1 til 20 af 44 resultater.

Dine valg

 • Fjernautisme

Filtrér din søgning

ÅbenOmråde

ÅbenKategori

 • LukketInformationsteknologi (1)

 • LukketIngeniør og teknik (0)

  • Bygge- og anlægsteknik (0)
  • Medicinal og levnedsmiddel (0)
  • Elektroteknik (0)
  • Maskinteknik (0)
  • Kemi og bioteknik (0)
  • Ledelse inden for ingeniør og teknik (0)
  • Produktions- og procesteknik (0)
 • LukketLedelse og personale (1)

  • IT-ledelse (0)
  • Personale og HR (0)
  • Topledelse og bestyrelse (0)
  • Ledelse (1)
  • Freelancekonsulent (0)
  • Projektledelse (0)
  • Salgsledelse (0)
  • Institutions- og skoleledelse (0)
  • Økonomiledelse (0)
  • HR- og ledelseskurser for ledige (0)
  • Ledelse inden for ingeniør og teknik (0)
 • LukketHandel og service (2)

 • LukketIndustri og håndværk (0)

  • Bygge og anlæg (0)
  • Landbrug, skov og fiskeri (0)
  • Nærings- og nydelsesmiddel (0)
  • Tømrer og snedker (0)
  • Industriel produktion (0)
  • Lager (0)
  • Elektriker (0)
  • Transport (0)
  • Jern og metal (0)
  • Tekstil og kunsthåndværk (0)
  • Mekanik og auto (0)
  • Blik og rør (0)
  • Maling og overfladebehandling (0)
  • Træ- og møbelindustri (0)
 • LukketSalg og kommunikation (0)

  • Kommunikation og journalistik (0)
  • Marketing (0)
  • Telemarketing (0)
  • Salg (0)
  • Ejendomsmægler (0)
  • Kultur og kirke (0)
  • Salgsledelse (0)
  • Grafisk (0)
  • Design og formgivning (0)
  • Salgs- og kommunikationskurser for ledige (0)
  • Franchise (0)
 • LukketUndervisning (33)

 • LukketKontor og økonomi (4)

 • LukketSocial og sundhed (10)

 • LukketØvrige stillinger (2)

Kort Vis søgning på kort
Grafer Se grafer for din søgning
Værktøj til uopfordrede ansøgninger Værktøj til uopfordrede ansøgninger

Online CV

Bliv headhuntet til dit næste job. Indsend dit CV og bliv fundet!

 • Over 2000 CV-profiler ansættes hvert år
 • Tusindvis af jobtilbud udsendes hver måned
 • Det er nemt og 100 % gratis
Aarhus UniversitetDatamanager

Aarhus Universitet

Ved Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet er en 3-årig stilling som datamanager ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er finansieret af en række interne og eksterne bevillinger til forskningsprojekter, der søger at afdække genetiske og miljømæssige risikofaktorer for selvmord, skizofreni, bipolar lidelse, depression, ADHD og autisme, samt fødselsrelaterede psykiske lidelser.

Stillingsindhold

 • Oprensning, oparbejdning og kobling af registre fra Sundhedsstyrelsen og Danmarks statistik
 • Udtræk fra relevante registre og udarbejdelse af dokumentation
 • Assistance til databearbejdning, rådgivning og praktisk vejledning til forskere i forbindelse med registerforskningsprojekter

Aarhus Universitet, 23. oktober
Frederikssund Kommune
Støttepædagog søges til specialskole i Frederikssund

Frederikssund Kommune

På Skolen ved Kæret vil der være en ledig tidsbegrænset stilling som støttepædagog til besættelse snarest. Stillingen er på 30 timer og ansættelsen løber frem til 26. juni 2015.

Vi er en specialskole, som modtager elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder - en del af eleverne er fysisk handicappede og/eller har autismespektrumforstyrrelser. Skolen har 69 elever, der er fordelt efter alder i 7 hjemgrupper.


Jobindex, 22. oktober
Hvidovre KommunePædagog til Ungekontakten

Hvidovre Kommune

Ungekontakten søger pr. 1. januar, 37 timers kontaktperson.

I Hvidovre kommune har vi fokus på forebyggelse og indsats i nærmiljøet for de unge, dette i et tæt samarbejde med de unges familier og netværk som fx folkeskoler, foreninger, gadeplansmedarbejdere samt Børne- og familieafdelingen.

Ungekontaktens målgruppe er unge i alderen 11-18 år som primært er hjemmeboende. De unge kan have skolevanskeligheder, ensomhed, isolation, selvskadende adfærd, svært ved at indgå i sociale relationer, ringe selvindsigt, ADHD og autisme diagnose m.m., konflikter i hjemmet eller i omgivelserne, kriminalitetstruet m.m.

Ungekontakten arbejder grupperelateret som er kombineret med individuel kontaktperson for den enkelte unge eller familien.


