1 til 20 af 83 resultater.
Hillerød KommuneAfdelingsleder til Harløse Skole

Hillerød Kommune

Harløse Skole er en specialskole for normaltbegavede elever med autisme og tilgrænsende diagnoser.

Vi søger pr. 1.8.2015 en afdelingsleder, der kan se sig selv som leder for både lærere og pædagoger på en skole, der vægter faglig og social læring lige. Vi arbejder efter Fælles mål og er langt i processen omkring digitalisering i undervisningen.

Skole og SFO er integreret over hele dagen og ledelsesteamet, der udover dig, består af en skoleinspektør og en viceskoleinspektør. Ledelsen varetager i samarbejde alle opgaver i både skole og SFO.

Med baggrund i vores erfaring med den daglige pædagogiske ledelse, mener vi, at viden om læring, specialpædagogik og særligt autisme, er et must.


Jobindex, 19. maj
Villa MagnoliaVilla Magnolia søger pædagog(-er) samt nattevagt

Villa Magnolia, Frederiksværk

Villa Magnolia udvider og starter ny afdeling op på Møllegården i Frederiksværk et par kilometer fra det eksisterende tilbud. Derfor søger vi 1-2 pædagoger med start 1. august eller 1. september. Ansættelsen vil være på begge matrikler. Villa Magnolia er et aflastningstilbud for børn og unge fra 2-18 år med autisme eller andre udviklingsforstyrrelser.

Langt de fleste har en årspakke fordelt på ca. 3 hverdage om måneden, 1 weekend og 1-2 ferier om året. Der er 4 børn i en gruppe, og det er de samme børn og voksne, de møder hver gang. Vi lægger stor vægt på forudsigelighed, struktur, hjemlighed og ro. Vi tilbyder også 1:1/solisttilbud.

Vi søger desuden en timelønnet vågen nattevagt 3 weekender og 3 hverdage om måneden. Opgaven kan deles mellem flere. Nattevagten behøver ikke at være uddannet, men skal have erfaring inden for specialområdet.


Jobindex, 15. maj
Center for AutismeIT-medarbejder

Center for Autisme, Herlev

I denne nyoprettede stilling vil du få mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af vores Microsoft platform. Du vil blive tilknyttet vores IT-værksted, der har ansvaret for support af brugerne samt driften af vores IT-installation.

Du vil få en central rolle i at sikre den optimale udnyttelse af vores Microsoft platform, Intranet, CRM og kursussystem. Dit daglige arbejde vil være centreret omkring:

 • support af brugerne
 • optimering af brugernes værktøjer
 • udarbejdelse af dokumentation
 • fungere som bindeled mellem medarbejdere og IT-afdelingen

Jobindex, 13. maj
Frederikssund Kommune
Lærere til Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune

Vil du arbejde fokuseret med læringsmål og stærke fællesskaber for alle elever? Vi søger lærere til vores skoler fra august 2015.

I Frederikssund Kommune har vi ambitioner på skolernes vegne og har sat mål og retning for reformarbejdet. Vi har fokus på kompetenceudvikling og arbejder målrettet med LP-modellen. Udviklingen af skolerne er bygget op omkring en fælles indsats, hvor alle medarbejdere har hørt James Nottingham og været på kursus i True North læringssystem - en positiv og vidensbaseret tilgang til læring og klasseledelse.


Jobindex, 12. maj
Grønlands SelvstyrePædagog søges til Qiimaneq

Grønlands Selvstyre

Afdelingen er et landsdækkende tilbud for voksne med autisme-spektrum-forstyrrelse under Angerlarsimaffik Uulineq. Her er særdeles gode muligheder for at have indflydelse på udviklingen af tilbuddet samt muligheder for at skabe faglig vækst indenfor autismepædagogik i Grønland.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøger:

 • Uddannet pædagog, gerne med videreuddannelse indenfor specialpædagogik
 • Har viden og erfaring om målgruppen
 • Positiv og udviklingsorienteret
 • Gode IT-kundskaber

Jobindex, 11. maj
Olivia Danmark
Handicaphjælper, social- og sundhedsassistent søges til aften- og nattevagter

Olivia Danmark, Køge

Handicaphjælper, social- og sundheds ass. søges til aften- og nattevagt hos dreng på 9 år.

