.

AutismeCenteret er et højt specialiseret botilbud for børn og voksne med autisme. Vi har afdelinger i Kolding, Odense, Ringe og Kværndrup. Det er til afdelingen i Kværndrup vi søger køkkenassistenter. Her bor der 20 unge mennesker, fordelt på to afdelinger.


Region Syddanmark, 19. august
Campus VejleAspIT søger pædagogisk specialkonsulent til AspIT-Storkøbenhavn

Campus Vejle, Høje Taastrup

AspIT-uddannelsen udbydes af Campus Vejle og har som målsætning, at eleven udvikler sig fagligt, personligt og socialt til en ordinær uddannelse eller et job. Uddannelserne henvender sig til normalt til højt intelligente elever i aldersgruppen fra 16 til 25 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som f.eks. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

Vi søger en engageret specialkonsulent med omfattende pædagogisk vejledningserfaring i forhold til målgruppen.

Du skal vejlede eleverne i deres uddannelse og tilværelse generelt, og derfor har du en specialpædagogisk baggrund og stor indsigt i de særlige forudsætninger, de unge har, og du har stor indsigt i de forskellige støttemuligheder, der er til rådighed. Derudover vil du med din viden om og erfaring med målgruppen fungere som supervisor og sparingspartner i forhold til dine kollegaer.


Jobindex, 19. august
Specialklassepædagog
Vi lægger vægt på høj faglig kvalitet og kan tilbyde faglig udvikling og vejledning som en del af hverdagen.
Aarhus Kommune, Århus
Jobcenter Århus, 4. september
Center Bakkehuset søger pædagog til Kvartetten
Pædagog søges til Kvartetten 30 timer med ansættelse pr. 1. oktober 2015, eller snarest herefter Vi søger en medarbejder, der er...
Center Bakkehuset, Ringkøbing-Skjern
Jobcenter Ringkøbing-Skjern, 4. september
Pædagogmedhjælpere til specialskole
Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme.
Gladsaxe Kommune, Gladsaxe
Jobcenter Gladsaxe, 4. september
Annonce:
Jobindex - Fest For Fyrede
1 til 20 af 84 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.