Jobindex, 22. oktober
Fole FriskoleStøtteperson søges til skoledreng med autisme

Fole Friskole, Gram

Fole Friskole søger en støtteperson for en dreng på 11 år med diagnosen infantil autisme. Han er enkeltintegreret i skolens klasser med fuld støtte og modtager intensiv 1:1 træning efter ABA-metoden (Applied Behavior Analysis). Drengen trænes ligeledes efter skole af forældrene og andre støttepersoner i hjemmet.

Du skal arbejde med barnet i 1:1 situationer samt støtte ham i forbindelse med integration blandt de andre børn i diverse klasser og på skolen generelt.

Du får:

 • Oplæring i ABA-metoden
 • Intensiv og struktureret supervision med en kvalificeret ekspertise i ABA-metoden.
 • Tværfaglig samarbejde med forældre og skolen samt andre relevante samarbejdspartner.

Jobindex, 21. oktober
AspITPædagogisk specialkonsulent til Aspit - Storkøbenhavn

AspIT, Taastrup

AspIT-uddannelsen udbydes af AspIT og har som målsætning, at eleven udvikler sig fagligt, personligt og socialt til en ordinær uddannelse eller job.

Uddannelserne henvender sig til normalt til højt intelligente elever i aldersgruppen fra 16 til 25 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som f.eks. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Vi søger en engageret specialkonsulent med omfattende pædagogisk vejledningserfaring i forhold til målgruppen.

Du skal vejlede eleverne i deres uddannelse og tilværelse generelt, og derfor har du en specialpædagogisk baggrund og stor indsigt i de særlige forudsætninger, de unge har, og du har stor indsigt i de forskellige støttemuligheder, der er til rådighed. Derudover vil du med din viden om og erfaring med målgruppen fungere som supervisor og sparingspartner i forhold til dine kollegaer.


Jobindex, 20. oktober
Ballerup KommuneRengøringsassistent til Stokholtbuen

Ballerup Kommune

Stokholtbuen søger en rengøringsassistent 30 t. ugentligt. Tiltrædelse snarest muligt.

Stokholtbuen er et bo og beskæftigelsestilbud under Ballerup Kommune for 34 voksne med autismespektrum forstyrrelser og varigt nedsatte funktionsevner.

Arbejdstiden planlægges mellem 6.00 og 14.00 fortrinsvis på hverdage. Desuden forekommer der arbejde på helligdage.

Du skal fortrinsvis arbejde i en af vores boenheder hvor der bor 7 beboere. Her skal du forestå den daglige rengøring.


Ballerup Kommune, 20. oktober
Autisme Center VestsjællandPsykolog

Autisme Center Vestsjælland

Er du psykolog med vilje?
Er du realistisk og i stand til at undersøge
synspunkter fra alle sider?
Kan du få nye idéer, omsætte dem til hverdagen og bevare overblikket når der er mange opgaver i gang?
Ser du muligheder frem for begrænsninger og går til en opgave med åbent sind?
Kan du give og modtage feedback med udgangspunkt i ærlighed og tillid?
Anerkender du andres meninger, og kan skabe hele løsninger, hvor alle aspekter indgår?

Så vil du passe perfekt ind i vores team.


Jobindex, 17. oktober
Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie2 pædagoger

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie, Ringsted

Vil du være en del af et dynamisk bofællesskab, hvor både faglighed og humør er højt?

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie i Ringsted søger 2 pædagoger på 30 timer ugentligt i hhv. team 1 og team 4. Vi er et privat bofællesskab for mennesker med autisme og udviklingshæmmede med synshandicap under Fonden Mariehjemmene.

Vi søger:

 • Du er pædagog, gerne med kendskab til målgrupperne ASF og/eller psykiatri, samt udviklingshæmmede med synshandicap.
 • Du er indstillet på skiftende arbejdstider inklusiv rådighedsvagt (i team 4).

Jobindex, 17. oktober
Gribskov KommuneTeamleder til VEGA

Gribskov Kommune

Vega er et bo og beskæftigelsestilbud i Tisvildeleje for voksne ramt af autisme. Boliger og dagcenter samarbejder tæt. Personalet der møder i boligerne om morgenen, bliver sammen med beboerne hele dagen, og deltager således i beboernes liv på dagcentret. Dagcenteret er også for brugere fra andre botilbud.

Der kan være flere forskellige veje ind i jobbet som teamleder, men vi forestiller os at du har en pædagogisk uddannelse som faglig baggrund. Vores faglige afsæt for arbejdet er i systemisk og narrativ tænkning, hvorfor du meget gerne må have kvalificeret dig indenfor disse perspektiver. Det er vigtigt i denne stilling, at du har konkrete erfaringer, både med faglig ledelse og koordination og med personaleledelse.


Gribskov Kommune, 16. oktober
Hillerød KommuneAutoriseret psykolog 37 timer - genopslag

Hillerød Kommune

Er du vores nye psykolog?