Social- og sundhedsassistent søges til dreng på 9 år. Drengen har en skade på central nervesystemet. ADHD og autisme og er bosiddende tæt ved Køge.

Hovedopgaven er at sikre at drengens centrale vene kath. Du skal være ikke ryger. Drengens tarmsystem fungerer ikke, hvorfor han får ernæring gennem dette kath. Drengen er sengeliggende hele døgnet. Drengen har stå- og gåfunktion samt har svært ved at udtrykke smerte og utilpashed, hvorfor der lægges stor vægt på dine observationer.

Olivia Danmark

Olivia Danmark, 11. maj
Sofieskolen
Pædagog - 37 timer - søges til Sofieskolens døgnafdeling Damsager i Værløse

Sofieskolen

Autisme spektrum forstyrrelser

Sofieskolens Døgnafdeling Damsager søger en engageret psykisk robust pædagog. Damsager er beliggende i Værløse lige op til Hareskoven.

Sofieskolen er et specialpædagogisk behandlingstilbud med skole, dagtilbud og døgntilbud. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilrettelægges ud fra TEACCH filosofien. På Damsager bor 8 børn og unge med autisme i alderen 8 til 18 år. En del af vores beboere er på et tidligt udviklingstrin.

Målet for vores arbejde er at understøtte barnets individuelle muligheder for at opnå flest mulige færdigheder og størst mulig selvstændighed. Dette sker i tæt samarbejde med lærerne på Sofieskolen eller i samarbejde med ungdomsuddannelses-institution. Fysiske aktiviteter er en naturlig del af vores hverdag og din arbejdsdag.


Jobindex, 11. maj
Region SyddanmarkPsykolog til Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Kolding

Region Syddanmark

Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Kolding tilbyder barselsvikariat i et år i Neuroteamet fra 1. august 2015, eller efter aftale. Neuroteamet arbejder med neuropsykiatriske problemstillinger, primært ADHD og autisme.

Dine opgaver er:

 • Undersøge, behandle, rådgive og være sagsbehandler for tildelte ambulante patienter
 • Foretage psykologiske undersøgelser/vurderinger af egne og kollegers patienter
 • Stå for intern undervisning og supervision af andre faggrupper
 • Yde konsultativt arbejde eksternt samt udføre netværksarbejde i forhold til skoler, socialforvaltninger m.v.
 • Varetage akutfunktion i tværfagligt team inden for normal arbejdstid.

Region Syddanmark, 7. maj
AspITUdviklings- og kvalitetsorienteret lærer med IT kompetencer

AspIT

AspIT-Storkøbenhavn søger nye kollegaer

AspIT er den erhvervsrettede IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvis formål er, at unge IT-talenter opnår beskæftigelse inden for IT-området. Der er i dag ca. 350 elever på AspIT´s 10 afdelinger fordelt over hele landet.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret og højt fagligt miljø inden for IT undervisningsområdet. Vi søger derfor en udviklings- og kvalitetsorienteret lærer, hvor den ideelle ansøger har nedenstående kvalifikationer og reelle kompetencer:


Jobindex, 7. maj
AspITUdviklings- og kvalitetsorienteret lærer med IT kompetencer

AspIT, Aalborg

AspIT-Nordjylland søger nye kollegaer

AspIT er den erhvervsrettede IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvis formål er, at unge IT-talenter opnår beskæftigelse inden for IT-området. Der er i dag ca. 350 elever på AspIT´s 10 afdelinger fordelt over hele landet.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret og højt fagligt miljø inden for IT undervisningsområdet. Vi søger derfor en udviklings- og kvalitetsorienteret lærer, hvor den ideelle ansøger har nedenstående kvalifikationer og reelle kompetencer:


Jobindex, 7. maj
Ballerup KommunePædagog til UUC MAGLEMOSEN

Ballerup Kommune

UUC Maglemosen i Ballerup søger erfaren pædagog til 37 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. august 2015 eller efter aftale.

UUC Maglemosen er et integreret uddannelsestilbud for unge mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder, bevægelseshandicap og/eller kommunikationsvanskeligheder i alderen 17 til 25 år. Uddannelsen tilbydes under STU-loven.

De unge tilbydes uddannelse og specialpædagogiske aktiviteter i et 3-årigt forløb, som skal være med til at modne og udvikle den enkelte til aktivt at kunne deltage i et voksent liv.


Ballerup Kommune, 6. maj
Ballerup KommunePædagogisk leder til indskolingen på Hedegaardsskolen

Ballerup Kommune

Du skal udvikle skolen i henhold til intentionerne i den nye folkeskolereform og være med til at realisere ambitionerne i Ballerup Kommunes skolevision.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af pædagogiske og faglige ledelsesopgaver, personaleledelse og medansvar for skolens strategiske udvikling. Dit ansvarsområde vil være indskolingen med fokus på skolens 0. - 3. årgang.

Du vil blive en del af en skole, der ønsker at udvikle og forberede eleverne til at kunne begå sig i en kompleks fremtid. En skole, der er optaget af læring, både individuelt og i fællesskaber. En skole, der har fokus på trivsel, og som er faglig ambitiøs. Og så vil du få en hverdag fuld af glade elever, kompetente og engagerede medarbejdere, en konstruktiv og samarbejdende skolebestyrelse samt blive en del af et velfungerende og erfarent ledelsesteam.


Ballerup Kommune, 5. maj
Ikast-Brande KommuneSkovbjergparken afdeling Pilegården søger fuldtidsansat teamleder pr. 1-9 2015

Ikast-Brande Kommune

Skovbjergparken er et bo - og aktivitetscenter i Ikast-Brande kommune, for voksne mennesker med Autisme Spektrum Tilstande.

Afd. Pilegården er bosted for 7 svagt fungerende mennesker med autisme, i alderen 22 - 35 år. De er alle retarderede, og nogle har tillægsdiagnoser som epilepsi, ADHD og tourette syndrom.

Beboerne har behov for en forudsigelig og genkendelig tilrettelagt hverdag.

Ledelse udgør ca. 10 timer af stillingen, resten af tiden indgår man i vagtplanen på ligefod med de øvrige ansatte. Der må påregnes arbejde dag, aften og weekend, ligesom der kan forekomme rådighedsvagter.


Ikast-Brande Kommune, 30. april
Klinisk psykolog til afsnit B ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
Region MidtjyllandBørne- & Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Afsnit B søger en klinisk psykolog til et vikariat på 5 måneder.
Region Midtjylland, Risskov
Region Midtjylland, 22. maj
Støttelærere til hf-inklusionsklasser
Kunne du tænke dig at arbejde med formidling af dit fag?
Københavns VUC, København K
Studerende Online, 22. maj
Engagerede lærere søges til specialområdet på Vesterbakkeskolen i Randers
Vesterbakkeskolen søger en barselsvikar fra den 3. august 2015 til 1. april 2016, samt en barselsvikar fra 3. august 2015 til 31. december...
Randers Kommune, Randers
Jobcenter Randers, 22. maj
Har du en særlig interesse i at undervise børn med ASF så se her
A-huset søger to af Danmarks bedste lærere til overbygningen.
Ringsted Kommune, Ringsted
Jobcenter Ringsted, 22. maj
It-underviser til STU-IT-uddannelsen
TEC - Technical Education Copenhagen og Hans Knudsen Instituttet (HKI) har styrket samarbejdet omkring uddannelsesforløb inden for rammerne...
Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg
Jobcenter Frederiksberg, 22. maj
Støttepædagog til børnehave
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.
Aalborg Kommune, Aalborg
Jobcenter Aalborg, 21. maj
Hjemmevejledere til Center Vejle ADHD/ASF Teamet
Vi har brug for 2 medarbejdere til et velfungerende energisk, specialiseret team, der støtter borgere med ADHD og Autisme spektrum...
Center Vejle, Vejle
Jobcenter Vejle, 21. maj
Annonce:
1 til 20 af 83 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.