Harløse Skole, som ligger ved Hillerød, er en stor specialskole for ca. 80 børn i alderen 6 – 18 år. Børnene er normalt begavede og har alle en autismediagnose og en del har også andre diagnoser, hyppigst ADHD.

Som psykolog på skolen er du tæt på børn, personale og forældre, og opgaverne er mangeartede. Vigtigst er den løbende rådgivning og supervision til personalet. Du har også en akut funktion ved kriser. Endvidere varetager psykologen kognitiv testning af børn, samtaler med/terapi med børn, oftest kognitiv terapi, samt samtaler med familien i samarbejde med lærere og pædagoger.

Du deltager i visitation og revisitation. Da vi også har kursus- og supportvirksomhed, vil du sammen med det øvrige vejlederteam, skulle undervise på interne og eksterne kurser.


Jobindex, 13. oktober
AspITIT-underviser

AspIT, Taastrup

AspIT er den erhvervsrettede IT-uddannelsesmodel for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvis formål er, at unge IT-talenter opnår beskæftigelse indenfor IT-området. Der er i dag ca. 300 elever på AspIT-afdelinger fordelt over hele landet. AspIT-Storkøbenhavn er det sidste skud på stammen.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret og højt fagligt miljø indenfor IT-undervisningsområdet, og vi søger derfor en udviklings- og kvalitetsorienteret lærer med:

 • Erfaring med undervisning i IT
 • Formel IT-baggrund – enten uddannet lærer med specialiseret undervisningskompetence i IT eller IT-uddannet fx multimediedesigner, datamatiker, bachelor, datalog etc. med undervisningserfaring og sans for pædagogik
 • Gode relations- og samarbejdskompetencer

Jobindex, 6. oktober
Autisme Center VestsjællandLærere

Autisme Center Vestsjælland

Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke.

Er du lærer med vilje? Er du realistisk og god til at undersøge synspunkter fra alle sider? God til at sætte i gang, få nye idéer og multitaske? Har du talent for at sige din mening, så andre ikke er i tvivl? Anerkender du andres meninger, og kan du skabe hele løsninger, hvor alle aspekter indgår? Så vil du passe perfekt ind i vores team.

Vores nye lærerkollegaer er naturligvis fagligt dygtige og skal kunne dække fagpaletten bredt. Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kollegaer og skolens ledelse om at videreudvikle vores undervisning og arbejdsplads. Du har en positiv tilgang til samarbejdet med elever, forældre og kollegaer.


Jobindex, 3. oktober
Holmstrupgård, afd. Æblevangen søger miljøterapeutisk medarbejder til barselsvikariat 32 timer fra den 1. december (eller snarest derefter) â " 31. juli (med mulighed for forlængelse).
Region MidtjyllandHolmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for unge mellem 14 - 18 (23) år med intern skole, beskæftigelse og udslusningsafdeling.
Region Midtjylland, Aarhus
Region Midtjylland, 24. oktober
Autismepædagog
Reflekterer over egen pædagogiske praksis og kan tænke kreativt og finde fremadrettet løsninger.
Fønix-Viden & Værksted, Jammerbugt, Nordjylland
Nordjyskejob.dk, 24. oktober
Lærerstilling Specialcenter Vonsild
Ansøgning sendes elektronisk via knappen 'Send ansøgning' under stillingsannoncen.
Kolding Kommune, Kolding
Jobcenter Kolding, 24. oktober
Pædagogmedhjælper, tilkaldevikar til Specialinstitution
Tilkaldevikar til Specialinstitutionen Magnoliahuset.
SPECIALINSTITUTIONEN MAGNOLIAHUSET, Frederiksberg
Jobcenter Frederiksberg, 24. oktober
Pædagog eller Social og sundhedsassistent
Vi søger en vikar evt. en fast pædagog eller social og sundhedsassistent til Botilbuddet Hvidbjerghus.
Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus, Struer
Jobcenter Struer, 23. oktober
Afdelingsleder Bøgedal, Sødisbakke
Sødisbakke søger afdelingsleder til en helt nyetableret afdeling.
Region Nordjylland, Nordjylland
Nordjyskejob.dk, 23. oktober
Hjælpetræner til 3-årig dreng med infantil autisme i København
Vores søn, William på 3½ år, med infantil autisme har været i gang med ABA-hjemmetræning i to år.
W's hjemmetræning, København
W's hjemmetræning, 22. oktober
Social- og sundhedsassistent til Tornhuset
Odense KommuneTornhuset, Bodelen søger 1 social- og sundhedsassistent til fast stilling på 25 timer om ugen med mulighed for flere timer.
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune, 21. oktober

Modtag jobannoncer der matcher denne søgning hver morgen

Indtast din e-mail adresse og modtag vores daglige e-mail service med nye jobannoncer, der matcher din søgning.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mail service igen.

Tilmeld
Annonce:
Topdanmark
1 til 20 af 44 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.